Diacomit

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

стирипентол

Предлага се от:

Biocodex

АТС код:

N03AX17

INN (Международно Name):

stiripentol

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

Миоклонична епилепсия, непълнолетни

Терапевтични показания:

Diacomit е показан за употреба във връзка с клобазам и валпроат като допълнителна терапия на огнеупорни генерализирани тонично клонични припадъци при пациенти с тежки миоклонични епилепсия в стадий (SMEI синдром на Dravet), чиито припадъци не са адекватно контролиран с клобазам и валпроат.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-03

Листовка

                86
Б. ЛИСТОВКА
87
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DIACOMIT 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
стирипентол (stiripentol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДЕТЕТО ВИ ДА ЗАПОЧНЕ ДА ПРИЕМА
ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте лекаря на Вашето
дете или
фармацевта.
-
Това лекарство е предписано
единствено на Вашето дете. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че техните симптоми са същите като на
Вашето
дете.
-
Ако детето Ви получи някакви нежелани
реакции, уведомете лекаря на Вашето
дете или
фармацевта. Това включва всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.Какво представлява Diacomit и за какво се
използва
2.Какво трябва да знаете, преди Вашето
дете да приеме Diacomit
3.Как да се приема Diacomit
4.Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате Diacomit
6.Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DIACOMIT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Стирипентол, активната съставка на
Diacomit, спада към група лекар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Diacomit 100 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 100 mg стирипентол
(stiripentol).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърди капсули
Размер 4 капсула, оцветена в розово и
бяло с отпечатан надпис „Diacomit 100 mg”,
дължина 14
mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Diacomit е показан за употреба
едновременно с клобазам и валпроат,
като допълнителна
терапия при упорити генерализирани
тонично-клонични гърчове, при
пациенти с тежка
миоклонична епилепсия в ранната
детска възраст (ТМЕРДВ, синдром на
Dravet), при които не е
постигнат адекватен контрол на
гърчовете с клобазам и валпроат.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Diacomit трябва да се прилага само под
наблюдение на педиатър/детски
невролог, с опит в
диагнозата и лечението на епилепсията
в кърмаческа и детска възраст.
Дозировка
_Педиатрична популация_
Дозата на стирипентол се изчислява на
базата на mg/kg телесно тегло.
Дневната доза може бъде приложена на 2
или 3 приема.
Започването на допълнителна терапия
със стирипентол трябва да 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-08-2023
Листовка Листовка чешки 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-08-2023
Листовка Листовка датски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-08-2023
Листовка Листовка немски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-08-2023
Листовка Листовка естонски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-08-2023
Листовка Листовка гръцки 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-08-2023
Листовка Листовка английски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-08-2014
Листовка Листовка френски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-08-2023
Листовка Листовка италиански 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-08-2014
Листовка Листовка латвийски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-08-2014
Листовка Листовка литовски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-08-2023
Листовка Листовка унгарски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-08-2023
Листовка Листовка малтийски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-08-2014
Листовка Листовка полски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-08-2023
Листовка Листовка португалски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-08-2014
Листовка Листовка румънски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-08-2023
Листовка Листовка словашки 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-08-2023
Листовка Листовка словенски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-08-2014
Листовка Листовка фински 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-08-2023
Листовка Листовка шведски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-08-2023
Листовка Листовка норвежки 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-08-2023
Листовка Листовка исландски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-08-2023
Листовка Листовка хърватски 25-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-08-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите