Fertavid

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
23-06-2020
Активна съставка:
фолитропин бета
Предлага се от:
Merck Sharp & Dohme B.V. 
АТС код:
G03GA06
INN (Международно Name):
follitropin beta
Терапевтична група:
Полови хормони и слиза на половата система,
Терапевтична област:
Infertility; Hypogonadism
Терапевтични показания:
В женското:Fertavid е показан за лечение на безплодие при жените в следните клинични случаи:ановулация (включително поликистоза на яйчниците заболяване, концепцията пбвп) при жени, които не са били поддающаяся лечение с clomifene citrateControlled овариална хиперстимулация за предизвикване на развитие на множествени фоликули на медикаменти за копиране на софтуер [електронен. ин витро оплождане/трансплантация на ембриона (IVF/PE), гаметы рамките на маточната предаване (подарък) и интрацитоплазматическая инжектиране на сперматозоиди (ICSI). В мъжки:липсата на сперматогенезата, поради hypogonadotrophic хипогонадизъм.
Каталог на резюме:
Revision: 12
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/001042
Дата Оторизация:
2009-03-19
EMEA код:
EMEA/H/C/001042

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 23-06-2020
Листовка Листовка
чешки 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 23-06-2020
Листовка Листовка
датски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 23-06-2020
Листовка Листовка
немски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 23-06-2020
Листовка Листовка
естонски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 23-06-2020
Листовка Листовка
гръцки 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 23-06-2020
Листовка Листовка
английски 03-02-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 03-02-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 20-01-2012
Листовка Листовка
френски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 23-06-2020
Листовка Листовка
италиански 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 23-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 23-06-2020
Листовка Листовка
латвийски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 23-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 23-06-2020
Листовка Листовка
литовски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 23-06-2020
Листовка Листовка
унгарски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 23-06-2020
Листовка Листовка
малтийски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 23-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 23-06-2020
Листовка Листовка
нидерландски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 23-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 23-06-2020
Листовка Листовка
полски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 23-06-2020
Листовка Листовка
португалски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 23-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 23-06-2020
Листовка Листовка
румънски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 23-06-2020
Листовка Листовка
словашки 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 23-06-2020
Листовка Листовка
словенски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 23-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 23-06-2020
Листовка Листовка
фински 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 23-06-2020
Листовка Листовка
шведски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 23-06-2020
Листовка Листовка
норвежки 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 23-06-2020
Листовка Листовка
исландски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 23-06-2020
Листовка Листовка
хърватски 23-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 23-06-2020

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Fertavid 50 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Fertavid 75 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Fertavid 100 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Fertavid 150 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Fertavid 200 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Fertavid 50 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Един флакон съдържа 50 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в 0,5 ml

воден разтвор. Това съответства на количество в дозова единица от 100 IU/ml. Един флакон

съдържа 5 микрограма протеин (специфичната in vivo биологична активност се равнява

приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин). Инжекционният разтвор съдържа активното

вещество фолитропин бета (follitropin beta), произведен чрез генно инженерство в клетъчна

линия от яйчник на китайски хамстер (ЯКХ).

Fertavid 75 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Един флакон съдържа 75 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в 0,5 ml

воден разтвор. Това съответства на количество в дозова единица от 150 IU/ml. Един флакон

съдържа 7,5 микрограма протеин (специфичната in vivo биологична активност се равнява

приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин). Инжекционният разтвор съдържа активното

вещество фолитропин бета (follitropin beta), произведен чрез генно инженерство в клетъчна

линия от яйчник на китайски хамстер (ЯКХ).

Fertavid 100 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Един флакон съдържа 100 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в 0,5 ml

воден разтвор. Това съответства на количество в дозова единица от 200 IU/ml. Един флакон

съдържа 10 микрограма протеин (специфичната in vivo биологична активност се равнява

приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин). Инжекционният разтвор съдържа активното

вещество фолитропин бета (follitropin beta), произведен чрез генно инженерство в клетъчна

линия от яйчник на китайски хамстер (ЯКХ).

Fertavid 150 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Един флакон съдържа 150 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в 0,5 ml

воден разтвор. Това съответства на количество в дозова единица от 300 IU/ml. Един флакон

съдържа 15 микрограма протеин (специфичната in vivo биологична активност се равнява

приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин). Инжекционният разтвор съдържа активното

вещество фолитропин бета (follitropin beta), произведен чрез генно инженерство в клетъчна

линия от яйчник на китайски хамстер (ЯКХ).

Fertavid 200 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Един флакон съдържа 200 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в 0,5 ml

воден разтвор. Това съответства на количество в дозова единица от 400 IU/ml. Един флакон

съдържа 20 микрограма протеин (специфичната in vivo биологична активност се равнява

приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин). Инжекционният разтвор съдържа активното

вещество фолитропин бета (follitropin beta), произведен чрез генно инженерство в клетъчна

линия от яйчник на китайски хамстер (ЯКХ).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие:

Този продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в една инжекция, т.е. той

практически не съдържа натрий.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Бистър и безцветен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

При възрастни жени:

Fertavid е показан за лечение на женския инфертилитет при следните клинични състояния:

Ановулация (включително синдром на поликистозните яйчници, СПКЯ) при жени, които

не се влияят от лечение с кломифенов цитрат.

Контролирана овариална хиперстимулация за индуциране на развитието на множествени

фоликули в рамките на медицинските програми за асистирана репродукция

[т.е. оплождане in vitro/ембриотрансфер (IVF/ЕТ), интрафалопиев трансфер на гамети

(ИФТГ) и интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ИЦИС)].

При възрастни мъже:

Нарушена сперматогенеза в резултат на хипогонадотропен хипогонадизъм.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Fertavid трябва да бъде проведено под контрола на лекар специалист по лечение на

безплодие.

Първата инжекция с Fertavid трябва да се осъществи под пряко медицинско наблюдение.

Дозировка

Дозиране при жени

Съществуват значителни интер- и интраиндивидуални вариации в чувствителността на

яйчниците спрямо екзогенните гонадотропини. Затова не е възможно да се определи

универсална доза. Дозата трябва да бъде определена индивидуално, в зависимост от

овариалния отговор. Той се определя посредством ултразвукова оценка на развитието на

фоликулите. Едновременното определяне на серумните нива на естрадиол може също да бъде

от полза.

Въз основа на резултатите от сравнителни клинични проучвания се счита за по-целесъобразно

да се приложи Fertavid в обща доза, която е по-ниска от дозата на ФСХ в урината, за по-кратък

период на лечение, не само за да се оптимизира фоликулното развитие, но и да се намали риска

от нежелана овариална хиперстимулация (вж. точка 5.1).

Клиничният опит с Fertavid е базиран на до три цикъла на лечение при двете индикации.

Обобщеният опит от IVF показва, че успеваемостта е постоянна при първите четири опита,

след което постепенно се понижава.

Ановулация

Препоръчва се секвенциална схема на дозиране, като се започне с дневна доза от 50 IU

Fertavid. Тази начална доза се прилага в продължение на седем дни. Ако не се установи

овариален отговор, дозата започва постепенно да се повишава, докато фоликулното

нарастване и/или плазмените нива на естрадиол не покажат, че е настъпило адекватно

фармакодинамично повлияване. Ежедневното увеличение на естрадиоловите нива с

40-100% се счита за оптимално. След достигане на необходимата дневна доза тя остава

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

постоянна до достигане на предовулаторно състояние. То настъпва, когато са налице

ехографски данни за наличие на доминантен фоликул с диаметър най-малко 18 mm и/или

когато плазмените нива на естрадиол достигнат 300-900 пикограма/ml (1 000-

1 300 pmol/l). Обикновено за достигането на това състояние е достатъчно лечението да

продължи от 7 до 14 дни. Прилaгането на Fertavid тогава се преустановява и се индуцира

овулация посредством прилагане на човешки хорионгонадотропин (чХГ). Ако броят на

фоликулите е твърде голям или нивата на естрадиол се повишат твърде бързо, т.е. повече

от двукратно дневно увеличение в продължение на два или три последователни дни,

дневната доза трябва да бъде понижена.

Тъй като големина на фоликулите над 14 mm е достатъчна за възникване на бременност,

наличието на множество предовулаторни фоликули с големина над 14 mm повишава

риска от многоплодна бременност. За да се избегне този риск, прилагането на чХГ трябва

да бъде отменено и настъпването на бременност - предотвратено.

Контролирана овариална хиперстимулация в рамките на медицинските програми за

асистирана репродукция

Прилагат се различни протоколи на стимулация. Препоръчва се прилагане на начална

доза от 100-225 IU поне през първите четири дни. След това дозата се адаптира спрямо

индивидуалния овариален отговор. Клиничните проучвания показват, че най-често е

необходима поддържаща доза от 75-375 IU дневно за 6-12 дни, макар че може да е

необходимо лечението да продължи и по-дълго.

Fertavid може да бъде приложен самостоятелно или в комбинация с GnRH агонист или

антагонист, за да се предотврати настъпването на преждевременна лутеинизация. Когато

се използва GnRH агонист, за постигането на адекватен фоликулен отговор обикновено е

необходима по-висока обща доза Fertavid.

Овариалният отговор се проследява посредством ултразвукова оценка. Едновременното

определяне на серумните нива на естрадиол може също да бъде от полза. Когато

ултразвуковата оценка покаже наличие на поне три фоликула с размер 16-20 mm и е

налице задоволително повишение в нивата на естрадиол (плазмени нива 300-400

пикограма/ml (1 000-1 300 pmol/l) за всеки фоликул с диаметър, по-голям от 18 mm), за да

се индуцира крайната фаза от узряването на фоликулите, се прилага чХГ. Аспирацията на

овоцитите се осъществява 34-35 часа след това.

Дозиране при мъже

Fertavid трябва да се прилага в доза 450 IU седмично, за предпочитане разпределени в

3 апликации по 150 IU, едновременно с чХГ. Лечението с Fertavid и чХГ трябва да продължи

поне 3 до 4 месеца, преди да може да се очаква подобрение на сперматогенезата. За да се оцени

отговора, се препоръчва изследване на спермата 4 до 6 месеца след началото на лечението. Ако

след този период все още няма ефективен отговор, комбинираното лечение може да продължи;

събраният клиничен опит показва, че може да е необходимо лечението да продължи 18 месеца

и повече, преди да е налице сперматогенеза.

Педиатрична популация

В рамките на одобреното показание няма съответно приложение на Fertavid в педиатричната

популация.

Начин на приложение

За да се избегне болката при инжектиране и за да се намали изтичането на разтвор от мястото

на инжектиране, Fertavid трябва да се инжектира бавно подкожно или интрамускулно. Когато

прилагането е подкожно, местата на инжектиране трябва да се редуват, за да се избегне

развитието на липоатрофия. Останалото неупотребено количество трябва да бъде изхвърлено.

Подкожното приложение може да бъде осъществявано от самата пациентка или нейния

партньор, след съответно инструктиране. Самостоятелното инжектиране на Fertavid може да се

извършва само от пациенти, които са добре мотивирани, съответно обучени и имат възможност

за бърз контакт със специалист.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

4.3

Противопоказания

За мъже и жени

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Тумори на яйчниците, гърдата, матката, тестисите, хипофизната жлеза или хипоталамуса.

Първична недостатъчност на половите жлези.

Допълнително за жени

Влагалищно кървене с неустановен произход.

Овариални кисти или уголемени яйчници, което не е свързано със синдром на

поликистозните яйчници (СПКЯ).

Малформации на половите органи, несъвместими с бременността.

Фиброидни тумори на матката, несъвместими с бременността.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Реакции на свръхчувствителност към антибиотик

Fertavid може да съдържа следи от стрептомицин и/или неомицин. Тези антибиотици

могат да причинят реакции на свръхчувствителност при предразположени пациенти.

Оценка на инфертилитета преди започване на лечението

Преди започване на лечението е необходимо да се направи оценка на инфертилитета при

двойката. В частност, пациентите трябва да се изследват за хипотиреоидизъм,

адренокортикална недостатъчност, хиперпролактинемия и тумори на хипофизната жлеза

или хипоталамуса, и да се назначи подходящо лечение.

При жени

Синдром на овариална хиперстимулация (СОХС)

СОХС е медицински случай, различен от неусложненото уголемяване на яйчника. Клиничните

признаци и симптоми за лека и умерена форма на СОХС са болка в корема, гадене, диария,

леко до умерено уголемяване на яйчниците и наличие на овариални кисти. Тежката форма на

СОХС може да бъде животозастрашаваща. Клиничните признаци и симптоми на тежка форма

на СОХС са наличие на големи овариални кисти, остра коремна болка, асцит, плеврален излив,

хидроторакс, диспнея, олигурия, хематологични нарушения и наддаване на тегло. В редки

случаи може да настъпи венозна или артериална тромбоемболия, асоциирана със СОХС. Във

връзка със СОХС се съобщава също за преходни отклонения в показателите на чернодробната

функция, които предполагат чернодробна дисфункция със или без морфологични промени при

чернодробна биопсия.

СОХС може да се дължи на прилагането на човешки хорионгонадотропин (чХГ) и на

бременност (наличие на ендогенен чХГ). Ранният СОХС обикновено възниква в рамките на

10 дни след прилагане на чХГ и се свързва с прекомерен овариален отговор на стимулация с

гонадотропин. Късният СОХС възниква повече от 10 дни след прилагането на чХГ като

резултат от настъпилите хормонални промени при бременност. Поради риск от развитие на

СОХС, пациентките трябва да бъдат наблюдавани в продължение на поне две седмици след

прилагането на чХГ.

Жени с известни рискови фактори за силен овариален отговор могат да бъдат особено

предразположени към развитие на СОХС в резултат на лечението с Fertavid. При жени в първи

цикъл на овариална стимулация, при които рисковите фактори са само частично известни, се

препоръчва да бъдат внимателно наблюдавани за ранни признаци и симптоми на СОХС.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Следвайте настоящата клинична практика за намаляване на риска от СОХС по време на

асистираната репродукция. Придържането към препоръчителната доза Fertavid и към

терапевтичната схема, и внимателното проследяване на овариалния отговор, са важно условие

за намаляването на риска от СОХС. За да се проследи рискът от СОХС, преди началото и на

редовни интервали по време на лечението, трябва да се провежда ултразвукова оценка на

развитието на фоликулите; едновременното определяне на серумните нива на естрадиол може

също да бъде от полза. В рамките на програмите за асистирана репродукция е налице повишен

риск от СОХС, когато има 18 или повече фоликула с диаметър 11 mm или повече.

Ако се развие СОХС, трябва се приложи и да се следва стандартно и подходящо лечение на

СОХС.

Многоплодна бременност

При лечение с всички видове гонадотропини, включително с фолитропин бета, се съобщава за

възникване на многоплодни бременности и раждания. Многоплодната бременност, особено от

висок клас, носи повишен риск от неблагоприятен изход както за майката (усложнения на

бременността и раждането), така и за децата (ниско тегло при раждане) в перинаталния период.

При жени с ановулация, подложени на стимулация на овулацията, наблюдението на развитието

на фоликулите посредством трансвагинална ехография може да допринесе за решението дали

да се продължи или да се преустанови цикълът, за да се намали рискът от многоплодна

бременност. Едновременното определяне на серумните нива на естрадиол може също да бъде

от полза. Пациентите трябва да бъдат предупредени за потенциалния риск от многоплодна

бременност, преди започване на лечението.

При жените, подложени на процедури за асистирани репродуктивни технологии (АРТ), рискът

от многоплодна бременност се асоциира главно с броя на трансферираните ембриони. Когато

се прилага в цикъл за стимулация на овулацията, подходящото коригиране на дозата на ФСХ

ще предотврати развитието на множество фоликули.

Ектопична бременност

При инфертилни жени, подложени на АРТ е налице повишена честота на ектопични

бременности. Ето защо от особено значение е ранното ехографско потвърждение, че

бременността е вътрематочна.

Спонтанен аборт

При жени, подложени на техники на асистирана репродукция, честотата на загуба на

бременността е по-висока от тази при общата популация.

Съдови усложнения

Съобщава се за тромбоемболични събития както свързани със, така и независимо от наличието

на СОХС, в резултат на лечението с гонадотропини, включително с фолитропин бета.

Вътресъдова тромбоза, която може да възникне във венозни или артериални съдове, може да

доведе до намален кръвоток към жизненоважни органи или крайници. При жени с общоприети

рискови фактори за тромбоемболични събития, като лична или фамилна анамнеза, тежко

затлъстяване или тромбофилия, лечението с гондатропини, включително с Fertavid, може

допълнително да увеличи този риск. При тези жени ползите от прилагане на гонадотропин,

включително Fertavid, трябва да се оценят спрямо рисковете. Трябва да се отбележи обаче, че

бременността сама по себе си носи повишен риск за тромбоза.

Вродени малформации

Честотата на вродени малформации след АРТ може да е малко по-висока, отколкото при

спонтанни бременности. Смята се, че това се дължи на разликите в родителските

характеристики (напр. възраст на майката, характеристики на спермата) и многоплодни

бременности.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Овариална торзия

За овариална торзия се съобщава след лечение с гонадотропини, включително с фолитропин

бета. Овариалната торзия може да се дължи на други рискови фактори като например СОХС,

бременност, предишна операция на корема, анамнеза за овариална торзия, предходна или

настояща овариална киста и поликистозни яйчници. Увреждането на яйчника, поради понижен

приток на кръв може да се ограничи чрез ранно диагностициране и незабавна деторзия.

Овариални и други неоплазми на репродуктивната система

Има съобщения за овариални и други неоплазми на репродуктивната система, както

доброкачествени, така и малигнени, при жени, неколкократно подложени на лечение на

стерилитет. Не е установено дали лечението с гонадотропини увеличава риска за развитие на

тези тумори при нефертилни жени.

Други заболявания

Необходимо е да се направи оценка и на заболяванията, при които бременността е

противопоказана, преди да се започне лечението с Fertavid.

При мъже

Първична тестикулна недостатъчност

Повишените ендогенни нива на ФСХ при мъжете са индикатор за първична тестикулна

недостатъчност. Такива пациенти не могат да се повлияят от комбинираното лечение с Fertavid

и чХГ.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Едновременното приложение на Fertavid и кломифенов цитрат може да усили овариалния

отговор. След предварително подтискане на хипофизната функция чрез агонисти на GnRH,

най-вероятно ще бъде необходима по-висока доза Fertavid за достигане на адекватен фоликулен

отговор.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Фертилитет

Fertavid се използва при лечение на жени, подложени на овариална стимулация или

контролирана овариална хиперстимулация в рамките на програмите за асистирана

репродукция. При мъже Fertavid се използва при лечение на недостатъчна сперматогенеза,

поради хипогонадотропен хипогонадизъм. За дозировка и начин на приложение вижте

точка 4.2.

Бременност

Fertavid не е показан за употреба по време на бременност. В случай на неволна употреба по

време на бременност клиничните данни не са достатъчни за изключване на тератогенен ефект

от рекомбинантен ФСХ. Въпреки това до този момент не е установен особен малформативен

ефект. Не е наблюдаван тератогенен ефект при опити с животни.

Кърмене

Няма налични данни от клинични проучвания или проучвания с животни за екскретирането на

фолитропин бета в кърмата. Малко вероятно е фолитропин бета да се излъчва в човешката

кърма, поради неговото високо молекулно тегло. Ако фолитропин бета се екскретира в

кърмата, той би се разградил в стомашно-чревния тракт на детето. Фолитропин бета може да

повлияе продукцията на кърма.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Fertavid не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Подкожното или интрамускулното прилагане на Fertavid в клиничната практика може да

доведе до локални реакции на мястото на инжектиране (3% от всички лекувани пациенти).

Повечето от тези локални реакции се проявяват много леко и са бързопреходни.

Генерализирани реакции на свръхчувствителност се наблюдават нечесто (приблизително 0,2%

от всички пациенти, лекувани с фолитропин бета).

При лечение на жени:

При приблизително 4% от жените, лекувани с фолитропин бета в клинични проучвания, се

съобщават признаци и симптоми, свързани със синдрома на овариална хиперстимулация

(СОХС) (вж. точка 4.4). Нежеланите реакции, свързани с този синдром, включват болка в

областта на таза и/или приток на кръв, болка в корема и/или подуване, оплаквания, свързани с

гърдите и уголемяване на яйчниците.

Таблицата по-долу съдържа списък на нежеланите реакции при фолитропин бета, докладвани в

клинични изпитвания при жени, по системо-органен клас и честота; чести (≥ 1/100 до < 1/10),

нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100).

Системо-органен клас

Честота

Нежелана реакция

Нарушения на нервната

система

Чести

Главоболие

Стомашно-чревни

нарушения

Чести

Подуване в коремната област

Болка в корема

Нечести

Дискомфорт в корема

Запек

Диария

Гадене

Нарушения на

възпроизводителната система

и гърдата

Чести

СОХС

Болка в областта на таза

Нечести

Оплаквания, свързани с

гърдите

Метрорагия

Овариална киста

Уголемяване на яйчниците

Овариална торзия

Уголемяване на матката

Вагинално кървене

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Чести

Реакция на мястото на

инжектиране

Нечести

Генерализирана реакция на

свръхчувствителност

1.Оплакванията, свързани с гърдите, включват чувствителност, болка и/или уголемяване и болка в

зърната

2.Локалните реакции на мястото на инжектиране включват: кръвонасядания, болка, зачервяване, оток

и сърбеж

3.Генерализираната реакция на свръхчувствителност включва еритема, уртикария, обрив и пруритус

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Освен това са докладвани ектопична бременност, спонтанен аборт и многоплодна бременност.

Смята се, че те са свързани с АРТ или последваща бременност.

В редки случаи с лечението с фолитропин бета /чХГ, както и с други гонадотропини, се свързва

тромбоемболията.

При лечение на мъже:

Таблицата по-долу съдържа списък на нежеланите реакции при фолитропин бета, докладвани в

клинични изпитвания при мъже (30 лекувани пациенти), по системо-органен клас и честота;

чести (≥ 1/100 до < 1/10).

Системо-органен клас

Честота

Нежелана реакция

Нарушения на нервната

система

Чести

Главоболие

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Чести

Акне

Обрив

Нарушения на

възпроизводителната система

и гърдата

Чести

Епидидимна киста

Гинекомастия

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Чести

Реакция на мястото на

инжектиране

1. Нежеланите реакции, които са докладвани само веднъж са класифицирани като чести, тъй като

едно съобщение покачва честотата над 1%.

Локални реакции на мястото на инжектиране включват уплътняване и болка.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Няма данни за остра токсичност на Fertavid при хора, но проучванията при животни показват,

че острата токсичност на Fertavid и уринния гонадотропин е много ниска. Прилагането на

много високи дози ФСХ може да доведе до хиперстимулация на яйчниците (вж. точка 4.4).

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: полови хормони и модулатори на половата система,

гонадотропини; ATC код: G03GA06.

Fertavid съдържа рекомбинантен ФСХ. Той се произвежда чрез рекомбинантна

ДНК технология, като се използва клетъчна култура от овариални клетки на китайски

хамстери, които са трансфектирани с човешки гени за синтез на ФСХ субединици. Първичната

последователност на аминокиселините е идентична с тази на човешкия ФСХ. Известно е, че

съществуват само леки различия в структурата на въглехидратната верига.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Механизъм на действие

ФСХ е незаменим за нормалния растеж и узряване на фоликулите, както и за стероидната

синтеза в гонадите. При жените нивото на ФСХ е определящ фактор за началото и

продължителността на развитие на фоликулите, следователно е показателно за броя на

узрелите фоликули и за срока на достигане на това узряване. Поради това Fertavid може да се

прилага за стимулиране на фоликулното развитие и продукцията на стероиди в определени

случаи на нарушена гонадна функция. Освен това Fertavid може да се прилага за стимулиране

на множествено фоликулно развитие в рамките на медицинските програми за асистирана

репродукция [т.е. оплождане in vitro/ембриотрансфер (IVF/ЕТ), интрафалопиев трансфер на

гамети (ИФТГ) и интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ИЦИС)]. Най-често

лечението с Fertavid се последва от прилагане на чХГ за индуциране на крайната фаза от

узряването на фоликулите, възстановяването на мейозата и руптурата на фоликула.

Клинична ефикасност и безопасност

В клинични проучвания, сравняващи рекомбинантен ФСХ (фолитропин бета) и ФСХ от урина,

за контролирана овариална стимулация при жени, участващи в програма за асистирана

репродуктивна технология (АРТ) и за индукция на овулацията (вж. таблици 1 и 2 по-долу),

фолитропин бета е бил по-мощен от ФСХ от урина с оглед на по-ниската обща доза и

по-краткия период на лечение, необходими за постигане на фоликулно узряване.

По отношение на контролираната овариална стимулация, фолитропин бета е довел до по-голям

брой на аспирираните овоцити при по-ниска обща доза и по-кратък период на лечение в

сравнение с тези на ФСХ от урина.

Таблица 1: Резултати от проучване 37 608 (рандомизирано, клинично проучване със сравняване

на групите, сравняващо безопасността и ефикасността на фолитропин бета и ФСХ от урина при

контролирана овариална стимулация)

фолитропин

бета

(n = 546)

ФСХ от урина

(n = 361)

Среден брой аспирирани овоцити

10,84

8,95

Средна обща доза (брой ампули 75 IU)

28,5

31,8

Средна продължителност на ФСХ стимулацията

(дни)

10,7

11,3

Разликите между двете групи са статистически значими (р< 0,05).

По отношение на индукцията на овулацията, фолитропин бета е довел до по-ниска медиана на

общата доза и по-кратка медиана на продължителността на лечение в сравнение с тези на ФСХ

от урина.

Таблица 2: Резултати от проучване 37 609 (рандомизирано, клинично проучване със сравняване

на групите, сравняващо безопасността и ефикасността на фолитропин бета и ФСХ от урина при

индукция на овулацията)

фолитропин

бета

(n = 105)

ФСХ от урина

(n = 66)

Среден брой фоликули

≥ 12 mm

≥ 15 mm

≥ 18 mm

Медиана на общата доза (IU)

1 035

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Fertavid 50 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Fertavid 75 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Fertavid 100 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Fertavid 150 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Fertavid 200 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Fertavid 50 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Един флакон съдържа 50 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в 0,5 ml

воден разтвор. Това съответства на количество в дозова единица от 100 IU/ml. Един флакон

съдържа 5 микрограма протеин (специфичната in vivo биологична активност се равнява

приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин). Инжекционният разтвор съдържа активното

вещество фолитропин бета (follitropin beta), произведен чрез генно инженерство в клетъчна

линия от яйчник на китайски хамстер (ЯКХ).

Fertavid 75 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Един флакон съдържа 75 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в 0,5 ml

воден разтвор. Това съответства на количество в дозова единица от 150 IU/ml. Един флакон

съдържа 7,5 микрограма протеин (специфичната in vivo биологична активност се равнява

приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин). Инжекционният разтвор съдържа активното

вещество фолитропин бета (follitropin beta), произведен чрез генно инженерство в клетъчна

линия от яйчник на китайски хамстер (ЯКХ).

Fertavid 100 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Един флакон съдържа 100 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в 0,5 ml

воден разтвор. Това съответства на количество в дозова единица от 200 IU/ml. Един флакон

съдържа 10 микрограма протеин (специфичната in vivo биологична активност се равнява

приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин). Инжекционният разтвор съдържа активното

вещество фолитропин бета (follitropin beta), произведен чрез генно инженерство в клетъчна

линия от яйчник на китайски хамстер (ЯКХ).

Fertavid 150 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Един флакон съдържа 150 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в 0,5 ml

воден разтвор. Това съответства на количество в дозова единица от 300 IU/ml. Един флакон

съдържа 15 микрограма протеин (специфичната in vivo биологична активност се равнява

приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин). Инжекционният разтвор съдържа активното

вещество фолитропин бета (follitropin beta), произведен чрез генно инженерство в клетъчна

линия от яйчник на китайски хамстер (ЯКХ).

Fertavid 200 IU/0,5 ml инжекционен разтвор

Един флакон съдържа 200 IU рекомбинантен фоликулостимулиращ хормон (ФСХ) в 0,5 ml

воден разтвор. Това съответства на количество в дозова единица от 400 IU/ml. Един флакон

съдържа 20 микрограма протеин (специфичната in vivo биологична активност се равнява

приблизително на 10 000 IU ФСХ / mg протеин). Инжекционният разтвор съдържа активното

вещество фолитропин бета (follitropin beta), произведен чрез генно инженерство в клетъчна

линия от яйчник на китайски хамстер (ЯКХ).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие:

Този продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в една инжекция, т.е. той

практически не съдържа натрий.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Бистър и безцветен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

При възрастни жени:

Fertavid е показан за лечение на женския инфертилитет при следните клинични състояния:

Ановулация (включително синдром на поликистозните яйчници, СПКЯ) при жени, които

не се влияят от лечение с кломифенов цитрат.

Контролирана овариална хиперстимулация за индуциране на развитието на множествени

фоликули в рамките на медицинските програми за асистирана репродукция

[т.е. оплождане in vitro/ембриотрансфер (IVF/ЕТ), интрафалопиев трансфер на гамети

(ИФТГ) и интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ИЦИС)].

При възрастни мъже:

Нарушена сперматогенеза в резултат на хипогонадотропен хипогонадизъм.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Fertavid трябва да бъде проведено под контрола на лекар специалист по лечение на

безплодие.

Първата инжекция с Fertavid трябва да се осъществи под пряко медицинско наблюдение.

Дозировка

Дозиране при жени

Съществуват значителни интер- и интраиндивидуални вариации в чувствителността на

яйчниците спрямо екзогенните гонадотропини. Затова не е възможно да се определи

универсална доза. Дозата трябва да бъде определена индивидуално, в зависимост от

овариалния отговор. Той се определя посредством ултразвукова оценка на развитието на

фоликулите. Едновременното определяне на серумните нива на естрадиол може също да бъде

от полза.

Въз основа на резултатите от сравнителни клинични проучвания се счита за по-целесъобразно

да се приложи Fertavid в обща доза, която е по-ниска от дозата на ФСХ в урината, за по-кратък

период на лечение, не само за да се оптимизира фоликулното развитие, но и да се намали риска

от нежелана овариална хиперстимулация (вж. точка 5.1).

Клиничният опит с Fertavid е базиран на до три цикъла на лечение при двете индикации.

Обобщеният опит от IVF показва, че успеваемостта е постоянна при първите четири опита,

след което постепенно се понижава.

Ановулация

Препоръчва се секвенциална схема на дозиране, като се започне с дневна доза от 50 IU

Fertavid. Тази начална доза се прилага в продължение на седем дни. Ако не се установи

овариален отговор, дозата започва постепенно да се повишава, докато фоликулното

нарастване и/или плазмените нива на естрадиол не покажат, че е настъпило адекватно

фармакодинамично повлияване. Ежедневното увеличение на естрадиоловите нива с

40-100% се счита за оптимално. След достигане на необходимата дневна доза тя остава

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

постоянна до достигане на предовулаторно състояние. То настъпва, когато са налице

ехографски данни за наличие на доминантен фоликул с диаметър най-малко 18 mm и/или

когато плазмените нива на естрадиол достигнат 300-900 пикограма/ml (1 000-

1 300 pmol/l). Обикновено за достигането на това състояние е достатъчно лечението да

продължи от 7 до 14 дни. Прилaгането на Fertavid тогава се преустановява и се индуцира

овулация посредством прилагане на човешки хорионгонадотропин (чХГ). Ако броят на

фоликулите е твърде голям или нивата на естрадиол се повишат твърде бързо, т.е. повече

от двукратно дневно увеличение в продължение на два или три последователни дни,

дневната доза трябва да бъде понижена.

Тъй като големина на фоликулите над 14 mm е достатъчна за възникване на бременност,

наличието на множество предовулаторни фоликули с големина над 14 mm повишава

риска от многоплодна бременност. За да се избегне този риск, прилагането на чХГ трябва

да бъде отменено и настъпването на бременност - предотвратено.

Контролирана овариална хиперстимулация в рамките на медицинските програми за

асистирана репродукция

Прилагат се различни протоколи на стимулация. Препоръчва се прилагане на начална

доза от 100-225 IU поне през първите четири дни. След това дозата се адаптира спрямо

индивидуалния овариален отговор. Клиничните проучвания показват, че най-често е

необходима поддържаща доза от 75-375 IU дневно за 6-12 дни, макар че може да е

необходимо лечението да продължи и по-дълго.

Fertavid може да бъде приложен самостоятелно или в комбинация с GnRH агонист или

антагонист, за да се предотврати настъпването на преждевременна лутеинизация. Когато

се използва GnRH агонист, за постигането на адекватен фоликулен отговор обикновено е

необходима по-висока обща доза Fertavid.

Овариалният отговор се проследява посредством ултразвукова оценка. Едновременното

определяне на серумните нива на естрадиол може също да бъде от полза. Когато

ултразвуковата оценка покаже наличие на поне три фоликула с размер 16-20 mm и е

налице задоволително повишение в нивата на естрадиол (плазмени нива 300-400

пикограма/ml (1 000-1 300 pmol/l) за всеки фоликул с диаметър, по-голям от 18 mm), за да

се индуцира крайната фаза от узряването на фоликулите, се прилага чХГ. Аспирацията на

овоцитите се осъществява 34-35 часа след това.

Дозиране при мъже

Fertavid трябва да се прилага в доза 450 IU седмично, за предпочитане разпределени в

3 апликации по 150 IU, едновременно с чХГ. Лечението с Fertavid и чХГ трябва да продължи

поне 3 до 4 месеца, преди да може да се очаква подобрение на сперматогенезата. За да се оцени

отговора, се препоръчва изследване на спермата 4 до 6 месеца след началото на лечението. Ако

след този период все още няма ефективен отговор, комбинираното лечение може да продължи;

събраният клиничен опит показва, че може да е необходимо лечението да продължи 18 месеца

и повече, преди да е налице сперматогенеза.

Педиатрична популация

В рамките на одобреното показание няма съответно приложение на Fertavid в педиатричната

популация.

Начин на приложение

За да се избегне болката при инжектиране и за да се намали изтичането на разтвор от мястото

на инжектиране, Fertavid трябва да се инжектира бавно подкожно или интрамускулно. Когато

прилагането е подкожно, местата на инжектиране трябва да се редуват, за да се избегне

развитието на липоатрофия. Останалото неупотребено количество трябва да бъде изхвърлено.

Подкожното приложение може да бъде осъществявано от самата пациентка или нейния

партньор, след съответно инструктиране. Самостоятелното инжектиране на Fertavid може да се

извършва само от пациенти, които са добре мотивирани, съответно обучени и имат възможност

за бърз контакт със специалист.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

4.3

Противопоказания

За мъже и жени

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Тумори на яйчниците, гърдата, матката, тестисите, хипофизната жлеза или хипоталамуса.

Първична недостатъчност на половите жлези.

Допълнително за жени

Влагалищно кървене с неустановен произход.

Овариални кисти или уголемени яйчници, което не е свързано със синдром на

поликистозните яйчници (СПКЯ).

Малформации на половите органи, несъвместими с бременността.

Фиброидни тумори на матката, несъвместими с бременността.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Реакции на свръхчувствителност към антибиотик

Fertavid може да съдържа следи от стрептомицин и/или неомицин. Тези антибиотици

могат да причинят реакции на свръхчувствителност при предразположени пациенти.

Оценка на инфертилитета преди започване на лечението

Преди започване на лечението е необходимо да се направи оценка на инфертилитета при

двойката. В частност, пациентите трябва да се изследват за хипотиреоидизъм,

адренокортикална недостатъчност, хиперпролактинемия и тумори на хипофизната жлеза

или хипоталамуса, и да се назначи подходящо лечение.

При жени

Синдром на овариална хиперстимулация (СОХС)

СОХС е медицински случай, различен от неусложненото уголемяване на яйчника. Клиничните

признаци и симптоми за лека и умерена форма на СОХС са болка в корема, гадене, диария,

леко до умерено уголемяване на яйчниците и наличие на овариални кисти. Тежката форма на

СОХС може да бъде животозастрашаваща. Клиничните признаци и симптоми на тежка форма

на СОХС са наличие на големи овариални кисти, остра коремна болка, асцит, плеврален излив,

хидроторакс, диспнея, олигурия, хематологични нарушения и наддаване на тегло. В редки

случаи може да настъпи венозна или артериална тромбоемболия, асоциирана със СОХС. Във

връзка със СОХС се съобщава също за преходни отклонения в показателите на чернодробната

функция, които предполагат чернодробна дисфункция със или без морфологични промени при

чернодробна биопсия.

СОХС може да се дължи на прилагането на човешки хорионгонадотропин (чХГ) и на

бременност (наличие на ендогенен чХГ). Ранният СОХС обикновено възниква в рамките на

10 дни след прилагане на чХГ и се свързва с прекомерен овариален отговор на стимулация с

гонадотропин. Късният СОХС възниква повече от 10 дни след прилагането на чХГ като

резултат от настъпилите хормонални промени при бременност. Поради риск от развитие на

СОХС, пациентките трябва да бъдат наблюдавани в продължение на поне две седмици след

прилагането на чХГ.

Жени с известни рискови фактори за силен овариален отговор могат да бъдат особено

предразположени към развитие на СОХС в резултат на лечението с Fertavid. При жени в първи

цикъл на овариална стимулация, при които рисковите фактори са само частично известни, се

препоръчва да бъдат внимателно наблюдавани за ранни признаци и симптоми на СОХС.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Следвайте настоящата клинична практика за намаляване на риска от СОХС по време на

асистираната репродукция. Придържането към препоръчителната доза Fertavid и към

терапевтичната схема, и внимателното проследяване на овариалния отговор, са важно условие

за намаляването на риска от СОХС. За да се проследи рискът от СОХС, преди началото и на

редовни интервали по време на лечението, трябва да се провежда ултразвукова оценка на

развитието на фоликулите; едновременното определяне на серумните нива на естрадиол може

също да бъде от полза. В рамките на програмите за асистирана репродукция е налице повишен

риск от СОХС, когато има 18 или повече фоликула с диаметър 11 mm или повече.

Ако се развие СОХС, трябва се приложи и да се следва стандартно и подходящо лечение на

СОХС.

Многоплодна бременност

При лечение с всички видове гонадотропини, включително с фолитропин бета, се съобщава за

възникване на многоплодни бременности и раждания. Многоплодната бременност, особено от

висок клас, носи повишен риск от неблагоприятен изход както за майката (усложнения на

бременността и раждането), така и за децата (ниско тегло при раждане) в перинаталния период.

При жени с ановулация, подложени на стимулация на овулацията, наблюдението на развитието

на фоликулите посредством трансвагинална ехография може да допринесе за решението дали

да се продължи или да се преустанови цикълът, за да се намали рискът от многоплодна

бременност. Едновременното определяне на серумните нива на естрадиол може също да бъде

от полза. Пациентите трябва да бъдат предупредени за потенциалния риск от многоплодна

бременност, преди започване на лечението.

При жените, подложени на процедури за асистирани репродуктивни технологии (АРТ), рискът

от многоплодна бременност се асоциира главно с броя на трансферираните ембриони. Когато

се прилага в цикъл за стимулация на овулацията, подходящото коригиране на дозата на ФСХ

ще предотврати развитието на множество фоликули.

Ектопична бременност

При инфертилни жени, подложени на АРТ е налице повишена честота на ектопични

бременности. Ето защо от особено значение е ранното ехографско потвърждение, че

бременността е вътрематочна.

Спонтанен аборт

При жени, подложени на техники на асистирана репродукция, честотата на загуба на

бременността е по-висока от тази при общата популация.

Съдови усложнения

Съобщава се за тромбоемболични събития както свързани със, така и независимо от наличието

на СОХС, в резултат на лечението с гонадотропини, включително с фолитропин бета.

Вътресъдова тромбоза, която може да възникне във венозни или артериални съдове, може да

доведе до намален кръвоток към жизненоважни органи или крайници. При жени с общоприети

рискови фактори за тромбоемболични събития, като лична или фамилна анамнеза, тежко

затлъстяване или тромбофилия, лечението с гондатропини, включително с Fertavid, може

допълнително да увеличи този риск. При тези жени ползите от прилагане на гонадотропин,

включително Fertavid, трябва да се оценят спрямо рисковете. Трябва да се отбележи обаче, че

бременността сама по себе си носи повишен риск за тромбоза.

Вродени малформации

Честотата на вродени малформации след АРТ може да е малко по-висока, отколкото при

спонтанни бременности. Смята се, че това се дължи на разликите в родителските

характеристики (напр. възраст на майката, характеристики на спермата) и многоплодни

бременности.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Овариална торзия

За овариална торзия се съобщава след лечение с гонадотропини, включително с фолитропин

бета. Овариалната торзия може да се дължи на други рискови фактори като например СОХС,

бременност, предишна операция на корема, анамнеза за овариална торзия, предходна или

настояща овариална киста и поликистозни яйчници. Увреждането на яйчника, поради понижен

приток на кръв може да се ограничи чрез ранно диагностициране и незабавна деторзия.

Овариални и други неоплазми на репродуктивната система

Има съобщения за овариални и други неоплазми на репродуктивната система, както

доброкачествени, така и малигнени, при жени, неколкократно подложени на лечение на

стерилитет. Не е установено дали лечението с гонадотропини увеличава риска за развитие на

тези тумори при нефертилни жени.

Други заболявания

Необходимо е да се направи оценка и на заболяванията, при които бременността е

противопоказана, преди да се започне лечението с Fertavid.

При мъже

Първична тестикулна недостатъчност

Повишените ендогенни нива на ФСХ при мъжете са индикатор за първична тестикулна

недостатъчност. Такива пациенти не могат да се повлияят от комбинираното лечение с Fertavid

и чХГ.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Едновременното приложение на Fertavid и кломифенов цитрат може да усили овариалния

отговор. След предварително подтискане на хипофизната функция чрез агонисти на GnRH,

най-вероятно ще бъде необходима по-висока доза Fertavid за достигане на адекватен фоликулен

отговор.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Фертилитет

Fertavid се използва при лечение на жени, подложени на овариална стимулация или

контролирана овариална хиперстимулация в рамките на програмите за асистирана

репродукция. При мъже Fertavid се използва при лечение на недостатъчна сперматогенеза,

поради хипогонадотропен хипогонадизъм. За дозировка и начин на приложение вижте

точка 4.2.

Бременност

Fertavid не е показан за употреба по време на бременност. В случай на неволна употреба по

време на бременност клиничните данни не са достатъчни за изключване на тератогенен ефект

от рекомбинантен ФСХ. Въпреки това до този момент не е установен особен малформативен

ефект. Не е наблюдаван тератогенен ефект при опити с животни.

Кърмене

Няма налични данни от клинични проучвания или проучвания с животни за екскретирането на

фолитропин бета в кърмата. Малко вероятно е фолитропин бета да се излъчва в човешката

кърма, поради неговото високо молекулно тегло. Ако фолитропин бета се екскретира в

кърмата, той би се разградил в стомашно-чревния тракт на детето. Фолитропин бета може да

повлияе продукцията на кърма.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Fertavid не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Подкожното или интрамускулното прилагане на Fertavid в клиничната практика може да

доведе до локални реакции на мястото на инжектиране (3% от всички лекувани пациенти).

Повечето от тези локални реакции се проявяват много леко и са бързопреходни.

Генерализирани реакции на свръхчувствителност се наблюдават нечесто (приблизително 0,2%

от всички пациенти, лекувани с фолитропин бета).

При лечение на жени:

При приблизително 4% от жените, лекувани с фолитропин бета в клинични проучвания, се

съобщават признаци и симптоми, свързани със синдрома на овариална хиперстимулация

(СОХС) (вж. точка 4.4). Нежеланите реакции, свързани с този синдром, включват болка в

областта на таза и/или приток на кръв, болка в корема и/или подуване, оплаквания, свързани с

гърдите и уголемяване на яйчниците.

Таблицата по-долу съдържа списък на нежеланите реакции при фолитропин бета, докладвани в

клинични изпитвания при жени, по системо-органен клас и честота; чести (≥ 1/100 до < 1/10),

нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100).

Системо-органен клас

Честота

Нежелана реакция

Нарушения на нервната

система

Чести

Главоболие

Стомашно-чревни

нарушения

Чести

Подуване в коремната област

Болка в корема

Нечести

Дискомфорт в корема

Запек

Диария

Гадене

Нарушения на

възпроизводителната система

и гърдата

Чести

СОХС

Болка в областта на таза

Нечести

Оплаквания, свързани с

гърдите

Метрорагия

Овариална киста

Уголемяване на яйчниците

Овариална торзия

Уголемяване на матката

Вагинално кървене

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Чести

Реакция на мястото на

инжектиране

Нечести

Генерализирана реакция на

свръхчувствителност

1.Оплакванията, свързани с гърдите, включват чувствителност, болка и/или уголемяване и болка в

зърната

2.Локалните реакции на мястото на инжектиране включват: кръвонасядания, болка, зачервяване, оток

и сърбеж

3.Генерализираната реакция на свръхчувствителност включва еритема, уртикария, обрив и пруритус

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Освен това са докладвани ектопична бременност, спонтанен аборт и многоплодна бременност.

Смята се, че те са свързани с АРТ или последваща бременност.

В редки случаи с лечението с фолитропин бета /чХГ, както и с други гонадотропини, се свързва

тромбоемболията.

При лечение на мъже:

Таблицата по-долу съдържа списък на нежеланите реакции при фолитропин бета, докладвани в

клинични изпитвания при мъже (30 лекувани пациенти), по системо-органен клас и честота;

чести (≥ 1/100 до < 1/10).

Системо-органен клас

Честота

Нежелана реакция

Нарушения на нервната

система

Чести

Главоболие

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Чести

Акне

Обрив

Нарушения на

възпроизводителната система

и гърдата

Чести

Епидидимна киста

Гинекомастия

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Чести

Реакция на мястото на

инжектиране

1. Нежеланите реакции, които са докладвани само веднъж са класифицирани като чести, тъй като

едно съобщение покачва честотата над 1%.

Локални реакции на мястото на инжектиране включват уплътняване и болка.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Няма данни за остра токсичност на Fertavid при хора, но проучванията при животни показват,

че острата токсичност на Fertavid и уринния гонадотропин е много ниска. Прилагането на

много високи дози ФСХ може да доведе до хиперстимулация на яйчниците (вж. точка 4.4).

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: полови хормони и модулатори на половата система,

гонадотропини; ATC код: G03GA06.

Fertavid съдържа рекомбинантен ФСХ. Той се произвежда чрез рекомбинантна

ДНК технология, като се използва клетъчна култура от овариални клетки на китайски

хамстери, които са трансфектирани с човешки гени за синтез на ФСХ субединици. Първичната

последователност на аминокиселините е идентична с тази на човешкия ФСХ. Известно е, че

съществуват само леки различия в структурата на въглехидратната верига.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Механизъм на действие

ФСХ е незаменим за нормалния растеж и узряване на фоликулите, както и за стероидната

синтеза в гонадите. При жените нивото на ФСХ е определящ фактор за началото и

продължителността на развитие на фоликулите, следователно е показателно за броя на

узрелите фоликули и за срока на достигане на това узряване. Поради това Fertavid може да се

прилага за стимулиране на фоликулното развитие и продукцията на стероиди в определени

случаи на нарушена гонадна функция. Освен това Fertavid може да се прилага за стимулиране

на множествено фоликулно развитие в рамките на медицинските програми за асистирана

репродукция [т.е. оплождане in vitro/ембриотрансфер (IVF/ЕТ), интрафалопиев трансфер на

гамети (ИФТГ) и интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ИЦИС)]. Най-често

лечението с Fertavid се последва от прилагане на чХГ за индуциране на крайната фаза от

узряването на фоликулите, възстановяването на мейозата и руптурата на фоликула.

Клинична ефикасност и безопасност

В клинични проучвания, сравняващи рекомбинантен ФСХ (фолитропин бета) и ФСХ от урина,

за контролирана овариална стимулация при жени, участващи в програма за асистирана

репродуктивна технология (АРТ) и за индукция на овулацията (вж. таблици 1 и 2 по-долу),

фолитропин бета е бил по-мощен от ФСХ от урина с оглед на по-ниската обща доза и

по-краткия период на лечение, необходими за постигане на фоликулно узряване.

По отношение на контролираната овариална стимулация, фолитропин бета е довел до по-голям

брой на аспирираните овоцити при по-ниска обща доза и по-кратък период на лечение в

сравнение с тези на ФСХ от урина.

Таблица 1: Резултати от проучване 37 608 (рандомизирано, клинично проучване със сравняване

на групите, сравняващо безопасността и ефикасността на фолитропин бета и ФСХ от урина при

контролирана овариална стимулация)

фолитропин

бета

(n = 546)

ФСХ от урина

(n = 361)

Среден брой аспирирани овоцити

10,84

8,95

Средна обща доза (брой ампули 75 IU)

28,5

31,8

Средна продължителност на ФСХ стимулацията

(дни)

10,7

11,3

Разликите между двете групи са статистически значими (р< 0,05).

По отношение на индукцията на овулацията, фолитропин бета е довел до по-ниска медиана на

общата доза и по-кратка медиана на продължителността на лечение в сравнение с тези на ФСХ

от урина.

Таблица 2: Резултати от проучване 37 609 (рандомизирано, клинично проучване със сравняване

на групите, сравняващо безопасността и ефикасността на фолитропин бета и ФСХ от урина при

индукция на овулацията)

фолитропин

бета

(n = 105)

ФСХ от урина

(n = 66)

Среден брой фоликули

≥ 12 mm

≥ 15 mm

≥ 18 mm

Медиана на общата доза (IU)

1 035

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/971205/2011

EMEA/H/C/001042

Резюме на EPAR за обществено ползване

Fertavid

follitropin beta

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Fertavid. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Fertavid.

Какво представлява Fertavid?

Fertavid е инжекционен разтвор, който съдържа активното вещество фолитропин бета (follitropin

beta).

Това лекарство е същото като Puregon, което вече е одобрено за употреба в Европейския съюз

(ЕС). Фирмата производител на Puregon е дала съгласие нейните научни данни да се използват за

Fertavid.

За какво се използва Fertavid?

Fertavid се използва за лечение на стерилитет при жени в следните случаи:

жени, при които липсва овулация (не произвеждат яйцеклетки) и които не се влияят от

лечение с кломифен цитрат (друго лекарство за стимулиране на овулацията);

жени, които са подложени на лечение на стерилитет (техники на асистирана репродукция,

например оплождане ин витро). Fert

d се прилага за стимулиране на яйчниците да

произведат).

Fertavid може да се използва също за стимулиране образуването на сперматозоиди при мъже с

хипогонадотропен хипогонадизъм (рядко заболяване, изразяващо се в хормонална

недостатъчност).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Fertavid се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Fertavid?

Лечението с Fertavid трябва да се извършва от лекар с опит в лечението на проблемите на

стерилитета. Fertavid се прилага под формата на подкожна или мускулна инжекция. Пациентите

или техният партньор могат да поставят инжекциите. Fertavid трябва да се прилага само от хора,

които са обучени от лекаря и имат възможност за консултация със специалист. Дозата и честотата

на прилагането на Fertavi

зависят от вида употреба (вижте по-горе) и от отговора към

лечението. За пълното описание на дозите вижте листовката.

Как действа Fertavid?

Активното вещество във Fertavid, фолитропин бета, е копие на естествения хормон

фоликулостимулиращ хормон (ФСХ). В организма ФСХ регулира репродуктивната функция: при

жените стимулира производството на яйцеклетки, а при мъжете — производството на

сперматозоиди от тестисите. В миналото използваният като лекарство ФСХ е извличан от урина.

Съдържащият се във Fertavid фолитропин бета се произвежда по метод, поз

нат като

„рекомбинантна ДНК технология“: от клетка, получила ген (ДНК), който я прави способна да

произвежда човешки ФСХ.

Как е проучен Fertavid?

Употребата на Fertavid при жени, подложени на лечение на стерилитет, е проучена при 981

пациенти. Броят на извадените яйцеклетки и нивото на текущите бременности са основните

мерки за ефективност. Fertavid е проучен при 172 жени без овулация, като е измерен броят на

циклите на лечение, необходими за постигане на овулация при тези жени. При мъже Fertavid е

пр

оуче

н при 49 пациенти, за да се разгледат ефектите върху производството на сперматозоиди.

Във всички проучвания Fertavid е сравнен с естествения хормон ФСХ, извлечен от урина.

Какви ползи от Fertavid са установени в проучванията?

Във всички проучвания Fertavid е също толкова ефективен, колкото контролните лекарства. При

лечение на стерилитет Fertavid е също толкова ефективен, колкото ФСХ, извлечен от урина, за

постигане на овулация и производство на сперматозоиди.

Какви са рисковете, свързани с Fertavid?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Fertavid са реакции и болки на мястото на

инжектиране. При 4% от жените, лекувани с Fertavid в клинични проучвания, са съобщени

признаци и симптоми, свързани със синдрома на хиперстимулация на яйчниците (например

гадене, наддаване на тегло и диария). Синдромът на хиперстимулация на яйчниците се появява,

когато яйчниците се повлияват п

рекомерно от лечението. Лекарите и пациентите трябва да са

информирани относно тази вероятност. За пълния списък на всички нежелани лекарствени

реакции, съобщени при Fertavid, вижте листовката.

Fertavid не трябва да се прилага при хора, които може да са чувствителни (алергични) към

фолитропин бета или към някоя от останалите съставки. Fertavid не трябва да се прилага пр

пациенти с тумор на яйчниците, гърдата, матката, тестисите, хипофизната жлеза или

хипоталамуса. Не трябва да се прилага при мъже с тестикуларна недостатъчност. При жени не

трябва да се прилага в случаите на овариална недостатъчност, уголемени яйчници или наличие

Fertavid

Страница 2/3

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Fertavid

Страница 3/3

на кисти, които не са в резултат от поликистозната болест на яйчниците, или влагалищно

кървене. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Fertavid е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Fertavid са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Fertavid:

На 19 март 2009 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Fertavid, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Fertavid може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Fertavid прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 12-2011.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация