Jardiance

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

empagliflozin

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

A10BK03

INN (Международно Name):

empagliflozin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Diabetes Mellitus, Type 2; Heart Failure; Renal Insufficiency, Chronic

Терапевтични показания:

Type 2 diabetes mellitusJardiance is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exerciseas monotherapy when metformin is considered in addition to other medicinal products for the treatment of diabetesFor study results with respect to combinations of therapies, effects on glycaemic control, and cardiovascular and renal events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5. of the annex. Heart failureJardiance is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure.  Chronic kidney diseaseJardiance is indicated in adults for the treatment of chronic kidney disease.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-05-22

Листовка

                53
Б. ЛИСТОВКА
54
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
JARDIANCE 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
JARDIANCE 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емпаглифлозин (empagliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Jardiance и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемeте Jardiance
3.
Как да приемате Jardiance
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Jardiance
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JARDIANCE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JARDIANCE
Jardiance съд
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Jardiance 10 mg филмирани таблетки
Jardiance 25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Jardiance 10 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg
емпаглифлозин (empagliflozin).
_Помощни вещества с известно действие_
Всяка таблетка съдържа лактоза
монохидрат, която съответства на 154,3 mg
лактоза, безводна.
Jardiance 25 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 25 mg
емпаглифлозин (empagliflozin).
_Помощни вещества с известно действие_
Всяка таблетка съдържа лактоза
монохидрат, която съответства на 107,4 mg
лактоза, безводна.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Jardiance 10 mg филмирани таблетки
Кръгла, бледожълта, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със скосени ръбове
с вдлъбнато
релефно означение „S10“ от едната
страна и логото на Boehringer Ingelheim от
другата страна
(диаметър на таблетката: 9,1 mm).
Jardiance 25 mg филмирани таблетки
Овална, бледожълта, двойноизпъкнала
филмирана таблетка с вдлъбнато
релефно означение
„S25“ от едната страна и логото на
Boehringer Ingelheim от другата страна (дължина
на
таблетката: 11,
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-01-2024
Листовка Листовка чешки 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-01-2024
Листовка Листовка датски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-01-2024
Листовка Листовка немски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-01-2024
Листовка Листовка естонски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-01-2024
Листовка Листовка гръцки 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-01-2024
Листовка Листовка английски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-08-2023
Листовка Листовка френски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-01-2024
Листовка Листовка италиански 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-08-2023
Листовка Листовка латвийски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-08-2023
Листовка Листовка литовски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-01-2024
Листовка Листовка унгарски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-01-2024
Листовка Листовка малтийски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-08-2023
Листовка Листовка нидерландски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-08-2023
Листовка Листовка полски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-01-2024
Листовка Листовка португалски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-08-2023
Листовка Листовка румънски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-01-2024
Листовка Листовка словашки 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-01-2024
Листовка Листовка словенски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-08-2023
Листовка Листовка фински 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-01-2024
Листовка Листовка шведски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-01-2024
Листовка Листовка норвежки 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-01-2024
Листовка Листовка исландски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-01-2024
Листовка Листовка хърватски 29-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-08-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите