Mimpara

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

синакалцет хидрохлорид

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

H05BX01

INN (Международно Name):

cinacalcet

Терапевтична група:

Калциева хомеостаза

Терапевтична област:

Hypercalcemia; Parathyroid Neoplasms; Hyperparathyroidism

Терапевтични показания:

Средно hyperparathyroidismAdultsTreatment вторичен хиперпаратиреоидизъм (ГПТ) при възрастни пациенти с крайна бъбречна недостатъчност (ТПН) за поддръжка на диализа терапия. Детска populationTreatment вторичен хиперпаратиреоидизъм (ГПТ) при деца на възраст между 3 и повече години с терминал състояние на бъбречна недостатъчност (ТХПН) за поддръжка на диализа терапия, в която вторичен ГПТ не се контролира правилно с стандарт на медицинска помощ, терапия. Mimpara може да се използва като част от лечебния режим, включително и фосфатни свързващи вещества и/или витамин D, стероли, ако е необходимо. Карцинома паращитовидните жлези и първичен хиперпаратиреоидизъм при възрастни. Намаляване на гиперкальциемии при възрастни пациенти с:паратиреоидная карцинома;основен ТЕАТЪРА на операциите, за които паратиреоидэктомия ще е на база ниво на калций в серума на кръвта (както е определено в съответните препоръки за лечение), но в които паратиреоидэктомия не е клинично или противопоказано.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-10-22

Листовка

                75
Б. ЛИСТОВКА
76
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MIMPARA 30 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
MIMPARA 60 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
MIMPARA 90 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
синакалцет (cinacalcet)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Mimpara и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Mimpara
3.
Как да приемате Mimpara
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Mimpara
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MIMPARA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Mimpara действа чрез к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Mimpara 30 mg филмирани таблетки
Mimpara 60 mg филмирани таблетки
Mimpara 90 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Mimpara 30 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg синакалцет
(cinacalcet) (като хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 2,74 mg лактоза.
Mimpara 60 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 60 mg синакалцет
(cinacalcet) (като хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 5,47 mg лактоза.
Mimpara 90 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 90 mg синакалцет
(cinacalcet) (като хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие:
_
Всяка таблетка съдържа 8,21 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Mimpara 30 mg филмирани таблетки
Светлозелена, овална (с дължина около
9,7 mm и ширина 6,0 mm), филмирана таблетка,
маркирана от едната страна с “AMG” и
“30” от другата.
Mimpara 60 mg филмирани таблетки
Светлозелена, овална (с дължина около
12,2 mm и ширина 7,6 mm), филмирана таблетка,
маркирана от едната страна с “AMG” и
“60” от другата.
Mimpara 9
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-10-2023
Листовка Листовка чешки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-10-2023
Листовка Листовка датски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-10-2023
Листовка Листовка немски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-10-2023
Листовка Листовка естонски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-10-2023
Листовка Листовка гръцки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-10-2023
Листовка Листовка английски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-09-2017
Листовка Листовка френски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-10-2023
Листовка Листовка италиански 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-09-2017
Листовка Листовка латвийски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-09-2017
Листовка Листовка литовски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-10-2023
Листовка Листовка унгарски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-10-2023
Листовка Листовка малтийски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-09-2017
Листовка Листовка полски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-10-2023
Листовка Листовка португалски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-09-2017
Листовка Листовка румънски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-10-2023
Листовка Листовка словашки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-10-2023
Листовка Листовка словенски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-09-2017
Листовка Листовка фински 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-10-2023
Листовка Листовка шведски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-10-2023
Листовка Листовка норвежки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-10-2023
Листовка Листовка исландски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-10-2023
Листовка Листовка хърватски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите