Clopidogrel Zentiva (previously Clopidogrel Winthrop)

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
10-01-2022
Активна съставка:
клопидогрел
Предлага се от:
Zentiva k.s.
АТС код:
B01AC04
INN (Международно Name):
clopidogrel
Терапевтична група:
Антитромботични агенти
Терапевтична област:
Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome
Терапевтични показания:
За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от седем дни до по-малко от шест месеца) или определени заболявания на периферните артерии;при възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром без St-сегмента височина на остри коронарни синдроми (нестабилна ангина и не-Q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK);ST Сегмент-височина на инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на витамин К-антагонисти и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогре
Каталог на резюме:
Revision: 30
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000975
Дата Оторизация:
2008-07-15
EMEA код:
EMEA/H/C/000975

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 10-01-2022
Листовка Листовка
чешки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 10-01-2022
Листовка Листовка
датски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 10-01-2022
Листовка Листовка
немски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 10-01-2022
Листовка Листовка
естонски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 10-01-2022
Листовка Листовка
гръцки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 10-01-2022
Листовка Листовка
английски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 02-12-2011
Листовка Листовка
френски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 10-01-2022
Листовка Листовка
италиански 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 02-12-2011
Листовка Листовка
латвийски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 02-12-2011
Листовка Листовка
литовски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 10-01-2022
Листовка Листовка
унгарски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 10-01-2022
Листовка Листовка
малтийски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 02-12-2011
Листовка Листовка
нидерландски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 02-12-2011
Листовка Листовка
полски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 10-01-2022
Листовка Листовка
португалски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 02-12-2011
Листовка Листовка
румънски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 10-01-2022
Листовка Листовка
словашки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 10-01-2022
Листовка Листовка
словенски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 10-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 02-12-2011
Листовка Листовка
фински 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 10-01-2022
Листовка Листовка
шведски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 10-01-2022
Листовка Листовка
норвежки 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 10-01-2022
Листовка Листовка
исландски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 10-01-2022
Листовка Листовка
хърватски 10-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 10-01-2022

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Clopidogrel Zentiva 75 mg филмирани таблетки

клопидогрел (сlopidogrel)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, включително неописани в тази

листовка нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Clopidogrel Zentiva и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Clopidogrel Zentiva

Как да приемате Clopidogrel Zentiva

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Clopidogrel Zentiva

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Clopidogrel Zentiva и за какво се използва

Clopidogrel Zentiva съдържа клопидогрел и принадлежи към групата лекарства, наречени

антитромбоцитни лекарствени продукти. Тромбоцитите са много малки кръвни елементи,

които се слепват един с друг при образуването на кръвни съсиреци. Чрез предотвратяване на

това слепване, тромбоцитните антиагреганти намаляват риска от образуване на кръвни

съсиреци (процес наречен тромбоза).

Clopidogrel Zentiva се приема от възрастни пациенти за предпазване от образуването на кръвни

съсиреци (тромби) в уплътнените кръвоносни съдове (артерии), процес известен като

атеротромбоза, което води до атеротромботични инциденти (като мозъчен удар, сърдечен

пристъп, или смърт).

Clopidogrel Zentiva Ви е предписан за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци и

намаляване на риска от тези сериозни инциденти, защото:

Вие имате състояние на уплътняване на артериите (известно също като атерoсклероза), и

Вие имате предхождащ сърдечен пристъп, мозъчен удар, или имате състояние известно

като периферно артериално заболяване, или

Вие сте имали тежка гръдна болка, състояние известно като “нестабилна стенокардия”

или “миокарден инфаркт” (сърдечен удар). За лечение на това състояние Вашият лекар

може да постави стент в блокираната или стеснената артерия, за да възстанови

ефективния кръвен поток. Може да Ви бъде предписана и ацетилсалицилова киселина

(вещество, съдържащо се в много лекарства, използвани като обезболяващи и

понижаващи температурата, както и предотвратяващи съсирването на кръвта) от Вашия

лекар.

Сте имали симптоми на мозъчен инсулт, които са преминали в рамките на кратък период

от време (известен също като преходна исхемична атака), или исхемичен мозъчен инсулт

с лека степен на тежест. Може да Ви бъде предписана и ацетилсалицилова киселина от

Вашия лекар, приемът на която да започне в рамките на първите 24 часа.

Вие имате неравномерна сърдечна дейност, състояние, наречено „предсърдно мъждене”,

и не можете да приемате лекарства, известни като „перорални антикоагуланти”

(антагонисти на витамин К), които предотвратяват образуването и нарастването на

кръвни съсиреци. Трябва да знаете, че пероралните антикоагуланти са по-ефикасни от

ацетилсалициловата киселина или комбинираната употреба на Clopidogrel Zentiva плюс

ацетилсалицилова киселина при това състояние. Вашият лекар трябва да Ви предпише

Clopidogrel Zentiva плюс ацетилсалицилова киселина, ако не можете да приемате

“перорални антикоагуланти” и за Вас няма риск от масивно кървене.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Clopidogrel Zentiva

Не приемайте Clopidogrel Zentiva

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към клопидогрел или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако страдате от заболяване, което понастоящем причинява кървене, например стомашна

язва или кървене в мозъка.

Ако страдате от тежко чернодробно заболяване.

Ако смятате, че някои от тези се отнасят за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се

с Вашия лекар, преди да приемете Clopidogrel Zentiva.

Предупреждения и предпазни мерки

Ако някое от изброените по-долу състояния се отнасят за Вас, трябва да уведомите Вашия

лекар преди да започнете да приемате Clopidogrel Zentiva:

ако сте изложени на риск от кървене като

заболяване, което Ви излага на риск от вътрешно кървене (като стомашна язва).

нарушение на кръвта, което предразполага към вътрешни кръвоизливи (кървене в

тъканите, органите или ставите на тялото Ви).

скорошна тежка травма.

скорошна хирургична интервенция (включително стоматологична).

предстояща хирургична интервенция (включително стоматологична) през

следващите седем дни.

ако сте имали съсирек в мозъчна артерия (исхемичен удар), възникнал през последните 7

дни.

ако имате бъбречно или чернодробно заболяване.

ако сте имали алергия или реакция към някое от лекарствата, използвани за лечение на

Вашето заболяване.

ако в миналото сте имали нетравматичен мозъчен кръвоизлив

Докато приемате

Clopidogrel Zentiva:

Tрябва да информирате Вашия лекар, ако планирате операция (включително

стоматологична).

Tрябва също незабавно да информирате Вашия лекар, ако развиете състояние (известно

още като тромботична тромбоцитопенична пурпура или ТТП), което включва повишена

температура и синини по кожата, които могат да се прояват като малки червени точки по

кожата със или без необяснима прекомерна уморяемост, объркване, пожълтяване на

кожата или очите (жълтеница) (вижте точка 4 “Възможни нежелани реакции”).

Aко се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да

спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява

образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр.

порязване по време на бръснене, това обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви

безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вижте точка 4 “Възможни

нежелани реакции”).

Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца, защото няма ефект.

Други лекарства и Clopidogrel Zentiva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Някои лекарства могат да окажат влияние върху действието на Clopidogrel Zentiva и обратно.

Трябва задължително да информирате Вашия лекар, ако приемате

лекарства, които могат да повишат риска от кървене, като:

перорални антикоагуланти, лекарства, използвани за намаляване съсирваемостта на

кръвта,

нестероидни противовъзпалителни лекарства, обичайно използвани за лечение на

болезнени и/или възпалителни състояния на мускулите или ставите,

хепарин или друго лекарство за инжектиране, използвано за намаляване съсирването

на кръвта,

тиклопидин, друго антитромбоцитно лекарство,

селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (включително, но не

само флуоксетин или флувоксамин), лекарства, които обикновено се използват за

лечение на депресия,

рифампицин (използван за лечение на тежки инфекции)

омепразол или езомепразол, лекарства, използвани за лечение на стомашно

неразположение,

флуконазол или вориконазол, лекарства за лечение на гъбични инфекции,

ефавиренц или други антиретровирусни лекарствa (използвани за лечение на ХИВ

инфекция),

карбамазепин, лекарство за лечение на някои форми на епилепсия,

моклобемид, лекарство за лечение на депресия,

репаглинид, лекарство за лечение на диабет,

паклитаксел, лекарство за лечение на рак,

опиоиди: докато се лекувате с клопидогрел, трябва да уведомите Вашия лекар преди да

Ви бъде предписан опиоид (използван за лечение на силна болка).

Ако сте преживели тежка гръдна болка (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт),

преходна исхемична атака или исхемичен мозъчен инсулт с лека степен на тежест, може да Ви

бъде предписан Clopidogrel Zentiva в комбинация с ацетилсалицилова киселина, вещество,

съдържащо се в много лекарства, използвани като обезболяващи и понижаващи температурата.

Инцидентна употреба на ацетилсалицилова киселина (не повече от 1 000 mg на 24 часа) не би

представлявала проблем, но продължителната употреба при други обстоятелства трябва да се

обсъди с Вашия лекар.

Clopidogrel Zentiva с храна и напитки

Clopidogrel Zentiva може да се приема със или без храна.

Бременност и кърмене

За предпочитане е да не се приема този лекарствен продукт по време на бременност и кърмене.

Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, трябва да уведомите Вашия лекар или

фармацевт, преди да приемете Clopidogrel Zentiva. Ако забременеете, докато приемате

Clopidogrel Zentiva, веднага се посъветвайте с Вашия лекар, тъй като не се препоръчва

употребата на клопидогрел по време на бременност.

Не трябва да кърмите, докато приемате това лекарство.

Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар, преди да приемете това

лекарство.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Clopidogrel Zentiva е малко вероятно да засегне способността Ви за шофиране или работа с

машини.

Clopidogrel Zentiva съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него,

преди да приемете този лекарствен продукт.

Clopidogrel Zentiva съдържа хидрогенирано рициново масло

Това може да причини стомашно разстройство или диария.

3.

Как да приемате Clopidogrel Zentiva

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза, включително за пациенти със състояние, наречено „предсърдно

мъждене” (неритмична сърдечна дейност), е една таблетка от 75 mg Clopidogrel Zentiva на ден,

която се приема през устата със или без храна, и по едно и също време всеки ден.

Ако сте имали силна гръдна болка (нестабилна стенокрадия или миокарден инфаркт), Вашият

лекар може да Ви даде 300 mg или 600 mg Clopidogrel Zentiva (1 или 2 таблетки от 300 mg или 4

или 8 таблетки от 75 mg) веднъж в началото на лечението. След това, препоръчителната доза е

една таблетка от 75 mg Clopidogrel Zentiva дневно, както е посочено по-горе.

Ако сте имали симптоми на мозъчен инсулт, които са преминали в рамките на кратък период

от време (известен също като преходна исхемична атака), или исхемичен мозъчен инсулт с лека

степен на тежест, Вашият лекар може да Ви предпише 300 mg Clopidogrel Zentiva (1 таблетка от

300 mg или 4 таблетки от 75 mg) веднъж в началото на лечението. След това препоръчителната

доза е една таблетка от 75 mg Clopidogrel Zentiva на ден, както е описано по-горе, и

ацетилсалицилова киселина в продължение на 3 седмици.

След това лекарят ще предпише Clopidogrel Zentiva самостоятелно или ацетилсалицилова

киселина самостоятелно.

Трябва да приемате Clopidogrel Zentiva, докато Вашият лекар Ви го предписва.

Ако сте приели повече от необходимата доза Clopidogrel Zentiva

Свържете се веднага с Вашия лекар или отидете до спешното медицинско звено в най-близката

болница поради увеличен риск от кървене.

Ако сте пропуснали да приемете Clopidogrel Zentiva

Ако сте пропуснали да приемете доза Clopidogrel Zentiva, но си спомните в рамките на

следващите 12 часа след обичайното време, веднага вземете таблетката си, а после приемете

следващата в обичайния час.

Ако сте забравили за повече от 12 часа, просто приемете следващата единична доза в

обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

При опаковките от 7, 14, 28 и 84 таблетки, можете да проверявате деня, в който последно сте

приели таблетка Clopidogrel Zentiva по календара, отпечатан върху блистера.

Ако сте спрели приема на Clopidogrel Zentiva

Не спирайте лечението, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва. Свържете се с Вашия

лекар или фармацевт, преди да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Информирайте Вашия лекар незабавно, ако имате:

висока температура, признаци на инфекция или прекалена умора. Това може да се

дължи на понижаване стойностите на някои кръвни клетки, което е рядко.

признаци на чернодробни проблеми, като пожълтяване на кожата и/или очите

(жълтеница), независимо от това дали са съпътствани от подкожни кръвоизливи, които

се проявяват като малки червени точки и/или объркване (вижте точка 2

“Предупреждения и предпазни мерки”).

подуване на устата или нарушения на кожата като обриви и сърбежи, мехури по кожата.

Това може да са симптоми на алергична реакция.

Най-често съобщаваната нежелана лекарствена реакция при Clopidogrel Zentiva е

кървене. Кървенето може да се прояви като кървене в стомаха или червата, натъртване,

хематом (необичайно кървене или образуване на синини под кожата), кървене от носа, кръв в

урината. В малък брой от случаите се съобщават също и кръвоизливи в очите, главата, белия

дроб или ставите.

Ако имате продължително кървене, когато приемате Clopidogrel Zentiva

Ако се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да спре

кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването

на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр. порязване по време на

бръснене, това обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се

свържете незабавно с Вашия лекар (вижте точка 2 “Предупреждения и предпазни мерки”).

Други нежелани лекарствени реакции включват:

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 човека):

Диария, коремна болка, лошо храносмилане или киселини.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 човека):

Главоболие, стомашна язва, гадене, повръщане, запек, увеличено количество на газове в

стомаха или червата, обриви, сърбеж, замаяност, усещане за изтръпване и мравучкане.

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 човека):

Световъртеж, уголемяване на гърдите при мъже.

Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 човека):

Жълтеница; силна коремна болка със или без болка в гърба; висока температура, затруднения в

дишането понякога придружени с кашлица; общи алергични реакции (например, общо усещане

за затопляне с внезапно общо неразположение до припадък); оток на устата; мехури по кожата;

алергични кожни реакции; възпаление на устата (стоматит); понижаване на кръвното налягане;

объркване; халюцинации; ставна болка; мускулна болка; промяна във вкуса или загуба на вкуса

на храната.

Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

оценка):

Реакции на свръхчувствителност с болка в гърдите или корема, симптоми на постоянно ниска

кръвна захар.

Освен това Вашият лекар може да установи промени в показателите при изследвания на кръвта

или урината.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Clopidogrel Zentiva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Придържайте се към условията за съхранение, отбелязани върху картонената опаковка.

Ако Clopidogrel Zentiva се доставя в PVC/PVDC/алуминиеви блистери, да се съхранява под

30°C.

Ако Clopidogrel Zentiva се доставя в изцяло алуминиеви блистери, не се изискват специални

условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство, ако забележите някакви видими белези на нарушаване

качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Clopidogrel Zentiva

Активното вещество е клопидогрел. Всяка таблетка съдържа 75 mg клопидогрел (като

хидрогенсулфат).

Другите съставки са (вижте точка 2 ‘Clopidogrel Zentiva съдържа лактоза’ и ‘Clopidogrel Zentiva

съдържа хидрогенирано рициново масло’):

Ядро на таблетката: манитол (Е421), хидрогенирано рициново масло, микрокристална

целулоза, макрогол 6000 и ниско субституирана хидроксипропилцелулоза,

Таблетна обвивка: лактоза монохидрат (млечна захар), хипромелоза (Е464), триацетин

(Е1518), червен железен оксид (Е172) и титанов диоксид (Е171),

Полиращ агент: карнаубски восък.

Как изглежда Clopidogrel Zentiva и какво съдържа опаковката

Clopidogrel Zentiva 75 mg филмирани таблетки (таблетки) са кръгли, двойно-изпъкнали, розови,

с гравирано числото “75“ на едната страна и числото “1171” на другата страна. Clopidogrel

Zentiva се доставя в картонени кутии, съдържащи:

7, 14, 28, 30, 50, 84, 90 и 100 таблетки, в PVC/PVDC/алуминиеви блистери или изцяло

алуминиеви блистери

50x1 таблетки в PVC/PVDC/алуминиеви блистери или изцяло алуминиеви перфорирани

блистери с единични дози.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производители

Притежател на разрешението за употреба:

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prague 10

Чешка република

Производители:

Sanofi Winthrop Industrie

1, rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, Франция

или

Delpharm Dijon

6, boulevard de l'Europe, F-21800 Quétigny, Франция

или

S.C. Zentiva S.A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3,

032266 Bukarest

Румъния

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +32 280 86 420

PV-Belgium@zentiva.com

Lietuva

Zentiva, k.s.

Tel: +370 52152025

PV-Lithuania@zentiva.com

България

Zentiva, k.s.

Тел: + 35924417136

PV-Bulgaria@zentiva.com

Luxembourg/Luxemburg

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +352 208 82330

PV-Luxembourg@zentiva.com

Česká republika

Zentiva, k.s.

Tel: +420 267 241 111

PV-Czech-Republic@zentiva.com

Magyarország

Zentiva Pharma Kft.

Tel.: +36 1 299 1058

PV-Hungary@zentiva.com

Danmark

Zentiva Denmark ApS

Tlf: +45 787 68 400

PV-Denmark@zentiva.com

Malta

Zentiva, k.s.

Tel: +356 2778 0890

PV-Malta@zentiva.com

Deutschland

Zentiva Pharma GmbH

Tel: +49 (0) 800 53 53 010

PV-Germany@zentiva.com

Nederland

Zentiva, k.s.

Tel: +31 202 253 638

PV-Netherlands@zentiva.com

Eesti

Zentiva, k.s.

Tel: +372 52 70308

PV-Estonia@zentiva.com

Norge

Zentiva Denmark ApS

Tlf: +47 219 66 203

PV-Norway@zentiva.com

Ελλάδα

Zentiva, k.s.

Τηλ: +30 211 198 7510

PV-Greece@zentiva.com

Österreich

Zentiva Denmark ApS

Tel: +43 720 778 877

PV-Austria@zentiva.com

España

Zentiva, k.s.

Tel: +34 931 815 250

PV-Spain@zentiva.com

Polska

Zentiva Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 375 92 00

PV-Poland@zentiva.com

France

Zentiva France

Tél: +33 (0) 800 089 219

PV-France@zentiva.com

Portugal

Zentiva Portugal, Lda

Tel: +351210601360

PV-Portugal@zentiva.com

Hrvatska

Zentiva d.o.o.

Tel: +385 1 6641 830

PV-Croatia@zentiva.com

Ireland

Zentiva, k.s.

Tel: +353 766 803 944

PV-Ireland@zentiva.com

România

ZENTIVA S.A.

Tel: +4 021.304.7597

PV-Romania@zentiva.com

Slovenija

Zentiva, k.s.

Tel: +386 360 00 408

PV-Slovenia@zentiva.com

Ísland

Zentiva Denmark ApS

Sími: +354 539 0650

PV-Iceland@zentiva.com

Slovenská republika

Zentiva, a.s.

Tel: +421 2 3918 3010

PV-Slovakia@zentiva.com

Italia

Zentiva Italia S.r.l.

Tel: +39-02-38598801

PV-Italy@zentiva.com

Suomi/Finland

Zentiva Denmark ApS

Puh/Tel: +358 942 598 648

PV-Finland@zentiva.com

Κύπρος

Zentiva, k.s.

Τηλ: +357 240 30 144

PV-Cyprus@zentiva.com

Sverige

Zentiva Denmark ApS

Tel: +46 840 838 822

PV-Sweden@zentiva.com

Latvija

Zentiva, k.s.

Tel: +371 67893939

PV-Latvia@zentiva.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Zentiva, k.s.

Tel: +44 (0) 800 090 2408

PV-United-Kingdom@zentiva.com

Дата на последно преразглеждане на листовката месец ГГГГ.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Clopidogrel Zentiva 75 mg филмирани таблетки

Clopidogrel Zentiva 300 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Clopidogrel Zentiva 75 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg клопидогрел (clopidogrel) (като хидрогенсулфат).

Помощни вещества с известно действие:

Всяка филмирана таблетка съдържа 3 mg лактоза и 3,3 mg хидрогенирано рициново масло.

Clopidogrel Zentiva 300 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg клопидогрел (clopidogrel) (като хидрогенсулфат).

Помощни вещества с известно действие:

Всяка филмирана таблетка съдържа 12 mg лактоза и 13,2 mg хидрогенирано рициново масло.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Clopidogrel Zentiva 75 mg филмирани таблетки

Розови, кръгли, двойно-изпъкнали, с надпис “75“ на едната страна и “1171” на другата страна.

Clopidogrel Zentiva 300 mg филмирани таблетки

Розови, продълговати с гравиран надпис “300“ на едната страна и “1332” на другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Вторично предпазване от атеротромботични инциденти

Клопидогрел е показан при:

Възрастни пациенти с миокарден инфаркт (от няколко дни до 35 дни), исхемичен инсулт

(от 7-мия ден до 6-тия месец) или установено периферно артериално заболяване.

Възрастни пациенти с остър коронарен синдром:

Остър коронарен синдром без елевация на ST -сегмента (нестабилна стенокардия

или миокарден инфаркт без Q-зъбец), включително пациенти, на които е поставен

стент след перкутанна коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова

киселина (АСК).

Остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента, в комбинация с АСК при

медикаментозно лекувани пациенти, подходящи за тромболитична терапия.

При пациенти с преходна исхемична атака (Transient Ischemic Attack, TIA) с умерен до висок

риск или лек исхемичен инсулт (Ischemic Stroke, IS)

Клопидогрел в комбинация с АСК е показан при:

Възрастни пациенти с TIA с умерен до висок риск (ABCD2

скор ≥4) или с лек IS

(NIHSS

≤3) в рамките на 24 часа от събитието.

Предпазване от атеротромботични и тромбоемболични инциденти при предсърдно мъждене

При възрастни пациенти с предсърдно мъждене, които имат поне един рисков фактор за съдови

инциденти, които не са подходящи за лечение с антагонисти на витамин К (VKA) и които имат

нисък риск за кървене, клопидогрел е показан в комбинация с АСК за предпазване от

атеротромботични и тромбоемболични инциденти, включително инсулт.

За допълнителна информация вижте точка 5.1.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни и старческа възраст

Clopidogrel Zentiva 75 mg филмирани таблетки

Клопидогрел трябва да се прилага като единична дневна доза от 75 mg.

Clopidogrel Zentiva 300 mg филмирани таблетки

Тази таблетка от 300 mg клопидогрел е предназначена за прилагане като натоварваща

доза.

При пациенти с остър коронарен синдром:

Остър коронарен синдром без елевация на ST -сегмента (нестабилна стенокардия или

миокарден инфаркт без Q-зъбец): лечението с клопидогрел трябва да започне с

единична натоварваща доза от 300 mg или 600 mg. При пациенти на възраст <75 години

може да се обмисли натоварваща доза 600 mg, когато се предвижда перкутанна

коронарна интервенция (вж. точка 4.4). Лечението с клопидогрел трябва да бъде

продължено със 75 mg веднъж дневно (с ацетилсалицилова киселина (AСК) 75 mg-

325 mg дневно). Тъй като по-високите дози на АСК се свързват с повишен риск от

кървене, се препоръчва дозата на АСК да не превишава 100 mg. Оптималната

продължителност на лечението не е официално установена. Данните от клинични

изпитвания са в подкрепа на употребата на клопидогрел до 12 месеца, като максимален

ефект се наблюдава на 3-ия месец (вж. точка 5.1).

Остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента: клопидогрел трябва да бъде

прилаган като еднократна дневна доза от 75 mg като се започва с 300 mg натоварваща

доза в комбинация с АСК и с/без тромболитици. За медикаментозно лекувани пациенти

на възраст над 75 години клопидогрел трябва да се започне без натоварваща доза.

Комбинирано лечение трябва да се започне възможно най-рано след началото на

симптомите и да бъде продължено поне за четири седмици. Ползата от комбинирането

на клопидогрел с АСК за повече от четири седмици не е била проучвана при това

показание (вж. точка 5.1).

Възрастни пациенти с TIA с умерен до висок риск или лек IS:

При възрастни пациенти с TIA с умерен до висок риск (ABCD2 скор ≥4) или с лек IS

(NIHSS ≤3) трябва да се приложи натоварваща доза клопидогрел 300 mg, последвана от

75 mg веднъж дневно и АСК (75 mg -100 mg веднъж дневно). Лечението с клопидогрел

и АСК трябва да започне в рамките на 24 часа след събитието и да продължи 21 дни,

последвано от антитромбоцитна монотерапия.

________________________________

Възраст, кръвно налягане, клинични характеристики, продължителност и диагноза захарен

диабет

Скала за инсулт на Националните институти по здравеопазване

При пациенти с предсърдно мъждене, клопидогрел трябва да се прилага като еднократна

дневна доза от 75 mg. АСК (75-100 mg дневно) трябва да се започне и да продължи в

комбинация с клопидогрел (вж. точка 5.1).

Ако е пропусната доза:

В рамките на по-малко от 12 часа след редовно определеното време: пациентите трябва

да приемат дозата незабавно и после да приемат следващата доза в редовно

определеното време.

При повече от 12 часа: пациентите трябва да приемат следващата доза в редовно

определеното време и не трябва да удвояват дозата.

Педиатрична популация

Клопидогрел не трябва да се прилага при деца поради съображения относно ефикасността (вж.

точка 5.1).

Бъбречно увреждане

Терапевтичният опит е ограничен при пациенти с бъбречно увреждане (вж точка 4.4).

Чернодробно увреждане

Терапевтичният опит е ограничен при пациенти с умерено изразено чернодробно заболяване,

при които може да има хеморaгична диатеза (вж точка 4.4).

Начин на приложение

За перорално приложение

Може да се прилага със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 2 или точка 6.1.

Тежко чернодробно увреждане.

Активно патологично кървене като пептична язва или интракраниална хеморагия.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Кървене и хематологични нарушения

Поради риск от кървене и хематологични нежелани реакции, веднага трябва да се вземе

предвид определянето на кръвната картина и/или други подходящи изследвания, в случай на

поява на клинични симптоми, насочващи към кървене по време на лечението (вж. точка 4.8).

Подобно на други антитромботични средства, клопидогрел трябва да се прилага с внимание

при пациенти, които може да са изложени на опасност от усилено кървене поради травма,

хирургична интервенция или други патологични състояния и при пациенти, лекувани с AСК,

хепарин, глюкопротеин IIb/IIIa инхибитори или нестероидни противовъзпалителни лекарства

(НСПВЛ), включително COX-2 инхибитори, или селективни инхибитори на обратното

захващане на серотонина (SSRIs), или силни индуктори на CYP2C19 или други лекарствени

продукти, свързани с риск от кървене, като пентоксифилин (вж. точка 4.5). Пациентите трябва

да бъдат внимателно наблюдавани за признаци на кървене, включително и окултно кървене,

особено през първите седмици на лечението и/или след инвазивни кардиологични процедури

или хирургия. Едновременното приложение на клопидогрел с перорални антикоагуланти не се

препоръчва, тъй като може да увеличи интензивността на кървене (вж. точка 4.5).

Ако пациентът подлежи на планова операция и антиагрегантният ефект е временно нежелан,

клопидогрел трябва да се спре 7 дни преди хирургичната интервенция. Пациентите трябва да

информират лекарите и зъболекарите, че приемат клопидогрел преди насрочване на хирургична

манипулация и преди приемането на нов лекарствен продукт. Клопидогрел удължава времето

на кървене и трябва да се прилага с внимание при пациенти, които имат нарушения със

склонност към кървене (специално стомашно-чревни и вътреочни).

Пациентите трябва да бъдат уведомени, че времето за спиране на кървенето е по-

продължително от обичайното при лечение с клопидогрел (самостоятелно или в комбинация с

AСК), а те от своя страна трябва да съобщават на своя лекар за всяко необичайно кървене

(локализация или продължителност).

Употребата на натоварваща доза клопидогрел 600 mg не се препоръчва при пациенти с остър

коронарен синдром без елевация на ST сегмента и възраст ≥75 години поради повишен риск от

кървене при тази популация.

Тромботична тробоцитопенична пурпура (ТТП)

Случаи на тромботична тромбоцитопенична пурпура (TTП) са докладвани много рядко след

употреба на клопидогрел, понякога и след краткотрайно лечение. Тя се характеризира с

тромбоцитопения и микроангиопатична хемолитична анемия, придружена с неврологични

изменения, бъбречна дисфунция или фебрилитет. ТТП е потенциално фатално състояние,

изискващо бързо лечение, включително плазмафереза.

Придобита хемофилия

Има съобщения за придобита хемофилия след употреба на клопидогрел. В случаи на

потвърдено изолирано удължаване на активираното парциално тромбопластиново време (aPTT)

със или без кървене, трябва да се има предвид придобита хемофилия. Пациентите с потвърдена

диагноза придобита хемофилия трябва да се наблюдават и лекуват от специалист и

приложението на клопидогрел трябва да се преустанови.

Скорошен исхемичен инсулт

Започване на терапията

При пациенти с остър лек IS или с TIA с умерен до висок риск, двойната

антиромбоцитна терапия (клопидогрел и АСК) трябва да започне не по-късно от 24

часа след началото на събитието.

Липсват данни относно съотношението полза-риск при краткосрочна двойна

антитромбоцитна терапия при пациенти с остър лек IS или с TIA с умерен до висок

риск с анамнеза за (нетравматичен) вътречерепен кръвоизлив.

При пациенти с IS, който не е лек, монотерапията с клопидогрел трябва да започне

само след първите 7 дни от събитието.

Пациенти с IS, който не лек (NIHSS >4)

Предвид липсата на данни, не се препоръчва използването на двойна антитромбоцитна

терапия (вж. точка 4.1).

Скорошен лек IS или TIA с умерен до висок риск при пациенти, за които е показана или

планирана интервенция

Липсват данни в подкрепа на използването на двойна антитромбоцитна терапия при

пациенти, за които е показано лечение с каротидна ендартеректомия или

интраваскуларна тромбектомия, или при пациенти, планирани за тромболиза или

антикоагулантна терапия. В тези ситуации не се препоръчва двойна антитромбоцитна

терапия.

Цитохром P450 2C19 (CYP2C19)

Фармакогенетика: При пациентите, които са слаби CYP2C19 метаболизатори, клопидогрел в

препоръчителните дози образува по-малко от активния метаболит на клопидогрел и има по-

малък ефект върху тромбоцитната функция. Съществуват тестове за идентифициране на

CYP2C19 генотипа на пациента.

Тъй като клопидогрел се метаболизира частично до своя активен метаболит от CYP2C19,

употребата на лекарствени продукти, които инхибират активността на този ензим, се очаква да

доведе до понижени лекарствени нива на активния метаболит на клопидогрел. Клиничната

значимост на това взаимодействие е неизяснена. Като предпазна мярка не трябва да се

използват едновременно силни или умерени CYP 2C19 инхибитори (вж. точка 4.5 за списък на

CYP2C19 инхибитори, вж. също точка 5.2).

Употребата на лекарствени продукти, които индуцират активността на CYP2C19, се очаква да

доведе до повишени нива на активния метаболит на клопидогрел и може да увеличи риска от

кървене. Като предпазна мярка трябва да се избягва съпътстващата употреба на силни

индуктори на CYP2C19 (вж. точка 4.5).

Субстрати на CYP2C8

Необходимо е повишено внимание при пациенти, лекувани едновременно с клопидогрел и

лекарствени продукти, субстрати на CYP2C8 (вж. точка 4.5).

Кръстосана реактивност между тиенопиридините

При пациентите трябва да се снеме анамнеза за свръхчувствителност към тиенопиридини (като

клопидогрел, тиклопидин, прасугрел), тъй като се съобщава за кръстосана реактивност между

тиенопиридините (вж. точка 4.8). Тиенопиридините могат да причинят леки до тежки

алергични реакции, като обрив, ангиоедем или хематологични кръстосани реакции, като

тромбоцитопения и неутропения. Пациенти, които са развили предишна алергична реакция

и/или хематологична реакция към един тиенопиридин, може да имат повишен риск от развитие

на същата или друга реакция към друг тиенопиридин. Препоръчва се наблюдение за признаци

на свръхчувствителност при пациенти с известна алергия към тиенопиридини.

Бъбречно увреждане

Терапевтичният опит при пациенти с бъбречно увреждане е ограничен. Следователно при

такива пациенти клопидогрел трябва да се прилага с повишено внимание (вж. точка 4.2).

Чернодробно увреждане

Опитът е ограничен при пациенти с умерено изразено чернодробно заболяване, които могат да

имат хеморагична диатеза. По тази причина клопидогрел трябва да се прилага с повишено

внимание при тази популация (вж точка 4.2).

Помощни вещества

Clopidogrel Zentiva съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна

непоносимост, пълен лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция, не трябва да

приемат този лекарствен продукт.

Този лекарствен продукт съдържа хидрогенирано рициново масло, което може да причини

стомашно разстройство и диария.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Лекарствени продукти, свързани с риск от кървене

Съществува повишен риск от кървене поради потенциалния адитивен ефект. Едновременното

приложение на лекарствени продукти, свързани с риск от кървене трябва да се извършва с

повишено внимание (вж. точка 4.4).

Перорални антикоагуланти

Едновременното приложение на клопидогрел с перорални антикоагуланти не се препоръчва,

тъй като може да увеличи интензивността на кървене (вж. точка 4.4). Въпреки, че

приложението на клопидогрел 75 mg/дневно не променя фармакокинетиката на S-варфарин или

Международното Нормализирано Съотношение (INR) при пациенти, получаващи

продължителна терапия с варфарин, едновременното приложение на клопидогрел с варфарин

повишава риска от кървене поради независими ефекти върху хемостазата.

Глюкопротеин IIb/IIIa инхибитори

Клопидогрел трябва се прилага с повишено внимание при пациенти, които приемат

едновременно глюкопротеин IIb/IIIa инхибитори (вж. точка 4.4).

Ацетилсалицилова киселина (АСК)

АСК не променя клопидогрел-медиираната инхибиция на АДФ-индуцираната тромбоцитна

агрегация, но клопидогрел усилва ефекта на АСК върху колаген-индуцираната тромбоцитна

агрегация. Едновременното приложение на 500 mg АСК двукратно дневно за един ден обаче, не

удължава значително времето на кървене, предизвикано от лечението с клопидогрел. Възможно

е фармакодинамично взаимодействие между клопидогрел и АСК, което увеличава риска от

кървене. Следователно, едновременната им употреба трябва да става с повишено внимание (вж.

точка 4.4). Въпреки това клопидогрел и АСК са прилагани едновременно до една година (вж.

точка 5.1).

Хепарин

В клинично проучване при здрави хора клопидогрел не налага промяна на дозата на хепарина,

нито променя ефекта му върху коагулацията. Едновременното приложение с хепарин не е

довело до ефект върху потискането на тромбоцитната агрегация, предизвикано от клопидогрел.

Възможно е фармакодинамично взаимодействие между клопидогрел и хепарин, което

увеличава риска от кървене. Следователно, едновременната им употреба трябва да става с

повишено внимание (вж. точка 4.4).

Тромболитици

Безопасността на едновременното приложение на клопидогрел, фибрин или не-фибрин

специфични тромболитични агенти и хепарин е оценена при пациенти с остър миокарден

инфаркт. Честотата на клинично значимото кървене е била сходна с тази, наблюдавана при

едновременно приложение на тромболитични агенти и хепарин с АСК (вж. точка 4.8).

Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ)

В клинично проучване, проведено при здрави доброволци, едновременното приложение на

клопидогрел и напроксен повишава окултните стомашно-чревни кръвоизливи. Поради липса на

проучвания за взаимодействия с други НСПВЛ обаче, понастоящем не е ясно дали има

повишен риск от стомашно-чревно кървене с всички НСПВЛ. Следователно НСПВЛ,

включително CОХ-2 инхибитори и клопидогрел трябва да се прилагат едновременно с

повишено внимание (вж. точка 4.4).

Селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs)

Тъй като SSRIs повлияват тромбоцитната активация и повишават риска от кървене,

едновременното приложение на SSRIs с клопидогрел трябва да става с повишено внимание.

Друго съпътстващо лечение

Индуктори на CYP2C19

Тъй като клопидогрел се метаболизира до неговия активен метаболит частично от CYP2C19,

очаква се употребата на лекарствени продукти, които индуцират активността на този ензим, да

доведе до повишени нива на активния метаболит на клопидогрел.

Рифампицин силно индуцира CYP2C19, което води както до повишени нива на активния

метаболит на клопидогрел, така и до инхибиране на тромбоцитите, което в частност може да

увеличи риска от кървене. Като предпазна мярка трябва да се избягва съпътстващата употреба

на силни индуктори на CYP2C19 (вж. точка 4.4).

Инхибитори на CYP2C19

Тъй като клопидогрел се метаболизира частично от CYP2C19 до неговия активен метаболит,

очаква се употребата на лекарствени продукти, които инхибират активността на този ензим, да

доведе до понижени лекарствени нива на активния метаболит на клопидогрел. Клиничната

значимост на това взаимодействие е неизяснена. Като предпазна мярка не трябва да се

използват едновременно силни или умерени CYP2C19 инхибитори (вж. точки 4.4 и 5.2).

Лекарствените продукти, които са силни или умерени инхибитори на CYP2C19 включват

например омепразол и езомепразол, флувоксамин, флуоксетин, моклобемид, вориконазол,

флуконазол, тиклопидин, карбамазепин и ефавиренц.

Инхибитори на протонната помпа (PPI)

Омепразол 80 mg веднъж дневно, приложен по едно и също време с клопидогрел или с

интервал от 12 часа между приложението на двете лекарства, намалява експозицията на

активния метаболит с 45% (натоварваща доза) и 40% (поддържаща доза). Намалението е

свързано с 39% (натоварваща доза) и 21% (поддържаща доза) понижаване на инхибирането на

тромбоцитната агрегация. Очаква се езомепразол да показва подобно взаимодействие с

клопидогрел.

Съобщавани са противоречиви данни за клиничното значение на това фармакокинетично

(ФК)/фармакодинамично (ФД) взаимодействие от гледна точка на значими сърдечно-съдови

събития и от обсервационни и от клинични проучвания. Като предпазна мярка, едновременната

употреба на омепразол или езомепразол трябва да се избягва (вж. точка 4.4).

Наблюдавано е по-слабо изразено понижение на метаболитната експозиция с пантопразол или

ланзопразол.

Плазмените концентрации на активния метаболит са понижени с 20% (натоварваща доза) и с

14% (поддържаща доза) по време на съпътстващо лечение с пантопразол 80 mg веднъж дневно.

Това е свързано с понижение на средното инхибиране на тромбоцитната агрегация съответно с

15% и 11%. Тези резултати показват, че клопидогрел може да бъде прилаган с пантопразол.

Няма доказателства, че други лекарствени продукти, намаляващи стомашната киселинност като

H2 блокерите или антиацидите повлияват антитромбоцитната активност на клопидогрел.

Антиретровирусна терапия (АРТ), комбинирана с фармакокинетичен енхансер

Пациенти с HIV, лекувани с антиретровирусна терапия (АРТ), комбинирана с

фармакокинетичен енхансер, са изложени на висок риск от съдови събития.

Наблюдавана е значително намалена тромбоцитна инхибиция при пациенти с HIV, лекувани с

АРТ, подсилена с ритонавир или кобицистат. Въпреки че клиничното значение на тези находки

е несигурно, има спонтанни съобщения за HIV-инфектирани пациенти, лекувани с АРТ,

подсилена с ритонавир, които са получили повторни оклузивни събития след възстановяване на

проходимостта, или са претърпели тромботични събития при натоварващата схема на лечение с

клопидогрел. Средната тромбоцитна инхибиция може да бъде намалена при съпътстваща

употреба на клопидогрел и ритонавир. Следователно, съпътстващата употреба на клопидогрел

с подсилени АРТ терапии не се препоръчва.

Други лекарствени продукти

За проучване на потенциални фармакодинамични и фармакокинетични взаимодействия на

клопидогрел и други съпътстващи лекарствени продукти, са проведени значителен брой

клинични проучвания. Не са наблюдавани клинично значими фармакодинамични

взаимодействия, когато клопидогрел е прилаган едновременно с атенолол, нифедипин, или с

атенолол и нифедипин заедно. Фармакодинамичната активност на клопидогрел не се повлиява

значително при едновременно приложение с фенобарбитал или естроген.

Фармакокинетиката на дигоксин или теофилин не се променя от едновременно прилагане на

клопидогрел. Антиацидите не променят степента на абсорбция на клопидогрел.

Данни от проучването CAPRIE показват, че фенитоин и толбутамид, които се метаболизират от

CYP2C9, могат безопасно да се прилагат едновременно с клопидогрел.

Лекарствени продукти, субстрати на CYP2C8

Показано е, че клопидогрел повишава експозицията на репаглинид при здрави доброволци. In

vitro проучвания показват, че повишаването на експозицията на репаглинид се дължи на

инхибиране на CYP2C8 от глюкуроновия метаболит на клопидогрел. Поради риска от

повишаване на плазмените концентрации, едновременното приложение на клопидогрел и

лекарства, които се елиминират предимно чрез CYP2C8 метаболизъм (напр. репаглинид,

паклитаксел), трябва да се предприема с повишено внимание (вж. точка 4.4).

Освен информацията за специфичните лекарствени взаимодействия, представена по-горе,

проучвания за взаимодействия с клопидогрел и някои други лекарствени продукти, прилагани

често при пациенти с атеротромботични заболявания, не са провеждани. Пациентите, участвали

в клинични изпитвания с клопидогрел обаче, са получавали голям брой съпътстващи

лекарствени продукти, включващи диуретици, бета блокери, ACE-инхибитори, калциеви

антагонисти, холестерол понижаващи лекарства, коронарни вазодилатори, антидиабетни

лекарства (включително инсулин), антиепилептични лекарства, и GP IIb/IIIa антагонисти без

доказателства за клинично значими нежелани взаимодействия.

Както и при други перорални P2Y12 инхибитори, едновременното приложение на опиоидни

агонисти има потенциал да забави и намали абсорбцията на клопидогрел вероятно поради

забавено изпразване на стомаха. Клиничното значение не е известно. Трябва да се обмисли

употребата на парентерално антитромбоцитно средство при пациенти с остър коронарен

синдром, изискващи едновременно приложение на морфин или други опиоидни агонисти.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Поради липса на клинични данни относно експозицията на клопидогрел по време на

бременност, за предпочитане е като предпазна мярка да не се използва клопидогрел по време на

бременност.

Експерименталните проучвания при животни не показват преки или непреки вредни ефекти по

отношение на бременността, ембрионалното/фетално развитие, раждането или постнаталното

развитие (вж. точка 5.3).

Кърмене

Не е известно дали клопидогрел се екскретира в кърмата. Проучванията при животни показват

екскреция на клопидогрел в млякото. Като предпазна мярка, кърменето не трябва да

продължава по време на лечението с Clopidogrel Zentiva.

Фертилитет

Проучвания при животни не са показали, че клопидогрел повлиява фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Клопидогрел не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Безопасността на клопидогрел е била оценена при повече от 44 000 пациенти, които са

участвали в клинични проучвания, включващи над 12 000 пациенти, лекувани за 1 година или

повече. Като цяло, клопидогрел 75 mg/дневно е сравним с АСК 325 mg/дневно в CAPRIE

независимо от възрастта, пола и расата. Клинично значимите нежелани лекарствени реакции,

наблюдавани в проучванията CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT и ACTIVE-A са обсъдени

по-долу. В допълнение към опита от клиничните проучвания, нежелани лекарствени реакции са

съобщавани и спонтанно.

Кървенето е най-често съобщаваната реакция както при клиничните проучвания, така и при

постмаркетинговия опит, където е съобщавана най-често през първия месец на лечението.

В CAPRIE, при пациенти лекувани с клопидогрел или АСК, общата честота на кървене е 9,3%.

Честотата на тежките случаи е сходна при клопидогрел и АСК.

В CURE, не е наблюдаван по-голям брой на случаи на масивно кървене с клопидогрел плюс

АСК през първите 7 дни след коронарен байпас при пациенти, които са спрели терапията

повече от пет дни преди операцията. При пациенти, останали на терапия в продължение на 5

дни след коронарния байпас, честотата на случаите е била 9,6% за клопидогрел плюс АСК, и

6,3% за плацебо плюс АСК.

В CLARITY е наблюдавано общо увеличение на кървенето в групата клопидогрел плюс АСК

спрямо групата на плацебо плюс АСК. Честотата на масивно кървене при групите е сходна.

Това е наблюдавано и в подгрупите от пациенти, определени по характеристики на изходно

ниво и вида на фибринолитичното или хепариново лечение.

В COMMIT, общата честота на нецеребрално масивно кървене или церебрално кървене е ниска

и сходна и при двете групи.

В ACTIVE-A честотата на масивно кървене е по-висока в групата на клопидогрел + АСК,

отколкото в групата на плацебо + АСК (6,7% спрямо 4,3%). Масивното кървене е било главно

от екстракраниален произход в двете групи (5,3% в групата на клопидогрел + АСК, 3,5% в

групата на плацебо + АСК), главно от гастро-интестиналния тракт (3,5% спрямо 1,8%).

Наблюдавано е прекомерно интракраниално кървене в групата на клопидогрел + АСК спрямо

групата на плацебо + АСК (1,4% спрямо 0,8%, съответно). Не е наблюдавана статистически

значима разлика в честотата на фатално кървене (1,1% в групата на клопидогрел + АСК и 0,7%

в групата на плацебо + АСК) и хеморагичен инсулт (съответно 0,8% и 0,6%) между двете

групи.

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите лекарствени реакции, настъпили по време на клиничните проучвания или

съобщени спонтанно, са представени в таблицата по-долу. Тяхната честота е определена въз

основа на следната конвенция: чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки

(≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не

може да бъде направена оценка). Във всеки системо-органен клас, нежеланите лекарствени

реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Прочетете целия документ

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/860041/2011

EMEA/H/C/00975

Резюме на EPAR за обществено ползване

Clopidogrel Zentiva

clopidogrel

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Clopidogrel Zentiva. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за

издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба за Clopidogrel

Zentiva.

Какво представлява Clopidogrel Zentiva?

Clopidogrel Zentiva лекарство, което съдържа активното вещество клопидогрел (clopidogrel).

Предлага се под формата на розови таблетки (кръгли: 75 mg, продълговати: 300 mg).

За какво се използва Clopidogrel Zentiva?

Clopidogrel Zentiva се използва за предотвратяване на проблеми, причинени от кръвни съсиреци,

при възрастни със следните състояния:

пациенти, прекарали наскоро миокарден инфаркт (сърдечен пристъп). Лечението с Clopidogrel

Zentiva може да се започне от няколко дни до 35 дни след пристъпа;

пациенти, прекарали наскоро исхемичен инсулт (удар, причинен от недостиг на

кръвоснабдяване в част от моз

ъка). Лечението с Clopidogrel Zentiva може да се започне от

седем дни до шест месеца след удара;

пациенти с периферно артериално заболяване (проблеми с кръвотока в артериите);

пациенти, които страдат от заболяване, известно като остър коронарен синдром, като в

такива случаи лекарството трябва да се дава в комбинация с аспирин (друго лекарств

о, което

предотвратява образуването на кръвни съсиреци. Острият коронарен синдром включва група

заболявания на сърцето, сред които сърдечен пристъп и нестабилна стенокардия (остра

Previously known as Clopidogrel Zentiva

гръдна болка). Възможно е на някои от пациентите да е поставен стент (къса тръба, поставена

в артерия, за да предотврати затварянето й).

пациенти с атриална фибрилация (неравномерни бързи свивания на горните сърдечни

камери), като е необходимо лекарството да се приема заедно с аспирин. Използва се при

пациенти с поне един рисков фактор за сърдечносъдово съби

тие, напр. сърдечен пристъп или

удар, които не могат да приемат антагонисти на витамин К (други лекарства за

предотвратяване на кръвни съсиреци) и при които има слаб риск от кръвоизлив.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Clopidogrel Zentiva?

Стандартната доза Clopidogrel Zentiva е една таблетка от 75 mg веднъж дневно. При остър

коронарен синдром лечението обикновено започва с натоварваща доза от една таблетка от 300 mg

или четири таблетки от 75 mg. След това се продължава със стандартната доза от 75 mg веднъж

дневно в продължение на най-малко четири седмици (при миокарден инфаркт с елевация на ST-

сегмента) ил

и до 12 месеца (при нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без Q-зъбец).

При остър коронарен синдром и атриална фибрилация Clopidogrel Zentiva се използва заедно с

аспирин, чиято доза не трябва да надвишава 100 mg.

В организма Clopidogrel Zentiva се преобразува в своята активна форма. По генетични причини е

възможно някои пациенти да не са в състояние да преобразуват Cl

opidogrel Zentiva със същата

ефективност, както други, което може да намали степента на повлияване от лекарството. Все още

не е определена оптималната доза за тези пациенти.

Как действа Clopidogrel Zentiva?

Активното вещество в Clopidogrel Zentiva, клопидогрел, е инхибитор на тромбоцитната агрегация.

Това означава, че спомага за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци. Кръвта се

съсирва благодарение на специални клетки в нея, наречени тромбоцити, които се слепват

(агрегират) една с друга. Клопидогрел спира агрегирането на тромбоцитите, като блокира

свързването на веществото аденозин дифосфат (АДФ) със специален рец

ептор на тяхната

повърхност. Това не позволява на тромбоцитите да стават „лепкави”, което намалява риска от

образуване на кръвен съсирек и помага да се предотврати друг сърдечен пристъп или удар.

Как е проучен Clopidogrel Zentiva?

Clopidogrel Zentiva е сравняван с аспирин в проучване, наречено CAPRIE при приблизително 19

000 пациенти, наскоро прекарали сърдечен удар или исхемичен инсулт или които са с установено

периферно артериално заболяване. Основната мярка за ефективност е броят на пациентите, при

които е настъпило ново „исхемично събитие“ (сърдечен пристъп, исхемичен удар или смърт) в

продължение на една до три години.

При остър ко

ронарен синдром Clopidogrel Zentiva е сравняван с плацебо (сляпо лечение) в едно

проучване, обхващащо над 12 000 пациенти със сърдечен удар без елевация на ST сегмента, на

2172 от които е поставен стент по време на проучването (проучване CURE, продължило до една

година). Clopidogrel Zentiva е сравняван също така с плацебо в две пр

оучвания при пациенти с

елевация на ST сегмента: CLARITY, обхващащо над 3000 пациенти и продължило до осем дни и

COMMIT, обхващащо почти 46 000 пациенти, при което пациентите приемат Clopidogrel Zentiva

със или без метопролол (друго лекарство, използвано при проблеми със сърцето или високо

кръвно налягане) за период до четири седмици. В проучванията при остър коронарен синдром

Clopidogrel ZentivaF

EMA/860041/2011

Страница 2/4

всички пациенти приемат и аспирин, а основната мярка за ефективност е броят пациенти, при

които е настъпил „инцидент“, например запушване на артерия, друг сърдечен пристъп или смърт

по време на проучването.

При атриална фибрилация Clopidogrel Zentiva е сравнен с плацебо (и двете се приемат заедно с

аспирин) в едно основно проучване, обхващащо около 7500 пацие

нти с поне един рисков фактор

за съдово събитие и които не могат да приемат лечение с антагонист на витамин К. Пациентите са

лекувани средно за период от три години, като основната мярка за ефективност е броят на

пациентите, при които е настъпило събитие, напр. сърдечен пристъп, исхемичен удар или смърт.

Какви ползи от Clopidogrel Zentiva са установени в проучванията?

Clopidogrel Zentiva е по-ефективен от аспирин за предотвратяване на нови исхемични събития. В

проучването CAPRIE в групата, приемаща Clopidogrel Zentiva има 939 събития в сравнение с 1020

в групата, приемаща аспирин. Това отговаря на относително намаляване на риска с 9% в

сравнение с аспирин. Това означава, че при по-малко пациенти ще възникват нови исхемични

инциденти, ако пр

иемат Clopidogrel Zentiva , отколкото ако приемат аспирин. С други думи, около

10 на 1000 пациенти ще избегнат ново исхемично събитие две години след започване на лечение

с Clopidogrel Zentiva вместо с аспирин.

При остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента общото относително намаляване на

риска от инцидент в сравнение в плацебо е 20%. Намаление има също так

а при пациенти, на

които е поставен стент. При миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента инциденти настъпват

при по-малко от пациентите на Clopidogrel Zentiva, отколкото при пациентите на плацебо (262

срещу 377 в проучването CLARITY и 2121 срещу 2310 в проучването COMMIT). Това показва, че

Clopidogrel Zentiva намалява риска от събитие.

В проучването при атриална фибрилация при п

ациентите, приемащи Clopidogrel Zentiva с

аспирин, рискът от нови събития е намален с 11% в сравнение с прием на плацебо с аспирин,

като най-значителното намаление е при исхемичния удар (28%).

Какви са рисковете, свързани с Clopidogrel Zentiva?

Най-честите нежелани реакции при Clopidogrel Zentiva (наблюдавани при 1 до 10 на 100

пациенти) са хематоми (събиране на кръв под кожата), епистаксис (кръвотечение от носа),

гастроинтестинални кръвоизливи (кървене в стомаха или червата), диария, абдоминални

(стомашни) болки, диспепсия (киселини), синини и кървене при нарушаване целостта на кожата.

За пълния списък на всички наблюдавани при Clopidogrel Zentiva нежелани реакц

ии – вижте

листовката.

Clopidogrel Zentiva е противопоказен за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност

(алергични реакции) към клопидогрел или някоя от другите съставки. Лекарството е

противопоказано при пациенти с тежко чернодробно заболяване или заболяване, което би могло

да причини кървене в стомаха, като язва на стомаха, или мозъчен кръвоизлив.

Какви са основанията за одобряване на Clopidogrel Zentiva?

CHMP решава, че ползите от Clopidogrel Zentiva са по-големи от рисковете, и препоръчва да му

бъде издадено разрешение за употреба.

Clopidogrel ZentivaF

EMA/860041/2011

Страница 3/4

Clopidogrel ZentivaF

EMA/860041/2011

Страница 4/4

Допълнителна информация за Clopidogrel Zentiva:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз,

за Clopidogrel Winthrop на 16 юли 2008 г. Разрешението се основава на разрешението, издадено

за Plavix през 1998 г („информирано съгласие“). Името на лекарството беше сменено на

Clopidogrel Zentiva на 23 август 2011 г.

Пълният текст на EPAR за Clopidogrel Zentiva може да се намери на уебсайта на Агенцията

ema.

europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Clopidogrel Zentiva – прочетете листовката (също част от EPAR)

или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране текста 11-2011.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация