Ebilfumin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

озелтамивир

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf

АТС код:

J05AH02

INN (Международно Name):

oseltamivir

Терапевтична група:

Antivirals for systemic use, Neuraminidase inhibitors

Терапевтична област:

Грип, Човек

Терапевтични показания:

Лечение influenzaIn пациенти на възраст от една година и повече години, при която типичните симптоми на грип, когато грипния вирус циркулира в обществото. Ebilfumin е показан за лечение на деца на възраст до 1 година, по време на епидемия пандемия от грип (виж раздел 5. 2 от Смпц). Лекуващият лекар трябва да се вземат предвид патогенность циркулиращите нива на напрежение и на основното заболяване на пациента, за да се уверите, има потенциална полза за детето. Профилактика influenzaPost на превантивни мерки при лица с 1 година и повече след контакт с клинично диагностированный случай на грип, когато грипния вирус циркулира в обществото. Правилното използване на Ebilfumin за профилактика на грип трябва да се определи във всеки отделен случай с оглед на обстоятелствата и на населението, които се нуждаят от защита. В изключителни ситуации (e. в случай на несъответствие между циркулирующим и вакцинных щамове на вируса, и в случай на пандемия) сезонна профилактика може да се види на лицата на възраст от една година и по-възрастни. Ebilfumin е показан за постконтактной профилактика на грип при деца по-малко от 1 година, по време на епидемия пандемия от грип (виж раздел 5. 2 от Смпц). Ebilfumin не е заместител на ваксинация срещу грип .

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-05-22

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EBILFUMIN 30 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
озелтамивир (oseltamivir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други хора.
То може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ebilfumin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ebilfumin
3.
Как да приемате Ebilfumin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ebilfumin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EBILFUMIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
•
Ebilfumin се използва при възрастни, юноши,
деца и кърмачета (включително
доносен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ebilfumin 30 mg твърди капсули
Ebilfumin 45 mg твърди капсули
Ebilfumin 75 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ebilfumin 30 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
озелтамивир фосфат, еквивалентен на 30
mg озелтамивир
(oseltamivir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Ebilfumin 45 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
озелтамивир фосфат, еквивалентен на 45
mg озелтамивир (oseltamivir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Ebilfumin 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
озелтамивир фосфат, еквивалентен на 75
mg озелтамивир
(oseltamivir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Ebilfumin 30 mg твърди капсули
Твърдата капсула се състои от
наситеножълто тяло и капаче с
отпечатан в черно надпис “OS 30”.
Размер на капсулата: 4
Капсулата съдържа бял гранулиран
прах.
Ebilfumin 45 mg твърди капсули
Твърдата капсула се състои от бяло
непрозрачно тяло и капаче с отпечатан
в черно надпис “OS 45”.
Размер на капсулата: 4
Капсулата съдържа бял гранулиран
прах.
Ebilfumin 75 mg твърди капсули
Твърдата капсула се състои
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-06-2023
Листовка Листовка чешки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-06-2023
Листовка Листовка датски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-06-2023
Листовка Листовка немски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-06-2023
Листовка Листовка естонски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-06-2023
Листовка Листовка гръцки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-06-2023
Листовка Листовка английски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-05-2019
Листовка Листовка френски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-06-2023
Листовка Листовка италиански 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-05-2019
Листовка Листовка латвийски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-05-2019
Листовка Листовка литовски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-06-2023
Листовка Листовка унгарски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-06-2023
Листовка Листовка малтийски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-05-2019
Листовка Листовка нидерландски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-05-2019
Листовка Листовка полски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-06-2023
Листовка Листовка португалски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-05-2019
Листовка Листовка румънски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-06-2023
Листовка Листовка словашки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-06-2023
Листовка Листовка словенски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-05-2019
Листовка Листовка фински 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-06-2023
Листовка Листовка шведски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-06-2023
Листовка Листовка норвежки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-06-2023
Листовка Листовка исландски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-06-2023
Листовка Листовка хърватски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-05-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите