Helixate NexGen

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

октоког алфа

Предлага се от:

Bayer AG 

АТС код:

B02BD02

INN (Международно Name):

octocog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (вродена дефицит на фактор VІІІ). Този препарат не съдържа фактор Виллебранда и затова не е посочено в болестта на фон Виллебранда .

Каталог на резюме:

Revision: 31

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-08-04

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HELIXATE NEXGEN 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
HELIXATE NEXGEN 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
HELIXATE NEXGEN 1000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
HELIXATE NEXGEN 2000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
HELIXATE NEXGEN 3000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Рекомбинантен коагулационен фактор
VІІІ (октоког алфа)_ _
(Recombinant coagulation factor VIII (octocog alfa))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Helixate NexGen 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Helixate NexGen 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Helixate NexGen 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Helixate NexGen 2000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Helixate NexGen 3000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа номинално
250/500/1000/2000/3000 IU коагулационен фактор
VІІІ
(октоког алфа) (octocog alfa).
Човешкият коагулационен фактор VІІІ е
произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология
(rDNA) в клетъчна линия от бъбрек на
новороден хамстер, съдържаща гена на
човешкия фактор
VІІІ.

Един ml Helixate NexGen 250 IU съдържа
приблизително 100 IU (250 IU / 2,5 ml) човешки
коагулационен фактор VІІІ (INN: октоког
алфа) след разтваряне с вода за
инжекции.

Един ml Helixate NexGen 500 IU съдържа
приблизително 200 IU (500 IU / 2,5 ml) човешки
коагулационен фактор VІІІ (INN: октоког
алфа) след разтваряне с вода за
инжекции.

Един ml Helixate NexGen 1000 IU съдържа
приблизително 400 IU (1000 IU / 2,5 ml)
човешки коагулационен фактор VІІІ (INN:
октоког алфа) с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-06-2020
Листовка Листовка чешки 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-06-2020
Листовка Листовка датски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-06-2020
Листовка Листовка немски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-06-2020
Листовка Листовка естонски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-06-2020
Листовка Листовка гръцки 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-06-2020
Листовка Листовка английски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-06-2020
Листовка Листовка френски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-06-2020
Листовка Листовка италиански 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-06-2020
Листовка Листовка латвийски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-06-2020
Листовка Листовка литовски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-06-2020
Листовка Листовка унгарски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-06-2020
Листовка Листовка малтийски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-06-2020
Листовка Листовка нидерландски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-06-2020
Листовка Листовка полски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-06-2020
Листовка Листовка португалски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-06-2020
Листовка Листовка румънски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-06-2020
Листовка Листовка словашки 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-06-2020
Листовка Листовка словенски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-06-2020
Листовка Листовка фински 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-06-2020
Листовка Листовка шведски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-06-2020
Листовка Листовка норвежки 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-06-2020
Листовка Листовка исландски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-06-2020
Листовка Листовка хърватски 02-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-06-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите