Leflunomide Zentiva (previously Leflunomide Winthrop)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лефлуномид

Предлага се от:

Zentiva k.s.

АТС код:

L04AA13

INN (Международно Name):

leflunomide

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Rheumatoid; Arthritis, Psoriatic

Терапевтични показания:

Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (DMARDS);активен псориатичен артрит. Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга DMARDS без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-01-08

Листовка

                78
Б. ЛИСТОВКА
79
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEFLUNOMIDE ZENTIVA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лефлуномид (leflunomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Leflunomide Zentiva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Leflunomide Zentiva
3.
Как да приемате Leflunomide Zentiva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Leflunomide Zentiva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LEFLUNOMIDE ZENTIVA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Leflunom
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Leflunomide Zentiva 10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 10 mg лефлуномид
(leflunomide)._ _
_ _
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка съдържа 78 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла до почти бяла, кръгла филмирана
таблетка, с отпечатано ZBN от едната
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лефлуномид е показан за лечение на
възрастни пациенти с:
•
активен ревматоиден артрит като
“болест-модифициращо антиревматично
лекарствено
средство” (БМАЛС),
•
активен псориатичен артрит.
Скорошно или едновременно лечение с
хепатотоксични или хематотоксични
БМАЛС (напр.
метотрексат) може да доведе до
увеличен риск от сериозни нежелани
реакции; следователно,
преди започване на лечението с
лефлуномид, трябва внимателно да се
прецени съотношението
полза/риск.
Нещо повече, смяната от лефлуномид на
друго БМАЛС без спазване на
очистващата процедура
(вж. точка 4.4), може да увеличи риска от
сериозни нежелани реакции д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2022
Листовка Листовка чешки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2022
Листовка Листовка датски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2022
Листовка Листовка немски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2022
Листовка Листовка естонски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2022
Листовка Листовка гръцки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2022
Листовка Листовка английски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-06-2019
Листовка Листовка френски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-05-2022
Листовка Листовка италиански 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-06-2019
Листовка Листовка латвийски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-06-2019
Листовка Листовка литовски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2022
Листовка Листовка унгарски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2022
Листовка Листовка малтийски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-06-2019
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-06-2019
Листовка Листовка полски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2022
Листовка Листовка португалски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-06-2019
Листовка Листовка румънски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2022
Листовка Листовка словашки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2022
Листовка Листовка словенски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-06-2019
Листовка Листовка фински 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2022
Листовка Листовка шведски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2022
Листовка Листовка норвежки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-05-2022
Листовка Листовка исландски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-05-2022
Листовка Листовка хърватски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-06-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите