NeoSpect

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

депретид трифлуороацетат

Предлага се от:

CIS bio international

АТС код:

V09IA05

INN (Международно Name):

depreotide

Терапевтична група:

Диагностични радиофармацевтици

Терапевтична област:

Радиоюклидно изображение

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. За сцинтиграфических изображения подозирали злокачествени тумори в белите дробове, след първоначалното откриване, в съчетание с компютърна ТОМОГРАФИЯ или рентгенография на гръдния кош, при пациенти с солитарными легочными поредици.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-11-29

Листовка

                19
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEOSPECT 47 МИКРОГРАМА, КИТ ЗА ПРИГОТВЯНЕ
НА РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ ФОРМИ.
DEPREOTIDE
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ВАШЕТО
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени р
еакции стане сериозна, или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява NeoSpect и за какво се
използва.
2.
Преди да използвате NeoSpect.
3.
Как да използвате NeoSpect.
4.
Възможни нежелани реакции.
5.
Съхранение на NeoSpect.
6.
Допълнителна информация.
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEOSPECT
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ПРОДУКТОВ ТИП
NeoSpect представлява радиофармацевтичен
продукт за диагностични цели.
Диагностичният
радиофармацевтик представлява
субстанция, която след като бъде
инжектирана се натрупва
временно в определена част на
тялото(напр. в тумори). Тъй като тази
субстанция притежава
известна малка радиоактивност тя може
д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeoSpect
_ _
47 микрограма, кит за приготвяне на
радиофармацевтични форми.
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 47 микрограма
depreotide под формата на depreotide trifluoroacetate.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1
Следва да се реконституира с разтвор
на натриев пертехнетат (
99m
Tc) за инжектиране. Последният
не е включен в кита.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Кит за приготвяне на
радиофармацевтични форми. Бял прах за
приготвяне на инжекционни
разтвори.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
За сцинтиграфско изследване на
суспектни за малигненост белодробни
тумори, установени с други
методи, в комбинация с КТ или
рентгенография на гръден кош при
пациенти със солитарни
белодробни кръгли сенки.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Този лекарствен продукт сле
два да бъде използван единствено в
болнична обстановка или в
специализирани радиологични звена от
хора с опит в радиоизотопната образна
диагностика.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-11-2010
Листовка Листовка чешки 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-11-2010
Листовка Листовка датски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-11-2010
Листовка Листовка немски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-11-2010
Листовка Листовка естонски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-11-2010
Листовка Листовка гръцки 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-11-2010
Листовка Листовка английски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-11-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-11-2010
Листовка Листовка френски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-11-2010
Листовка Листовка италиански 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-11-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-11-2010
Листовка Листовка латвийски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-11-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-11-2010
Листовка Листовка литовски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-11-2010
Листовка Листовка унгарски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-11-2010
Листовка Листовка малтийски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-11-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-11-2010
Листовка Листовка нидерландски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-11-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-11-2010
Листовка Листовка полски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-11-2010
Листовка Листовка португалски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-11-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-11-2010
Листовка Листовка румънски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-11-2010
Листовка Листовка словашки 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-11-2010
Листовка Листовка словенски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-11-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-11-2010
Листовка Листовка фински 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-11-2010
Листовка Листовка шведски 18-11-2010
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-11-2010

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите