Locatim (previously Serinucoli)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Концентриран лактосерум, съдържащ специфични имуноглобулини G срещу E. coli F5 (K99) адхезин

Предлага се от:

Biokema Anstalt

АТС код:

QI02AT01

INN (Международно Name):

Locatim, oral solution for neonatal calves less than 12 hours of age

Терапевтична група:

Телета, новородени, по-малко от 12 часа

Терапевтична област:

Имунологични средства за животни от рода на едрия рогат добитък

Терапевтични показания:

Намаляване на смъртността, причинена от ентеротоксикоза, свързана с Е. coli F5 (K99) адхезин през първите дни от живота като добавка към коластрата от язовира.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-03-29

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА :
LOCATIM PАЗТВОР ЗА ПЕРОРАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИ НОВОРОДЕНИ ТЕЛЕТА ДО 12 ЧАСА СЛЕД
РАЖДАНЕ.
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Biokema Anstalt
Pflugstrasse 12,
9490 Vaduz,
FÜRSTENTUM ЛИХТЕНЩАЙН
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНО
МЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Locatim pазтвор за перорално приложение
при новородени телета до 12 часа след
раждане.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Концентриран говежди лактосерум,
съдържащ специфични имуноглобулини G
срещу
_E. coli _
F5
(K99) адхезин ≥ 2.8*log
10
/ml.
*ELISA метод
Метил парахидроксибензоат ≤ 0.8 mg/ml.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване на смъртността,
причинена от ентеротоксикоза,
свързана с
_E. coli_
F5 (K99) адхезин
през първите дни от живота като
добавка към майчината коластра.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Не са известни.
Ако забележите някакви
неблагоприятни реакции, включително и
такива, които не са описани в
тази листовка или мислите, че
ветеринарномедицинския продукт не
работи, моля да ув
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНО
МЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Locatim pазтвор за перорално приложение
при новородени телета до 12 часа след
раждане.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Концентриран говежди лактосерум,
съдържащ специфични имуноглобулини G
срещу
_E. coli_
F5 (K99) адхезин ≥ 2.8*log
10
/ml
*ELISA метод
ЕКСЦИПИЕНТ :
Метил парахидроксибензоат ≤ 0.8 mg/ml.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Новородени телета на възраст не
повече от 12 часа.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Намаляване на смъртността,
причинена от ентеротоксикоза,
свързана с
_E. coli_
F5 (K99) адхезин
през първите дни от живота като
добавка към майчината коластра.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Продуктът е произведен от коластра,
събрана от крави, отглеждани при
пасищни условия.
Следователно, като добавка към
антителата срещу
_E. coli_
F5 (K99), той съдържа и антитела
срещу други организми в резултат от
вакс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-10-2021
Листовка Листовка чешки 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-10-2021
Листовка Листовка датски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-10-2021
Листовка Листовка немски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-10-2021
Листовка Листовка естонски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-10-2021
Листовка Листовка гръцки 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-10-2021
Листовка Листовка английски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-02-2021
Листовка Листовка френски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-10-2021
Листовка Листовка италиански 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-02-2021
Листовка Листовка латвийски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-02-2021
Листовка Листовка литовски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-10-2021
Листовка Листовка унгарски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-10-2021
Листовка Листовка малтийски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-02-2021
Листовка Листовка полски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-10-2021
Листовка Листовка португалски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-02-2021
Листовка Листовка румънски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-10-2021
Листовка Листовка словашки 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-10-2021
Листовка Листовка словенски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-02-2021
Листовка Листовка фински 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-10-2021
Листовка Листовка шведски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-10-2021
Листовка Листовка норвежки 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-10-2021
Листовка Листовка исландски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-10-2021
Листовка Листовка хърватски 20-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-10-2021

Преглед на историята на документите