Intrinsa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Тестостеронът

Предлага се от:

Warner Chilcott UK Ltd.

АТС код:

G03BA03

INN (Международно Name):

testosterone

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Сексуални дисфункции, психологически

Терапевтични показания:

Intrinsa е показан за лечение на сексуално разстройство hypoactive желание (HSDD) в двустранно oophorectomised и hysterectomised (оперативно индуцираната менопауза) жени получаване съпътстващо естроген терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-07-28

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Intrinsa 300 микрограма/24 часа
трансдермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всеки пластир от 28 cm
2
съдържа 8,4 mg тестостерон (testosterone) и
осигурява 300 микрограма
тестостерон за 24 часа.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Трансдермален пластир
Тънък, прозрачен, елипсовиден
трансдермален пластир от матричен
тип, състоящ се от три
слоя: прозрачен поддържащ филм,
адхезивен матричен слой с лекарството
и защитно
отстраняващо се покритие, което се
маха преди прилагане. Върху всяка
страна на пластира е
отпечатано „T001”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Intrinsa е показана за лечение на
разстройство, свързано с намалено
желание за полово
общуване (НЖПО), при жени с двустранна
овариектомия и хистеректомия
(хирургично
индуцирана менопауза), получаващи
едновременно естрогенна терапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната дневна доза
тестостерон е 300 микрограма. Тя се
постига чрез прилагане на
пластир два пъти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Intrinsa 300 микрограма/24 часа
трансдермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всеки пластир от 28 cm
2
съдържа 8,4 mg тестостерон (testosterone) и
осигурява 300 микрограма
тестостерон за 24 часа.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Трансдермален пластир
Тънък, прозрачен, елипсовиден
трансдермален пластир от матричен
тип, състоящ се от три
слоя: прозрачен поддържащ филм,
адхезивен матричен слой с лекарството
и защитно
отстраняващо се покритие, което се
маха преди прилагане. Върху всяка
страна на пластира е
отпечатано „T001”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Intrinsa е показана за лечение на
разстройство, свързано с намалено
желание за полово
общуване (НЖПО), при жени с двустранна
овариектомия и хистеректомия
(хирургично
индуцирана менопауза), получаващи
едновременно естрогенна терапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната дневна доза
тестостерон е 300 микрограма. Тя се
постига чрез прилагане на
пластир два пъти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-06-2012
Листовка Листовка чешки 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-06-2012
Листовка Листовка датски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-06-2012
Листовка Листовка немски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-06-2012
Листовка Листовка естонски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-06-2012
Листовка Листовка гръцки 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-06-2012
Листовка Листовка английски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-06-2012
Листовка Листовка френски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-06-2012
Листовка Листовка италиански 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-06-2012
Листовка Листовка латвийски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-06-2012
Листовка Листовка литовски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-06-2012
Листовка Листовка унгарски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-06-2012
Листовка Листовка малтийски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-06-2012
Листовка Листовка нидерландски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-06-2012
Листовка Листовка полски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-06-2012
Листовка Листовка португалски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-06-2012
Листовка Листовка румънски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-06-2012
Листовка Листовка словашки 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-06-2012
Листовка Листовка словенски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-06-2012
Листовка Листовка фински 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-06-2012
Листовка Листовка шведски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-06-2012
Листовка Листовка норвежки 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-06-2012
Листовка Листовка исландски 18-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-06-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите