Coliprotec F4

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

живи не патогенни Escherichia coli О8: К87

Предлага се от:

Prevtec Microbia GmbH

АТС код:

QI09AE03

INN (Международно Name):

Escherichia coli, type 08, strain K87 (live)

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Immunologicals for suidae, Live bacterial vaccines, Pig

Терапевтични показания:

За активна имунизация на свинете срещу энтеротоксигенных Ф4-положителна ешерихия коли, за да се намали честотата на умерено до тежко след отбиване на ешерихия коли диария (ФРД) в свинете;намаляване на колонизация на илиачните и фекални проливането на энтеротоксигенных Ф4-положителна ешерихия коли, от заразени свине.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-03-16

Листовка

                12
10.
СРОК НА ГОДНОСТ
Годен до {месец/година}
11.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява и транспортира в
охладено състояние.
Да се пази от светлина.
12.
СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА
НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ
ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА
Унищожаване: прочети листовката.
13.
НАДПИСЪТ “САМО ЗА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И
УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И
УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО
Само за ветеринарномедицинска
употреба. Да се отпуска само по
лекарско предписание.
14.
НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ
ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ
ЗА ДЕЦА МЕСТА”
Да се съхранява далеч от погледа и на
недостъпни за деца места.
15.
ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
Prevtec Microbia GmbH
80689 München
ГЕРМАНИЯ
16.
НОМЕР
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
EU/2/14/180/001 - 003
17.
ПАРТИДЕН НОМЕР
Партида {номер}
13
МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА
БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА
ДОЗА
ФЛАКОНИ (50 ИЛИ 200
ДОЗИ)
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Coliprotec F4 лиофилизат за перорална
суспензия за прасета.
2.
КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА
СУБСТАНЦИЯ
Живи _E.coli, _O8:K87 (F4ac).
3.
СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Coliprotec F4 лиофилизат за перорална
суспензия за прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка доза от ваксината съдържа:
Живи, непатогенни _Escherichia coli_ O8:K87
1
.(F4ac)..............1,3 х 10
8
до 9,0 x 10
8
CFU
2
/доза
1
неатенюирани
2
CFU – колония-формиращи единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Бял или белезникав лиофилизат за
перорална суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕТЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета от
18-дневна възраст и нагоре срещу
ентеротоксигенни, F4-
позитивни _Escherichia coli_ с цел:
-
намаляване на честотата на възникване
на умерена до тежка диария след
отбиване
(PWD), дължаща се на _Escherichia coli, _при
прасета.
-
намаляване на колонизацията на илеума
и на разпространението чрез
изпражнения на
ентеротоксигенни, F4-позитивни _Escherichia
coli_ от инфектирани прасета.
Начало на имунитета: 7 дни след
ваксинацията.
Продължителност на имунитета: 21 дни
след ваксинацията.
4.3
П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-01-2020
Листовка Листовка чешки 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-01-2020
Листовка Листовка датски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-01-2020
Листовка Листовка немски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-01-2020
Листовка Листовка естонски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-01-2020
Листовка Листовка гръцки 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-01-2020
Листовка Листовка английски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-03-2015
Листовка Листовка френски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-01-2020
Листовка Листовка италиански 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-03-2015
Листовка Листовка латвийски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-03-2015
Листовка Листовка литовски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-01-2020
Листовка Листовка унгарски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-01-2020
Листовка Листовка малтийски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-03-2015
Листовка Листовка полски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-01-2020
Листовка Листовка португалски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-03-2015
Листовка Листовка румънски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-01-2020
Листовка Листовка словашки 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-01-2020
Листовка Листовка словенски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-03-2015
Листовка Листовка фински 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-01-2020
Листовка Листовка шведски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-01-2020
Листовка Листовка норвежки 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-01-2020
Листовка Листовка исландски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-01-2020
Листовка Листовка хърватски 29-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-03-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите