Credelio

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

lotilaner

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QP53BE04

INN (Международно Name):

lotilaner

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Ectoparasiticides за подаване на заявления, Изоксазолинов

Терапевтични показания:

За лечение на бълхи и кърлежи паразитози. Бълхи и кърлежи трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат хранене, за да бъдат изложени на активното вещество. Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от стратегия за лечение на алергичен дерматит от бълхи (FAD). DogsThis ветеринарни лекарствени продукт осигурява незабавно и трайно убие активност в рамките на 1 месец от бълхи (Ctenocephalides Фелиз и C. Канис) и червеи (Rhipicephalus sanguineus, иксодовых рициново, аз. hexagonus и Dermacentor reticulatus). CatsThis ветеринарни лекарствени продукт осигурява незабавно и трайно убива активността на 1 месец срещу бълхи (Ctenocephalides Фелиз и C. Голям Psa) и кърлежи (иксодовые рициново).

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-04-23

Листовка

                OFFICIAL ADDRESS
Domenico Scarlattilaan 6
●
1083 HS Amsterdam
●
The Netherlands
An agency of the European Union
ADDRESS FOR VISITS AND DELIVERIES
Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us
SEND US A QUESTION
Go to
www.ema.europa.eu/contact
TELEPHONE
+31 (0)88 781
6000
© European Medicines Agency,
2023. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.
Актуална информация за този
ветеринарен лекарствен продукт
можете да намерите на интернет
страницата с информация за
ветеринарните лекарствени продукти.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                OFFICIAL ADDRESS
Domenico Scarlattilaan 6
●
1083 HS Amsterdam
●
The Netherlands
An agency of the European Union
ADDRESS FOR VISITS AND DELIVERIES
Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us
SEND US A QUESTION
Go to
www.ema.europa.eu/contact
TELEPHONE
+31 (0)88 781
6000
© European Medicines Agency,
2023. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.
Актуална информация за този
ветеринарен лекарствен продукт
можете да намерите на интернет
страницата с информация за
ветеринарните лекарствени продукти.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-06-2024
Листовка Листовка чешки 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-06-2024
Листовка Листовка датски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-06-2024
Листовка Листовка немски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-06-2024
Листовка Листовка естонски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-06-2024
Листовка Листовка гръцки 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-06-2024
Листовка Листовка английски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-06-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-06-2024
Листовка Листовка френски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-06-2024
Листовка Листовка италиански 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-06-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-06-2024
Листовка Листовка латвийски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-06-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-06-2024
Листовка Листовка литовски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-06-2024
Листовка Листовка унгарски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-06-2024
Листовка Листовка малтийски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-06-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-06-2024
Листовка Листовка нидерландски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-06-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-06-2024
Листовка Листовка полски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-06-2024
Листовка Листовка португалски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-06-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-06-2024
Листовка Листовка румънски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-06-2024
Листовка Листовка словашки 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-06-2024
Листовка Листовка словенски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-06-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-06-2024
Листовка Листовка фински 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-06-2024
Листовка Листовка шведски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-06-2024
Листовка Листовка норвежки 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-06-2024
Листовка Листовка исландски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-06-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка исландски 03-06-2024
Листовка Листовка хърватски 03-06-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-06-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-06-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите