Champix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

варениклин

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

N07BA03

INN (Международно Name):

varenicline

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Прекратяване употребата на тютюн

Терапевтични показания:

Champix е показан за спиране на тютюнопушенето при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 37

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-09-25

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CHAMPIX 0,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,5 mg
варениклин (varenicline) (като тартарат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка с размери 4 mm x 8 mm
Бели, с формата на капсула,
двойноизпъкнали таблетки, с вдлъбнато
релефно означение
“_Pfizer_” от едната страна и “CHX 0.5” от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CHAMPIX е показан за спиране на
тютюнопушенето при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 1 mg варениклин
два пъти дневно, предшествана от
1-седмичен курс
на титриране, както следва:
Ден 1 – 3:
0,5 mg веднъж дневно
Ден 4 – 7:
0,5 mg два пъти дневно
Ден 8 – край на лечението:
1 mg два пъти дневно
Пациентът трябва да определи дата за
спиране на тютюнопушенето. Приемът на
CHAMPIX
трябва обичайно да започне 1-2 седмици
преди тази дата (вж. точка 5.1).
Пациентите трябва да
бъдат лекувани с CHAMPIX 12 седмици.
При пациенти, които са спрели успешно
тютюнопушенето в края на 12-те седмици,
може да се
има предвид 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CHAMPIX 0,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,5 mg
варениклин (varenicline) (като тартарат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка с размери 4 mm x 8 mm
Бели, с формата на капсула,
двойноизпъкнали таблетки, с вдлъбнато
релефно означение
“_Pfizer_” от едната страна и “CHX 0.5” от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CHAMPIX е показан за спиране на
тютюнопушенето при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 1 mg варениклин
два пъти дневно, предшествана от
1-седмичен курс
на титриране, както следва:
Ден 1 – 3:
0,5 mg веднъж дневно
Ден 4 – 7:
0,5 mg два пъти дневно
Ден 8 – край на лечението:
1 mg два пъти дневно
Пациентът трябва да определи дата за
спиране на тютюнопушенето. Приемът на
CHAMPIX
трябва обичайно да започне 1-2 седмици
преди тази дата (вж. точка 5.1).
Пациентите трябва да
бъдат лекувани с CHAMPIX 12 седмици.
При пациенти, които са спрели успешно
тютюнопушенето в края на 12-те седмици,
може да се
има предвид 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-10-2021
Листовка Листовка чешки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-10-2021
Листовка Листовка датски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-10-2021
Листовка Листовка немски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-10-2021
Листовка Листовка естонски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-10-2021
Листовка Листовка гръцки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-10-2021
Листовка Листовка английски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-04-2014
Листовка Листовка френски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-10-2021
Листовка Листовка италиански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-04-2014
Листовка Листовка латвийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-04-2014
Листовка Листовка литовски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-10-2021
Листовка Листовка унгарски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-10-2021
Листовка Листовка малтийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-04-2014
Листовка Листовка нидерландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-04-2014
Листовка Листовка полски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-10-2021
Листовка Листовка португалски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-04-2014
Листовка Листовка румънски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-10-2021
Листовка Листовка словашки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-10-2021
Листовка Листовка словенски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-04-2014
Листовка Листовка фински 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-10-2021
Листовка Листовка шведски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-10-2021
Листовка Листовка норвежки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-10-2021
Листовка Листовка исландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-10-2021
Листовка Листовка хърватски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-04-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите