Metoject Pen 25 mg solution for injection in pre-filled Pen

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
13-04-2020
Download 제품 특성 요약 (SPC)
13-04-2020

제공처:

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH

ATC 코드:

L01BA1

복용량:

25 mg solution for injection in pre-filled Pen

제품 요약:

Metoject PEN, 25 mg solution for injection in pre-filled pen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 24

승인 날짜:

2015-03-21

이 제품과 관련된 검색 알림