Memantine Merz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мемантин хидрохлорид

Предлага се от:

Merz Pharmaceuticals GmbH  

АТС код:

N06DX01

INN (Международно Name):

memantine hydrochloride

Терапевтична група:

Други лекарства против деменция

Терапевтична област:

Болест на Алцхаймер

Терапевтични показания:

Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-11-22

Листовка

                73
Б. ЛИСТОВКА
74
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MEMANTINE MERZ 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Мемантин хидрохлорид (Memantine hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО ,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, моля, консултирайте се с
Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Memantine Merz и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Memantine Merz
3.
Как да приемате Memantine Merz
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Memantine Merz
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MEMANTINE MERZ И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
КАК ДЕЙСТВА MEMANTINE MERZ
Memantine Merz съдържа активното ве
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ
I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Memantine Merz 10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН
И КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
мемантин хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 8,31 mg мемантин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Филмирана таблетка.
Бледо жълти до жълти, елипсовидни
филмирани таблетки с делителна черта
и с маркировка „1-0”
от едната страна и „М М” от другата
страна.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на пациенти с умерена до тежка
степен на болестта на Алцхаймер.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато и
наблюдавано от лекар, с опит в
диагностицирането и
лечението на деменцията на Алцхаймер.
Дозировка
Лечението трябва да започне само ако
има лице, което да се грижи за болния и
редовно да
следи приема на лекарствения продукт
от пациента. Диагнозата трябва да бъде
поставена в
съответствие със съвременните
диагностични принципи. Поносимостта и
дозировката на
мемантин трябва да бъдат преоценявани
ред
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-04-2022
Листовка Листовка чешки 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-04-2022
Листовка Листовка датски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-04-2022
Листовка Листовка немски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-04-2022
Листовка Листовка естонски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-04-2022
Листовка Листовка гръцки 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-04-2022
Листовка Листовка английски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-12-2012
Листовка Листовка френски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-04-2022
Листовка Листовка италиански 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-12-2012
Листовка Листовка латвийски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-12-2012
Листовка Листовка литовски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-04-2022
Листовка Листовка унгарски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-04-2022
Листовка Листовка малтийски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-12-2012
Листовка Листовка нидерландски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-12-2012
Листовка Листовка полски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-04-2022
Листовка Листовка португалски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-12-2012
Листовка Листовка румънски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-04-2022
Листовка Листовка словашки 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-04-2022
Листовка Листовка словенски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-12-2012
Листовка Листовка фински 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-04-2022
Листовка Листовка шведски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-04-2022
Листовка Листовка норвежки 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-04-2022
Листовка Листовка исландски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-04-2022
Листовка Листовка хърватски 20-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-04-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите