Docetaxel Teva Pharma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

доцетаксел

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

L01CD02

INN (Международно Name):

docetaxel

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Breast Neoplasms; Prostatic Neoplasms

Терапевтични показания:

Гърдите cancerDocetaxel Тева Фармацевтични монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Не е малък-клетки cancerDocetaxel на белите дробове Тева Pharma е показан за лечение на пациенти с местнораспространенным или метастазирал немелкоклеточным рак на белия дроб при неефективност на предходната химиотерапия. Docetaxel Тева Фармацевтични в комбинация с цисплатином е предназначен за лечение на пациенти с нерезектабельным, локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, при пациенти, които преди това не са получавали химиотерапия за това състояние. Простатата cancerDocetaxel Тева Фармацевтични в комбинация с преднизоном или преднизолоном е показан за лечение на пациенти с хормонално продължителна метастатичен рак на простатата .

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-01-21

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
82
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
83
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
DOCETAXEL TEVA PHARMA 20 MG КОНЦЕНТРАТ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
доцетаксел (docetaxel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
болничен
фармацевт
или медицинска сестра.
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, моля уведомете
Вашия лекар,
болничен фармацевт или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Docetaxel Teva Pharma и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете,
преди да използвате Docetaxel Teva Pharma
3.
Как да използвате Docetaxel Teva Pharma
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Docetaxel Teva Pharma
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DOCETAXEL TEVA PHARMA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Името на това л
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Docetaxel Teva Pharma 20 mg концентрат и
разтворител за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон Docetaxel Teva Pharma концентрат 20 mg
съдържа доцетаксел (docetaxel)
(безводен). Всеки ml от концентрата
съдържа 27,73 mg доцетаксел.
Помощни вещества с известно действие:
Един флакон с разтворител съдържа 25,1%
(т./т.) безводен етанол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат и разтворител за
инфузионен разтвор
Концентратът е бистър, вискозен, жълт
до кафявожълт разтвор.
Разтворителят е безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Карцином на гърдата
Docetaxel Teva Pharma като монотерапия е
показан за лечение на пациенти с
локално
авансирал
или метастатичен карцином на гърдата
след неуспех на цистостатична
терапия.
Предшестващата химиотерапия трябва
да е включвала антрациклин или
алкилиращ агент.
Недребноклетъчен белодробен карцином
Docetaxel Teva Pharma е показан за лечение на
пацие
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-01-2014
Листовка Листовка чешки 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-01-2014
Листовка Листовка датски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-01-2014
Листовка Листовка немски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-01-2014
Листовка Листовка естонски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-01-2014
Листовка Листовка гръцки 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-01-2014
Листовка Листовка английски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-01-2014
Листовка Листовка френски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-01-2014
Листовка Листовка италиански 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-01-2014
Листовка Листовка латвийски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-01-2014
Листовка Листовка литовски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-01-2014
Листовка Листовка унгарски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-01-2014
Листовка Листовка малтийски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-01-2014
Листовка Листовка нидерландски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-01-2014
Листовка Листовка полски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-01-2014
Листовка Листовка португалски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-01-2014
Листовка Листовка румънски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-01-2014
Листовка Листовка словашки 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-01-2014
Листовка Листовка словенски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-01-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-01-2014
Листовка Листовка фински 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-01-2014
Листовка Листовка шведски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-01-2014
Листовка Листовка норвежки 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-01-2014
Листовка Листовка исландски 29-01-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-01-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите