Jevtana

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

кабазитаксел

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

L01CD

INN (Международно Name):

cabazitaxel

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Простатни неоплазми

Терапевтични показания:

Jevtana в комбинация с преднизон или преднизолон е показан за лечение на пациенти с хормон рефрактерен метастатичен рак на простатата преди това, лекувани с режим на docetaxel съдържащи.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-03-17

Листовка

                33
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
ВТОРИЧНА ОПАКОВКА
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
JEVTANA 60 mg концентрат и разтворител за
инфузионен разтвор
кабазитаксел
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
1 ml концентрат съдържа 40 mg
кабазитаксел.
Един 1,5 ml флакон концентрат съдържа 60 mg
кабазитаксел.
Флаконът с концентрат (напълване: 73,2 mg
кабазитаксел/1,83 ml) и флаконът с
разтворител
(5,67 ml) съдържат допълнителен обем, за
да се компенсира загубата на течност
по време на
приготвянето. Този допълнителен обем
гарантира, че след първоначално
разреждане с
ЦЯЛОТО съдържание на флакона с
разтворител, концентрацията на
кабазитаксел е
10 mg/ml.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Помощни вещества
Флакон концентрат: полисорбат 80 и
лимонена киселина
Флакон разтворител: етанол 96% и вода за
инжекции
За допълнителна информация вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
Концентрат и разтворител за
инфузионен разтвор
1 флакон 1,5 ml концентрат и 1 флакон 4,5 ml
разтворител
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Флакони за еднократна употреба
ВНИМАНИЕ: Необходим е двуетапен
процес на разреждане. Преди у
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
JEVTANA 60 mg концентрат и разтворител за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml концентрат съдържа 40 mg
кабазитаксел (cabazitaxel).
Един флакон с 1,5 ml (номинален обем)
концентрат съдържа 60 mg кабазитаксел.
След първоначално разреждане с цялото
количество разтворител, всеки ml
разтвор съдържа
10 mg кабазитаксел.
Забележка: Както JEVTANA 60 mg/1,5 ml флакон с
концентрат (обем на напълване: 73,2 mg
кабазитаксел/1,83 ml) така и флаконът с
разтворител (обем на напълване: 5,67 ml)
съдържат
допълнителен обем, за да се компенсира
загубата на течност по време на
приготвянето. Този
допълнителен обем гарантира, че след
разреждане с ЦЯЛОТО съдържание на
придружаващия
разтворител, се получава разтвор,
съдържащ 10 mg/ml кабазитаксел.
Помощно вещество с известно действие
Един флакон с разтворител съдържа 573,3
mg етанол 96%.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат и разтворител за
инфузионен разтвор (стерилен
концентрат).
Концентратът е бистър, жълт до
жълто-кафяв маслен разтвор.
Разтворителят е бистър и безцветен
разт
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-07-2023
Листовка Листовка чешки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-07-2023
Листовка Листовка датски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-07-2023
Листовка Листовка немски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-07-2023
Листовка Листовка естонски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-07-2023
Листовка Листовка гръцки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-07-2023
Листовка Листовка английски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-05-2017
Листовка Листовка френски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-07-2023
Листовка Листовка италиански 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-05-2017
Листовка Листовка латвийски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-05-2017
Листовка Листовка литовски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-07-2023
Листовка Листовка унгарски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-07-2023
Листовка Листовка малтийски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-05-2017
Листовка Листовка нидерландски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-05-2017
Листовка Листовка полски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-07-2023
Листовка Листовка португалски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-05-2017
Листовка Листовка румънски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-07-2023
Листовка Листовка словашки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-07-2023
Листовка Листовка словенски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-05-2017
Листовка Листовка фински 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-07-2023
Листовка Листовка шведски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-07-2023
Листовка Листовка норвежки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-07-2023
Листовка Листовка исландски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-07-2023
Листовка Листовка хърватски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-05-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите