Luminity

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

перфлутрен

Предлага се от:

Lantheus EU Limited

АТС код:

V08DA04

INN (Международно Name):

perflutren

Терапевтична група:

Контрастна медия

Терапевтична област:

ехокардиография

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. Luminity това ултразвукови контрастни-увеличава представител за употреба при пациенти, при които не контрастная ехокардиография е оптимално (най-оптималното е да се отбележи, че не по-малко от две от шестте сегменти в 4 - или 2-камерен вид камерна граници не са били анализи) и кой предвидената или установената коронарна болест на сърцето, за да се гарантира контрастирование камери на сърцето и повишаване на лявата камера эндокарда делимитации границата и в двете покой и напрежение.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-09-20

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LUMINITY 150 МИКРОЛИТРА/ML ГАЗ И РАЗТВОРИТЕЛ
ЗА ИНЖЕКЦИОНН/ИНФУЗИОННА ДИСПЕРСИЯ
perflutren (перфлутрен)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Luminity и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Luminity
3.
Как да използвате Luminity
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Luminity
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LUMINITY И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Luminity е контрастно средство за
ултразвукова диагностика, съдържащо
микросфери (малки
мехурчета) от газа перфлутрен, който е
активното вещество.
Luminity е предназначен само за
диагностична употреба. Представлява
кон
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Luminity 150 микролитра/ml газ и разтворител
за инжекционна/инфузионна дисперсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър съдържа максимум 6,4 x 10
9
перфлутрен (perflutren)-съдържащи липидни
микросфери, със среден диаметър от
порядъка на 1,1-2,5 микрометра (μm).
Приблизителното
количество перфлутрен газ във всеки ml
е 150 микролитра (μl).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всеки ml съдържа 2,679 mg натрий
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Газ и разтворител за
инжекционна/инфузионна дисперсия
Безцветна, еднородна бистра до
прозрачна течност
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
Luminity е повишаващо контраста средство
при ултразвуково изследване, за
приложение при
възрастни пациенти, при които
не-контрастната ехокардиография е
била субоптимална (приема
се, че субоптимална показва, че поне
два от шест сегмента от 4- или
2-камерното изображение
на границата на камерата не могат да
бъдат оценени) и при които е
подозирано или установ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-06-2023
Листовка Листовка чешки 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-06-2023
Листовка Листовка датски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-06-2023
Листовка Листовка немски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-06-2023
Листовка Листовка естонски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-06-2023
Листовка Листовка гръцки 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-06-2023
Листовка Листовка английски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-10-2016
Листовка Листовка френски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-06-2023
Листовка Листовка италиански 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-10-2016
Листовка Листовка латвийски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-10-2016
Листовка Листовка литовски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-06-2023
Листовка Листовка унгарски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-06-2023
Листовка Листовка малтийски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-10-2016
Листовка Листовка нидерландски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-10-2016
Листовка Листовка полски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-06-2023
Листовка Листовка португалски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-10-2016
Листовка Листовка румънски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-06-2023
Листовка Листовка словашки 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-06-2023
Листовка Листовка словенски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-10-2016
Листовка Листовка фински 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-06-2023
Листовка Листовка шведски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-06-2023
Листовка Листовка норвежки 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-06-2023
Листовка Листовка исландски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-06-2023
Листовка Листовка хърватски 28-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-10-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите