EndolucinBeta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

lutetium (177Lu) chloride

Предлага се от:

ITM Medical Isotopes GmbH

АТС код:

V10X

INN (Международно Name):

lutetium (177 Lu) chloride

Терапевтична група:

Терапевтични радиофармацевтици

Терапевтична област:

Радиоюклидно изображение

Терапевтични показания:

Ендолуцин Б е радиофармацевтичен прекурсор и не е предназначен за директна употреба при пациенти. Тя трябва да се използва само за белязването на превозвача молекули, които са специално разработени и разрешени за белязването с Lutetium (177Lu) хлорид.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-07-06

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ENDOLUCINBETA 40 GBQ/ML РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕН
ПРЕКУРСОР, РАЗТВОР
лутециев (
177
Lu) хлорид (lutetium (
177
Lu) chloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО
ЛЕКАРСТВОТО,
КОМБИНИРАНО С ENDOLUCINBETA, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар по
нуклеарна
медицина, който ръководи процедурата.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар по
нуклеарна
медицина. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява EndolucinBeta и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да се
използва радиоизотопно маркираното с
EndolucinBeta
лекарство
3.
Как се използва маркираното с EndolucinBeta
лекарство
4.
Възможни нежелани лекарствени
реакции
5.
Как се съхранява EndolucinBeta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ENDOLUCINBETA И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
EndolucinBeta не е лекарство и не е
предназначен за самостоятелна
употреба. EndolucinBeta се
изпо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
EndolucinBeta 40 GBq/ml радиофармацевтичен
прекурсор, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 40 GBq лутециев (
177
Lu) хлорид ((lutetium (
177
Lu) chloride) към
референтното време на активност (ART),
съответстващи на 10 микрограма лутеций
(
177
Lu) (под
формата на хлорид).
ART е 12:00 (на обяд) в насрочения ден на
радиоизотопно маркиране, както е
посочено от
клиента и може да бъде в рамките на 0 до
7 дни от деня на производството.
Всеки флакон от 2 ml съдържа активност в
диапазона 3-80 GBq, което съответства на
0,73-19 микрограма лутeций (
177
Lu), към ART. Обемът е 0,075-2 ml.
Всеки флакон от 10 ml съдържа активност
в диапазона 8-150 GBq, което съответства
на 1,9-36
микрограма лутeций (
177
Lu), към ART. Обемът е 0,2-3,75 ml.
Теоретичната специфична активност е 4
110 GBq/mg лутеций (
177
Lu). Специфичната активност
на лекарствения продукт към ART е
посочена на етикета и винаги е
по-голяма от 3 000 GBq/mg.
Няма прибавен носител (n.c.a.)
Лутециевият (
177
Lu) хлорид се произвежда чрез облъчване
на
силно обогатен (> 99 %) итербий (
176
Yb) в неутронни източници с термален
неутронен поток
между 10
13
и 10
16
cm
−2
s
−1
. По време на облъчва
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-02-2021
Листовка Листовка чешки 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-02-2021
Листовка Листовка датски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-02-2021
Листовка Листовка немски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-02-2021
Листовка Листовка естонски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-02-2021
Листовка Листовка гръцки 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-02-2021
Листовка Листовка английски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-01-2019
Листовка Листовка френски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-02-2021
Листовка Листовка италиански 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-01-2019
Листовка Листовка латвийски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-01-2019
Листовка Листовка литовски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-02-2021
Листовка Листовка унгарски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-02-2021
Листовка Листовка малтийски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-01-2019
Листовка Листовка нидерландски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-01-2019
Листовка Листовка полски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-02-2021
Листовка Листовка португалски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-01-2019
Листовка Листовка румънски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-02-2021
Листовка Листовка словашки 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-02-2021
Листовка Листовка словенски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-01-2019
Листовка Листовка фински 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-02-2021
Листовка Листовка шведски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-02-2021
Листовка Листовка норвежки 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-02-2021
Листовка Листовка исландски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-02-2021
Листовка Листовка хърватски 16-02-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-02-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-01-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите