Eucreas

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вилдаглиптин, метформин хидрохлорид

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

A10BD08

INN (Международно Name):

vildagliptin, metformin

Терапевтична група:

Drugs used in diabetes, Combinations of oral blood glucose lowering drugs

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Eucreas is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-11-14

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EUCREAS 50 MG/850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
EUCREAS 50 MG/1000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
vildagliptin/metformin hydrochloride
(вилдаглиптин/метформин хидрохлорид)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Eucreas и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Eucreas
3.
Как да приемате Eucreas
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Eucreas
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EUCREAS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Eucreas 50 mg/850 mg филмирани таблетки
Eucreas 50 mg/1000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Eucreas 50 mg/850 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
вилдаглиптин (vildagliptin) и 850 mg метформин
хидрохлорид (metformin hydrochloride)
(еквивалентни на 660 mg метформин).
Eucreas 50 mg/1000 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
вилдаглиптин (vildagliptin) и 1000 mg метформин
хидрохлорид (metformin hydrochloride)
(еквивалентни на 780 mg метформин).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмиранa таблеткa
Eucreas 50 mg/850 mg филмирани таблетки
Жълта, елипсовидна филмирана таблетка
със скосени ръбове, с напечатани “NVR”
от едната
страна и “SEH” от другата.
Eucreas 50 mg/1000 mg филмирани таблетки
Тъмножълта, елипсовидна филмирана
таблетка със скосени ръбове, с
напечатани “NVR” от
едната страна и “FLO” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Eucreas е показан като допълнение към
диетата и упражненията за подобрение
на гликемичния
контрол при възрастни със захарен
диабет тип 2:
-
при пациенти, при които не е възможно
да се пост
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-01-2024
Листовка Листовка чешки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-01-2024
Листовка Листовка датски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-01-2024
Листовка Листовка немски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-01-2024
Листовка Листовка естонски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-01-2024
Листовка Листовка гръцки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-01-2024
Листовка Листовка английски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-08-2021
Листовка Листовка френски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-01-2024
Листовка Листовка италиански 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-08-2021
Листовка Листовка латвийски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-08-2021
Листовка Листовка литовски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-01-2024
Листовка Листовка унгарски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-01-2024
Листовка Листовка малтийски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-08-2021
Листовка Листовка нидерландски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-08-2021
Листовка Листовка полски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-01-2024
Листовка Листовка португалски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-08-2021
Листовка Листовка румънски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-01-2024
Листовка Листовка словашки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-01-2024
Листовка Листовка словенски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-08-2021
Листовка Листовка фински 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-01-2024
Листовка Листовка шведски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-01-2024
Листовка Листовка норвежки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-01-2024
Листовка Листовка исландски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-01-2024
Листовка Листовка хърватски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-08-2021

Преглед на историята на документите