Equilis Prequenza Te

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

конете грип-щамове на вируса: а/коне 2/Южна Африка/4/03/коне 2/Newmarket/2/93, столбнячный анатоксин

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI05AL01

INN (Международно Name):

vaccine against equine influenza and tetanus in horses

Терапевтична група:

Коне

Терапевтична област:

вируса на конете грип + клостридии

Терапевтични показания:

Активна имунизация на коне от шест месеца срещу грип коне за намаляване на клиничните признаци и изолиране на вируса след заразяване и активна имунизация срещу тетанус, за да се предотврати смъртността.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-07-08

Листовка

                14
B.
ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
Equilis Prequenza Те инжекционна суспензия за
коне
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equilis Prequenza Те инжекционна суспензия за
коне
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Equine influenza вирусни щамове:
A/equine-2/ South Africa/4/03
50 AU
1
A/equine-2/ Newmarket/2/93
50 AU
Tetanus toxoid
40 Lf
2
1
Антигенни ELISA единици
2
Флокулационни стойности, отговарящи
на ≥ 30 IU/ml серум от морски свинчета,
съгласно тест за
активност Ph.Eur.
АДЖУВАНТИ:
Iscom-Matrix containing:
Пречистен Saponin
375 micrograms
Cholesterol
125 micrograms
Phosphatidylcholine
62,5 micrograms
Бистра опалесцираща инжекционна
суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на коне на възраст
от 6 месеца срещу грип по конете за
намаляване
клиничните признаци и вирусното
излъчване след инфекция и активна
имунизация срещу
тетанус за предотвратяване на
смъртността.
Грип
Начало на имунитета:
2 седмици след началния ва
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Equilis Prequenza Te инжекционна суспензия за
коне
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Equine influenza вирусни щамове:
A/equine-2/ South Africa/4/03
50 AU
1
A/equine-2/ Newmarket/2/93
50 AU
Tetanus toxoid
40 Lf
2
1
Антигенни единици
2
Флокулационни стойности, отговарящи
на ≥ 30 IU/ml серум от морски свинчета,
съгласно тест за
активност Ph.Eur.
АДЖУВАНТИ:
Iscom-Matrix containing:
Пречистен Saponin
375 micrograms
Cholesterol
125 micrograms
Phosphatidylcholine
62,5 micrograms
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бистра опалесцираща инжекционна
суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Коне.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на коне на възраст
от 6 месеца срещу грип по конете за
намаляване
клиничните признаци и вирусното
излъчване след инфекция, и активна
имунизация срещу
тетанус за предотвратяване на
смъртността.
Грип
Начало на имунитета:
2 седмици след началния ваксинационен
курс.
Продължителност на имунитета:
5 месеца след началния ваксинаци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-12-2020
Листовка Листовка чешки 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-12-2020
Листовка Листовка датски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-12-2020
Листовка Листовка немски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-12-2020
Листовка Листовка естонски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-12-2020
Листовка Листовка гръцки 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-12-2020
Листовка Листовка английски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-05-2013
Листовка Листовка френски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-12-2020
Листовка Листовка италиански 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-05-2013
Листовка Листовка латвийски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-05-2013
Листовка Листовка литовски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-12-2020
Листовка Листовка унгарски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-12-2020
Листовка Листовка малтийски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-05-2013
Листовка Листовка нидерландски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-05-2013
Листовка Листовка полски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-12-2020
Листовка Листовка португалски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-05-2013
Листовка Листовка румънски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-12-2020
Листовка Листовка словашки 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-12-2020
Листовка Листовка словенски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-05-2013
Листовка Листовка фински 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-12-2020
Листовка Листовка шведски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-12-2020
Листовка Листовка норвежки 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-12-2020
Листовка Листовка исландски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-12-2020
Листовка Листовка хърватски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-12-2020

Преглед на историята на документите