Foclivia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

грипни вирусни повърхностни антигени, инактивирани: A / Viet Nam / 1194/2004 (H5N1)

Предлага се от:

Seqirus S.r.l. 

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

pandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Грипни ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Профилактика на грип в официално обявена пандемична ситуация. Пандемичната ваксина срещу грип трябва да се използва в съответствие с официалните указания.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-10-18

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FOCLIVIA ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Ваксина срещу пандемичен грип (H5N1)
(повърхностни антигени, инактивирани,
с адювант)
(Pandemic Influenza Vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated,
adjuvanted))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТАЗИ ВАКСИНА, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Foclivia и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Foclivia
3.
Как се приема Foclivia
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Foclivia
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FOCLIVIA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Foclivia е ваксина, предназначена за
предпазване от грип при официално
обявена пандемия.
Пандемичният грип е вид грип, който
въз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Foclivia инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Пандемична ваксина срещу грип (H5N1)
(повърхностни антигени, инактивирани,
с адювант)
Pandemic Influenza Vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated,
adjuvanted)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Повърхностни антигени на грипен вирус
(хемаглутинин и невраминидаза)* от щам:
A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)
7,5 микрограма** за доза 0,5 ml
* произведени в оплодени кокоши яйца
от млади здрави птици
** изразен в микрограма хемаглутинин.
Адювант MF59C.1, съдържащ:
Сквален 9,75 милиграма
Полисорбат 80 1,175 милиграма
Сорбитанов триолеат 1,175 милиграма
Натриев цитрат 0,66 милиграма
Лимонена киселина 0,04 милиграма
Тази ваксина отговаря на препоръките
на СЗО и на решението на ЕС за
пандемията.
Foclivia може да съдържа следи от яйца и
пилешки протеини, овалбумин,
канамицинов сулфат,
неомицинов сулфат, формалдехид,
хидрокортизон и цетилтриметиламониев
бромид, които се
използват в производствения процес
(вж. точка 4.3).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-10-2023
Листовка Листовка чешки 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-10-2023
Листовка Листовка датски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-10-2023
Листовка Листовка немски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-10-2023
Листовка Листовка естонски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-10-2023
Листовка Листовка гръцки 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-10-2023
Листовка Листовка английски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-09-2019
Листовка Листовка френски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-10-2023
Листовка Листовка италиански 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-09-2019
Листовка Листовка латвийски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-09-2019
Листовка Листовка литовски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-10-2023
Листовка Листовка унгарски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-10-2023
Листовка Листовка малтийски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-09-2019
Листовка Листовка нидерландски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-09-2019
Листовка Листовка полски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-10-2023
Листовка Листовка португалски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-09-2019
Листовка Листовка румънски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-10-2023
Листовка Листовка словашки 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-10-2023
Листовка Листовка словенски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-09-2019
Листовка Листовка фински 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-10-2023
Листовка Листовка шведски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-10-2023
Листовка Листовка норвежки 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-10-2023
Листовка Листовка исландски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-10-2023
Листовка Листовка хърватски 03-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-09-2019

Преглед на историята на документите