Draxxin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тулатромицин

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QJ01FA94

INN (Международно Name):

tulathromycin

Терапевтична група:

Pigs; Cattle; Sheep

Терапевтична област:

Антибактериални средства за системна употреба

Терапевтични показания:

Говеда: лечение и метафилактики заболявания на дихателните пътища едър рогат добитък (БРД), свързани с Mannheimia haemolytica, бактерии, pasteurella multocida, изберете somni Histophilus и Микоплазма бовис чувствителни към тулатромицин. Наличието на болестта в стадото трябва да бъде установено преди метафилактичното лечение. Лечение на инфекциозен кератоконюнктивит по говедата (IBK), свързан с Moraxella bovis, чувствителен към tulathromycin. Прасе: лечение и метафилактики респираторни заболявания прасета (ср), свързани с Actinobacillus плевропневмонии, бактерии, pasteurella multocida, hyopneumoniae Микоплазма, причинени от haemophilus parasuis и Бордетеллы bronchiseptica чувствителни към тулатромицин. Наличието на болестта в стадото трябва да бъде установено преди метафилактичното лечение. Draxxin трябва да се използва само ако се очаква свине да развият болестта в рамките на 2-3 дни. Овца: лечение на ранните стадии на инфекцията pododermatitis (копытная гниене), свързани с вирулентным пилей dichelobacter nodosus, които изискват системно лечение.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-11-11

Листовка

                39
B. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА:
DRAXXIN 100 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
FAREVA AMBOISE
Zone Industrielle,
29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
ФРАНЦИЯ
или
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. de Camprodón, s/n°
Finca La Riba
Vall de Bianya
Gerona 17813
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Draxxin 100 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда, свине и овце
Tulathromycin
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Tulathromycin
100 mg/ml
Monothioglycerol
5 mg/ml
Прозрачен безцветен до слабо
жълтеникав инжекционен разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
ГОВЕДА
Лечение и метафилаксия на
респираторни заболявания при говеда,
свързани с
_Mannheimia _
_haemolytica_
,
_Pasteurella multocida, Histophilus somni _
и
_Mycoplasma bovis_
, които са чувствителни на
tulathromycin. Преди употребата на продукта
трябва да бъде установено наличие на
заболяването в
групата.
Лечение на инфекциозен
кератоконюнктивит по говедата,
свързан с
_Moraxella bovis_
, чувствителна
на
_tulathromycin_
.
41
СВИНЕ
Лечение и метафилаксия на
респирато
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Draxxin 100 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда, свине и овце
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Tulathromycin
100 mg/ml
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Monothioglycerol
5 mg/ml
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Прозрачен, безцветен до слабо
жълтеникав разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда, свине и овце.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Говеда
Лечение и метафилаксия на
респираторни заболявания при говеда
(BRD), свързани с
_Mannheimia _
_haemolytica_
,
_Pasteurella multocida, Histophilus somni _
и
_Mycoplasma bovis_
, които са чувствителни на
tulathromycin. Преди употребата на продукта
трябва да бъде установено наличие на
заболяването в
групата.
Лечение на инфекциозен
кератоконюнктивит по говедата,
свързан с
_Moraxella bovis_
, чувствителна
на tulathromycin.
Свине
Лечение и метафилаксия на
респираторни заболявания при свинете
(SRD), свързани с
_Actinobacillus pleuropneumoniae_
,
_Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae_
,
_Haemophilus _
_parasuis _
и
_Bordetella bronchiseptica,_
които са чувствителни на tulathromycin.
Преди употребата на
п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-09-2021
Листовка Листовка чешки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-09-2021
Листовка Листовка датски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-09-2021
Листовка Листовка немски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-09-2021
Листовка Листовка естонски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-09-2021
Листовка Листовка гръцки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-09-2021
Листовка Листовка английски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-11-2016
Листовка Листовка френски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-09-2021
Листовка Листовка италиански 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-11-2016
Листовка Листовка латвийски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-11-2016
Листовка Листовка литовски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-09-2021
Листовка Листовка унгарски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-09-2021
Листовка Листовка малтийски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-11-2016
Листовка Листовка нидерландски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-11-2016
Листовка Листовка полски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-09-2021
Листовка Листовка португалски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-11-2016
Листовка Листовка румънски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-09-2021
Листовка Листовка словашки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-09-2021
Листовка Листовка словенски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-11-2016
Листовка Листовка фински 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-09-2021
Листовка Листовка шведски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-09-2021
Листовка Листовка норвежки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-09-2021
Листовка Листовка исландски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-09-2021
Листовка Листовка хърватски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-11-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите