Feraccru

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

железен малтол

Предлага се от:

Norgine B.V.

АТС код:

B03AB

INN (Международно Name):

ferric maltol

Терапевтична група:

Антианемични препарати

Терапевтична област:

Анемия, недостиг на желязо

Терапевтични показания:

Feraccru е показан при възрастни за лечение на дефицит на желязо .

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-02-18

Листовка

                19
Б. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FERACCRU 30
MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ЖЕЛЯЗО
(IRON)
(ПОД ФОРМАТА НА ЖЕЛЕЗЕН МАЛТОЛ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано на Вас. Не
го преотстъпвайте на други хора. То
може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва всички възможни неописани в
тази листовка нежелани реакции. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Feraccru и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Feraccru
3.
Как да приемате Feraccru
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Feraccru
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FERACCRU И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Feraccru съдържа желязо (под формата на
железен малтол). Feraccru се използва при
възрастни
за лечение
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Feraccru 30 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 30 mg желязо (iron)
(под формата на железен малтол).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка капсула съдържа 91,5 mg лактоза
монохидрат, 0,3 mg алура червено АС (Е129) и
0,1 mg
сънсет жълто FCF (E 110).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капсули, твърди
Червена капсула отпечатано с "30", (с
дължина 19 mm х 7 mm в диаметър)
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Feraccru е показан при възрастни за
лечение на железен дефицит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е по една
капсула два пъти дневно, сутрин и
вечер на празен стомах
(вж. точка 4.5).
Продължителността на лечението ще
зависи от тежестта на железния
дефицит, но като цяло
е необходимо поне 12-седмично лечение.
Препоръчително е лечението да
продължи толкова
дълго, колкото е необходимо за
попълване на железните депа на
организма според кръвните
изследвания.
_Пациенти в старческа възраст и
пациенти с чернодробно или бъбречно
увреждане_
_ _
Не е необходимо 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-12-2023
Листовка Листовка чешки 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-12-2023
Листовка Листовка датски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-12-2023
Листовка Листовка немски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-12-2023
Листовка Листовка естонски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-12-2023
Листовка Листовка гръцки 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-12-2023
Листовка Листовка английски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-04-2018
Листовка Листовка френски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-12-2023
Листовка Листовка италиански 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-04-2018
Листовка Листовка латвийски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-04-2018
Листовка Листовка литовски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-12-2023
Листовка Листовка унгарски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-12-2023
Листовка Листовка малтийски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-04-2018
Листовка Листовка полски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-12-2023
Листовка Листовка португалски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-04-2018
Листовка Листовка румънски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-12-2023
Листовка Листовка словашки 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-12-2023
Листовка Листовка словенски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-04-2018
Листовка Листовка фински 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-12-2023
Листовка Листовка шведски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-12-2023
Листовка Листовка норвежки 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-12-2023
Листовка Листовка исландски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-12-2023
Листовка Листовка хърватски 18-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-04-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите