Nexium Control

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

езомепразол

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

АТС код:

A02BC05

INN (Международно Name):

esomeprazole

Терапевтична група:

Инхибитори на протонната помпа

Терапевтична област:

Гастроезофагеален рефлукс

Терапевтични показания:

Nexium Control е показан за краткосрочно лечение на симптомите на рефлукс (напр. киселини и киселинна регургитация) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-08-26

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEXIUM CONTROL_ _20 MG СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
ТАБЛЕТКИ
езомепразол (esomeprazole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
Винаги приемайте това лекарство точно
както е описано в тази листовка или
както Ви е казал
Вашият фармацевт.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако се нуждаете от допълнителна
информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
-
Ако след 14 дни не се чувствате по-добре
или състоянието Ви се влоши, трябва да
потърсите лекарска помощ.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Nexium Control и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Nexium Control
3.
Как да приемате Nexium Control
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Nexium Control
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
- Допълнителна полезна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEXIUM CONTROL И 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nexium Control
_ _
20 mg стомашно-устойчиви таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка стомашно-устойчива таблетка
съдържа 20 mg езомепразол (esomeprazole) (като
магнезиев трихидрат).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка стомашно-устойчива таблетка
съдържа 28 mg захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Стомашно-устойчива таблетка
Светлорозова, продълговата,
двойноизпъкнала, филмирана,
стомашно-устойчива таблетка с
размери 14 mm x 7 mm, гравирана с надпис „20
mG“ от едната страна и „A/EH“ от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Nexium Control е показан за краткосрочно
лечение на симптомите на рефлукс
(напр. парене зад
гръдната кост и киселини) при
възрастни пациенти.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 20 mg
езомепразол (една таблетка) дневно.
Може да е необходимо таблетките да се
приемат в продължение на 2-3
последователни дни, за
да се постигне подобряване на
симптомите. Продължителността на
лечението е до 2 седмици.
След като се постигне пълно

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-04-2023
Листовка Листовка чешки 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-04-2023
Листовка Листовка датски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-04-2023
Листовка Листовка немски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-04-2023
Листовка Листовка естонски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-04-2023
Листовка Листовка гръцки 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-04-2023
Листовка Листовка английски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-09-2013
Листовка Листовка френски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-04-2023
Листовка Листовка италиански 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-09-2013
Листовка Листовка латвийски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-09-2013
Листовка Листовка литовски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-04-2023
Листовка Листовка унгарски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-04-2023
Листовка Листовка малтийски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-09-2013
Листовка Листовка нидерландски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-09-2013
Листовка Листовка полски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-04-2023
Листовка Листовка португалски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-09-2013
Листовка Листовка румънски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-04-2023
Листовка Листовка словашки 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-04-2023
Листовка Листовка словенски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-09-2013
Листовка Листовка фински 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-04-2023
Листовка Листовка шведски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-04-2023
Листовка Листовка норвежки 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-04-2023
Листовка Листовка исландски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-04-2023
Листовка Листовка хърватски 24-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-09-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите