Genvoya

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

элвитегравир, кобицистат, emtricitabine, Tenofovir alafenamide

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J05AR

INN (Международно Name):

elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, tenofovir alafenamide

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Genvoya е показан за лечение на възрастни и юноши (на възраст 12 години и повече с тяло тегло най-малко 35 кг), заразени с човешкия имунодефицитен вирус (HIV 1) 1 без никакви известни мутации, свързани с резистентност към интеграза инхибитор клас, emtricitabine или tenofovir.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-19

Листовка

                52
Б. ЛИСТОВКА
53
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GENVOYA 150 MG/150 MG/200 MG/10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
GENVOYA 90 MG/90 MG/120 MG/6 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
елвитегравир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир
алафенамид
(elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Genvoya и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Genvoya
3.
Как да приемате Genvoya
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Genvoya
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
АКО GENVOYA Е ПРЕДПИСАН НА ВАШЕТО ДЕТЕ,

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg филмирани таблетки
Genvoya 90 mg/90 mg/120 mg/6 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 150 mg
елвитегравир (elvitegravir), 150 mg кобицистат
(cobicistat),
200 mg емтрицитабин (emtricitabine) и тенофовир
алафенамид фумарат, еквивалентен на 10
mg
тенофовир алафенамид (tenofovir alafenamide).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка съдържа 58 mg лактоза
(като монохидрат).
Genvoya 90 mg/90 mg/120 mg/6 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 90 mg
елвитегравир (elvitegravir), 90 mg кобицистат
(cobicistat), 120 mg
емтрицитабин (emtricitabine) и тенофовир
алафенамид фумарат, еквивалентен на 6
mg
тенофовир алафенамид (tenofovir alafenamide).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка съдържа 35 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg
филмирани таблетки
Зелена филмирана таблетка с форма на
капсула с размери 19 mm x 8,5 mm, с вдлъбнато
релефно означение “GSI” от едната
страна на таблетката и “510” от
другата страна на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-11-2022
Листовка Листовка чешки 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-11-2022
Листовка Листовка датски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-11-2022
Листовка Листовка немски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-11-2022
Листовка Листовка естонски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-11-2022
Листовка Листовка гръцки 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-11-2022
Листовка Листовка английски 02-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-01-2018
Листовка Листовка френски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-11-2022
Листовка Листовка италиански 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-11-2022
Листовка Листовка латвийски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-11-2022
Листовка Листовка литовски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-11-2022
Листовка Листовка унгарски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-11-2022
Листовка Листовка малтийски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-11-2022
Листовка Листовка нидерландски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-11-2022
Листовка Листовка полски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-11-2022
Листовка Листовка португалски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-11-2022
Листовка Листовка румънски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-11-2022
Листовка Листовка словашки 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-11-2022
Листовка Листовка словенски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-11-2022
Листовка Листовка фински 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-11-2022
Листовка Листовка шведски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-11-2022
Листовка Листовка норвежки 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-11-2022
Листовка Листовка исландски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-11-2022
Листовка Листовка хърватски 28-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-11-2022

Преглед на историята на документите