Metoject PEN 25 mg solution for injection in pre-filled pen

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
АТС код:
L01BA1
дозиране:
25 mg solution for injection in pre-filled pen
Каталог на резюме:
Metoject PEN, 25 mg solution for injection in pre-filled pen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 24
Номер на разрешението:
20130312
Дата Оторизация:
2015-03-21

Други продукти

search_alerts

share_this_information