Imrestor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Pegbovigrastim

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QL03AA90

INN (Международно Name):

Pegbovigrastim

Терапевтична група:

Cattle (cows and heifers); Cattle

Терапевтична област:

Колониестимулирующие фактори, иммуностимуляторы, анти-туморни агенти

Терапевтични показания:

Като помощ в програма за управление на стадата, да се намали рискът от клиничен мастит при перикарртиеви крави и юници през 30-те дни след отелването.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-12-09

Листовка

                14
Б. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
IMRESTOR 15 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА ГОВЕДА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco UK AH Limited
Elanco Speke Operations
Fleming Road
Liverpool
L24 9LN
Великобритания
или
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Imrestor 15 mg инжекционен разтвор за говеда
pegbovigrastim
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Ветеринарномедицинският продукт е
бистър, безцветен до бледо жълт
инжекционен разтвор,
съдържащ 15 mg pegbovigrastim (стимулиращ
фактор за пегилирана говежда
гранулоцитна
колония) в предварително напълнена
спринцовка.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Като помощно средство в програма за
управление на стадо, за намаляване
риска от клиничен
мастит при млекодайни крави и юници в
30-дневния период след отелване.
_ _
_ _
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Нетипични анафилактоидни реакци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Imrestor 15 mg инжекционен разтвор за говеда
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка 2,7 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Pegbovigrastim (стимулиращ фактор за
пегилирана говежда гранулоцитна
колония [PEG bG-
CSF]) 15 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, безцветен до бледо жълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (млекодайни крави и юници).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Като помощно средство в програма за
управление на стадо, за намаляване
риска от клиничен
мастит при млекодайни крави и юници в
30-дневния период след отелване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
В европейско полево изпитване,
честотата на клиничен мастит,
наблюдаван в третираната
група, е била 9,1 % (113/1 235), а в
контролната гру
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-10-2020
Листовка Листовка чешки 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-10-2020
Листовка Листовка датски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-10-2020
Листовка Листовка немски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-10-2020
Листовка Листовка естонски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-10-2020
Листовка Листовка гръцки 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-10-2020
Листовка Листовка английски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-04-2016
Листовка Листовка френски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-10-2020
Листовка Листовка италиански 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-04-2016
Листовка Листовка латвийски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-04-2016
Листовка Листовка литовски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-10-2020
Листовка Листовка унгарски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-10-2020
Листовка Листовка малтийски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-04-2016
Листовка Листовка полски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-10-2020
Листовка Листовка португалски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-04-2016
Листовка Листовка румънски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-10-2020
Листовка Листовка словашки 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-10-2020
Листовка Листовка словенски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-04-2016
Листовка Листовка фински 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-10-2020
Листовка Листовка шведски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-10-2020
Листовка Листовка норвежки 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-10-2020
Листовка Листовка исландски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-10-2020
Листовка Листовка хърватски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите