DaTSCAN

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

йофлупан (123 1)

Предлага се от:

GE Healthcare B.V.

АТС код:

V09AB03

INN (Международно Name):

ioflupane (123l)

Терапевтична група:

Диагностични радиофармацевтици

Терапевтична област:

Tomography, Emission-Computed, Single-Photon; Lewy Body Disease; Parkinson Disease; Alzheimer Disease

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. По-късно е предназначен за откриване на загуба на функционални допаминергичните неврони в стриатуме терминали:при възрастни пациенти с клинично неувереност Паркинсонического синдроми, например, с ранни симптоми, за да помогне да се различат эссенциальный тремор, болест на Паркинсон синдроми, свързани с идиопатична болест на Паркинсон, прогрессирующем надъядерном парализа и на множествена системна атрофией. По-късно не може да се направи разграничение между болестта на Паркинсон, множествена системна атрофия и прогрессирующем надъядерном парализа. При възрастни пациенти, за да помогне да предоставим вероятна деменция с тельцами Леви от болестта на Алцхаймер . По-късно не са в състояние да се прави разлика деменция с тельцами Леви и болестта на Паркинсон с деменция.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-07-27

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DATSCAN 74 MBQ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Йофлупан (
123
I)
((Ioflupane ) (
123
I))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ ПРИЛОЖАТ ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар по
нуклеарна
медицина, който ще ръководи
процедурата.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар по
нуклеарна медицина. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява DaTSCAN и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да ce
използва DaTSCAN
3.
Как ce използва DaTSCAN
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как ce съхранява DaTSCAN
6.
Съдържание на опаковката и друга
информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DATSCAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
DaTSCAN съдържа активната съставка
йофлупан (
123
I), който спомага да се установяват (да
се
диагностицират) различни състояния на
мозъка. Той принадлежи към група
лекарства,
наричани радиофармацевтици,
съдържащи малко количество
рад
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
DaTSCAN 74 MBq/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от разтвора съдържа йофлупан
(ioflupane) (
123
I) 74 MBq в референтното време (0,07 до
0,13 µg/ml йофлупан).
Всеки флакон с еднократна доза от 2,5 ml
съдържа 185 MBq йофлупан (
123
I) (обхват на
специфичната активност 2,5 до 4,5 x 10
14
Bq/mmol) в референтното време.
Всеки флакон с еднократна доза от 5 ml
съдържа 370 MBq йофлупан (
123
I) (обхват на
специфичната активност 2,5 до 4,5 х 10
14
Bq/mmol) в референтното време.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Този лекарствен продукт съдържа 39,5 g/l
етанол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
DaTSCAN е показан за откриване на загуба
на функционални краища на
допаминергични
неврони в стриатума:
•
На възрастни пациенти с клинично
неясен Паркинсонов синдром, например
такива с
ранни симптоми, за да подпомогне
диференциацията на есенциалния
тремор от
Паркинсоновия синдром, свърз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-02-2022
Листовка Листовка чешки 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-02-2022
Листовка Листовка датски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-02-2022
Листовка Листовка немски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-02-2022
Листовка Листовка естонски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-02-2022
Листовка Листовка гръцки 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-02-2022
Листовка Листовка английски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-06-2011
Листовка Листовка френски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-02-2022
Листовка Листовка италиански 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-06-2011
Листовка Листовка латвийски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-06-2011
Листовка Листовка литовски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-02-2022
Листовка Листовка унгарски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-02-2022
Листовка Листовка малтийски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-06-2011
Листовка Листовка нидерландски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-06-2011
Листовка Листовка полски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-02-2022
Листовка Листовка португалски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-06-2011
Листовка Листовка румънски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-02-2022
Листовка Листовка словашки 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-02-2022
Листовка Листовка словенски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-06-2011
Листовка Листовка фински 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-02-2022
Листовка Листовка шведски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-02-2022
Листовка Листовка норвежки 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-02-2022
Листовка Листовка исландски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-02-2022
Листовка Листовка хърватски 10-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-02-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите