Mekinist

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
22-07-2022
Активна съставка:
trametinib
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited
АТС код:
L01EE01
INN (Международно Name):
trametinib
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Меланомът
Терапевтични показания:
Melanoma Trametinib as monotherapy or in combination with dabrafenib is indicated for the treatment of adult patients with unresectable or metastatic melanoma with a BRAF V600 mutation (see sections 4. 4 и 5. Trametinib monotherapy has not demonstrated clinical activity in patients who have progressed on a prior BRAF inhibitor therapy (see section 5. Adjuvant treatment of melanoma Trametinib in combination with dabrafenib is indicated for the adjuvant treatment of adult patients with Stage III melanoma with a BRAF V600 mutation, following complete resection. Non-small cell lung cancer (NSCLC) Trametinib in combination with dabrafenib is indicated for the treatment of adult patients with advanced non-small cell lung cancer with a BRAF V600 mutation.
Каталог на резюме:
Revision: 28
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002643
Дата Оторизация:
2014-06-30
EMEA код:
EMEA/H/C/002643

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 22-07-2022
Листовка Листовка
чешки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 22-07-2022
Листовка Листовка
датски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 22-07-2022
Листовка Листовка
немски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 22-07-2022
Листовка Листовка
естонски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 22-07-2022
Листовка Листовка
гръцки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 22-07-2022
Листовка Листовка
английски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 07-09-2018
Листовка Листовка
френски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 22-07-2022
Листовка Листовка
италиански 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 07-09-2018
Листовка Листовка
латвийски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 07-09-2018
Листовка Листовка
литовски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 22-07-2022
Листовка Листовка
унгарски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 22-07-2022
Листовка Листовка
малтийски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 07-09-2018
Листовка Листовка
нидерландски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 07-09-2018
Листовка Листовка
полски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 22-07-2022
Листовка Листовка
португалски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 07-09-2018
Листовка Листовка
румънски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 22-07-2022
Листовка Листовка
словашки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 22-07-2022
Листовка Листовка
словенски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 07-09-2018
Листовка Листовка
фински 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 22-07-2022
Листовка Листовка
шведски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 22-07-2022
Листовка Листовка
норвежки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 22-07-2022
Листовка Листовка
исландски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 22-07-2022
Листовка Листовка
хърватски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 07-09-2018

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Mekinist 0,5 mg филмирани таблетки

Mekinist 2 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Mekinist 0,5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа траметиниб диметилсулфоксид, еквивалентен на 0,5 mg

траметиниб (trametinib).

Mekinist 2 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа траметиниб диметилсулфоксид, еквивалентен на 2 mg

траметиниб (trametinib).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Mekinist 0,5 mg филмирани таблетки

Жълти, модифицираноовални, двойноизпъкнали филмирани таблетки с приблизителен размер

5,0 x 9,0 mm, c вдлъбнато лого на компанията от едната страна и „TT“ от другата.

Mekinist 2 mg филмирани таблетки

Розови, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с приблизителен размер 7,6 mm, c

вдлъбнато лого на компанията от едната страна и „LL“ от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Меланом

Траметиниб е показан като монотерапия или в комбинация с дабрафениб за лечение на

възрастни пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация (вж.

точки 4.4 и 5.1).

Траметиниб като монотерапия не е показал клинична активност при пациенти с прогресия на

заболяването при предшестващо лечение с BRAF инхибитор (вж. точка 5.1).

Адювантна терапия на меланом

Траметиниб в комбинация с дабрафениб е показан като адювантна терапия при възрастни

пациенти с меланом Стадий III с BRAF V600 мутация, след пълна резекция.

Недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК)

Траметиниб е показан в комбинация с дабрафениб за лечение на възрастни пациенти с

авансирал недребноклетъчен белодробен карцином с BRAF V600 мутация.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с траметиниб трябва да се започва и провежда само под наблюдението на лекар с

опит в приложението на противоракови лекарствени продукти.

Преди да приемат траметиниб, пациентите трябва да имат положителен резултат за наличие на

BRAF V600 мутация, потвърден от валидиран тест.

Дозировка

Препоръчителната доза траметиниб, приложен като монотерапия или в комбинация с

дабрафениб, е 2 mg веднъж дневно. Препоръчителната доза дабрафениб, когато се прилага в

комбинация с траметиниб е 150 mg два пъти дневно.

Продължителност на лечението

Препоръчва се лечението с траметиниб да продължи, докато пациентите спрат да се повлияват

или до развитието на неприемлива токсичност (вж. Таблица 2). При адювантна терапия на

меланом пациентите трябва да бъдат лекувани в продължение на 12 месеца, освен ако не

настъпи рецидив на заболяването или неприемлива токсичност.

Пропуснати дози

Ако се пропусне доза траметиниб, тя трябва да се приеме само ако времето до следващата доза

е повече от 12 часа.

Ако се пропусне доза дабрафениб, при прилагане на траметиниб в комбинация с дабрафениб,

пропуснатата доза дабрафениб трябва да се приеме само ако времето до следващата доза е

повече от 6 часа.

Промяна на дозата

Овладяването на нежелани лекарствени реакции може да наложи намаляване на дозата,

прекъсване или спиране на лечението (вж. Таблици 1 и 2).

Не се препоръчва промяна на дозата при развитие на кожен сквамозноклетъчен карцином

(кСКК) или новопоявил се първичен меланом като нежелани реакции (за повече подробности

вж. КХП на дабрафениб).

Tаблица 1 Препоръчителни нива за намаляване на дозата

Дозово ниво

Доза траметиниб

Прилаган като монотерапия

или в комбинация с

дабрафениб

Доза дабрафениб

Само при приложение в комбинация с

траметиниб

Начална доза

2 mg веднъж дневно

150 mg два пъти дневно

Първо намаляване

на дозата

1,5 mg веднъж дневно

100 mg два пъти дневно

Второ намаляване

на дозата

1 mg веднъж дневно

75 mg два пъти дневно

Трето намаляване на

дозата (само в

комбинация)

1 mg веднъж дневно

50 mg два пъти дневно

Не се препоръчва намаляване на дозата на траметиниб под 1 mg веднъж дневно, прилаган

като монотерапия или в комбинация с дабрафениб. Не се препоръчва намаляване на дозата

на дабрафениб под 50 mg два пъти дневно, прилаган в комбинация с траметиниб.

*Моля обърнете се към КХП на дабрафениб, Дозировка и начин на приложение, за указания относно

лечението с дабрафениб като монотерапия.

Tаблица 2 Схема на коригиране на дозата въз основа на степента на нежеланите реакции

(с изключение на пирексия)

Степен (CTC-AE)*

Препоръчително коригиране на дозата на траметиниб

Прилаган като монотерапия или в комбинация с дабрафениб

Степен 1 или

Степен 2 (поносими)

Лечението да се продължи и проследяването да е според

клиничните показания.

Степен 2

(непоносими) или

Степен 3

Лечението да се прекъсне временно до достигане на Степен на

токсичност 0 до 1 и при повторно започване на лечението, дозата

да е с едно дозово ниво по-ниска.

Степен 4

Лечението да се преустанови окончателно или да се прекъсне до

достигане на Степен на токсичност 0 до 1 и при повторно

започване на лечението, дозата да е с едно дозово ниво по-ниска.

* Интензитетът на клиничните нежелани реакции се степенува според Общи критерии за

терминология на нежеланите събития (Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.0)

(CTC-AE).

При ефективно овладяване на нежеланите реакции може да се обмисли повишаване на дозата

по същата схема, която се използва за намаляване. Дозата на траметиниб не трябва да

надвишава 2 mg веднъж дневно.

Пирексия

Ако температурата на пациента е ≥38

C, лечението трябва да се прекрати (при траметиниб,

прилаган като монотерапия, както и при траметиниб заедно с дабрафениб, приложени в

комбинация). В случай на рецидив лечението също може да бъде спряно при първия симптом

на пирексия. Трябва да се започне лечение с антипиретици като ибупрофен или

ацетаминофен/парацетамол. В случаите, когато прилагането на антипиретици е недостатъчно,

трябва да се обмисли употреба на перорални кортикостероиди. Пациентите трябва да бъдат

оценени за признаци и симптоми на инфекция и ако е необходимо да бъдат лекувани в

съответствие с местната практика (вж. точка 4.4). Употребата на траметиниб или на траметиниб

и дабрафениб, приложени в комбинация, трябва да се поднови, ако при пациента липсват

симптоми в рамките на поне 24 часа: (1) при същото дозово ниво или (2) с доза, която е с едно

дозово ниво по-ниска, в случай че пирексията възниква отново и/или е придружена от други

тежки симптоми, включително дехидратация, хипотония или бъбречна недостатъчност.

Ако възникне токсичност, свързана с лечението, при прилагане на траметиниб в комбинация с

дабрафениб, то тогава е необходимо едновременно намаляване на дозата и на двата продукта,

прекъсване на лечението или спиране на лечението. Изключенията, в които е необходимо

намаляване на дозата само на единия от двата продукта, са подробно описани по-долу при

увеит, позитивни за RAS мутация некожни злокачествени заболявания (свързани предимно с

дабрафениб), намаляване на левокамерната фракция на изтласкване (ЛКФИ), оклузия на

ретинална вена (ОРВ), отлепване на пигментния епител на ретината (ОПЕР) и интестинална

белодробна болест (ИББ)/пневмонит (свързани предимно с траметиниб).

Изключения в коригирането на дозата (когато се намалява дозата само на единия от двата

продукта) при избрани нежелани реакции

Увеит

Не се изисква коригиране на дозата при наличие на увеит, докато прилагането на ефективно

локално лечение е в състояние да контролира очното възпаление. Ако увеитът не се повлиява

от локална терапия, лечението с дабрафениб трябва временно да се спре, докато очното

възпаление отмине, след което лечението с дабрафениб трябва да се започне отново с доза,

която е с едно дозово ниво по-ниска. Не се изисква коригиране на дозата на траметиниб, когато

се приема в комбинация с дабрафениб (вж. точка 4.4).

Позитивни за RAS мутация некожни злокачествени заболявания

Трябва да се преценят ползите и рисковете преди да се продължи лечението с дабрафениб при

пациенти с некожни злокачествени заболявания, които имат RAS мутация. Не се изисква

коригиране на дозата на траметиниб, когато се приема в комбинация с дабрафениб.

Понижаване на левокамерната фракция на изтласкване (LVEF)/Левокамерна дисфункция

Лечението с траметиниб трябва да се прекъсне при пациенти, които имат асимптоматично,

абсолютно понижение >10% на LVEF в сравнение с изходните стойности и фракцията на

изтласкване е под долната граница на нормата (вж. точка 4.4). Не се изисква коригиране на

дозата на дабрафениб, когато траметиниб се приема в комбинация с дабрафениб. Ако LVEF се

възстанови, лечението с траметиниб може да се започне отново, но дозата трябва да се намали с

едно дозово ниво и пациентът да се проследява внимателно (вж. точка 4.4).

Траметиниб трябва да се спре окончателно при пациентите с левокамерна сърдечна

дисфункция Степен 3 или Степен 4 или клинично значимо понижаване на LVEF, което не се

възстановява в рамките на 4 седмици (вж. точка 4.4).

Оклузия на ретиналната вена и отлепване на пигментния епител на ретината

Препоръчва се незабавна консултация с офталмолог, ако пациентите съобщят за новопоявили

се зрителни нарушения, като намалено централно зрение, замъглено зрение или загуба на

зрението по всяко време, докато са на лечение с траметиниб. При пациентите, които са

диагностицирани с оклузия на ретиналната вена, лечението с траметиниб, прилаган като

монотерапия или в комбинация с дабрафениб, трябва да се спре окончателно. Не се изисква

коригиране на дозата на дабрафениб, когато траметиниб се приема в комбинация с дабрафениб.

Ако се постави диагноза отлепване на пигментния епител на ретината, трябва да се следва

схемата за коригиране на дозата в Таблица 3 по-долу за траметиниб (вж. точка 4.4).

Tаблица 3 Препоръчителни корекции на дозата за траметиниб при отлепване на

пигментния епител на ретината

Степен 1 отлепване на пигментния

епител на ретината

Продължете лечението при оценка на ретината всеки

месец до възстановяване. Ако отлепването на

пигментния епител на ретината се влоши, следвайте

дадените по-долу инструкции и спрете лечението с

траметиниб за период до 3 седмици.

Степен 2-3 отлепване на пигментния

епител на ретината

Спрете лечението с траметиниб за период до

3 седмици.

Степен 2-3 отлепване на пигментния

епител на ретината с подобрение до

Степен 0-1 в рамките на 3 седмици

Започнете отново лечение с траметиниб с по-ниска

доза (намалена с 0,5 mg) или спрете лечението с

траметиниб при пациенти, които приемат

траметиниб 1 mg дневно.

Степен 2-3 отлепване на пигментния

епител на ретината без подобрение

до поне Степен 1 в рамките на

3 седмици

Спрете окончателно лечението с траметиниб.

Интерстициална белодробна болест/Пневмонит

Лечението с траметиниб трябва да се прекъсне при пациенти със съмнение за интерстициална

белодробна болест или пневмонит, включително пациенти с новопоявили се или прогресиращи

белодробни симптоми и находки като кашлица, диспнея, хипоксия, плеврален излив или

инфилтрати, на които предстои провеждане на клинични изследвания. Траметиниб трябва да се

спре окончателно при пациенти, диагностицирани с интерстициална белодробна болест или

пневмонит, свързани с лечението. Не се изисква коригиране на дозата на дабрафениб, когато

траметиниб се приема в комбинация с дабрафениб при наличие на ИББ или пневмонит.

Бъбречно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено тежко бъбречно увреждане

(вж. точка 5.2). Няма данни за траметиниб при пациенти с тежко бъбречно увреждане и затова

не може да се определи потенциалната нужда от промяна на началната доза. Траметиниб трябва

да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежко бъбречно увреждане, когато се

прилага като монотерапия или в комбинация с дабрафениб.

Чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко чернодробно увреждане. Наличните

данни от едно клинично фармакологично проучване показват ограничено влияние на умерено

тежко до тежко чернодробно увреждане върху експозицията на траметиниб (вж. точка 5.2).

Траметиниб трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерено тежко и тежко

чернодробно увреждане, когато се прилага като монотерапия или в комбинация с дабрафениб.

Пациенти от неевропеидна раса

Безопасността и ефикасността на траметиниб не е установена при пациенти от раса, различна

от европеидната. Липсват данни.

Старческа възраст

Не се налага коригиране на началната доза при пациенти на възраст >65 години. По-често

коригиране на дозата (вж. Таблици 1 и 2 по-горе) може да се наложи при пациенти на възраст

>65 години (вж. точка 4.8).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на траметиниб при деца и юноши (<18 години) не са установени.

Липсват данни. Проучванията при млади животни показват наличие на нежелани ефекти на

траметиниб, които не са наблюдавани при възрастните животни (вж. точка 5.3).

Начин на приложение

Траметиниб трябва да се приема през устата с пълна чаша вода. Таблетките траметиниб не

трябва да се дъвчат или чупят и трябва да се приемат с храна най-малко 1 час преди или 2 часа

след хранене.

Препоръчва се дозата на траметиниб да се приема по едно и също време всеки ден. Когато

триметиниб и дабрафениб се приемат в комбинация, дозата траметиниб трябва да се приема по

едно и също време всеки ден или със сутрешната или с вечерната доза дабрафениб.

Ако пациентът повърне след прием на траметиниб, не трябва да приема нова доза, а трябва да

изчака до следващата доза по схема.

Моля, обърнете се към КХП на дабрафениб за информация относно начина на приложение,

когато се прилага в комбинация с траметиниб.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Когато траметиниб се прилага в комбинация с дабрафениб, е необходима справка с КХП на

дабрафениб, преди започване на лечението. За допълнителна информация за предупрежденията

и предпазните мерки, свързани с лечението с дабрафениб, моля, обърнете се към КХП на

дабрафениб.

Изследване за BRAF V600

Ефикасността и безопасността на траметиниб не са установени при пациенти с меланом, който

е негативен при тест за BRAF V600 мутация.

Монотерапия с траметиниб спрямо BRAF инхибитори

Монотерапията с траметиниб не е сравнявана с терапия с BRAF инхибитор в клинично

проучване при пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом, положителен за BRAF

V600 мутация. От сравнения между проучванията, данните за обща преживяемост и

преживяемост без прогресия показват сходна ефективност на траметиниб и BRAF

инхибиторите. Все пак степента на общ отговор е по-ниска при пациенти, лекувани с

траметиниб, в сравнение с тази, съобщена при пациенти, лекувани с BRAF инхибитори.

Траметиниб в комбинация с дабрафениб при пациенти с меланом, с прогресия на заболяването

при предшестващо лечение с BRAF инхибитор

Има ограничени данни при пациенти, приемащи комбинацията траметиниб с дабрафениб, с

прогресия на заболяването при предшестващо лечение с BRAF инхибитор. Тези данни

показват, че ефикасността на комбинацията ще е по-ниска при такива пациенти (вж. точка 5.1).

Поради тази причина трябва да се обсъдят и други варианти за лечение в тази лекувана с BRAF

инхибитор популация, преди да се започне лечение с комбинацията. Последиците от лечението

след прогресия на заболяването в хода на терапия с BRAF инхибитор не са установени.

Новопоявили се злокачествени заболявания

При прилагане на траметиниб в комбинация с дабрафениб могат да възникнат нови

злокачествени заболявания, кожни и некожни.

Кожни злокачествени заболявания

Кожен сквамозноклетъчен карцином (кСКК)

Съобщават се случаи на кСКК (включително кератоакантом) при пациенти, лекувани с

траметиниб в комбинация с дабрафениб. Случаите на кСКК могат да се лекуват чрез ексцизия и

не изискват промяна в лечението. Моля обърнете се към КХП на дабрафениб (точка 4.4).

Новопоявил се първичен меланом

Съобщава се за случаи на новопоявил се първичен меланом при пациенти, приемащи

траметиниб в комбинация с дабрафениб. Случаите на новопоявил се първичен меланом могат

да бъдат лекувани чрез ексцизия и не изискват промяна в лечението. Моля обърнете се към

КХП на дабрафениб (точка 4.4).

Некожни злокачествени заболявания

Въз основа на своя механизъм на действие дабрафениб може да повиши риска от некожни

злокачествени заболявания, при наличие на RAS мутации. Когато траметиниб се прилага в

комбинация с дабрафениб, моля, обърнете се към КХП на дабрафениб (точка 4.4). Не се

изисква коригиране на дозата на траметиниб при наличие на позитивни за RAS мутация

злокачествени заболявания, когато се приема в комбинация с дабрафениб.

Кръвоизлив

Хеморагични събития, включително значителни хеморагични събития и хеморагични събития с

летален изход, са настъпвали при пациенти, приемащи траметиниб като монотерапия и в

комбинация с дабрафениб (вж. точка 4.8). Възможността за такива събития при пациенти с

нисък брой на тромбоцитите (<75 000) не е установена, тъй като тези пациенти са били

изключвани от клинични изпитвания. Рискът от кръвоизлив може да се повиши при

едновременно приложение на антитромботична или антикоагулантна терапия. Ако настъпи

кръвоизлив, пациентите трябва да бъдат лекувани според клиничните показания.

Понижаване на левокамерната фракция на изтласкване (LVEF)/Левокамерна дисфункция

Има съобщения, че траметиниб понижава LVEF, когато се прилага като монотерапия или в

комбинация с дабрафениб (вж. точка 4.8). В клинични изпитвания медианата на времето до

първата поява на левокамерна дисфункция, сърдечна недостатъчност и понижаване на LVEF е

между 2 и 5 месеца.

Траметиниб трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с влошена функция на

лявата камера. Пациенти с левокамерна дисфункция, със сърдечна недостатъчност клас ІІ, ІІІ

или ІV по класификацията на Нюйоркската кардиологична асоциация (New York Heart

Association), с остър коронарен синдром през последните 6 месеца, с клинично значими

неконтролирани аритмии и с неконтролирана хипертония, са изключвани от клинични

изпитвания. Поради това безопасността при тези групи пациенти не е известна. LVEF трябва да

се оцени при всички пациенти преди започване на лечение с траметиниб, един месец след

започване на терапията и след това на интервали от приблизително 3 месеца, докато

продължава лечението (вж. точка 4.2 за коригиране на дозата).

При пациентите, приемащи траметиниб в комбинация с дабрафениб, има епизодични

съобщения за остра, тежка левокамерна дисфункция в резултат на миокардит. Наблюдава се

пълно възстановяване след спиране на лечението. Лекарите трябва да бъдат внимателни по

отношение на възможността за наличие на миокардит при пациенти с новопоявили се или

влошаващи се сърдечни признаци или симптоми.

Пирексия

В клиничните изпитвания с траметиниб, прилаган като монотерапия и в комбинация с

дабрафениб, се съобщава за наличие на фебрилитет (вж. точка 4.8). Честотата и тежестта на

пирексията са повишени при комбинирана терапия (вж. КХП на дабрафениб точка 4.4). При

пациентите, приемащи траметиниб в комбинация с дабрафениб, пирексията може да бъде

придружена от силна треска, дехидратация и хипотония, които в някои случаи могат да доведат

до остра бъбречна недостатъчност.

Лечението (с траметиниб, прилаган като монотерапия, както и при траметиниб заедно с

дабрафениб, приложени в комбинация) трябва да бъде прекъснато, ако температурата на

пациента е ≥38ºC (вж. точка 5.1). В случай на рецидив лечението също може да бъде спряно

при първия симптом на пирексия. Трябва да се започне лечение с антипиретици като

ибупрофен или ацетаминофен/парацетамол. Трябва да се обмисли употреба на перорални

кортикостероиди в тези случаи, в които прилагането на антипиретици е недостатъчно.

Пациентите трябва да бъдат оценени за наличие на признаци и симптоми на инфекция.

Лечението може да се поднови при спадане на температурата. Ако температурата е свързана с

други сериозни признаци или симптоми, лечението трябва да се поднови при намалена доза,

след спадане на температурата и според клиничните показания (вж. точка 4.2).

Хипертония

Повишаване на кръвното налягане, свързано с траметиниб, прилаган като монотерапия и в

комбинация с дабрафениб, е съобщавано при пациенти със или без предшестваща хипертония

(вж. точка 4.8). Кръвното налягане трябва да се измерва при започване на лечението и да се

проследява по време на лечението с траметиниб, като хипертонията се контролира със

стандартна терапия, както е подходящо.

Интерстициална белодробна болест/Пневмонит

В изпитване фаза III, 2,4% (5/211) от пациентите на лечение с траметиниб като монотерапия са

развили интерстициална белодробна болест или пневмонит. При всичките петима пациенти се е

наложила хоспитализация. Медианата на времето до първа поява на интерстициална

белодробна болест или пневмонит е 160 дни (диапазон: от 60 до 172 дни). В проучванията

MEK115306 и MEK116513 съответно <1% (2/209) и 1% (4/350) от пациентите, лекувани с

траметиниб в комбинация с дабрафениб развиват пневмонит или ИББ (вж. точка 4.8).

Лечението с траметиниб трябва да се прекъсне при пациенти със съмнение за интерстициална

белодробна болест или пневмонит, включително пациенти с новопоявили се или прогресиращи

белодробни симптоми и находки като кашлица, диспнея, хипоксия, плеврален излив или

инфилтрати, на които предстои провеждане на клинични изследвания. Траметиниб трябва да се

спре окончателно при пациенти, диагностицирани с интерстициална белодробна болест или

пневмонит, свързани с лечението (вж. точка 4.2). Ако траметиниб се прилага в комбинация с

дабрафениб, то тогава лечението с дабрафениб може да продължи със същата доза.

Нарушение на зрението

Проблеми, свързани с нарушено зрение, включително отлепване на пигментния епител на

ретината и оклузия на ретиналната вена, могат да възникнат при лечение с траметиниб,

прилаган като монотерапия или в комбинация с дабрафениб. В клинични изпитвания с

траметиниб са съобщавани симптоми като замъглено зрение, понижена зрителна острота и

други зрителни феномени (вж. точка 4.8). В клиничните изпитвания също така се съобщава за

случаи на увеит и иридоциклит при пациенти, лекувани с траметиниб в комбинация с

дабрафениб.

Tраметиниб не се препоръчва при пациенти с анамнеза за оклузия на ретиналната вена.

Безопасността на траметиниб не е установена при пациенти с предразполагащи фактори за

оклузия на ретиналната вена, включително неконтролирана глаукома или очна хипертония,

неконтролирана хипертония, неконтролиран захарен диабет или анамнеза за синдроми на

хипервискозитет или хиперкоагулация на кръвта.

Препоръчва се незабавна консултация с офталмолог, ако пациентите съобщят за новопоявили

се зрителни нарушения, като намалено централно зрение, замъглено зрение или загуба на

зрението по всяко време, докато са на лечение с траметиниб. Ако се постави диагноза

отлепване на пигментния епител на ретината, трябва да се следва схемата за коригиране на

дозата в Таблица 3 (вж. точка 4.2); ако се диагностицира увеит, моля, обърнете се към КХП на

дабрафениб точка 4.4. При пациенти с диагноза оклузия на ретиналната вена, лечението с

траметиниб трябва да се спре окончателно. Не се изисква коригиране на дозата на дабрафениб,

когато се приема в комбинация с траметиниб при диагностициране на ОРВ или ОПЕР. Не се

изисква коригиране на дозата на траметиниб, когато се приема в комбинация с дабрафениб, при

диагностициране на увеит.

Обрив

Обрив е наблюдаван при около 60% от пациентите в проучванията с траметиниб, прилаган като

монотерапия, и при около 24% от пациентите, когато траметиниб се прилага в комбинация с

дабрафениб (вж. точка 4.8). По-голяма част от тези случаи са Степен 1 или 2 и не са налагали

прекъсване на лечението или намаляване на дозата.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Mekinist 0,5 mg филмирани таблетки

Mekinist 2 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Mekinist 0,5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа траметиниб диметилсулфоксид, еквивалентен на 0,5 mg

траметиниб (trametinib).

Mekinist 2 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа траметиниб диметилсулфоксид, еквивалентен на 2 mg

траметиниб (trametinib).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Mekinist 0,5 mg филмирани таблетки

Жълти, модифицираноовални, двойноизпъкнали филмирани таблетки с приблизителен размер

5,0 x 9,0 mm, c вдлъбнато лого на компанията от едната страна и „TT“ от другата.

Mekinist 2 mg филмирани таблетки

Розови, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с приблизителен размер 7,6 mm, c

вдлъбнато лого на компанията от едната страна и „LL“ от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Меланом

Траметиниб е показан като монотерапия или в комбинация с дабрафениб за лечение на

възрастни пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация (вж.

точки 4.4 и 5.1).

Траметиниб като монотерапия не е показал клинична активност при пациенти с прогресия на

заболяването при предшестващо лечение с BRAF инхибитор (вж. точка 5.1).

Адювантна терапия на меланом

Траметиниб в комбинация с дабрафениб е показан като адювантна терапия при възрастни

пациенти с меланом Стадий III с BRAF V600 мутация, след пълна резекция.

Недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК)

Траметиниб е показан в комбинация с дабрафениб за лечение на възрастни пациенти с

авансирал недребноклетъчен белодробен карцином с BRAF V600 мутация.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с траметиниб трябва да се започва и провежда само под наблюдението на лекар с

опит в приложението на противоракови лекарствени продукти.

Преди да приемат траметиниб, пациентите трябва да имат положителен резултат за наличие на

BRAF V600 мутация, потвърден от валидиран тест.

Дозировка

Препоръчителната доза траметиниб, приложен като монотерапия или в комбинация с

дабрафениб, е 2 mg веднъж дневно. Препоръчителната доза дабрафениб, когато се прилага в

комбинация с траметиниб е 150 mg два пъти дневно.

Продължителност на лечението

Препоръчва се лечението с траметиниб да продължи, докато пациентите спрат да се повлияват

или до развитието на неприемлива токсичност (вж. Таблица 2). При адювантна терапия на

меланом пациентите трябва да бъдат лекувани в продължение на 12 месеца, освен ако не

настъпи рецидив на заболяването или неприемлива токсичност.

Пропуснати дози

Ако се пропусне доза траметиниб, тя трябва да се приеме само ако времето до следващата доза

е повече от 12 часа.

Ако се пропусне доза дабрафениб, при прилагане на траметиниб в комбинация с дабрафениб,

пропуснатата доза дабрафениб трябва да се приеме само ако времето до следващата доза е

повече от 6 часа.

Промяна на дозата

Овладяването на нежелани лекарствени реакции може да наложи намаляване на дозата,

прекъсване или спиране на лечението (вж. Таблици 1 и 2).

Не се препоръчва промяна на дозата при развитие на кожен сквамозноклетъчен карцином

(кСКК) или новопоявил се първичен меланом като нежелани реакции (за повече подробности

вж. КХП на дабрафениб).

Tаблица 1 Препоръчителни нива за намаляване на дозата

Дозово ниво

Доза траметиниб

Прилаган като монотерапия

или в комбинация с

дабрафениб

Доза дабрафениб

Само при приложение в комбинация с

траметиниб

Начална доза

2 mg веднъж дневно

150 mg два пъти дневно

Първо намаляване

на дозата

1,5 mg веднъж дневно

100 mg два пъти дневно

Второ намаляване

на дозата

1 mg веднъж дневно

75 mg два пъти дневно

Трето намаляване на

дозата (само в

комбинация)

1 mg веднъж дневно

50 mg два пъти дневно

Не се препоръчва намаляване на дозата на траметиниб под 1 mg веднъж дневно, прилаган

като монотерапия или в комбинация с дабрафениб. Не се препоръчва намаляване на дозата

на дабрафениб под 50 mg два пъти дневно, прилаган в комбинация с траметиниб.

*Моля обърнете се към КХП на дабрафениб, Дозировка и начин на приложение, за указания относно

лечението с дабрафениб като монотерапия.

Tаблица 2 Схема на коригиране на дозата въз основа на степента на нежеланите реакции

(с изключение на пирексия)

Степен (CTC-AE)*

Препоръчително коригиране на дозата на траметиниб

Прилаган като монотерапия или в комбинация с дабрафениб

Степен 1 или

Степен 2 (поносими)

Лечението да се продължи и проследяването да е според

клиничните показания.

Степен 2

(непоносими) или

Степен 3

Лечението да се прекъсне временно до достигане на Степен на

токсичност 0 до 1 и при повторно започване на лечението, дозата

да е с едно дозово ниво по-ниска.

Степен 4

Лечението да се преустанови окончателно или да се прекъсне до

достигане на Степен на токсичност 0 до 1 и при повторно

започване на лечението, дозата да е с едно дозово ниво по-ниска.

* Интензитетът на клиничните нежелани реакции се степенува според Общи критерии за

терминология на нежеланите събития (Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.0)

(CTC-AE).

При ефективно овладяване на нежеланите реакции може да се обмисли повишаване на дозата

по същата схема, която се използва за намаляване. Дозата на траметиниб не трябва да

надвишава 2 mg веднъж дневно.

Пирексия

Ако температурата на пациента е ≥38

C, лечението трябва да се прекрати (при траметиниб,

прилаган като монотерапия, както и при траметиниб заедно с дабрафениб, приложени в

комбинация). В случай на рецидив лечението също може да бъде спряно при първия симптом

на пирексия. Трябва да се започне лечение с антипиретици като ибупрофен или

ацетаминофен/парацетамол. В случаите, когато прилагането на антипиретици е недостатъчно,

трябва да се обмисли употреба на перорални кортикостероиди. Пациентите трябва да бъдат

оценени за признаци и симптоми на инфекция и ако е необходимо да бъдат лекувани в

съответствие с местната практика (вж. точка 4.4). Употребата на траметиниб или на траметиниб

и дабрафениб, приложени в комбинация, трябва да се поднови, ако при пациента липсват

симптоми в рамките на поне 24 часа: (1) при същото дозово ниво или (2) с доза, която е с едно

дозово ниво по-ниска, в случай че пирексията възниква отново и/или е придружена от други

тежки симптоми, включително дехидратация, хипотония или бъбречна недостатъчност.

Ако възникне токсичност, свързана с лечението, при прилагане на траметиниб в комбинация с

дабрафениб, то тогава е необходимо едновременно намаляване на дозата и на двата продукта,

прекъсване на лечението или спиране на лечението. Изключенията, в които е необходимо

намаляване на дозата само на единия от двата продукта, са подробно описани по-долу при

увеит, позитивни за RAS мутация некожни злокачествени заболявания (свързани предимно с

дабрафениб), намаляване на левокамерната фракция на изтласкване (ЛКФИ), оклузия на

ретинална вена (ОРВ), отлепване на пигментния епител на ретината (ОПЕР) и интестинална

белодробна болест (ИББ)/пневмонит (свързани предимно с траметиниб).

Изключения в коригирането на дозата (когато се намалява дозата само на единия от двата

продукта) при избрани нежелани реакции

Увеит

Не се изисква коригиране на дозата при наличие на увеит, докато прилагането на ефективно

локално лечение е в състояние да контролира очното възпаление. Ако увеитът не се повлиява

от локална терапия, лечението с дабрафениб трябва временно да се спре, докато очното

възпаление отмине, след което лечението с дабрафениб трябва да се започне отново с доза,

която е с едно дозово ниво по-ниска. Не се изисква коригиране на дозата на траметиниб, когато

се приема в комбинация с дабрафениб (вж. точка 4.4).

Позитивни за RAS мутация некожни злокачествени заболявания

Трябва да се преценят ползите и рисковете преди да се продължи лечението с дабрафениб при

пациенти с некожни злокачествени заболявания, които имат RAS мутация. Не се изисква

коригиране на дозата на траметиниб, когато се приема в комбинация с дабрафениб.

Понижаване на левокамерната фракция на изтласкване (LVEF)/Левокамерна дисфункция

Лечението с траметиниб трябва да се прекъсне при пациенти, които имат асимптоматично,

абсолютно понижение >10% на LVEF в сравнение с изходните стойности и фракцията на

изтласкване е под долната граница на нормата (вж. точка 4.4). Не се изисква коригиране на

дозата на дабрафениб, когато траметиниб се приема в комбинация с дабрафениб. Ако LVEF се

възстанови, лечението с траметиниб може да се започне отново, но дозата трябва да се намали с

едно дозово ниво и пациентът да се проследява внимателно (вж. точка 4.4).

Траметиниб трябва да се спре окончателно при пациентите с левокамерна сърдечна

дисфункция Степен 3 или Степен 4 или клинично значимо понижаване на LVEF, което не се

възстановява в рамките на 4 седмици (вж. точка 4.4).

Оклузия на ретиналната вена и отлепване на пигментния епител на ретината

Препоръчва се незабавна консултация с офталмолог, ако пациентите съобщят за новопоявили

се зрителни нарушения, като намалено централно зрение, замъглено зрение или загуба на

зрението по всяко време, докато са на лечение с траметиниб. При пациентите, които са

диагностицирани с оклузия на ретиналната вена, лечението с траметиниб, прилаган като

монотерапия или в комбинация с дабрафениб, трябва да се спре окончателно. Не се изисква

коригиране на дозата на дабрафениб, когато траметиниб се приема в комбинация с дабрафениб.

Ако се постави диагноза отлепване на пигментния епител на ретината, трябва да се следва

схемата за коригиране на дозата в Таблица 3 по-долу за траметиниб (вж. точка 4.4).

Tаблица 3 Препоръчителни корекции на дозата за траметиниб при отлепване на

пигментния епител на ретината

Степен 1 отлепване на пигментния

епител на ретината

Продължете лечението при оценка на ретината всеки

месец до възстановяване. Ако отлепването на

пигментния епител на ретината се влоши, следвайте

дадените по-долу инструкции и спрете лечението с

траметиниб за период до 3 седмици.

Степен 2-3 отлепване на пигментния

епител на ретината

Спрете лечението с траметиниб за период до

3 седмици.

Степен 2-3 отлепване на пигментния

епител на ретината с подобрение до

Степен 0-1 в рамките на 3 седмици

Започнете отново лечение с траметиниб с по-ниска

доза (намалена с 0,5 mg) или спрете лечението с

траметиниб при пациенти, които приемат

траметиниб 1 mg дневно.

Степен 2-3 отлепване на пигментния

епител на ретината без подобрение

до поне Степен 1 в рамките на

3 седмици

Спрете окончателно лечението с траметиниб.

Интерстициална белодробна болест/Пневмонит

Лечението с траметиниб трябва да се прекъсне при пациенти със съмнение за интерстициална

белодробна болест или пневмонит, включително пациенти с новопоявили се или прогресиращи

белодробни симптоми и находки като кашлица, диспнея, хипоксия, плеврален излив или

инфилтрати, на които предстои провеждане на клинични изследвания. Траметиниб трябва да се

спре окончателно при пациенти, диагностицирани с интерстициална белодробна болест или

пневмонит, свързани с лечението. Не се изисква коригиране на дозата на дабрафениб, когато

траметиниб се приема в комбинация с дабрафениб при наличие на ИББ или пневмонит.

Бъбречно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено тежко бъбречно увреждане

(вж. точка 5.2). Няма данни за траметиниб при пациенти с тежко бъбречно увреждане и затова

не може да се определи потенциалната нужда от промяна на началната доза. Траметиниб трябва

да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежко бъбречно увреждане, когато се

прилага като монотерапия или в комбинация с дабрафениб.

Чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко чернодробно увреждане. Наличните

данни от едно клинично фармакологично проучване показват ограничено влияние на умерено

тежко до тежко чернодробно увреждане върху експозицията на траметиниб (вж. точка 5.2).

Траметиниб трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерено тежко и тежко

чернодробно увреждане, когато се прилага като монотерапия или в комбинация с дабрафениб.

Пациенти от неевропеидна раса

Безопасността и ефикасността на траметиниб не е установена при пациенти от раса, различна

от европеидната. Липсват данни.

Старческа възраст

Не се налага коригиране на началната доза при пациенти на възраст >65 години. По-често

коригиране на дозата (вж. Таблици 1 и 2 по-горе) може да се наложи при пациенти на възраст

>65 години (вж. точка 4.8).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на траметиниб при деца и юноши (<18 години) не са установени.

Липсват данни. Проучванията при млади животни показват наличие на нежелани ефекти на

траметиниб, които не са наблюдавани при възрастните животни (вж. точка 5.3).

Начин на приложение

Траметиниб трябва да се приема през устата с пълна чаша вода. Таблетките траметиниб не

трябва да се дъвчат или чупят и трябва да се приемат с храна най-малко 1 час преди или 2 часа

след хранене.

Препоръчва се дозата на траметиниб да се приема по едно и също време всеки ден. Когато

триметиниб и дабрафениб се приемат в комбинация, дозата траметиниб трябва да се приема по

едно и също време всеки ден или със сутрешната или с вечерната доза дабрафениб.

Ако пациентът повърне след прием на траметиниб, не трябва да приема нова доза, а трябва да

изчака до следващата доза по схема.

Моля, обърнете се към КХП на дабрафениб за информация относно начина на приложение,

когато се прилага в комбинация с траметиниб.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Когато траметиниб се прилага в комбинация с дабрафениб, е необходима справка с КХП на

дабрафениб, преди започване на лечението. За допълнителна информация за предупрежденията

и предпазните мерки, свързани с лечението с дабрафениб, моля, обърнете се към КХП на

дабрафениб.

Изследване за BRAF V600

Ефикасността и безопасността на траметиниб не са установени при пациенти с меланом, който

е негативен при тест за BRAF V600 мутация.

Монотерапия с траметиниб спрямо BRAF инхибитори

Монотерапията с траметиниб не е сравнявана с терапия с BRAF инхибитор в клинично

проучване при пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом, положителен за BRAF

V600 мутация. От сравнения между проучванията, данните за обща преживяемост и

преживяемост без прогресия показват сходна ефективност на траметиниб и BRAF

инхибиторите. Все пак степента на общ отговор е по-ниска при пациенти, лекувани с

траметиниб, в сравнение с тази, съобщена при пациенти, лекувани с BRAF инхибитори.

Траметиниб в комбинация с дабрафениб при пациенти с меланом, с прогресия на заболяването

при предшестващо лечение с BRAF инхибитор

Има ограничени данни при пациенти, приемащи комбинацията траметиниб с дабрафениб, с

прогресия на заболяването при предшестващо лечение с BRAF инхибитор. Тези данни

показват, че ефикасността на комбинацията ще е по-ниска при такива пациенти (вж. точка 5.1).

Поради тази причина трябва да се обсъдят и други варианти за лечение в тази лекувана с BRAF

инхибитор популация, преди да се започне лечение с комбинацията. Последиците от лечението

след прогресия на заболяването в хода на терапия с BRAF инхибитор не са установени.

Новопоявили се злокачествени заболявания

При прилагане на траметиниб в комбинация с дабрафениб могат да възникнат нови

злокачествени заболявания, кожни и некожни.

Кожни злокачествени заболявания

Кожен сквамозноклетъчен карцином (кСКК)

Съобщават се случаи на кСКК (включително кератоакантом) при пациенти, лекувани с

траметиниб в комбинация с дабрафениб. Случаите на кСКК могат да се лекуват чрез ексцизия и

не изискват промяна в лечението. Моля обърнете се към КХП на дабрафениб (точка 4.4).

Новопоявил се първичен меланом

Съобщава се за случаи на новопоявил се първичен меланом при пациенти, приемащи

траметиниб в комбинация с дабрафениб. Случаите на новопоявил се първичен меланом могат

да бъдат лекувани чрез ексцизия и не изискват промяна в лечението. Моля обърнете се към

КХП на дабрафениб (точка 4.4).

Некожни злокачествени заболявания

Въз основа на своя механизъм на действие дабрафениб може да повиши риска от некожни

злокачествени заболявания, при наличие на RAS мутации. Когато траметиниб се прилага в

комбинация с дабрафениб, моля, обърнете се към КХП на дабрафениб (точка 4.4). Не се

изисква коригиране на дозата на траметиниб при наличие на позитивни за RAS мутация

злокачествени заболявания, когато се приема в комбинация с дабрафениб.

Кръвоизлив

Хеморагични събития, включително значителни хеморагични събития и хеморагични събития с

летален изход, са настъпвали при пациенти, приемащи траметиниб като монотерапия и в

комбинация с дабрафениб (вж. точка 4.8). Възможността за такива събития при пациенти с

нисък брой на тромбоцитите (<75 000) не е установена, тъй като тези пациенти са били

изключвани от клинични изпитвания. Рискът от кръвоизлив може да се повиши при

едновременно приложение на антитромботична или антикоагулантна терапия. Ако настъпи

кръвоизлив, пациентите трябва да бъдат лекувани според клиничните показания.

Понижаване на левокамерната фракция на изтласкване (LVEF)/Левокамерна дисфункция

Има съобщения, че траметиниб понижава LVEF, когато се прилага като монотерапия или в

комбинация с дабрафениб (вж. точка 4.8). В клинични изпитвания медианата на времето до

първата поява на левокамерна дисфункция, сърдечна недостатъчност и понижаване на LVEF е

между 2 и 5 месеца.

Траметиниб трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с влошена функция на

лявата камера. Пациенти с левокамерна дисфункция, със сърдечна недостатъчност клас ІІ, ІІІ

или ІV по класификацията на Нюйоркската кардиологична асоциация (New York Heart

Association), с остър коронарен синдром през последните 6 месеца, с клинично значими

неконтролирани аритмии и с неконтролирана хипертония, са изключвани от клинични

изпитвания. Поради това безопасността при тези групи пациенти не е известна. LVEF трябва да

се оцени при всички пациенти преди започване на лечение с траметиниб, един месец след

започване на терапията и след това на интервали от приблизително 3 месеца, докато

продължава лечението (вж. точка 4.2 за коригиране на дозата).

При пациентите, приемащи траметиниб в комбинация с дабрафениб, има епизодични

съобщения за остра, тежка левокамерна дисфункция в резултат на миокардит. Наблюдава се

пълно възстановяване след спиране на лечението. Лекарите трябва да бъдат внимателни по

отношение на възможността за наличие на миокардит при пациенти с новопоявили се или

влошаващи се сърдечни признаци или симптоми.

Пирексия

В клиничните изпитвания с траметиниб, прилаган като монотерапия и в комбинация с

дабрафениб, се съобщава за наличие на фебрилитет (вж. точка 4.8). Честотата и тежестта на

пирексията са повишени при комбинирана терапия (вж. КХП на дабрафениб точка 4.4). При

пациентите, приемащи траметиниб в комбинация с дабрафениб, пирексията може да бъде

придружена от силна треска, дехидратация и хипотония, които в някои случаи могат да доведат

до остра бъбречна недостатъчност.

Лечението (с траметиниб, прилаган като монотерапия, както и при траметиниб заедно с

дабрафениб, приложени в комбинация) трябва да бъде прекъснато, ако температурата на

пациента е ≥38ºC (вж. точка 5.1). В случай на рецидив лечението също може да бъде спряно

при първия симптом на пирексия. Трябва да се започне лечение с антипиретици като

ибупрофен или ацетаминофен/парацетамол. Трябва да се обмисли употреба на перорални

кортикостероиди в тези случаи, в които прилагането на антипиретици е недостатъчно.

Пациентите трябва да бъдат оценени за наличие на признаци и симптоми на инфекция.

Лечението може да се поднови при спадане на температурата. Ако температурата е свързана с

други сериозни признаци или симптоми, лечението трябва да се поднови при намалена доза,

след спадане на температурата и според клиничните показания (вж. точка 4.2).

Хипертония

Повишаване на кръвното налягане, свързано с траметиниб, прилаган като монотерапия и в

комбинация с дабрафениб, е съобщавано при пациенти със или без предшестваща хипертония

(вж. точка 4.8). Кръвното налягане трябва да се измерва при започване на лечението и да се

проследява по време на лечението с траметиниб, като хипертонията се контролира със

стандартна терапия, както е подходящо.

Интерстициална белодробна болест/Пневмонит

В изпитване фаза III, 2,4% (5/211) от пациентите на лечение с траметиниб като монотерапия са

развили интерстициална белодробна болест или пневмонит. При всичките петима пациенти се е

наложила хоспитализация. Медианата на времето до първа поява на интерстициална

белодробна болест или пневмонит е 160 дни (диапазон: от 60 до 172 дни). В проучванията

MEK115306 и MEK116513 съответно <1% (2/209) и 1% (4/350) от пациентите, лекувани с

траметиниб в комбинация с дабрафениб развиват пневмонит или ИББ (вж. точка 4.8).

Лечението с траметиниб трябва да се прекъсне при пациенти със съмнение за интерстициална

белодробна болест или пневмонит, включително пациенти с новопоявили се или прогресиращи

белодробни симптоми и находки като кашлица, диспнея, хипоксия, плеврален излив или

инфилтрати, на които предстои провеждане на клинични изследвания. Траметиниб трябва да се

спре окончателно при пациенти, диагностицирани с интерстициална белодробна болест или

пневмонит, свързани с лечението (вж. точка 4.2). Ако траметиниб се прилага в комбинация с

дабрафениб, то тогава лечението с дабрафениб може да продължи със същата доза.

Нарушение на зрението

Проблеми, свързани с нарушено зрение, включително отлепване на пигментния епител на

ретината и оклузия на ретиналната вена, могат да възникнат при лечение с траметиниб,

прилаган като монотерапия или в комбинация с дабрафениб. В клинични изпитвания с

траметиниб са съобщавани симптоми като замъглено зрение, понижена зрителна острота и

други зрителни феномени (вж. точка 4.8). В клиничните изпитвания също така се съобщава за

случаи на увеит и иридоциклит при пациенти, лекувани с траметиниб в комбинация с

дабрафениб.

Tраметиниб не се препоръчва при пациенти с анамнеза за оклузия на ретиналната вена.

Безопасността на траметиниб не е установена при пациенти с предразполагащи фактори за

оклузия на ретиналната вена, включително неконтролирана глаукома или очна хипертония,

неконтролирана хипертония, неконтролиран захарен диабет или анамнеза за синдроми на

хипервискозитет или хиперкоагулация на кръвта.

Препоръчва се незабавна консултация с офталмолог, ако пациентите съобщят за новопоявили

се зрителни нарушения, като намалено централно зрение, замъглено зрение или загуба на

зрението по всяко време, докато са на лечение с траметиниб. Ако се постави диагноза

отлепване на пигментния епител на ретината, трябва да се следва схемата за коригиране на

дозата в Таблица 3 (вж. точка 4.2); ако се диагностицира увеит, моля, обърнете се към КХП на

дабрафениб точка 4.4. При пациенти с диагноза оклузия на ретиналната вена, лечението с

траметиниб трябва да се спре окончателно. Не се изисква коригиране на дозата на дабрафениб,

когато се приема в комбинация с траметиниб при диагностициране на ОРВ или ОПЕР. Не се

изисква коригиране на дозата на траметиниб, когато се приема в комбинация с дабрафениб, при

диагностициране на увеит.

Обрив

Обрив е наблюдаван при около 60% от пациентите в проучванията с траметиниб, прилаган като

монотерапия, и при около 24% от пациентите, когато траметиниб се прилага в комбинация с

дабрафениб (вж. точка 4.8). По-голяма част от тези случаи са Степен 1 или 2 и не са налагали

прекъсване на лечението или намаляване на дозата.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654960/2018

EMEA/H/C/002643

Mekinist (trametinib)

Общ преглед на Mekinist и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Mekinist и за какво се използва?

Mekinist е противораково лекарство, което се използва за лечение на пациенти, чиито ракови

клетки имат специфична генетична мутация (промяна) в гените си, наречена „BRAF V600“.

Използва се за лечение на:

меланом (рак на кожата), който се е разпространил или не може да бъде отстранен по

хирургичен път. Mekinist се използва самостоятелно или в комбинация с друго

противораково лекарство, дабрафениб;

авансирал (в стадий ІІІ) меланом след хирургична операция за меланом. Mekinist се

използва в комбинация с дабрафениб;

авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб. Използва се в комбинация с дабрафениб.

Mekinist съдържа активното вещество траметиниб (trametinib).

Как се използва Mekinist?

Лечението с Mekinist трябва да бъде започнато и провеждано под наблюдението на лекар с опит в

прилагането на противоракови лекарства. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско

предписание.

Mekinist се предлага под формата на таблетки (0,5 и 2 mg). Дозата на Mekinist е 2 mg веднъж

дневно, приемани на гладно (най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене) и приблизително

по едно и също време всеки ден.

Лечението с Mekinist може да продължи, докато пациентът се повлиява положително. След

хирургична операция за авансирал меланом лечението обикновено продължава 12 месеца, освен

ако заболяването не се възобнови. Може да се наложи прекъсване или спиране на лечението или

намаляване на дозата при настъпване на определени нежелани реакции.

За повече информация относно употребата на Mekinist вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

MekinistMekinist (trametinib)

EMA/654960/2018

Страница 2/3

Как действа Mekinist?

При меланом и недребноклетъчен рак на белия дроб с мутацията BRAF V600 съществува абнормна

форма на протеина BRAF, която преминава в друг протеин, наречен МЕК, участващ в

стимулирането на клетъчното делене. Това води до развитие на ракови заболявания, тъй като

позволява неконтролируемо делене на клетките. Активното вещество в Mekinist, траметиниб,

действа, като блокира MEK, предотвратява активирането му от BRAF и по този начин забавя

растежа и разпространението на рака.

Какви ползи от Mekinist са установени в проучванията?

Mekinist е проучван при пациенти, чиито рак има мутацията BRAF V600.

Меланом

Mekinist е по-ефективен от противораковите лекарства дакарбазин или паклитаксел за

контролиране на меланом, който се е разпространил в други части на организма или не може да

бъде отстранен по хирургичен път. Това заключение се основава на основно проучване при

322 пациенти, на които са приложени Mekinist или контролното лекарство. Проучването измерва

колко дълго живеят пациентите до влошаване на състоянието им. Пациентите, приемащи Mekinist,

живеят средно 4,8 месеца преди заболяването им да се влоши, в сравнение с 1,5 месеца за

пациентите, лекувани с дакарбазин или паклитаксел.

В допълнително проучване не е установена полза от Mekinist, когато се прилага на пациенти,

които не са се повлияли от предходно лечение с друго противораково лекарство, което блокира

BRAF.

Две допълнителни проучвания върху меланом, който се е разпространил в други части на

организма или не може да бъде отстранен по хирургичен път, са изследвали прилагането на

комбинацията от Mekinist и дабрафениб. В едно проучване при 423 пациенти е прилагана

комбинацията или дабрафениб самостоятелно. Пациентите, приемащи комбинацията, живеят без

влошаване на заболяването 11 месеца в сравнение с 8,8 месеца за пациентите, приемащи

дабрафениб самостоятелно. Във второ проучване при 704 пациенти Mekinist с дабрафениб е

сравнен с друго лекарство за меланом, вемурафениб. Пациентите, приемащи комбинацията,

преживяват средно 25,6 месеца в сравнение с 18 месеца при пациентите на вемурафениб.

В проучване, обхващащо 870 пациенти с меланом в стадий III, който е бил отстранен по

хирургичен път, комбинацията от Mekinist и дабрафениб, прилагана в продължение на 1 година, е

сравнена с плацебо (сляпо лечение). Около 40 % от пациентите, лекувани с комбинацията, или

са починали, или болестта им се е възобновила след средно 3,5 години в сравнение с 59 % от

пациентите на плацебо.

Недребноклетъчен рак на белите дробове

В едно основно проучване при 171 пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб пациентите

са приемали дабрафениб в комбинация с Mekinist или дабрафениб самостоятелно. Основната

мярка за ефективност е процентът на пациентите, които се повлияват напълно или частично от

лечението. Отговорът на лечението е оценен чрез образни изследвания на тялото и клинични

данни от пациентите. Употребата на Mekinist и дабрафениб води до повлияване при над 60 % от

пациентите в сравнение с 23 % от пациентите, на които се прилага дабрафениб самостоятелно.

MekinistMekinist (trametinib)

EMA/654960/2018

Страница 3/3

Какви са рисковете, свързани с Mekinist?

Най-честите нежелани реакции при Mekinist (които може да засегнат повече от 1 на 5 души) са

обрив, диария, умора, периферен оток (подуване, особено на глезените и краката), гадене и

акнеподобен дерматит (възпаление на кожата, подобно на акне).

Когато Mekinist се приема в комбинация с дабрафениб, най-честите нежелани реакции

(наблюдавани при повече от 1 на 5 пациенти) са повишена температура, умора, гадене, втрисане,

главоболие, диария, повръщане, ставна болка и обрив.

За пълния списък на всички нежелани реакции и ограниченията, съобщени при Mekinist, вижте

листовката.

Защо Mekinist е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Mekinist при видове рак

с мутацията BRAF V600 са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за

употреба в ЕС. Агенцията счита, че Mekinist, използван самостоятелно или в комбинация с

дабрафениб, е показал клинично значими ползи при пациенти с недребноклетъчен рак на белия

дроб или с меланом, който се е разпространил или не може да бъде отстранен по хирургичен път.

Също така Агенцията установи, че лекарственият продукт е полезен при пациенти с авансирал

меланом, който е бил отстранен по хирургичен път. Смята се, че нежеланите реакции при Mekinist

са приемливи и могат да бъдат овладени с подходящи мерки.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Mekinist?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Mekinist, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Mekinist непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Mekinist, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Mekinist:

Mekinist получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 30 юни 2014 г.

Допълнителна информация за Mekinist можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Дата на последно актуализиране на текста: 08-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация