Nitisinone MDK (previously Nitisinone MendeliKABS)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

нитисинона

Предлага се от:

MendeliKABS Europe Ltd

АТС код:

A16AX04

INN (Международно Name):

nitisinone

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Tyrosinemias

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни и педиатрични пациенти (във възрастов диапазон) с потвърдена диагноза наследствена тирозинемия тип 1 (НТ1) в комбинация с диетично ограничаване на тирозин и фенилаланин.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-08-24

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
НИТИСИНОН MDK 2 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
НИТИСИНОН MDK 5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
НИТИСИНОН MDK 10 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
НИТИСИНОН MDK 20 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
нитисинон (nitisinone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Нитисинон MDK и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Нитисинон MDK
3.
Как да приемате Нитисинон MDK
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Нитисинон MDK
6.
Съ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Нитисинон MDK 2 mg твърди капсули
Нитисинон MDK 5 mg твърди капсули
Нитисинон MDK 10 mg твърди капсули
Нитисинон MDK 20 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Нитисинон MDK
2 mg твърди капсули
Всяка твърдa капсула съдържа 2 mg
нитисинон (nitisinone).
Нитисинон MDK
5 mg твърди капсули
Всяка твърдa капсула съдържа 5 mg
нитисинон (nitisinone).
Нитисинон MDK
10 mg твърди капсули
Всяка твърдa капсула съдържа 10 mg
нитисинон (nitisinone).
Нитисинон MDK
20 mg твърди капсули
Всяка твърдa капсула съдържа 20 mg
нитисинон (nitisinone).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула.
Капсулата съдържа бял до почти бял
прах.
Нитисинон MDK
2 mg твърди капсули
Бели, непрозрачни капсули с дължина 15,7
mm, като върху капачката е отпечатано с
черно
мастило „2 mg“, а върху тялото на
капсулата
—
„Nitisinone“.
Нитисинон MDK
5 mg твърди капсули
Бели, непрозрачни капсули с дължина 15,7
mm, като върху капачката е отпечатано с
черно
мастило „5 mg“, а върху тялото на
капсулата
—
„Nitisinone“.
Нитисинон MDK
10 mg твърди капсули
Бели, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-06-2023
Листовка Листовка чешки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-06-2023
Листовка Листовка датски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-06-2023
Листовка Листовка немски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-06-2023
Листовка Листовка естонски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-06-2023
Листовка Листовка гръцки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-06-2023
Листовка Листовка английски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-06-2023
Листовка Листовка френски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-06-2023
Листовка Листовка италиански 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-06-2023
Листовка Листовка латвийски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-06-2023
Листовка Листовка литовски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-06-2023
Листовка Листовка унгарски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-06-2023
Листовка Листовка малтийски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-06-2023
Листовка Листовка нидерландски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-06-2023
Листовка Листовка полски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-06-2023
Листовка Листовка португалски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-06-2023
Листовка Листовка румънски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-06-2023
Листовка Листовка словашки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-06-2023
Листовка Листовка словенски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-06-2023
Листовка Листовка фински 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-06-2023
Листовка Листовка шведски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-06-2023
Листовка Листовка норвежки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-06-2023
Листовка Листовка исландски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-06-2023
Листовка Листовка хърватски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите