Norvir

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ритонавир

Предлага се от:

AbbVie Deutschland GmbH Co. KG

АТС код:

J05AE03

INN (Международно Name):

ritonavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Ритонавир е показан в комбинация с други антиретровирусни средства за лечение на HIV-1-инфектирани пациенти (възрастни и деца на две години и по-големи).

Каталог на резюме:

Revision: 69

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-08-25

Листовка

                91
2B
Б. ЛИСТОВКА
92
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NORVIR 100 MG ПРАХ ЗА ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ
ритонавир (ritonavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИЛИ
ВАШЕТО ДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖАТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Norvir и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вие или
Вашето дете да приемете Norvir
3.
Как да приемате Norvir
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Norvir
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NORVIR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Norvir съдържа активното вещество
ритонавир. Norvir е протеа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
0B
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Norvir 100 mg прах за перорална суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяко саше с прах за перорална
суспензия съдържа 100 mg ритонавир
(ritonavir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за перорална суспензия
Бежов/бледо жълт до жълт прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ритонавир е показан за приложение в
комбинация с други антиретровирусни
средства за
лечението на пациенти (възрастни и
деца на и над 2 години), инфектирани с
НІV-1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Ритонавир трябва да се прилага от
лекари с опит в лечението на HIV
инфекция.
Дозировка
_Ритонавир, дозиран като
фармакокинетичен енхансер _
Когато ритонавир се прилага като
фармакокинетичен енхансер заедно с
други протеазни
инхибитори, трябва да се има предвид
Кратката характеристика на продукта
на съответния
протеазен инхибитор.
Следните HIV-1 протеазни инхибитори са
одобрени за уотреба с ритонавир като
фармакокинетичен енхансер в
посочените дози.
_Възрастни:_
Ампренавир 600 mg два пъти дневно с
ритонавир 100 mg два пъти днев
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-12-2023
Листовка Листовка чешки 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-12-2023
Листовка Листовка датски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-12-2023
Листовка Листовка немски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-12-2023
Листовка Листовка естонски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-12-2023
Листовка Листовка гръцки 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-12-2023
Листовка Листовка английски 18-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-11-2015
Листовка Листовка френски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-12-2023
Листовка Листовка италиански 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-11-2015
Листовка Листовка латвийски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-11-2015
Листовка Листовка литовски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-12-2023
Листовка Листовка унгарски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-12-2023
Листовка Листовка малтийски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-11-2015
Листовка Листовка полски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-12-2023
Листовка Листовка португалски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-11-2015
Листовка Листовка румънски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-12-2023
Листовка Листовка словашки 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-12-2023
Листовка Листовка словенски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-11-2015
Листовка Листовка фински 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-12-2023
Листовка Листовка шведски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-12-2023
Листовка Листовка норвежки 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-12-2023
Листовка Листовка исландски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-12-2023
Листовка Листовка хърватски 20-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите