Duaklir Genuair

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

aclidinium бромид, формотерола фумарата дигидрат

Предлага се от:

Covis Pharma Europe B.V.

АТС код:

R03AL

INN (Международно Name):

aclidinium bromide, formoterol

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Duaklir Genuair е посочено като поддръжка бронходилататор лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-11-19

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
DUAKLIR GENUAIR 340 МИКРОГРАМА/12 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ
аклидиниум/формотеролов фумарат
дихидрат (aclidinium/formoterol fumarate dihydrate)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Duaklir Genuair 340 микрограма/12 микрограма
прах за инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука) съдържа 396
микрограма аклидиниев
бромид (еквивалентни на 340 микрограма
аклидиниум (aclidinium)) и 11,8 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат (formoterol
fumarate dihydrate). Това съответства на
измерима
доза от 400 микрограма аклидиниев
бромид (еквивалентни на 343 микрограма
аклидиниум) и
измерима доза от 12 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат.
Помощни вещества с известно действие
Всяка доставена доза съдържа
приблизително 11 mg лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация
Бял или почти бял прах в бял инхалатор
с вграден дозов индикатор и бутон з
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-01-2023
Листовка Листовка чешки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-01-2023
Листовка Листовка датски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-01-2023
Листовка Листовка немски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-01-2023
Листовка Листовка естонски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-01-2023
Листовка Листовка гръцки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-01-2023
Листовка Листовка английски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-12-2014
Листовка Листовка френски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-01-2023
Листовка Листовка италиански 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-12-2014
Листовка Листовка латвийски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-12-2014
Листовка Листовка литовски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-01-2023
Листовка Листовка унгарски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-01-2023
Листовка Листовка малтийски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-12-2014
Листовка Листовка полски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-01-2023
Листовка Листовка португалски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-12-2014
Листовка Листовка румънски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-01-2023
Листовка Листовка словашки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-01-2023
Листовка Листовка словенски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-12-2014
Листовка Листовка фински 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-01-2023
Листовка Листовка шведски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-01-2023
Листовка Листовка норвежки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-01-2023
Листовка Листовка исландски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-01-2023
Листовка Листовка хърватски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-12-2014

Преглед на историята на документите