Duaklir Genuair

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

28-08-2019

Активна съставка:
aclidinium бромид, формотерола фумарата дигидрат
Предлага се от:
AstraZeneca AB
АТС код:
R03AL
INN (Международно Name):
aclidinium bromide, formoterol
Терапевтична група:
Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,
Терапевтична област:
Белодробна болест, хронична обструктивна болест
Терапевтични показания:
Duaklir Genuair е посочено като поддръжка бронходилататор лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).
Каталог на резюме:
Revision: 12
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003745
Дата Оторизация:
2014-11-19
EMEA код:
EMEA/H/C/003745

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

05-12-2014

Листовка Листовка - чешки

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

28-08-2019

Листовка Листовка - датски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

28-08-2019

Листовка Листовка - немски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

28-08-2019

Листовка Листовка - естонски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

05-12-2014

Листовка Листовка - гръцки

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

28-08-2019

Листовка Листовка - английски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

05-12-2014

Листовка Листовка - френски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

28-08-2019

Листовка Листовка - италиански

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

05-12-2014

Листовка Листовка - латвийски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

05-12-2014

Листовка Листовка - литовски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

05-12-2014

Листовка Листовка - унгарски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

05-12-2014

Листовка Листовка - малтийски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

05-12-2014

Листовка Листовка - нидерландски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

05-12-2014

Листовка Листовка - полски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

28-08-2019

Листовка Листовка - португалски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

05-12-2014

Листовка Листовка - румънски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

05-12-2014

Листовка Листовка - словашки

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

05-12-2014

Листовка Листовка - словенски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

05-12-2014

Листовка Листовка - фински

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

28-08-2019

Листовка Листовка - шведски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

28-08-2019

Листовка Листовка - норвежки

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

28-08-2019

Листовка Листовка - исландски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

28-08-2019

Листовка Листовка - хърватски

28-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

28-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

05-12-2014

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Duaklir Genuair 340 микрограма/12 микрограма прах за инхалация

аклидиниум/формотеролов фумарат дихидрат (aclidinium/formoterol fumarate dihydrate)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Duaklir Genuair и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Duaklir Genuair

Как да използвате Duaklir Genuair

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Duaklir Genuair

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Указания за употреба

1.

Какво представлява Duaklir Genuair и за какво се използва

Какво представлява Duaklir Genuair

Това лекарство съдържа две активни съставки, наречени аклидиниум и формотеролов фумарат

дихидрат. И двете принадлежат към група лекарства, наречени бронходилататори.

Бронходилататорите отпускат мускулатурата на дихателните пътища, което отваря по-широко

дихателните пътища и Ви помага да дишате по-леко. Инхалаторът Genuair доставя активните

съставки директно в белите Ви дробове при вдишване.

За какво се използва Duaklir Genuair

Duaklir Genuair се използва при възрастни пациенти, които имат затруднено дишане поради

белодробно заболяване, наречено хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), при което

въздушните пътища и алвеолите в белите дробове се увреждат или блокират. Като отваря

дихателните пътища, лекарството помага да се облекчат симптоми като например задух.

Редовното приемане на Duaklir Genuair ще намали ефектите на ХОББ в ежедневието Ви.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Duaklir Genuair

Не използвайте Duaklir Genuair:

ако сте алергични към аклидиниум, формотеролов фумарат дихидрат или към другата

съставка на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Duaklir

Genuair, ако имате някое от следните заболявания/симптоми:

Ако имате астма. Това лекарство не трябва да се използва за лечение на астма.

Ако имате проблеми със сърцето.

Ако имате епилепсия.

Ако имате проблеми със щитовидната жлеза (тиреотоксикоза).

Ако имате тумор в една от надбъбречните жлези (феохромоцитом).

Ако имате затруднения в уринирането или проблеми поради уголемена простата.

Ако имате заболяване на очите, наречено тесноъгълна глаукома, което води до по-високо

налягане в окото.

Спрете приема на Duaklir Genuair и незабавно потърсете медицинска помощ, ако

получите някое от следните:

Ако получите внезапно стягане в гърдите, кашлица, хрипове или задух непосредствено

след като сте използвали лекарството. Вижте точка 4

Duaklir Genuair се използва за поддържащо (дългосрочно) лечение на ХОББ. Не трябва да

използвате това лекарство за лечение на внезапен пристъп на задух или хрипове.

Ако Вашите обичайни симптоми на ХОББ (задух, хрипове, кашлица) не се подобряват или се

влошават при употребата на Duaklir Genuair, трябва да продължите да го използвате, но

максимално бързо се консултирайте с лекар, тъй като може да се нуждаете от друго лекарство.

Ако виждате ореол около източник на светлина или цветни изображения, имате болка или

дискомфорт в очите или временно замъгляване на зрението, консултирайте се незабавно с

Вашия лекар.

Сухотата в устата се наблюдава при лекарства като Duaklir Genuair. След продължително

използване сухотата в устата може да се свърже с увреждане на зъбите, така че е важно да се

грижите за устната си хигиена.

Деца и юноши

Duaklir Genuair не трябва да се употребява при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Duaklir Genuair

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства. Ако използвате Duaklir Genuair с някакви други

лекарства, ефектът на Duaklir Genuair или на другите лекарства може да се промени.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате:

Някакви лекарства, които може да са подобни на Duaklir Genuair, за лечение на

затруднено дишане.

Лекарства, които понижават нивото на калий в кръвта. Те включват:

кортикостероиди, които може да приемате през устата (като преднизолон);

диуретици (като фуроземид или хидрохлоротиазид);

определени лекарства, използвани за лечение на свързани с дишането състояния

(като теофилин).

Лекарства, наречени бета блокери, които може да се използват за лечение на високо

кръвно налягане и други сърдечни проблеми (като атенолол и пропранолол) или за

лечение на глаукома (като тимолол).

Лекарства, които могат да причинят вид промяна в електрическата активност на сърцето,

известна като удължаване на QT-интервала (наблюдавано в електрокардиограма). Тук

се включват лекарства за лечение на:

депресия (като моноаминооксидазни инхибитори или трициклични

антидепресанти);

бактериални инфекции (като еритромицин, кларитромицин, телитромицин);

алергични реакции (антихистамини).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт преди употребата на това

лекарство. Не трябва да използвате Duaklir Genuair, ако сте бременна или кърмите, освен ако

Вашият лекар не Ви каже да го направите.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е Duaklir Genuair да повлияе способността Ви за шофиране или работа с

машини. При някои пациенти, това лекарство може да причини замъгляване на зрението или

замаяност. Ако имате такива нежелани реакции, не шофирайте и не работете с машини, докато

замаяността не премине или зрението Ви се върне към нормалното.

Duaklir Genuair съдържа лактоза

Това лекарство съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към

някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете това лекарство.

3.

Как да използвате Duaklir Genuair

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една инхалация сутрин и една инхалация вечер.

Може да използвате Duaklir Genuair по всяко време преди или след употреба на храна и

напитки.

Ефектът на Duaklir Genuair продължава 12 часа; поради това трябва да се опитате да

използвате Duaklir Genuair по едно и също време сутрин и вечер, тъй като това осигурява

винаги достатъчно количество от лекарството в организма Ви, което Ви помага да дишате

по-леко през деня и нощта. Освен това ще Ви помогне да не забравяте да го използвате.

Препоръчителната доза може да се използва при пациенти в старческа възраст и при

пациенти с бъбречни или чернодробни проблеми. Не се налага коригиране на дозата при

такива пациенти.

Duaklir Genuair е за инхалаторно приложение.

Указания за употреба: Прочетете Указанията за употреба в края на тази листовка за

указания как да използвате инхалатора Genuair. Ако не сте сигурни как да използвате

Duaklir Genuair, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ХОББ е хронично заболяване, поради което Duaklir Genuair е за дългосрочна употреба. Това

лекарство трябва да се използва всеки ден, два пъти дневно, а не само когато имате дихателни

проблеми или други симптоми на ХОББ.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Duaklir Genuair

Ако считате, че може да сте използвали повече от необходимата доза Duaklir Genuair, твърде

възможно е да получите някоя от следните нежелани реакции, като замъглено зрение, сухота в

устата, гадене, треперене/тремор, главоболие, сърцебиене или повишаване на кръвното

налягане, поради което трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар или да посетите

най-близкото спешно отделение. Покажете опаковката Duaklir Genuair. Може да се наложи

медицинско лечение.

Ако сте пропуснали да използвате Duaklir Genuair

Ако сте пропуснали доза Duaklir Genuair, просто я приемете колкото е възможно по-скоро, а

следващата доза приемете в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате

пропусната доза.

Ако сте спрели употребата на Duaklir Genuair

Това лекарство е за дългосрочна употреба. Ако искате да спрете лечението, първо говорете с

Вашия лекар, тъй като симптомите може да се влошат.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Спрете употребата на това лекарство и се свържете с Вашия лекар незабавно ако:

получите оток на лицето, гърлото, устните или езика (със или без затруднено дишане или

преглъщане), силно сърбящ обрив по кожата (уртики), тъй като това могат да бъдат

симптоми на алергична реакция. От наличните данни не може да бъде направена оценка на

честотата на тази реакция.

пoлучите стягане в гърдите, кашлица, хрипове или задух непосредствено след като сте

използвали лекарството. Това може да са признаци на състояние наречено “парадоксален

бронхоспазъм”, което представлява прекомерно и продължително свиване на мускулите на

дихателните пътища веднага след прилагане на лечение с бронходилататор. Тази реакция

може да се появи рядко (може да засегне до 1 на 1 000 души).

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни: ако получите някоя от тях, незабавно

уведомете Вашия лекар.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

мускулна слабост, потрепване на мускули и/или нарушен сърдечен ритъм, тъй като това

може да са прояви на понижаване на нивото на калия в кръвта

умора, повишена жажда и/или необходимост от по-често уриниране от обичайното, тъй

като това може да са прояви на повишено количество захар в кръвта

сърцебиене, тъй като това може да е проява на необичайно бърза сърдечна дейност или

абнормен сърдечен ритъм.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

внезапно затруднение с дишането или преглъщането, подуване на езика, гърлото, устните

или лицето, кожен обрив и/или сърбеж – това може да са прояви на алергична реакция.

Докато използвате Duaklir Genuair, може да се появят други нежелани реакции:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

комбинация от възпалено гърло и хрема – това може да са прояви на назофарингит;

главоболие;

болезнено и/или често уриниране – това може да са прояви на инфекция на пикочните

пътища;

кашлица;

диария;

запушен нос, секрети от носа и/или болка или усещане за натиск в областта на бузите или

челото – това може да са прояви на синузит;

замаяност;

мускулни крампи;

гадене;

безсъние;

сухота в устата;

мускулна болка;

абсцес (инфекция) на тъканите във и/или около корена на зъб;

повишени кръвни нива на белтък, който се намира в мускулите и се нарича креатин

фосфокиназа;

треперене (тремор);

тревожност.

Нечести

ускорена сърдечна дейност (тахикардия);

болка в областта на гърдите или стягане в областта на гърдите (стенокардия);

замъглено зрение;

промени в гласа (дисфония);

затруднено уриниране или усещане, че пикочният мехур не е напълно изпразнен

(задържане на урина);

промяна в електрокардиограмата (удължаване на QТ-интервала), потенциално водещо до

нарушен сърдечен ритъм;

променен вкус (дисгеузия);

дразнене на гърлото;

възпаление на лигавицата на устата (стоматит);

повишено кръвно налягане;

възбуда;

обрив;

сърбеж по кожата.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Duaklir Genuair

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на инхалатора,

картонената опаковка и торбичката с инхалатор след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря

на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия на съхранение.

Съхранявайте инхалатора Genuair, защитен в запечатаната торбичка, докато започне

приложението.

Да се използва до 60 дни от отварянето на торбичката.

Не използвайте Duaklir Genuair, ако забележите, че опаковката е нарушена, или се вижда, че е

отваряна.

След като приемете последната доза, инхалаторът трябва да се изхвърли. Не изхвърляйте

лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия

фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат

за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Duaklir Genuair

Активните вещества са аклидиниум и формотеролов фумарат дихидрат. Всяка доставена

доза (дозата, която излиза от мундщука) съдържа 396 микрограма аклидиниев бромид,

еквивалентени на 340 микрограма аклидиниум, и 11,8 микрограма формотеролов

фумарат дихидрат.

Другата съставка е лактоза монохидрат (вижте края на точка 2 под ‘Duaklir Genuair

съдържа лактоза’ за повече информация).

Как изглежда Duaklir Genuair и какво съдържа опаковката

Duaklir Genuair е бял или почти бял прах за инхалация.

Инхалаторът Genuair е бяло изделие с вграден дозов индикатор и бутон в оранжев цвят за

дозиране. Мундщукът е покрит със сваляема предпазна капачка в оранжев цвят. Доставя се в

запечатана предпазна алуминиева торбичка, съдържаща саше със сушител. След изваждане на

инхалатора от торбичката, торбичката и сашето със сушителя трябва да се изхвърлят.

Предлагани видове опаковки:

Картонена опаковка, съдържаща 1 инхалатор с 30 дози.

Картонена опаковка, съдържаща 1 инхалатор с 60 дози.

Картонена опаковка, съдържаща 3 инхалатора, всеки с 60 дози.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Швеция

Производител:

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.А.

Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Испания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

Tel: +353 1 284 6744

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Указания за употреба

Тази точка съдържа информация за това как да използвате Вашия инхалатор Genuair. Важно е

да прочетете тази информация, тъй като Genuair може да работи различно от инхалаторите,

които сте използвали преди. Предлага се и видео демонстрация на начина на използване на

инхалатора Genuair на адрес www.genuair.com и чрез посочения по-долу код. Ако имате

някакви въпроси за това как да използвате Вашия инхалатор, моля, помолете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра за съдействие.

Указанията за употреба са разделени на раздели:

Подготовка за използване

Стъпка 1: Зареждане на Вашата доза

Стъпка 2: Инхалиране на Вашето лекарство

Допълнителна информация

Подготовка за използване

Прочетете тези Указания за употреба преди да започнете да използвате това лекарство.

Запознаване с частите на инхалатора Genuair.

Фигура А

Контролен прозорец

Зелено=инхалаторът е готов за

употреба

Дозов

индикатор

Оранжев

бутон

Контролен прозорец

Червено=потвърждава

правилната инхалация

Мундщук

Предпазна

капачка

Преди употреба:

а) Преди първото използване, скъсайте запечатаната торбичка и извадете инхалатора.

Изхвърлете торбичката и сушителя.

б) Не натискайте оранжевия бутон преди да сте готови да приемете доза.

в) Издърпайте предпазната капачка, като леко притиснете стрелките, обозначени от двете

страни (Фигура Б).

Фигура Б

СТЪПКА 1: Зареждане на Вашата доза

1.1 Погледнете в отвора на мундщука и се уверете, че нищо не го блокира (Фигура В).

1.2 Погледнете контролния прозорец (трябва да е червен, Фигура В).

Фигура В

1.3 Задръжте инхалатора хоризонтално с мундщука към Вас и оранжевият бутон насочен

нагоре (Фигура Г).

Притиснете тук и издърпайте

ЧЕРВЕНО

Проверете отвора на

мундщука

Фигура Г

1.4 Натиснете оранжевия бутон докрай, за да заредите Вашата доза (Фигура Д).

Когато натиснете бутона докарай, контролният прозорец се променя от червено в зелено.

Уверете се, че оранжевият бутон е насочен нагоре. Не накланяйте.

1.5 Освободете оранжевия бутон (Фигура Е).

Уверете се, че сте освободили бутона, така че инхалаторът да може да работи правилно.

Фигура Д Фигура Е

Спрете и проверете:

1.6 Уверете се, че сега контролният прозорец е зелен (Фигура Ж).

Вашето лекарство е готово за инхалация.

Отидете на „СТЪПКА 2: Инхалиране на Вашето лекарство“.

Фигура Ж

Какво да направите, ако контролният прозорец е все още червен, след като сте натиснали

бутона (Фигура З).

Фигура З

Дозата не е заредена. Върнете се на „СТЪПКА 1 Зареждане на Вашата доза“ и повторете

стъпки от 1.1 до 1.6.

СТЪПКА 2: Инхалиране на Вашето лекарство

Изчетете напълно стъпки от 2.1 до 2.7 преди употреба. Не накланяйте.

2.1 Дръжте инхалатора на разстояние от устата си и издишайте напълно. Никога не

издишвайте в инхалатора (Фигура И).

Фигура И

2.2 Дръжте главата си изправена, поставете мундщука между устните си и плътно ги

прилепете около него (Фигура К).

Не натискайте оранжевия бутон по време на инхалация.

ЗЕЛЕНО

Фигура К

2.3 Вдишайте силно и дълбоко през устата. Продължавайте да вдишвате възможно най-

продължително.

Щракване ще Ви сигнализира, че инхалирате правилно. Продължавайте да вдишвате възможно

най-продължително, след като чуете щракването. Някои пациенти може да не чуят щракване.

Използвайте контролния прозорец, за да се уверите, че сте инхалирали правилно.

2.4 Извадете инхалатора от устата си.

2.5 Задръжте дъха си възможно най-дълго.

2.6 Бавно издишайте встрани от инхалатора

Някои пациенти може да изпитат усещане за зърниста консистенция в устата си, или леко

сладък или горчив вкус. Не приемайте допълнителна доза, дори и да не усещате вкус или да не

чувствате нищо след инхалиране.

Спрете и проверете:

2.7 Уверете се, че сега контролният прозорец е червен (Фигура Л). Това означава, че сте

инхалирали лекарството правилно.

Фигура Л

ЧЕРВЕНО

Какво да правите, ако контролният прозорец още е зелен след инхалация (Фигура М).

Фигура М

Това означава, че не сте инхалирали правилно Вашето лекарство. Върнете се на „СТЪПКА 2

Инхалиране на Вашето лекарство“ и повторете стъпки от 2.1 до 2.7.

Ако контролният прозорец все още не се променя в червено, може да сте забравили да

освободите оранжевия бутон преди инхалиране или може да не сте инхалирали правилно. Ако

това се случи, опитайте отново. Уверете се, че сте освободили оранжевия бутон и че напълно сте

издишали. След това вдишайте силно и дълбоко през мундщука.

Моля, свържете се с Вашия лекар, ако контролният прозорец още е зелен след повторни

опити.

Поставяйте предпазната капачка обратно върху мундщука след всяка употреба (Фигура Н), за

да предпазите инхалатора от замърсяване с прах и други вещества. Трябва да изхвърлите

Вашия инхалатор, ако загубите капачката.

Фигура Н

Допълнителна информация

Какво трябва да направите, ако заредите доза по случайност?

Съхранявайте Вашия инхалатор с поставена предпазна капачка, докато дойде време за

инхалиране на Вашето лекарство; тогава отстранете капачката и започнете от стъпка 1.6.

Как работи дозовият индикатор?

Дозовият индикатор показва общия брой дози, които остават в инхалатора (Фигура О).

При първата употреба, всеки инхалатор съдържа най-малко 60 дози или най-малко

30 дози, в зависимост от вида опаковка.

Всеки път, когато зареждате доза чрез натискане на оранжевия бутон, дозовият

индикатор се измества по малко към следващата цифра (50, 40, 30, 20, 10 или 0).

Кога трябва да вземете нов инхалатор?

Трябва да вземете нов инхалатор:

ако Вашият инхалатор изглежда повреден или ако загубите предпазната капачка; или

когато се появи червена ивица в дозовия индикатор, това означава, че наближавате

Вашата последна доза (Фигура О); или

ако Вашият инахалатор е празен (Фигура П).

Фигура О

Как да познаете, че Вашият инхалатор е празен?

Когато оранжевият бутон не се връща в крайно горно положение, а остава заключен в средно

положение, Вие сте достигнали последната доза (Фигура П). Дори при заключен оранжев

бутон, последната Ви доза може все още да бъде инхалирана. След това, инхалаторът не може

да се използва отново и трябва да започнете да използвате нов инхалатор.

Фигура П

Как трябва да почиствате инхалатора?

НИКОГА не използвайте вода, за да почиствате инхалатора, тъй като това може да повреди

Вашето лекарство.

Дозовият индикатор се придвижва бавно от

60 към 0: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Дозов

индикатор

Червена ивица

Ако желаете да почистите Вашия инхалатор, само забършете външната част на мундщука със

суха кърпа или с хартиена салфетка.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

НА РАЗРЕШЕНИЕТО(ЯТА) ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАБД за аклидиниев бромид/формотеролов

фумарат дихидрат, научните заключения на CHMP са, както следва:

По време на отчетния период на ПАБД, проучване D6560C00002 е завършено и показва, че

делът на пациентите с нежелано събитие „периферен оток“ е числено по-нисък в групата на

аклидиниум отколкото в групата на плацебо. Също така при сборни клинични проучвания с

Duaklir Genuair/ Brimica Genuair и неговите монокомпоненти, „периферен оток“ е с числено

по-ниска честота при лечение с активните вещества, отколкото при плацебо. Освен това

постмаркетинговите съобщения за „периферен оток “не показват рецидив при повторно

започване на лечението. Въз основа на горепосочените данни PRAC счита, че „периферен

оток“ трябва да бъде премахнат от списъка на нежеланите лекарствени реакции в точка 4.8

от КХП и „Оток на ръцете, глезените или ходилата“ трябва да се изтрие в точка 4 от

листовката.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяната на условията на разрешението(ята) за употреба

Въз основа на научните заключения за аклидиниев бромид/формотеролов фумарат дихидрат

CHMP счита, че съотношението полза/риск за лекарствения(ите) продукт(и), съдържащ(и)

аклидиниев бромид/формотеролов фумарат дихидрат, е непроменено с предложените

промени в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението(ята) за употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Duaklir Genuair 340 микрограма/12 микрограма прах за инхалация

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка доставена доза (дозата, която излиза от мундщука) съдържа 396 микрограма аклидиниев

бромид (еквивалентни на 340 микрограма аклидиниум (aclidinium)) и 11,8 микрограма

формотеролов фумарат дихидрат (formoterol fumarate dihydrate). Това съответства на измерима

доза от 400 микрограма аклидиниев бромид (еквивалентни на 343 микрограма аклидиниум) и

измерима доза от 12 микрограма формотеролов фумарат дихидрат.

Помощни вещества с известно действие

Всяка доставена доза съдържа приблизително 11 mg лактоза (като монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инхалация

Бял или почти бял прах в бял инхалатор с вграден дозов индикатор и бутон за дозиране в

оранжев цвят.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Duaklir Genuair е показан за поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на

симптоми при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната доза е една инхалация два пъти дневно.

Ако бъде пропусната доза, тя трябва да се приеме колкото е възможно по-скоро, а следващата

доза трябва да се приеме в обичайното време. Не трябва да се взема двойна доза за

компенсиране на пропуснатата доза.

Старческа възраст

Не се налага коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на Duaklir Genuair при деца и юноши (на възраст под 18 години) за

показанието ХОББ.

Начин на приложение

За инхалаторно приложение.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани как правилно да прилагат продукта, тъй като е

възможно инхалаторът Genuair да работи по различен начин от други инхалатори, които

пациентите може да са използвали преди. Важно е пациентите да бъдат инструктирани

внимателно да четат указанията за употреба в листовката.

Преди първото използване, запечатаната торбичка трябва да се скъса и да се извади

инхалаторът. Торбичката и сушителят трябва да се изхвърлят.

За указания за употреба, вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Астма

Duaklir Genuair не трябва да се използва при астма; не са провеждани клинични проучвания с

Duaklir Genuair при астма.

Парадоксален бронхоспазъм

В клинични проучвания не е наблюдаван парадоксален бронхоспазъм при Duaklir Genuair,

приеман в препоръчителната доза. Парадоксален бронхоспазъм обаче е наблюдаван при други

инхалационни терапии. Ако се случи това, лекарственият продукт трябва да се спре и да се

обмислят други лечения.

Неподходящ при остри случаи

Duaklir Genuair не е показан за лечение на остри пристъпи на бронхоспазъм.

Ефекти върху сърдечносъдовата система

Пациенти с инфаркт на миокарда през предходните 6 месеца, нестабилна стенокардия,

новодиагностицирана аритмия в предходните 3 месеца, QTc (метод на Bazett) над

470 милисекунди или хоспитализация в предходните 12 месеца по повод на сърдечна

недостатъчност функционален клас III и IV по скалата на Нюйоркската кардиологична

асоциация (New York Heart Association) са изключвани от клиничните проучвания, поради

което Duaklir Genuair трябва да се използва внимателно при тези групи пациенти.

адренергичните агонисти може да предизвикат повишение на пулсовата честота и кръвното

налягане, промени в електрокардиограмата (ЕКГ), като например изглаждане на T вълната,

потискане на ST сегмента и удължаване на QTc-интервала при някои пациенти. При появата на

такива ефекти може да се наложи лечението да бъде прекратено. β

-адренергични агонисти с

продължително действие трябва да се използват внимателно при пациенти с анамнеза или

доказано удължение на QTc-интервала, или лекувани с лекарствени продукти, влияещи върху

QTc-интервала (вж. точка 4.5).

Системни ефекти

Duaklir Genuair трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с тежки

сърдечносъдови нарушения, конвулсивни нарушения, тиреотоксикоза и феохромоцитом.

Метаболитни ефекти, изразяващи се в хипергликемия и хипокалиемия, може да се наблюдават

при високи дози β

-адренергични агонисти. В клинични проучвания фаза III честотата на

видимото повишение на кръвната захар при Duaklir Genuair е ниска (0,1%) и подобна на тази

при плацебо. Хипокалиемията е обикновено преходна, като не изисква прилагане на добавки.

При пациенти с тежка ХОББ хипокалиемията може да бъде потенцирана от хипоксия и

съпътстващо лечение (вж. точка 4.5). Хипокалиемията повишава склонността към развитие на

сърдечни аритмии.

Поради антихолинергичната си активност Duaklir Genuair трябва да се използва с повишено

внимание при пациенти със симптоматична простатна хиперплазия, задържане на урина или

тесноъгълна глаукома (макар че директен контакт на продукта с очите е много малко вероятен).

Сухотата в устата, която е наблюдавана при антихолинергично лечение, може в дългосрочен

план да се свърже със зъбен кариес.

Съдържание на лактоза

Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към галактоза, пълен лактазeн

дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Лекарствени продукти при ХОББ

Едновременното приложение на Duaklir Genuair с други антихолинергични лекарствени

продукти и/или лекарствени продукти с продължително действие, съдържащи β

-адренергични

агонисти не е проучвано и не се препоръчва.

Макар че няма официални проучвания in vivo за лекарствени взаимодействия на Duaklir

Genuair, той е използван едновременно с други лекарствени продукти за лечение на ХОББ,

включително β

-aдренергични бронходилататори с кратко действие, метилксантини и

перорални и инхалационни стероиди без клинични данни за лекарствени взаимодействия.

Хипокалиемично лечение

Съпътстващото лечение с метилксантинови производни, стероиди или калий-несъхраняващи

диуретици може да потенцира възможния хипокалиемичен ефект на β

-адренергичните

агонисти, поради което се препоръчва повишено внимание при едновременното им приложение

(вж. точка 4.4).

β-адренергични блокери

β-адренергичните блокери могат да отслабят или антагонизират ефекта на β

-адренергичните

агонисти. Ако са необходими β-адренергични блокери (включително капки за очи), за

предпочитане са кардиоселективните бета-адренергични блокери, макар че и те трябва да се

прилагат внимателно.

Други фармакодинамични взаимодействия

Duaklir Genuair трябва да се прилага с повишено внимание на пациенти, лекувани с

лекарствени продукти, известни със способността си да удължават QTc-интервала, като

моноаминооксидазни инхибитори, трициклични антидепресанти, антихистамини или

макролиди, поради това че действието на формотерол, съставка на Duaklir Genuair, върху

сърдечносъдовата система, може да бъде потенцирано от тези лекарствени продукти.

Лекарствените продукти, за които се знае, че удължават QTc-интервала, се свързват с повишен

риск от камерни аритмии.

Метаболитни взаимодействия

Проучвания in vitro показват, че в терапевтична доза аклидиниум или неговите метаболити не

се очаква да причинят взаимодействия с лекарства, субстрати на Р-гликопротеин (P-gp), или

лекарства, метаболизирани от цитохром P450 (CYP450) ензими и естерази. Формотерол не

потиска CYP450 изоензимите в терапевтично значими концентрации (вж. точка 5.2).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни от употребата на Duaklir Genuair при бременни жени.

Проучванията при животни показват фетотоксичност само при дози, много по-високи от

максималната експозиция на аклидиниум при хора, и нежелани реакции в проучвания по

отношение на репродукцията с формотерол при много високи нива на системна експозиция

(вж. точка 5.3).

Duaklir Genuair трябва да се използва по време на бременност, само ако очакваните ползи

превишават потенциалните рискове.

Кърмене

Не е известно дали аклидиниум (и/или неговите метаболити) или формотерол се екскретират в

кърмата. Тъй като проучванията при животни показват екскреция в малки количества на

аклидиниум (и/или неговите метаболити) и формотерол в млякото, употребата на Duaklir

Genuair при кърмещи жени трябва да се има предвид, само ако очакваната полза за майката е

по-голяма от възможния риск за детето.

Фертилитет

Проучванията при плъхове показват слабо понижаване на фертилитета само в дози, много

по-високи от максималната експозиция на аклидиниум и формотерол при хора (вж. точка 5.3).

Счита се, обаче, че е малко вероятно Duaklir Genuair, приложен в препоръчителни дози, да

окаже влияние върху фертилитета при хора.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Duaklir Genuair не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини. Появата на замъглено зрение или замаяност може да повлияе на способността за

шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Представянето на профила на безопасност е базирано на опита с Duaklir Genuair и отделните

съставки.

Обобщение на профила на безопасност

Опитът по отношение на безопасността при Duaklir Genuair включва експозиция в клинични

изпитвания при препоръчителните терапевтични дози с продължителност до 12 месеца и

постмаркетингов опит.

Нежеланите реакции, свързани с Duaklir Genuair, са подобни на тези на отделните съставки.

Тъй като Duaklir Genuair съдържа аклидиниум и формотерол, видът и тежестта на нежеланите

реакции, свързани с всяка от съставките, може да се очаква и при Duaklir Genuair.

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции при Duaklir Genuair са назофарингит

(7,9%) и главоболие (6,8%).

Обобщение на нежеланите лекарствени реакции в табличен вид

Програмата за клинично разработване на Duaklir Genuair е проведена при пациенти с умерена

или тежка ХОББ. Общо 1 222 пациенти са лекувани с Duaklir Genuair

340 микрограма/12 микрограма. Честотата, определена за нежеланите лекарствени реакции е

базирана на необработена честота на поява наблюдавана при Duaklir Genuair

340 микрограма/12 микрограма в сборен анализ на рандомизирани, плацебо-контролирани

клинични проучвания фаза ІІІ с продължителност най-малко шест месеца, или на опита с

отделните компоненти.

Честотата на нежеланите лекарствени реакции е определена въз основа на следната конвенция:

много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до

<1/1 000); много редки (<1/10 000) и с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде

направена оценка).

Системо-органен клас

Предпочитан термин

Честота

Инфекции и инфестации

Назофарингит

Инфекция на пикочните пътища

Синузит

Зъбен абсцес

Чести

Нарушения на имунната

система

Свръхчувствителност

Редки

Ангиоедем

Анафилактична реакция

С неизвестна

честота

Нарушения на

метаболизма и храненето

Хипокалиемия

Нечести

Хипергликемия

Нечести

Психични нарушения

Безсъние

Тревожност

Чести

Ажитация

Нечести

Нарушения на нервната

система

Главоболие

Замаяност

Тремор

Чести

Дисгеузия

Нечести

Нарушения на очите

Замъглено зрение

Нечести

Сърдечни нарушения

Тахикардия

Удължен QTc-интервал в

електрокардиограмата

Палпитации

Стенокардия

Нечести

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Кашлица

Чести

Дисфония

Дразнене на гърлото

Нечести

Бронхоспазъм, включително

парадоксален

Редки

Стомашно-чревни

нарушения

Диария

Гадене

Сухота в устата

Чести

Стоматит

Нечести

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Обрив

Сърбеж

Нечести

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и съединителната

тъкан

Миалгия

Мускулни спазми

Чести

Нарушения на бъбреците и

пикочните пътища

Задържане на урина

Нечести

Изследвания

Повишена креатин фосфокиназа в

кръвта

Чести

Повишено кръвно налягане

Нечести

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Има ограничени данни за овладяване на предозиране с Duaklir Genuair. Високи дози Duaklir

Genuair могат да доведат до усилване на антихолинергични и/или β

-адренергични признаци и

симптоми; най-честите от тях включват замъглено зрение, сухота в устата, гадене, мускулни

спазми, тремор, главоболие, палпитации и хипертония.

Приемът на Duaklir Genuair трябва да се спре в случай на предозиране. Показано е поддържащо

и симптоматично лечение.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на

дихателните пътища, адренергични средства в комбинация с антихолинергични средства, ATC

код: R03AL05

Механизъм на действие

Duaklir Genuair съдържа два бронходилататора: аклидиниум като мускаринов антагонист с

продължително действие (известен още като антихолинергично средство) и формотерол като

-адренергичен агонист с продължително действие. Комбинацията от тези вещества с различен

механизъм на действие води до адитивна ефикасност в сравнение със самостоятелното

приложение на всяка от съставките. В резултат на различната плътност на мускариновите

рецептори и β

-адренорецепторите в централните и периферните дихателни пътища на белите

дробове мускариновите антагонисти би трябвало да бъдат по-ефективни по отношение на

релаксацията на централните дихателни пътища, а β

-адренергичните агонисти би трябвало да

бъдат по-ефективни по отношение на релаксацията на периферните дихателни пътища;

релаксацията както на централните, така и на периферните дихателни пътища при

комбинираното лечение може да допринесе за благоприятните му ефекти върху белодробната

функция. Допълнителна информация за тези две вещества е предоставена по-долу.

Аклидиниум е конкурентен, селективен антагонист на мускариновите рецептори, с по-дълго

време на престой при M

рецепторите, отколкото при M

рецепторите. M

рецепторите

медиират контрактилитета на гладката мускулатура в дихателните пътища. Инхалираният

аклидиниев бромид действа локално в белите дробове с антагонистичен ефект върху M

рецепторите на гладката мускулатура на дихателните пътища и индуцира бронходилатация.

Установено е още, че аклидиниум е полезен при пациенти с ХОББ за намаляване на

симптомите, подобряване на специфичния за заболяването здравен статус, намаляване честота

на обострянията и подобряване на издръжливостта при физическо натоварване. Тъй като

аклидиниевият бромид бързо се разгражда в плазмата, нивото на системните антихолинергични

нежелани реакции е ниско.

Формотерол е мощен селективен β

-адренорецепторен агонист. Бронходилатацията се

индуцира, като се предизвиква директна релаксация на гладката мускулатура на дихателните

пътища в резултат на повишаване на цикличния АМФ чрез активиране на аденилат циклазата.

Освен че подобрява белодробната функция, формотерол доказано подобрява симптоматиката и

качеството на живот при пациенти с ХОББ.

Фармакодинамични ефекти

Проучванията за клинична ефикасност показват, че Duaklir Genuair осигурява клинично

значимо подобрение на белодробната функция (измерена с форсирания експираторен обем за

1 секунда [ФЕО

]) повече от 12 часа след приложение.

Duaklir Genuair показва бързо начало на действие до 5 минути след първото инхалиране в

сравнение с плацебо (p<0,0001). Началото на действие на Duaklir Genuair е сравнимо с ефекта

на бързодействащия β

-агонист формотерол с доза 12 микрограма. Максимални

бронходилататорни ефекти (върхов ФЕО

) спрямо изходно ниво се наблюдават от първия ден

(304 ml) и се задържат през целия 6-месечен лечебен период (326 ml).

Сърдечна електрофизиология

Не са наблюдавани клинично значими ефекти на Duaklir Genuair върху параметрите на ЕКГ

(включително QT-интервала) в сравнение с аклидиниум, формотерол и плацебо в проучвания

фаза ІІІ с продължителност от 6 до 12 месеца, проведени при приблизително 4 000 пациенти с

ХОББ. Не са наблюдавани клинично значими ефекти на Duaklir Genuair върху сърдечния ритъм

при 24-часов Холтер мониторинг на 551 пациенти, от които 114 са получавали Duaklir Genuair

два пъти дневно.

Клинична ефикасност и безопасност

Програмата за клинично разработване фаза III включва приблизително 4 000 пациенти с

клинична диагноза ХОББ и включва две 6-месечни рандомизирани, плацебо- и активно

контролирани проучвания (ACLIFORM-COPD и AUGMENT), 6-месечно продължение на

проучването AUGMENT и още едно 12-месечно рандомизирано контролирано проучване. По

време на тези проучвания на пациентите е било разрешено да продължат своето постоянно

лечение с инхалационни кортикостероиди, ниски дози перорални кортикостероиди,

кислородотерапия (при по-малко от 15 h/ден) или метилксантини, както и да използват

салбутамол като животоспасяващо лекарство.

Ефикасността е оценена посредством белодробната функция, резултатите по отношение на

симптоматиката, специфичния за заболяването здравен статус, използването на

животоспасяващо лекарство и появата на обостряния. В дългосрочни проучвания за

безопасност Duaklir Genuair се свързва с устойчива ефикасност при приложение с едногодишен

период на лечение без данни за тахифилаксия.

Ефекти върху белодробната функция

Duaklir Genuair 340/12 микрограма два пъти дневно систематично осигурява клинично значимо

подобрение на белодробната функция (оценено чрез ФЕО

, форсиран витален капацитет и

инспираторен капацитет) в сравнение с плацебо. В проучвания фаза III клинично значими

бронходилататорни ефекти се наблюдават до 5 минути след първата доза и се запазват в

интервала на прилагане. Устойчив ефект във времето се наблюдава в проучванията фаза ІІІ с

продължителност шест месеца и една година.

ФЕО

1 час след прилагане на дозата и най-ниската стойност на ФЕО

(в сравнение съответно с

аклидиниум 400 микрограма и формотерол 12 микрограма) са дефинирани като съвместни

първични крайни точки и при двете 6-месечни основни проучвания фаза ІІІ за демонстриране

на бронходилататорния ефект съответно на формотерол и аклидиниум в Duaklir Genuair.

В проучването ACLIFORM-COPD Duaklir Genuair показва подобрение по отношение на ФЕО

1 час след прилагане на доза в сравнение с плацебо и аклидиниум, съответно 299 ml и 125 ml (и

при двете p<0,0001), и подобрение на най-ниската стойност на ФЕО

за плацебо и формотерол,

съответно 143 ml и 85 ml (и при двете p<0,0001). В проучването AUGMENT Duaklir Genuair

показва подобрение по отношение на ФЕО

1 час след прилагане в сравнение с плацебо и

аклидиниум, съответно 284 ml и 108 ml (и при двете p<0,0001), и подобрение на най-ниската

стойност на ФЕО

за плацебо и формотерол, съответно 130 ml (p<0,0001) и 45 ml (p=0,01).

Облекчаване на симптомите и ползи за специфичното за заболяването здравословно

състояние

Задух и други симптоматични резултати:

Duaklir Genuair дава клинично значимо подобрение по отношение на задуха (оценен с индекса

за транзиторна диспнея [TDI]) с подобрение на фокалния скор на TDI на 6-ти месец в сравнение

с плацебо, равно на 1,29 единици в проучване ACLIFORM-COPD (p<0,0001) и 1,44 единици в

проучване AUGMENT (p<0,0001). Процентът на пациентите с клинично значимо подобрение

на фокалния скор на TDI (определено като повишаване с най-малко 1 единица) е по-висок при

Duaklir Genuair, отколкото при плацебо в ACLIFORM-COPD (64,8% в сравнение с 45,5%;

p<0,001) и AUGMENT (58,1% в сравнение с 36,6%; p<0,0001).

Сборният анализ на тези две проучвания показва, че Duaklir Genuair се свързва със

статистически значимо по-изразено подобрение в огнищната TDI оценка в сравнение с

аклидиниум (0,4 единици, p=0,016) или формотерол (0,5 единици, p=0,009). В допълнение

по-висок процент от пациентите на Duaklir Genuair съобщават за клинично значимо подобрение

по отношение на фокалния скор на TDI в сравнение с аклидиниум или формотерол (61,9% в

сравнение съответно с 55,7% и 57,0%; съответно p=0,056 и p=0,100).

Duaklir Genuair подобрява дневната симптоматика при ХОББ, като „недостиг на въздух“,

„гръдни симптоми“, „кашлица и храчки“ (оценена чрез общ скор по E-RS) както и общата

нощна симптоматика, общата ранна сутрешна симптоматика и симптомите, ограничаващи

активността рано сутрин в сравнение с плацебо, аклидиниум и формотерол, но подобренията не

винаги са статистически значими. Аклидинум/формотерол не намаляват статистически значимо

средния брой събуждания нощем поради ХОББ в сравнение с плацебо или формотерол.

Свързано със здравето качество на живот:

Duaklir Genuair дава клинично значимо подобрение по отношение на специфичния за

заболяването здравен статус (оценен с въпросника St. George’s Respiratory Questionnaire

[SGRQ]) в проучване AUGMENT с подобрение на общия скор по SGRQ в сравнение с

плацебо -4,35 единици (p<0,0001). Процентът пациенти в AUGMENT, които постигат клинично

значимо подобрение спрямо изходно ниво на общия скор по SGRQ (определено като

повишаване с най-малко 4 единици) е по-висок при Duaklir Genuair отколкото при плацебо

(съответно 58,2% в сравнение с 38,7%; p<0,001). В проучване ACLIFORM-COPD се наблюдава

само малко понижение на общия скор по SGRQ в сравнение с плацебо, поради неочаквано

големия отговор при плацебо (p=0,598), а процентът на пациентите, които достигат клинично

значимо подобрение спрямо изходно ниво е 55,3% при Duaklir Genuair и 53,2% при плацебо

(p=0,669).

При сборния анализ на тези две проучвания Duaklir Genuair показва по-голямо подобрение на

общия скор по SGRQ в сравнение с формотерол (-1,7 единици; p=0,018) или аклидиниум

(-0,79 единици, p=0,273). В допълнение по-висок процент от пациентите на Duaklir Genuair

отговарят с клинично значимо подобрение на общия скор по SGRQ в сравнение с аклидиниум и

формотерол (56,6% в сравнение съответно с 53,9% и 52,2%; съответно p=0,603 и p=0,270).

Намаляване на обострянията на ХОББ

Сборният анализ на ефикасността на двете 6-месечни проучвания фаза III показва

статистически значимо намаляване с 29% на честотата на умереното или тежко обостряне

(налагащо лечение с антибиотици или кортикостероиди, или водещо до хоспитализация) при

Duaklir Genuair в сравнение с плацебо (честота на пациент за година: съответно 0,29 спрямо

0,42; p=0,036).

В допълнение Duaklir Genuair статистически значимо забавя времето до първото умерено до

тежко обостряне в сравнение с плацебо (коефициент на риск = 0,70; p=0,027).

Използване на животоспасяващо лекарство

Duaklir Genuair намалява употребата на животоспасяващо лекарство за период от 6 месеца в

сравнение с плацебо (с 0,9 инхалации на ден [p<0,0001]), аклидиниум (с 0,4 инхалации/ден

[p<0,001]) и формотерол (с 0,2 инхалации/ден [p=0,062]).

Белодробни обеми, издръжливост на физическо натоварване и физическа активност

Ефектът на Duaklir Genuair върху белодробните обеми, издръжливостта на физическо

натоварване и физическата активност е изследван в едно 8-седмично паралелно,

рандомизирано, плацебо-контролирано клинично проучване при пациенти с ХОББ с

хиперинфлация (функционален остатъчен капацитет [FRC] >120 %).

След 4 седмици на лечение с Duaklir Genuair се забелязва подобрение, спрямо плацебо, в

промяната на изходната стойност на сутрешния, преди прием на дозата (най-ниска стойност)

FRC, първичната крайна точка, но разликата не е статистически значима (-0,125 l; 95 % CI=(-

0,259, 0,010); p=0,069*).

Duaklir Genuair показва подобрение, в сравнение с плацебо, на белодробните обеми 2-3 часа

след приложение (FRC= - 0,366 l [95 % CI= - 0,515, - 0,216; p< 0,0001]; на остатъчния обем

[RV]= - 0,465 l [95 % CI= -0,648, - 0,281; p< 0,0001] и инспираторния капацитет [IC]= 0,293 l

[95 % CI= 0,208, 0,378; p< 0,0001]).

Duaklir Genuair показва също подобрение на времето на издръжливост на физическо

натоварване, в сравнение с плацебо, след 8 седмици лечение (55 секунди

[95 % CI=5,6, 104,8; p=0,0292]; изходна стойност: 456 секунди).

След 4 седмици на лечение, Duaklir Genuair подобрява броя на стъпките на ден, в сравнение с

плацебо (731 стъпки/ден; 95 % CI=279, 1 181; p=0,0016), и намалява процента на неактивните

пациенти (< 6 000 стъпки на ден) [40,8 % в сравнение с 54,5 %; p< ,0,0001]. Наблюдава се

подобрение на общия PROactive скор при пациенти, лекувани с Duaklir Genuair, в сравнение с

плацебо (p=0,0002).

Добавена е програма за поведенческа интервенция към двете групи на лечение за още

4 допълнителни седмици. Броят на стъпките/ден в групата на лечение с Duaklir Genuair се

поддържа, което води до ефект от лечението в сравнение с плацебо от 510 стъпки/ден

(p=0,1588) и намаление спрямо плацебо на процента на неактивните пациенти (< 6 000 стъпки

на ден) (41,5 % в сравнение с 50,4 %; p=0,1134).

*Тъй като първичната крайна точка не достига статистическа значимост, всички p-стойности за

вторичните крайни точки са тествани на номиналното ниво на значимост от 0,05, като не може

да се направи формално статистическо заключение.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с Duaklir Genuair във всички подгрупи на педиатричната

популация при ХОББ (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2

Фармакокинетични свойства

Когато аклидиниум и формотерол се прилагат в комбинация инхалаторно, фармакокинетиката

на всяка съставка не се различава значително от наблюдаваната при прилагането на

лекарствените продукти поотделно.

Абсорбция

След инхалация на единична доза Duaklir Genuair 340/12 микрограма, аклидиниум и

формотерол бързо се абсорбират в плазмата, достигайки пикови плазмени концентрации до

5 минути след инхалирането при здрави доброволци и до 24 минути след инхалирането при

пациенти с ХОББ. Пиковите плазмени концентрации на аклидиниум и формотерол в

стационарно състояние, наблюдавани при пациенти с ХОББ, лекувани с Duaklir Genuair два

пъти дневно в продължение на 5 дни, се достигат до 5 минути след инхалирането и са

съответно 128 pg/ml и 17 pg/ml.

Разпределение

Пълното отлагане в белите дробове на инхалиран аклидиниум с инхалатор Genuair достига

средно приблизително 30% от отмерената доза. Свързването на аклидиниевия бромид с

плазмените протеини, определено in vitro, най-вероятно съответства на свързването с

протеините на метаболитите поради бързата хидролиза на аклидиниум в плазмата; свързването

с плазмените протеини е 87% за карбокси-метаболита и 15% за алкохолния метаболит.

Основният плазмен протеин, който се свързва с аклидиниум е албумин.

Свързването на формотерол с плазмените протеини е 61% до 64% (34% основно с албумин).

Няма насищане на местата на свързване в диапазона на концентрациите, достигани при

терапевтични дози.

Биотрансформация

Аклидиниум се хидролизира бързо и екстензивно до фармакологично неактивни производни на

алкохол и карбоксилна киселина. Плазмените нива на киселия метаболит са приблизително

100-кратно по-високи от тези на алкохолния метаболит и непромененото активно вещество

след инхалация. Хидролизата е както химична (неензимна), така и ензимна - чрез естерази, като

бутирилхолинестеразата е основната човешка естераза, участваща в хидролизата. Ниската

абсолютна бионаличност на инхалирания аклидиниум (<5%) се дължи на екстензивна системна

и пресистемна хидролиза на аклидиниум, независимо дали е отложен в белия дроб или е

погълнат. Биотрансформацията чрез CYP450 изоензими играе малка роля в общия метаболитен

клирънс на аклидиниум. Проучвания in vitro показват, че аклидиниум в терапевтичната доза

или неговите метаболити не инхибират и не индуцират цитохром P450 (CYP450) изоензимите и

не потискат естеразите (карбоксилестераза, ацетилхолинестераза и бутирилхолинестераза).

Проучвания in vitro показват, че аклидиниум или неговите метаболити не са субстрати или

инхибитори на P-гликопротеина.

Формотерол се елиминира основно чрез метаболизъм. Основният път включва директно

глюкурониране с O-деметилиране, последвано от глюкуроконюгация, което е допълнителен

метаболитен път. Цитохром P450 изоензимите CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 и CYP2A6 участват

в O-деметилирането на формотерол. Формотерол не потиска CYP450 изоензимите в

терапевтично значими концентрации.

Елиминиране

След инхалиране на Duaklir Genuair 340/12 микрограма, в проби от плазма, взети до 24 часа

след прилагане, е наблюдаван терминален елиминационен полуживот на аклидиниум бромид в

диапазона от 11-33 часа, а на формотерол от 12-18 часа.

Средният ефективен полуживот*, наблюдаван и за аклидиниум, и за формотерол (базирано на

индекса на кумулиране) е приблизително 10 часа.

*Полуживотът е в съответствие с кумулирането на продукта, базирано на познатата схема

на прилагане.

След интравенозно приложение на 400 микрограма радиомаркиран аклидиниум на здрави

доброволци приблизително 1% от дозата се екскретира като непроменен аклидиниев бромид в

урината. До 65% от дозата се елиминира като метаболити в урината и до 33% като метаболити

във фекалиите. След инхалиране на 200 микрограма и 400 микрограма аклидиниум от здрави

доброволци или пациенти с ХОББ уринарната екскреция на непроменен аклидиниум е много

ниска – около 0,1% от приложената доза, което показва, че бъбречния клирънс играе малка

роля в общия клирънс на аклидиниев бромид от плазмата.

Основната част от дозата формотерол се трансформира чрез чернодробен метаболизъм,

последван от бъбречно елиминиране. След инхалиране 6% до 9% от доставената доза

формотерол се екскретира в урината непроменена или директно като конюгат на формотерол.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Не са провеждани фармакокинетични проучвания с аклидиниум/формотерол при пациенти в

старческа възраст. Тъй като при тях не се налага коригиране на дозата нито на лекарствените

продукти съдържащи аклидиниум, нито на лекарствените продукти съдържащи формотерол, не

се препоръчва коригиране на дозата аклидиниум/формотерол при гериатрични пациенти.

Пациенти с бъбречно и чернодробно увреждане

Липсват данни относно конкретната употреба на аклидиниум/формотерол при пациенти с

бъбречно или чернодробно увреждане. Тъй като при тях не се налага коригиране на дозата нито

на лекарствените продукти съдържащи аклидиниум, нито на лекарствените продукти

съдържащи формотерол, не се препоръчва коригиране на дозата на аклидиниум/формотерол.

Раса

След многократно инхалиране на Duaklir Genuair 340/12 микрограма, системната експозиция на

аклидиниум и формотерол, измерена чрез AUC, e подобна при пациенти от бялата раса и от

японски произход.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора при употреба на аклидиниум и

формотерол на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност,

проучвания за токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, карциногенен

потенциал, репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

Ефектите на аклидиниум при неклинични проучвания по отношение на репродуктивната

токсичност (фетотоксични ефекти) и фертилитета (слабо понижаване на честотата на зачеване

и на броя на жълтите тела, и пре- и постимплантационни загуби) се наблюдават само при

експозиции, за които се счита, че са в достатъчна степен по-големи от максималната

експозиция при хора, което показва, че това е от малко значение за клиничната употреба.

При формотерол се наблюдава намален фертилитет (имплантационни загуби) при плъхове,

както и намалени ранна постнатална преживяемост и телесно тегло при раждането при висока

системна експозиция на формотерол. Леко повишаване на честотата на маточни лейомиоми се

наблюдава при плъхове и мишки; този ефект се счита за ефект на класа при гризачите след

продължителна експозиция на високи дози β

-адренорецепторни агонисти.

Неклиничните проучвания за изследване на ефектите на аклидиниум/формотерол по отношение

на сърдечносъдовите параметри показват ускорена сърдечна дейност и аритмии при

експозиции, значително превишаващи максималната експозиция при хора, което показва, че

това е от малко значение за клиничната употреба. Тези ефекти са известни прекомерни

фармакологични отговори, наблюдавани при β

-агонисти.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/603289/2014

EMEA/H/C/003745

Резюме на EPAR за обществено ползване

Duaklir Genuair

aclidinium bromide/formoterol fumarate dihydrate

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Duaklir Genuair. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Duaklir Genuair.

За практическа информация относно употребата на Duaklir Genuair, пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Duaklir Genuair и за какво се използва?

Duaklir Genuair е лекарство, което се използва за облекчаване на симптомите на хронична

обструктивна белодробна болест (ХОББ) при възрастни. ХОББ е продължително заболяване, при

което дихателните пътища и алвеолите в белите дробове се увреждат или блокират, водейки до

затруднено дишане. Duaklir Genuair се използва за поддържащо (редовно) лечение.

Duaklir Genuair съдържа две активни вещества: аклидиниев бромид (aclidinium bromide) и

формотеролов фумарат дихидрат (formoterol fumarate dihydrate).

Как се използва Duaklir Genuair?

Duaklir Genuair се предлага под формата на прах за инхалация в портативен инхалатор.

Инхалаторът доставя 340 микрограма аклидиниум и 12 микрограма формотеролов фумарат

дихидрат при всяка инхалация. Препоръчителната доза Duaklir Genuair е една инхалация два

пъти дневно. За подробна информация относно правилната употреба на инхалатора, вижте

инструкциите в листовката.

Duaklir Genuair се отпуска по лекарско предписание.

Duaklir Genuair

EMA/603289/2014

Страница 2/3

Как действа Duaklir Genuair?

Двете активни вещества в Duaklir Genuair, аклидиниев бромид и формотеролов фумарат дихидрат,

действат, като поддържат дихателните пътища отворени и позволяват на пациента да диша по-

лесно.

Аклидиниев бромид е мускаринов антагонист с продължително действие. Това означава, че той

разширява дихателните пътища, блокирайки някои рецептори в мускулните клетки на белите

дробове, наречени мускаринови (познати също като холинергични) рецептори, които контролират

свиването на мускулите. При инхалиране аклидиниев бромид причинява отпускане на мускулите

на дихателните пътища, което им помага да останат отворени, и позволява на пациента да диша

по-лесно.

Формотерол е бета-2 агонист с продължително действие. Той действа, като се свързва с бета-2

рецепторите, намиращи се в мускулите на дихателните пътища. Когато се свърже с тези

рецептори, той причинява отпускане на мускулите, което поддържа дихателните пътища отворени

и помага на пациента да диша.

Мускариновите антагонисти и бета-2 агонистите с продължително действие често се комбинират

при терапия на ХОББ. Аклидиниев бромид е разрешен за употреба в ЕС под името Bretaris Genuair

и Eklira Genuair от юли 2012 г. Формотерол се предлага на пазара в ЕС от 90-те години на ХХ в.

Какви ползи от Duaklir Genuair са установени в проучванията?

Duaklir Genuair е проучен в 2 основни проучвания, включващи над 3400 пациенти с ХОББ.

Сравнен е с аклидиниум, прилаган самостоятелно, с формотерол, прилаган самостоятелно, и с

плацебо (сляпо лечение). Основната мярка за ефективност се основава на промените във

форсираните експираторни обеми (FEV

, максималният обем въздух, който човек може да издиша

за една секунда) на пациентите след шест месеца.

Резултатите показват, че след шест месеца лечение, повишението при FEV

(измерено един час

след инхалация) е с 293 милилитра (ml) повече при Duaklir Genuair в сравнение с плацебо и със

118 ml повече при Duaklir Genuair в сравнение с аклидиниум, прилаган самостоятелно. Въпреки

това подобрението в сравнение с формотерол, прилаган самостоятелно, е малко и не се счита за

клинично значимо: FEV

, измерен сутрин преди инхалация, е с 68 ml по-висок при Duaklir

Genuair, отколкото при формотерол, прилаган самостоятелно. Също така е показано, че Duaklir

Genuair повишава процента на пациентите, които имат подобрение на задуха, в сравнение с

плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Duaklir Genuair?

Нежеланите лекарствени реакции при прием на Duaklir Genuair са сходни с тези при прием на

отделните компоненти. Най-честите нежелани лекарствени реакции при (наблюдавани при около

7 на 100 пациенти) са назофарингит (възпаление на носа и гърлото) и главоболие.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения при Duaklir Genuair

вижте листовката.

Duaklir Genuair

EMA/603289/2014

Страница 3/3

Защо Duaklir Genuair е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Duaklir Genuair са по-големи от рисковете, и препоръча да бъде разрешен за употреба

в ЕС. CHMP отбеляза, че е показано, че Duaklir Genuair значително подобрява белодробните

функции при пациенти с ХОББ в сравнение с плацебо, въпреки малкото подобрение,

наблюдавано при сравнение на Duaklir Genuair с един от компонентите, формотерол, прилаган

самостоятелно.

Относно безопасността, броят на нежеланите лекарствени реакции, съобщени при приема на

Duaklir Genuair, е нисък и не поражда никакви сериозни опасения за безопасността. В допълнение

профилът на безопасност на двата компонента е добре познат и липсват доказателства, че

комбинацията е с по-лоши показатели от отделните компоненти.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Duaklir Genuair?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Duaklir Genuair се използва

възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в

кратката характеристика на продукта и в листовката за Duaklir Genuair, включително подходящи

предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

В допълнение, тъй като мускариновите антагонисти с продължително действие могат да окажат

ефект върху сърцето и кръвоносните съдове, фирмата, която предлага Duaklir Genuair на пазара,

ще предостави резултатите от проучвания за допълнителна оценка на сърдечно-съдовата

безопасност на лекарството.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Duaklir Genuair:

На 19 ноември 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Duaklir Genuair,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Duaklir Genuair може да се

намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението с Duaklir Genuair прочетете

листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2014.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация