Metoject Pen 25 mg solution for injection in pre-filled Pen

Երկիր: Բուլղարիա

Լեզու: բուլղարերեն

Աղբյուրը: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Գնել հիմա

Հասանելի է:

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH

ATC կոդը:

L01BA1

Դոզան:

25 mg solution for injection in pre-filled Pen

Ապրանքի ամփոփագիր:

Metoject PEN, 25 mg solution for injection in pre-filled pen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 24

Հաստատման ամսաթիվը:

2015-03-21

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը