Insuman

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Insulin human

Предлага се от:

Sanofi-aventis Deutschland GmbH

АТС код:

A10AB01, A10AC01

INN (Международно Name):

insulin human

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Захарен диабет, при който се изисква лечение с инсулин. Insuman бързо също е подходящ за лечение на hyperglycaemic кома и кетоацидоза, както и за постигане на предварително, интра - и следоперативни стабилизация при пациенти със захарен диабет.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-02-21

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Insuman Rapid 40 IU/ml инжекционен разтвор във
флакон
Insuman Rapid 100 IU/ml инжекционен разтвор във
флакон
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Insuman Rapid 40 IU/ml във флакон
Всеки ml съдържа 40 IU човешки инсулин
(insulin human) (еквивалентен на 1,4 mg).
Всеки флакон съдържа 10 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 400 IU инсулин.
Insuman Rapid 100 IU/ml във флакон
Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин
(insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).
Всеки флакон съдържа 5 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 500 IU инсулин,
или 10 ml
инжекционен разтвор, еквивалентни на 1
000 IU инсулин.
Една IU (Международна Единица) отговаря
на 0,035 mg безводен човешки инсулин
*
.
Insuman Rapid е неутрален инсулинов разтвор
(обикновен инсулин).
*Човешкият инсулин се произвежда по
рекомбинантна ДНК технология в
_Escherichia coli_
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Захарен диабет, когато е необходимо
лечение с инсулин. Insuman Rapid е също
подходящ за
лечение на хипергликемична кома и
кетоацидоза, както и за постигане на

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Insuman Rapid 40 IU/ml инжекционен разтвор във
флакон
Insuman Rapid 100 IU/ml инжекционен разтвор във
флакон
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Insuman Rapid 40 IU/ml във флакон
Всеки ml съдържа 40 IU човешки инсулин
(insulin human) (еквивалентен на 1,4 mg).
Всеки флакон съдържа 10 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 400 IU инсулин.
Insuman Rapid 100 IU/ml във флакон
Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин
(insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).
Всеки флакон съдържа 5 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 500 IU инсулин,
или 10 ml
инжекционен разтвор, еквивалентни на 1
000 IU инсулин.
Една IU (Международна Единица) отговаря
на 0,035 mg безводен човешки инсулин
*
.
Insuman Rapid е неутрален инсулинов разтвор
(обикновен инсулин).
*Човешкият инсулин се произвежда по
рекомбинантна ДНК технология в
_Escherichia coli_
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Захарен диабет, когато е необходимо
лечение с инсулин. Insuman Rapid е също
подходящ за
лечение на хипергликемична кома и
кетоацидоза, както и за постигане на

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-07-2023
Листовка Листовка чешки 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-07-2023
Листовка Листовка датски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-07-2023
Листовка Листовка немски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-07-2023
Листовка Листовка естонски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-07-2023
Листовка Листовка гръцки 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-07-2023
Листовка Листовка английски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-11-2013
Листовка Листовка френски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-07-2023
Листовка Листовка италиански 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-11-2013
Листовка Листовка латвийски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-11-2013
Листовка Листовка литовски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-07-2023
Листовка Листовка унгарски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-07-2023
Листовка Листовка малтийски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-11-2013
Листовка Листовка нидерландски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-11-2013
Листовка Листовка полски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-07-2023
Листовка Листовка португалски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-11-2013
Листовка Листовка румънски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-07-2023
Листовка Листовка словашки 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-07-2023
Листовка Листовка словенски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-11-2013
Листовка Листовка фински 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-07-2023
Листовка Листовка шведски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-07-2023
Листовка Листовка норвежки 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-07-2023
Листовка Листовка исландски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-07-2023
Листовка Листовка хърватски 12-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-11-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите