Invega

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

палиперидон

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

N05AX13

INN (Международно Name):

paliperidone

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Psychotic Disorders

Терапевтични показания:

Invega е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши над 15-годишна възраст. Инвега е предназначен за лечение на шизоаффективного разстройства при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-06-24

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INVEGA 3 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
INVEGA 6 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
INVEGA 9 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
INVEGA 12 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
Палиперидон (Paliperidone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява INVEGA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете INVEGA
3.
Как да приемате INVEGA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате INVEGA
6.
Съдържание на опак
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
INVEGA 3 mg таблетки с удължено
освобождаване
INVEGA 6 mg таблетки с удължено
освобождаване
INVEGA 9 mg таблетки с удължено
освобождаване
INVEGA 12 mg таблетки с удължено
освобождаване
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 3 mg палиперидон
(paliperidone).
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 6 mg палиперидон
(paliperidone).
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 9 mg палиперидон
(paliperidone).
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 12 mg палиперидон
(paliperidone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка от 3 mg съдържа 13,2 mg
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с удължено освобождаване
Трислойни бели таблетки с форма на
капсула, с дължина 11 mm и с диаметър 5 mm,
с
отпечатано “PAL 3”.
Трислойни бежови таблетки с форма на
капсула, с дължина 11 mm и с диаметър 5 mm,
с
отпечатано “PAL 6”.
Трислойни розови таблетки с форма на
капсула, с дължина 11 mm и с диаметър 5 mm,
с
отпечатано “PAL 9”.
Трислойни жълти таблетки с форма на
капсула, с дължина 11 mm и с диаметър 5 mm,

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-05-2021
Листовка Листовка чешки 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-05-2021
Листовка Листовка датски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-05-2021
Листовка Листовка немски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-05-2021
Листовка Листовка естонски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-05-2021
Листовка Листовка гръцки 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-05-2021
Листовка Листовка английски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-09-2017
Листовка Листовка френски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-05-2021
Листовка Листовка италиански 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-09-2017
Листовка Листовка латвийски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-09-2017
Листовка Листовка литовски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-05-2021
Листовка Листовка унгарски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-05-2021
Листовка Листовка малтийски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-09-2017
Листовка Листовка полски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-05-2021
Листовка Листовка португалски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-09-2017
Листовка Листовка румънски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-05-2021
Листовка Листовка словашки 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-05-2021
Листовка Листовка словенски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-09-2017
Листовка Листовка фински 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-05-2021
Листовка Листовка шведски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-05-2021
Листовка Листовка норвежки 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-05-2021
Листовка Листовка исландски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-05-2021
Листовка Листовка хърватски 19-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите