Jardiance

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

empagliflozin

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

A10BK03

INN (Международно Name):

empagliflozin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Type 2 diabetes mellitus Jardiance is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise - as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance - in addition to other medicinal products for the treatment of diabetes For study results with respect to combinations, effects on glycaemic control and cardiovascular events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5. Heart failure Jardiance is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-05-22

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
JARDIANCE 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
JARDIANCE 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емпаглифлозин (empagliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Jardiance и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемeте Jardiance
3.
Как да приемате Jardiance
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Jardiance
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JARDIANCE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JARDIANCE
Jardiance съдър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Jardiance 10 mg филмирани таблетки
Jardiance 25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Jardiance 10 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg
емпаглифлозин (empagliflozin).
_Помощни вещества с известно действие_
Всяка таблетка съдържа лактоза
монохидрат, която съответства на 154,3 mg
лактоза, безводна.
Jardiance 25 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 25 mg
емпаглифлозин (empagliflozin).
_Помощни вещества с известно действие_
Всяка таблетка съдържа лактоза
монохидрат, която съответства на 107,4 mg
лактоза, безводна.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Jardiance 10 mg филмирани таблетки
Кръгла, бледожълта, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със скосени ръбове
с вдлъбнато
релефно означение „S10“ от едната
страна и логото на Boehringer Ingelheim от
другата страна
(диаметър на таблетката: 9,1 mm).
Jardiance 25 mg филмирани таблетки
Овална, бледожълта, двойноизпъкнала
филмирана таблетка с вдлъбнато
релефно означение
„S25“ от едната страна и логото на
Boehringer Ingelheim от другата страна (дължина
на
таблетката: 11,
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-09-2022
Листовка Листовка чешки 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-09-2022
Листовка Листовка датски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-09-2022
Листовка Листовка немски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-09-2022
Листовка Листовка естонски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-09-2022
Листовка Листовка гръцки 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-09-2022
Листовка Листовка английски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-03-2022
Листовка Листовка френски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-09-2022
Листовка Листовка италиански 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-03-2022
Листовка Листовка латвийски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-03-2022
Листовка Листовка литовски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-09-2022
Листовка Листовка унгарски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-09-2022
Листовка Листовка малтийски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-03-2022
Листовка Листовка нидерландски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-03-2022
Листовка Листовка полски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-09-2022
Листовка Листовка португалски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-03-2022
Листовка Листовка румънски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-09-2022
Листовка Листовка словашки 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-09-2022
Листовка Листовка словенски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-03-2022
Листовка Листовка фински 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-09-2022
Листовка Листовка шведски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-09-2022
Листовка Листовка норвежки 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-09-2022
Листовка Листовка исландски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-09-2022
Листовка Листовка хърватски 06-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-03-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите