Nonafact

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки коагулационен фактор IX

Предлага се от:

Sanquin Plasma Products B.V.

АТС код:

B02BD04

INN (Международно Name):

human coagulation factor IX

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия Б

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (дефицит на вроден дефицит на фактор IX).

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-07-03

Листовка

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nonafact 100 IU/ml прах и
разтворител
за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Nonafact съдържа 100 IU/ml (500 IU/5
ml или 1 000
IU/10 ml) човешки коагулационен фактор IX
(
_human coagulation factor IX_
) след разтваряне съответно с 5 ml или 10
ml вода за инжекции.
Всеки флакон
съдържа 500 IU или 1
000 IU човешки коагулационен фактор IX.
Фармакологичната активност (IU) е
определена по метод, еквивалентен на
метода за изпитване,
описан в Европейската фармакопея.
Специфичната активност на Nonafact е
най-малко
200 IU/mg протеин.
За пълния сп
исък на помощните вещества вижте
точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и
разтворител
за инжекционен разтвор. Бял прах.
4.
КЛ
ИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПО
КАЗАНИЯ
Лечение и
профилактика на кръвотеч
ения при пациенти с хемофилия В
(вроден дефицит на
фактор IX).
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
Ч
ИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
_Дозировка _
Лечението тря
б
ва да се започне под наблюдението на
лекар с опит в лечението на хемофилия.
Дозата и продълж
ителността на заместващата терапия
зависят от тежестта на дефицита на
фактор IX. Др
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nonafact 100 IU/ml прах и
разтворител
за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Nonafact съдържа 100 IU/ml (500 IU/5
ml или 1 000
IU/10 ml) човешки коагулационен фактор IX
(
_human coagulation factor IX_
) след разтваряне съответно с 5 ml или 10
ml вода за инжекции.
Всеки флакон
съдържа 500 IU или 1
000 IU човешки коагулационен фактор IX.
Фармакологичната активност (IU) е
определена по метод, еквивалентен на
метода за изпитване,
описан в Европейската фармакопея.
Специфичната активност на Nonafact е
най-малко
200 IU/mg протеин.
За пълния сп
исък на помощните вещества вижте
точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и
разтворител
за инжекционен разтвор. Бял прах.
4.
КЛ
ИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПО
КАЗАНИЯ
Лечение и
профилактика на кръвотеч
ения при пациенти с хемофилия В
(вроден дефицит на
фактор IX).
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
Ч
ИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
_Дозировка _
Лечението тря
б
ва да се започне под наблюдението на
лекар с опит в лечението на хемофилия.
Дозата и продълж
ителността на заместващата терапия
зависят от тежестта на дефицита на
фактор IX. Др
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-02-2020
Листовка Листовка чешки 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-02-2020
Листовка Листовка датски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-02-2020
Листовка Листовка немски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-02-2020
Листовка Листовка естонски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-02-2020
Листовка Листовка гръцки 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-02-2020
Листовка Листовка английски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-02-2020
Листовка Листовка френски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-02-2020
Листовка Листовка италиански 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-02-2020
Листовка Листовка латвийски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-02-2020
Листовка Листовка литовски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-02-2020
Листовка Листовка унгарски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-02-2020
Листовка Листовка малтийски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-02-2020
Листовка Листовка нидерландски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-02-2020
Листовка Листовка полски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-02-2020
Листовка Листовка португалски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-02-2020
Листовка Листовка румънски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-02-2020
Листовка Листовка словашки 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-02-2020
Листовка Листовка словенски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-02-2020
Листовка Листовка фински 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-02-2020
Листовка Листовка шведски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-02-2020
Листовка Листовка норвежки 10-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-01-2017
Листовка Листовка исландски 10-01-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-01-2017
Листовка Листовка хърватски 18-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-02-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите