Metoject Pen 25 mg solution for injection in pre-filled Pen

国: ブルガリア

言語: ブルガリア語

ソース: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
13-04-2020

から入手可能:

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH

ATCコード:

L01BA1

投薬量:

25 mg solution for injection in pre-filled Pen

製品概要:

Metoject PEN, 25 mg solution for injection in pre-filled pen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 24

承認日:

2015-03-21

この製品に関連するアラートを検索