Exzolt

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

fluralaner

Предлага се от:

Intervet International B.V.

АТС код:

QP53BE02

INN (Международно Name):

fluralaner

Терапевтична група:

Пиле

Терапевтична област:

Ектопаратициди, инсектициди и репеленти

Терапевтични показания:

Лечение на заразяване с червена чума по домашните птици (Dermanyssus gallinae) при ясли, развъдчици и кокошки носачки.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-08-18

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА (50 ML ОПАКОВКА):
EXZOLT 10 MG/ML РАЗТВОР ЗА ПРИЛАГАНЕ ВЪВ ВОДА
ЗА ПИЕНЕ ЗА ПИЛЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet Productions SA
Rue de Lyons
27460 Igoville
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Exzolt 10 mg/ml разтвор за прилагане във вода
за пиене за пилета
fluralaner
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Fluralaner 10 mg
Разтвор за прилагане във вода за
пиене.
Светложълт до тъмножълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Третиране на ярки, родителски стада и
кокошки-носачки срещу опаразитяване с
кокошинки
(
_Dermanyssus gallinae_
).
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Не са известни.
Ако забележите някакви
неблагоприятни реакции, включително и
такива, които не са описани в
тази листовка или мислите, че
ветеринарномедицинския продукт не
работи, моля да уведомите
Вашия ветеринарен лекар.
7.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
18
Пилета (ярки, родителск
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Exzolt 10 mg/ml разтвор за прилагане във вода
за пиене за пилета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
10 mg fluralaner
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Разтвор за прилагане във вода за
пиене.
Светложълт до тъмножълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Пилета (ярки, родителски стада и
кокошки-носачки).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Третиране на ярки, родителски стада и
кокошки-носачки срещу опаразитяване с
кокошинки
(
_Dermanyssus gallinae_
).
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4 СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Да се избягват следните практики,
защото те повишават риска от развитие
на резистентност и
може да доведат до неефективно
лечение:
-
твърде често и повтарящо се прилагане
на акарициди от същия клас за удължен
период от
време;
-
недостатъчно дозиране, което може да
се дължи на неправилна оценка на
телесната маса,
неправилно прилагане на продукта
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-01-2022
Листовка Листовка чешки 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-01-2022
Листовка Листовка датски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-01-2022
Листовка Листовка немски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-01-2022
Листовка Листовка естонски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-01-2022
Листовка Листовка гръцки 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-01-2022
Листовка Листовка английски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-10-2017
Листовка Листовка френски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-01-2022
Листовка Листовка италиански 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-10-2017
Листовка Листовка латвийски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-10-2017
Листовка Листовка литовски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-01-2022
Листовка Листовка унгарски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-01-2022
Листовка Листовка малтийски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-10-2017
Листовка Листовка полски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-01-2022
Листовка Листовка португалски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-10-2017
Листовка Листовка румънски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-01-2022
Листовка Листовка словашки 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-01-2022
Листовка Листовка словенски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-10-2017
Листовка Листовка фински 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-01-2022
Листовка Листовка шведски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-01-2022
Листовка Листовка норвежки 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-01-2022
Листовка Листовка исландски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-01-2022
Листовка Листовка хърватски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите