Metoject Pen 25 mg solution for injection in pre-filled Pen

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH

АТС код:

L01BA1

дозиране:

25 mg solution for injection in pre-filled Pen

Каталог на резюме:

Metoject PEN, 25 mg solution for injection in pre-filled pen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 24

Дата Оторизация:

2015-03-21

Сигнали за търсене, свързани с този продукт