ellaOne

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

улипристал

Предлага се от:

Laboratoire HRA Pharma

АТС код:

G03AD02

INN (Международно Name):

ulipristal acetate

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система, , средство за спешна контрацепция

Терапевтична област:

Контрацептиви, Postcoital

Терапевтични показания:

Спешна контрацепция в рамките на 120 часа (пет дни) на незащитен сексуален контакт или контрацепция.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-05-15

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ELLAONE 30 MG ТАБЛЕТКА
Улипристалов ацетат (Ulipristal acetate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
Винаги приемайте това лекарство точно
както е описано в тази листовка или
както Ви е казал
Вашия фармацевт, лекар или друг
медицински специалист.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако се нуждаете от допълнителна
информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
фармацевт,
лекар или друг медицински специалист.
Това включва и всички възможни
нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ellaOne и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемате ellaOne
3.
Как да приемате ellaOne
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ellaOne
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
- Полезна информация относно
контрацепцията
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ELLAONE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ellaOne е спешен контрацептив
ellaOne е контрац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ellaOne 30 mg таблетка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 30 mg
улипристалов ацетат (ulipristal acetate).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 237 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бяла до кремаво мраморна, кръгла,
заоблена таблетка с диаметър 9 mm,
гравирана с
_“еllа” _
от
двете страни.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Спешна контрацепция до 120 часа (5 дни)
след незащитен полов акт или при
неуспешна
контрацепция.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Лечението се състои в перорално
приемане на една таблетка колкото е
възможно по-рано, но не
по-късно от 120 часа (5 дни) след
незащитения полов акт или неуспешната
контрацепция.
Таблетката може да се взема по всяко
време на менструалния цикъл.
При поява на повръщане до 3 часа след
приемане на таблетката трябва да се
вземе друга
таблетка.
Ако менструацията на жената се забави
или в случай на симптоми на
бременност, преди
приемането на таблетката трябва да се
изключи нали
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-01-2024
Листовка Листовка чешки 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-01-2024
Листовка Листовка датски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-01-2024
Листовка Листовка немски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-01-2024
Листовка Листовка естонски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-01-2024
Листовка Листовка гръцки 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-01-2024
Листовка Листовка английски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-02-2015
Листовка Листовка френски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-01-2024
Листовка Листовка италиански 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-02-2015
Листовка Листовка латвийски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-02-2015
Листовка Листовка литовски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-01-2024
Листовка Листовка унгарски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-01-2024
Листовка Листовка малтийски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-02-2015
Листовка Листовка нидерландски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-02-2015
Листовка Листовка полски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-01-2024
Листовка Листовка португалски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-02-2015
Листовка Листовка румънски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-01-2024
Листовка Листовка словашки 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-01-2024
Листовка Листовка словенски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-02-2015
Листовка Листовка фински 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-01-2024
Листовка Листовка шведски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-01-2024
Листовка Листовка норвежки 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-01-2024
Листовка Листовка исландски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-01-2024
Листовка Листовка хърватски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-02-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите