Champix

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

27-11-2019

Активна съставка:
варениклин
Предлага се от:
Pfizer Europe MA EEIG
АТС код:
N07BA03
INN (Международно Name):
varenicline
Терапевтична група:
Други нервна система препарати,
Терапевтична област:
Прекратяване употребата на тютюн
Терапевтични показания:
Champix е показан за спиране на тютюнопушенето при възрастни.
Каталог на резюме:
Revision: 36
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000699
Дата Оторизация:
2006-09-25
EMEA код:
EMEA/H/C/000699

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

03-04-2014

Листовка Листовка - чешки

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

27-11-2019

Листовка Листовка - датски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

27-11-2019

Листовка Листовка - немски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

27-11-2019

Листовка Листовка - естонски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

03-04-2014

Листовка Листовка - гръцки

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

27-11-2019

Листовка Листовка - английски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

03-04-2014

Листовка Листовка - френски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

27-11-2019

Листовка Листовка - италиански

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

03-04-2014

Листовка Листовка - латвийски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

03-04-2014

Листовка Листовка - литовски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

03-04-2014

Листовка Листовка - унгарски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

03-04-2014

Листовка Листовка - малтийски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

03-04-2014

Листовка Листовка - нидерландски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

03-04-2014

Листовка Листовка - полски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

27-11-2019

Листовка Листовка - португалски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

03-04-2014

Листовка Листовка - румънски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

03-04-2014

Листовка Листовка - словашки

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

03-04-2014

Листовка Листовка - словенски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

03-04-2014

Листовка Листовка - фински

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

27-11-2019

Листовка Листовка - шведски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

27-11-2019

Листовка Листовка - норвежки

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

27-11-2019

Листовка Листовка - исландски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

27-11-2019

Листовка Листовка - хърватски

27-11-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

27-11-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

03-04-2014

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

CHAMPIX 0,5 mg филмирани таблетки

CHAMPIX 1 mg филмирани таблетки

Варениклин (Varenicline)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява CHAMPIX и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете CHAMPIX

Как да приемате CHAMPIX

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате CHAMPIX

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява CHAMPIX и за какво се използва

CHAMPIX съдържа активното вещество варениклин. CHAMPIX е лекарство, което се

употребява при възрастни, за да им помогне да спрат да пушат.

CHAMPIX може да подпомогне облекчаването на симптомите на непреодолимо желание и

отнемане, свързани със спиране на тютюнопушенето.

CHAMPIX може също да намали удоволствието от цигарите, ако пушите, докато провеждате

лечението.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете CHAMPIX

Не приемайте CHAMPIX

ако сте алергични към варениклин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете CHAMPIX.

Има съобщения за депресия, мисли за самоубийство, самоубийствено поведение и опити за

самоубийство при пациенти, приемащи CHAMPIX. Ако приемате CHAMPIX и усетите възбуда,

депресивно настроение, промени в поведението, които безпокоят Вас или Вашето семейство,

или ако имате мисли за самоубийство и самоубийствено поведение, трябва да спрете приема на

CHAMPIX и незабавно да се свържете с Вашия лекар за оценка на лечението.

Ефекти от спиране на тютюнопушенето

Ефектите от промените във Вашия организъм, произлизащи от спиране на тютюнопушенето

със или без лечение с CHAMPIX, могат да променят начина, по който действат други

лекарства. По тази причина в някои случаи може да е необходима корекция на дозата. За

допълнителна информация вижте „Други лекарства и CHAMPIX“.

При някои хора спирането на тютюнопушенето, със или без лечение, е свързано с повишен

риск за настъпване на промени в мисленето или поведението, чувство на потиснатост и

тревожност и може да има връзка с влошаване на психично заболяване. Ако имате анамнеза за

психично разстройство, трябва да обсъдите това с Вашия лекар.

Сърдечни симптоми

Съобщава се за поява на нови или влошаване на съществуващи сърдечни и съдови (сърдечно-

съдови) проблеми основно при хора, които вече имат такива. Съобщете на Вашия лекар, ако

имате някакви промени в симптомите по време на лечението с CHAMPIX. Веднага потърсете

медицинска помощ, ако имате симптоми на сърдечен пристъп или инсулт.

Припадъци

Кажете на Вашия лекар, ако сте получавали припадъци или имате епилепсия преди да

започнете лечението с CHAMPIX. Някои хора съобщават за припадъци, докато приемат

CHAMPIX.

Реакции на свръхчувствителност

Спрете приема на CHAMPIX и незабавно информирайте Вашия лекар, ако получите някои от

следните признаци и симптоми, които може да са показателни за тежка алергична реакция:

подуване на лицето, устните, езика, венците, гърлото или тялото и/или затруднено дишане,

хрипове.

Кожни реакции

При употребата на CHAMPIX се съобщава за потенциално животозастрашаващи кожни обриви

(синдром на Стивънс-Джонсън и еритема мултиформе). Ако получите обрив или белене на

кожата или по кожата Ви се образуват мехури, трябва да спрете да приемате CHAMPIX и да

потърсите спешна медицинска помощ.

Деца и юноши

CHAMPIX не се препоръчва за употреба при педиатрични пациенти, тъй като ефективността не

е доказана.

Други лекарства и CHAMPIX

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

В някои случаи като резултат от спиране на тютюнопушенето със или без CHAMPIX може да

се наложи корекция на дозата на други лекарства. Примерите включват теофилин (лекарство за

лечение на проблеми с дишането), варфарин (лекарство за намаляване на кръвосъсирването) и

инсулин (лекарство за лечение на диабет). Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар

или фармацевт.

Ако имате тежко бъбречно заболяване, трябва да избягвате едновременния прием на

циметидин (лекарство за лечение на стомашни проблеми) и CHAMPIX, тъй като това може да

предизвика повишаване на стойностите на CHAMPIX в кръвта.

Употреба на CHAMPIX с други средства за спиране на тютюнопушенето

Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате CHAMPIX в комбинация с други

средства за спиране на тютюнопушенето.

CHAMPIX с храни и напитки

Получени са съобщения за повишени интоксикиращи ефекти на алкохола при пациенти,

приемащи CHAMPIX. Не е известно обаче дали CHAMPIX в действителност засилва

алкохолната интоксикация.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

За предпочитане е да се избягва употребата на CHAMPIX по време на бременност. Съобщете

на Вашия лекар, ако имате намерение да забременеете.

Въпреки че не е правено проучване, CHAMPIX може да премине в кърмата. Трябва да се

посъветвате с Вашия лекар или фармацевт преди употреба на CHAMPIX.

Шофиране и работа с машини

CHAMPIX може да бъде свързан със замаяност, сънливост и временна загуба на съзнание. Не

трябва да шофирате, да работите със сложни машини или да се занимавате с други потенциално

опасни дейности, докато не разберете дали това лекарство влияе върху способността Ви да

извършвате тези дейности.

3.

Как да приемате CHAMPIX

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

По-вероятно е да спрете да пушите, ако сте мотивиран да спрете. Вашият лекар и фармацевт

могат да осигурят съвет, подкрепа и източници на допълнителна информация, които да

осигурят успех на Вашия опит да спрете тютюнопушенето.

Преди да започнете Вашия курс с CHAMPIX, обикновено трябва да определите дата от втората

седмица на лечението (между ден 8 и ден 14), когато ще спрете да пушите. Ако не желаете или

не можете да определите такава дата в рамките на 2 седмици, може да изберете Ваша дата в

рамките на 5 седмици след началото на лечението. Трябва да напишете тази дата върху

опаковката за напомняне.

CHAMPIX е под формата на бели таблетки (0,5 mg) и светлосини таблетки (1 mg). Вие

започвате Вашето лечение с белите таблетки и след това обикновено преминавате на

светлосините таблетки. Погледнете таблицата по-долу за инструкции за обичайното дозиране,

което трябва да следвате от Ден 1.

Седмица 1

Доза

Ден 1 - 3

От ден 1 до ден 3 Вие трябва да приемате по една бяла филмирана таблетка

CHAMPIX от 0,5 mg веднъж дневно.

Ден 4 – 7

От ден 4 до ден 7 Вие трябва да приемате по една бяла филмирана таблетка

CHAMPIX от 0,5 mg два пъти дневно, една сутрин и една вечер, горе-долу по едно

и също време всеки ден.

Седмица 2

Ден 8 –14

От ден 8 до ден 14 Вие трябва да приемате по една светлосиня филмирана

таблетка CHAMPIX от 1 mg два пъти дневно, една сутрин и една вечер, горе-долу

по едно и също време всеки ден.

Седмици 3 – 12

Ден 15 – край на

лечението

От ден 15 до края на лечението Вие трябва да приемате по една светлосиня

филмирана таблетка CHAMPIX от 1 mg два пъти дневно, една сутрин и една

вечер, горе-долу по едно и също време всеки ден.

След 12-седмично лечение, ако сте спрели да пушите, Вашият лекар може да препоръча

допълнителни 12 седмици лечение с CHAMPIX филмирани таблетки от 1 mg два пъти дневно,

за да Ви помогне да не се върнете към тютюнопушенето.

Ако не сте в състояние или не желаете да се откажете от тютюнопушенето изведнъж, трябва да

го намалите през първите 12 седмици от лечението и да го спрете до края на този период. След

това трябва да продължите да приемате CHAMPIX 1 mg филмирани таблетки два пъти дневно

още 12 седмици, което дава общо 24 седмици лечение.

Ако изпитвате нежелани реакции, които не можете да понесете, Вашият лекар може да реши

временно или трайно да намали дозата Ви до 0,5 mg два пъти дневно.

Ако имате проблеми с бъбреците, трябва да се посъветвате с Вашия лекар, преди да приемате

CHAMPIX. Може да имате нужда от по-ниска доза.

Champix е за перорално приложение.

Таблетките трябва да се поглъщат цели с вода и могат да се приемат със или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза CHAMPIX

Ако случайно приемете повече таблетки CHAMPIX, отколкото е предписал Вашият лекар, Вие

трябва веднага да потърсите медицински съвет или да отидете до най-близкото звено за спешна

медицинска помощ. Вземете Вашата кутия с таблетки с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете CHAMPIX

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. По-важно е да приемате

CHAMPIX редовно по едно и също време всеки ден. Ако забравите да вземете една доза,

приемете я веднага щом си спомните. Ако е в рамките на 3-4 часа преди следващата Ви доза, не

приемайте таблетката, която сте пропуснали.

Ако сте спрели приема на CHAMPIX

В клинични проучвания е доказано, че приемането на всички дози от Вашето лекарство по

съответното време и за препоръчваната продължителност на лечението, описана по-горе, ще

увеличи шансовете Ви да спрете тютюнопушенето. Поради това е важно да продължавате да

вземате CHAMPIX съгласно указанията, описани в горната таблица, освен ако Вашият лекар не

Ви каже да спрете лечението.

При лечение за отказване от тютюнопушене рискът от възобновяване на тютюнопушенето е

повишен в периода, непосредствено след края на лечението. Може временно да изпитате

повишена раздразнителност, желание за пушене, депресия и/или нарушения на съня, когато

спрете да приемате CHAMPIX. В края на лечението Вашият лекар може да реши постепенно да

намали Вашата доза CHAMPIX.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Отказването от тютюнопушене със или без лечение може да причини различни симптоми. Те

могат да включват промени в настроението (например да се усещате депресирани,

раздразнителни, обезсърчени или тревожни), безсъние, трудно концентриране, намалена

сърдечна честота и увеличен апетит или наддаване на тегло.

Трябва да сте запознати с възможната поява на сериозни невропсихични симптоми като

възбуда, потиснато настроение или промени в поведението, по време на опит за спиране на

пушенето със или без CHAMPIX и трябва да се свържете с лекар или фармацевт, ако получите

такива симптоми.

Наблюдават се сериозни нежелани реакции, които са или нечести, или редки, при хора, които

се опитват да откажат тютюнопушенето с CHAMPIX: гърчове, инсулт, инфаркт, мисли за

самоубийство, загуба на връзка с реалността и невъзможност за ясно мислене или преценка

(психоза), промени в мисленето или поведението (като агресия и неестествено поведение).

Има също съобщения за тежки кожни реакции, включително еритема мултиформе (вид обрив)

и синдром на Стивънс-Джонсън (тежко заболяване, съпроводено с образуване на мехури по

кожата, устата, около очите или половите органи) и сериозни алергични реакции, включително

ангиоедем (подуване на лицето, устата или гърлото).

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души:

Възпаление на носа и гърлото, ярки сънища, трудно заспиване, главоболие

Гадене

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души:

Гръдна инфекция, възпаление на синусите

Повишено тегло, понижен апетит, повишен апетит

Сънливост, замайване, промени във вкуса

Задух, кашлица

Киселини в стомаха, повръщане, запек, диария, чувство за подуване, коремна

болка, зъбобол, нарушено храносмилане, газове, сухота в устата

Кожен обрив, сърбеж

Ставна болка, мускулна болка, болки в гърба

Гръдна болка, уморяемост

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души:

Гъбична инфекция, вирусна инфекция

Чувство на паника, затруднено мислене, безпокойство, промени в настроението,

депресия, тревожност, халюцинации, промени в половото влечение

Припадък, треперене, чувство на мудност, понижена чувствителност на допир

Конюнктивит, болки в очите

Шум в ушите

Стенокардия, ускорена сърдечна дейност, сърцебиене, повишена сърдечна честота

Повишено кръвно налягане, горещи вълни

Възпаление на носа, синусите и гърлото, запушване на носа, конгестия на гърлото и

гърдите, пресипнал глас, сенна хрема, дразнене в гърлото, запушени синуси,

прекомерна секреция от носа, причиняваща кашлица, хрема

Ясна кръв в изпражненията, раздразнен стомах, промяна в режима на изхождане,

оригване, язви в устата, болки във венците

Зачервяване на кожата, акне, повишено изпотяване, нощно изпотяване

Мускулни спазми, болки в гръдния кош

Необичайно често уриниране, уриниране през нощта

Увеличено менструално кървене

Дискомфорт в областта на гръдния кош, грипоподобно заболяване, треска, усещане

за слабост или неразположение

Висока кръвна захар

Инфаркт

Мисли за самоубийство

Промени в мисленето или поведението (като агресия)

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 души:

Прекомерна жажда

Чувство на неразположение или потиснатост, забавено мислене

Мозъчен удар

Повишено напрежение в мускулите, затруднен говор, затруднена координация,

намалено усещане за вкус, промени в съня

Нарушено зрение, промяна в цвета на очните ябълки, разширени зеници,

чувствителност на светлина, късогледство, сълзене на очите

Неравномерна сърдечна дейност или нарушения на сърдечния ритъм

Болка в гърлото, хъркане

Кръв при повръщане, промени в изпражненията, обложен език

Скованост на ставите, болки в ребрата

Захар в урината, увеличени обем на урината и честота на уриниране

Течение от влагалището, промени в сексуалните възможности

Усещане за студ, киста

Диабет

Ходене насън

Загуба на връзка с реалността и невъзможност за ясно мислене или преценка

(психоза)

Неестествено поведение

Тежки кожни реакции, включително еритема мултиформе (вид обрив) и синдром на

Стивънс-Джонсън (тежко заболяване, съпроводено с образуване на мехури по

кожата, устата, около очите или половите органи)

Тежки алергични реакции, включително ангиодем (подуване на лицето, устата или

гърлото)

С неизвестна честота:

Временна загуба на съзнание

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате CHAMPIX

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката карта или

картонената кутия след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Блистери: Съхранявайте под 30ºC.

Бутилка: Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа CHAMPIX

Активното вещество е варениклин.

Всяка филмирана таблетка от 0,5 mg съдържа 0,5 mg варениклин (като тартарат).

Всяка филмирана таблетка от 1 mg съдържа 1 mg варениклин (като тартарат).

Другите съставки са:

Ядро на таблетката – CHAMPIX 0,5 mg и 1 mg филмирани

таблетки

Целулоза, микрокристална

Калциев хидрогенфосфат, безводен

Кроскармелоза натрий

Силициев диоксид, колоиден безводен

Магнезиев стеарат

Филмово покритие на таблетката - CHAMPIX 0,5 mg

филмирани таблетки

Хипромелоза

Титанов диоксид (E171)

Макрогол 400

Триацетин

Филмово покритие на таблетката - CHAMPIX 1 mg

филмирани таблетки

Хипромелоза

Титанов диоксид (E171)

Макрогол 400

Индигокармин алуминиев лак (E132)

Триацетин

Как изглежда CHAMPIX и какво съдържа опаковката

CHAMPIX 0,5 mg филмирани таблетки са бели филмирани таблетки с форма на капсула,

с маркировка“Pfizer” и “CHX 0.5”

CHAMPIX филмирани таблетки от 1 mg са светлосини филмирани таблетки с форма на

капсула, с маркировка “Pfizer” и “CHX 1.0”

CHAMPIX се предлага в следните опаковки:

Опаковка за започване на лечението, съдържаща 2 блистера: 1 прозрачен блистер с 11

филмирани таблетки CHAMPIX от 0,5 mg и 1 прозрачен блистер с 14 филмирани

таблетки CHAMPIX от 1 mg в опаковка тип „карта“.

Опаковка за започване на лечението, съдържаща 2 блистера: 1 прозрачен блистер с 11

филмирани таблетки CHAMPIX от 0,5 mg и 14 филмирани таблетки CHAMPIX от 1 mg, и

1 прозрачен блистер с 28 филмирани таблетки или 2 прозрачни блистера с 14 филмирани

таблетки CHAMPIX от 1 mg в опаковка тип „карта“.

Опаковка за започване на лечението в картонена кутия, съдържаща 1 опаковка с

1 прозрачен блистер с 11 филмирани таблетки CHAMPIX по 0,5 mg и 14 филмирани

таблетки по 1 mg и 1 прозрачен блистер с 28 филмирани таблетки или 2 прозрачни

блистера с 14 филмирани таблетки CHAMPIX по 1 mg в опаковка тип „карта“ и 2

опаковки, всяка съдържаща 2 прозрачни блистера с 28 филмирани таблетки или

4 прозрачни блистера с 14 филмирани таблетки CHAMPIX по 1 mg в опаковка тип

„карта“.

Опаковки за продължаване на лечението (поддържащо лечение), съдържащи 2 или

4 прозрачни блистера по 14 филмирани таблетки или 2 прозрачни блистера с

28 филмирани таблетки CHAMPIX от 1 mg в опаковка тип „карта“.

Опаковки за продължаване на лечението (поддържащо лечение), съдържащи 2 или

4 прозрачни блистера по 14 филмирани таблетки или 2 прозрачни блистера с

28 филмирани таблетки CHAMPIX от 0,5 mg в опаковка тип „карта“.

Опаковка за започване на лечението, съдържаща 2 блистера: 1 прозрачен блистер с 11

филмирани таблетки CHAMPIX от 0,5 mg и 1 прозрачен блистер с 14 филмирани

таблетки CHAMPIX от 1 mg в картонена кутия.

Опаковки за продължаване на лечението (поддържащо лечение), съдържащи 2, 4, 8 или

10 прозрачни блистера по 14 филмирани таблетки CHAMPIX от 1 mg в картонена кутия.

Запечатана бяла бутилка от полиетилен с висока плътност, със защитена от деца капачка

на винт, в картонена кутия, съдържаща 56 филмирани таблетки CHAMPIX от 1 mg.

Запечатана бяла бутилка от полиетилен с висока плътност, със защитена от деца капачка

на винт, в картонена кутия, съдържаща 56 филмирани таблетки CHAMPIX от 0,5 mg.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия

Производител

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Германия

или

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Германия

или

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto, 63100

Ascoli Piceno (AP)

Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: + 420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel.: +43 (0) 1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: + 34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za

svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti,

Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Simi: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH),

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: + 44 (0)1304 616161

Дата на последно преразглеждане на листовката: <{MM/ГГГГ}>

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu/

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

CHAMPIX 0,5 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 0,5 mg варениклин (varenicline) (като тартарат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка с размери 4 mm x 8 mm

Бели, с формата на капсула, двойноизпъкнали таблетки, с вдлъбнато релефно означение

Pfizer” от едната страна и “CHX 0.5” от другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

CHAMPIX е показан за спиране на тютюнопушенето при възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната доза е 1 mg варениклин два пъти дневно, предшествана от 1-седмичен курс

на титриране, както следва:

Ден 1 – 3:

0,5 mg веднъж дневно

Ден 4 – 7:

0,5 mg два пъти дневно

Ден 8 – край на лечението:

1 mg два пъти дневно

Пациентът трябва да определи дата за спиране на тютюнопушенето. Приемът на CHAMPIX

трябва обичайно да започне 1-2 седмици преди тази дата (вж. точка 5.1). Пациентите трябва да

бъдат лекувани с CHAMPIX 12 седмици.

При пациенти, които са спрели успешно тютюнопушенето в края на 12-те седмици, може да се

има предвид допълнителен 12-седмичен курс на лечение с CHAMPIX по 1 mg два пъти дневно

за трайност на въздържанието (вж. точка 5.1).

При пациенти, които не са в състояние или не желаят рязко да спрат тютюнопушенето, трябва

да се обмисли постепенен подход за отказ от тютюнопушене с CHAMPIX. Пациентите трябва

да намалят тютюнопушенето през първите 12 седмици от лечението и да се откажат oт

тютюнопушенето до края на този период на лечение. След това трябва да продължат да

приемат CHAMPIX още 12 седмици за общо 24 седмици лечение (вж. точка 5.1).

Пациентите, мотивирани да се откажат и неуспели да спрат тютюнопушенето при предходно

лечение с CHAMPIX, или възобновили тютюнопушенето след лечението, могат да имат полза

от друг опит за спиране на тютюнопушенето с CHAMPIX (вж. точка 5.1).

Дозата може да се понижи временно или трайно до 0,5 mg два пъти дневно при пациенти,

които не могат да понасят нежеланите реакции на CHAMPIX.

При лечението за отказване от тютюнопушенето рискът от възобновяване на тютюнопушенето

е повишен в периода, непосредствено след края на лечението. При пациенти с висок риск от

възобновяване на тютюнопушенето може да се има предвид постепенно намаляване на дозата

(вж. точка 4.4).

Старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2). Тъй като

при пациентите в старческа възраст вероятносттa за намалена бъбречна функция е по-голяма,

предписващите лекари трябва да имат предвид бъбречния статус на пациента в старческа

възраст.

Бъбречно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с леко (изчислен креатининов

клирънс > 50 ml/min и ≤ 80 ml/min) до умерено (изчислен креатининов клирънс ≥ 30 ml/min

и ≤ 50 ml/min) бъбречно увреждане.

При пациенти с умерено бъбречно увреждане, които не могат да понесат нежеланите реакции,

дозировката може да бъде намалена на 1 mg веднъж дневно.

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (изчислен креатининов клирънс < 30 ml/min)

препоръчителната доза CHAMPIX е 1 mg веднъж дневно. Началният прием трябва да бъде 0,5

mg веднъж дневно за първите 3 дни, след което да се увеличи на 1 mg веднъж дневно. Поради

недостатъчен клиничен опит с CHAMPIX при пациенти с терминална бъбречна

недостатъчност, лечението не се препоръчва при тази популация от пациенти (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

CHAMPIX не се препоръчва за употреба при педиатрични пациенти, тъй като ефикасността в

тази популация не е доказана (вж. точки 5.1 и 5.2).

Начин на приложение

CHAMPIX е за перорално приложение и таблетките трябва да се поглъщат цели с вода.

CHAMPIX може да бъде приеман със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефект от спиране на тютюнопушенето

Физиологичните промени в резултат на спиране на тютюнопушенето, със или без лечение с

CHAMPIX, могат да променят фармакокинетиката и фармакодинамиката на някои лекарствени

продукти, поради което да е необходима корекция на дозировката (примерите включват

теофилин, варфарин и инсулин). Тъй като тютюнопушенето индуцира CYP1A2, спирането на

тютюнопушенето може да доведе до нарастване на плазмените нива на субстрати на CYP1A2.

Невропсихични симптоми

По време на постмаркетинговия опит има съобщения за промени в поведението или мисленето,

тревожност, психоза, променливо настроение, агресивно поведение, депресия, суицидна

идеация и поведение и опити за самоубийство при пациенти, опитващи се да спрат

тютюнопушенето с CHAMPIX.

Проведено е голямо, рандомизирано, двойносляпо, контролирано с активно вещество и с

плацебо проучване за сравняване на риска от сериозни невропсихични събития при пациенти

със и без анамнеза за психично разстройство, лекувани за отказване от тютюнопушене с

варениклин, бупропион, пластир за никотин-заместителна терапия (NRT) или плацебо.

Първичната крайна точка за безопасност е съставна, включваща невропсихични нежелани

събития, съобщени при постмаркетинговия опит.

Употребата на варениклин при пациенти със или без анамнеза за психично разстройство не е

свързана с увеличен риск от сериозни невропсихични нежелани събития при съставната

първична крайна точка в сравнение с плацебо (вж. точка 5.1 Фармакодинамични свойства -

Проучване при участници със и без анамнеза за психично нарушение).

Депресивното настроение, рядко включващо суицидна идеация и опит за самоубийство, може

да бъде симптом на никотиновото отнемане.

Клиницистите трябва да имат предвид възможната поява на сериозни невропсихични симптоми

при пациенти, опитващи се да прекратят тютюнопушенето със или без лечение. Ако по време

на лечение с варениклин се появят сериозни невропсихични симптоми, пациентите трябва

незабавно да прекратят употребата на варениклин и да се свържат с медицински специалист за

преоценка на лечението.

Анамнеза за психични нарушения

Спирането на тютюнопушенето със или без фармакотерапия се свързва с обостряне на

подлежащо психично заболяване (напр. депресия).

При проучванията за отказване от тютюнопушене с CHAMPIX са събрани данни при пациенти

с анамнеза за психични нарушения (вж. точка 5.1).

В клинично проучване за спиране на тютюнопушенето невропсихични нежелани събития са

докладвани по-често при пациентите с анамнеза за психични нарушения в сравнение с тези без

анамнеза за психични нарушения, независимо от лечението (вж. точка 5.1).

Необходимо е повишено внимание при пациенти с анамнеза за психично заболяване, като в

тези случаи пациентите трябва да бъдат съветвани по подходящ начин.

Припадъци

По време на клиничните проучвания и пост-маркетинговия опит са получени съобщения за

припадъци при пациенти, лекувани с CHAMPIX, с или без анамнеза за припадъци. CHAMPIX

трябва да бъде прилаган с внимание при пациенти с анамнеза за припадъци или други

състояния, които потенциално биха могли да понижат гърчовия праг.

Спиране на лечението

В края на лечението спирането на CHAMPIX е било свързано с повишена раздразнителност,

желание за пушене, депресия и/или безсъние при до 3% от пациентите. Предписващият лекар

трябва съответно да информира пациента и да обсъди или да има предвид необходимостта от

постепенно намаляване на дозата.

Сърдечно-съдови събития

Пациентите, приемащи CHAMPIX, трябва да бъдат инструктирани да информират своя лекар

при поява на нови или влошаване на съществуващи сърдечно-съдови симптоми и да потърсят

веднага медицинска помощ, ако изпитат признаци и симптоми на миокарден инфаркт или

инсулт (вж. точка 5.1).

Реакции на свръхчувствителност

Има постмаркетингови съобщения за реакции на свръхчувствителност, включително

ангиоедем, при пациенти, лекувани с варениклин. Клиничните белези са включвали подуване

на лицето, устата (езика, устните и венците), шията (гърлото и ларинкса) и крайниците. Има

редки съобщения за животозастрашаващ ангиоедем, налагащ спешна медицинска помощ,

поради нарушение на дишането. Пациенти с тези симптоми трябва да прекратят лечението с

верениклин и незабавно да се свържат с медицински специалист.

Кожни реакции

Има също постмаркетингови съобщения за редки, но тежки кожни реакции, включително

синдром на Stevens-Johnson и еритема мултиформе, при пациенти, приемащи варениклин. Тъй

като тези кожни реакции могат да са животозастрашаващи, пациентите трябва да прекратят

лечението при първия признак на обрив или кожна реакция и незабавно да се свържат с

медицински специалист.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Въз основа на характеристиките на варениклин и клиничния опит до момента CHAMPIX няма

клинично значими лекарствени взаимодействия. Не се препоръчва корекция на дозировката на

CHAMPIX или едновременно прилаганите лекарствени продукти, изброени по-долу.

In vitro проучвания показват, че е малко вероятно варениклин да промени фармакокинетиката

на съединения, метаболизирани предимно чрез цитохром Р450 ензими.

Освен това, тъй като метаболизмът на варениклин представлява по-малко от 10% от неговия

клирънс, малко вероятно е активни вещества, за които е известно, че взаимодействат със

системата цитохром Р450, да променят фармакокинетиката на варениклин (вж. точка 5.2) и по

тази причина не се изисква корекция на дозата на CHAMPIX.

In vitro проучвания демонстрират, че варениклин в терапевтични концентрации не инхибира

бъбречните транспортни протеини при човек. По тази причина е малко вероятно активни

вещества, които се излъчват чрез бъбречна секреция (напр. метформин – вж. по-долу), да бъдат

повлияни от варениклин.

Метформин

Варениклин не повлиява фармакокинетиката на метформин. Метформин няма ефект върху

фармакокинетиката на варениклин.

Циметидин

Едновременното приложение на циметидин и варениклин повишава системната експозиция на

варениклин с 29% поради понижение на бъбречния клирънс на варениклин. На базата на

едновременно приложение с циметидин при пациенти с нормална бъбречна функция, или при

пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане, не се препоръчва корекция на дозата. При

пациенти с тежко бъбречно увреждане едновременното приложение на циметидин и

варениклин трябва да се избягва.

Дигоксин

Варениклин не променя фармакокинетиката в стационарно състояние на дигоксин.

Варфарин

Варениклин не променя фармакокинетиката на варфарин. Протромбиновото време (INR) не се

засяга от варениклин. Спирането на тютюнопушенето само по себе си може да доведе до

промени във фармакокинетиката на варфарин (вж. точка 4.4).

Алкохол

Има ограничени клинични данни за каквото и да e възможно взаимодействие между алкохол и

варениклин. Данни от постмаркетинговия опит съобщават за повишени интоксикиращи ефекти

на алкохола при пациенти, лекувани с варениклин. Причинно-следствената връзка между тези

събития и варениклин не е установена.

Употреба заедно с друго лечение за спиране на тютюнопушенето

Бупропион

Варениклин не промени фармакокинетиката в стационарно състояние на бупропион.

Никотин заместителна терапия (NRT)

Когато варениклин и трансдермална NRT са били приложени едновременно при пушачи за

12 дни, е имало статистически значимо понижение на средното систолно кръвно налягане

(средно 2,6 mmHg), измерено през последния ден на проучването. В това проучване честотата

на гадене, главоболие, повръщане, замайване, диспепсия и умора е била по-голяма при

комбинацията, отколкото при NRT самостоятелно.

Безопасността и ефикасността на CHAMPIX в комбинация с други средства за спиране на

тютюнопушенето не са проучени.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Неголям обем данни за бременни жени не показват малформативна или фетална/неонатална

токсичност, причинена от варениклин (вж. точка 5.1).

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Като предпазна

мярка е за предпочитане да се избягва употребата на варениклин по време на бременност

(вж. точка 5.1).

Кърмене

Не е известно дали варениклин се екскретира в кърмата. Проучвания при животни предполагат,

че варениклин се екскретира в млякото. Решение дали да бъде продължено/прекъснато

кърменето, или да бъде продължено/прекъснато лечението с CHAMPIX, трябва да бъде взето

при отчитане на ползата от кърмене за детето и ползата от лечение с CHAMPIX за жената.

Фертилитет

Няма клинични данни за ефектите на варениклин върху фертилитета.

Неклиничните данни, основани на стандартните проучвания върху фертилитета при мъжки и

женски плъхове, не показват риск при хора (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

CHAMPIX може да повлияе в малка или умерена степен способността за шофиране и работа с

машини.

CHAMPIX може да причини замайване, сънливост и преходна загуба на съзнание и

следователно може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини. На

пациентите се препоръчва да не шофират, да не работят със сложни машини и да не се

занимават с други потенциално опасни дейности, докато не стане известно дали този

лекарствен продукт оказва влияние върху способността им да извършват тези дейности.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Спирането на тютюнопушенето със или без лечение е свързано с различни симптоми.

Например, при пациенти, които се опитват да спират тютюнопушенето, са съобщавани

дисфорично или потиснато настроение; безсъние, раздразнителност, чувство на

неудовлетвореност или гняв; тревожност; затруднена концентрация; неспокойствие; понижена

сърдечна честота; повишен апетит или наддаване на тегло. Нито в дизайна, нито в анализа на

проучванията с CHAMPIX не са правени опити за разграничаване на нежеланите реакции,

свързани с лечението с проучваното лекарство, от такива, възможно свързани с отнемането на

никотина. Нежеланите лекарствени реакции се основават на оценка на данните от проучвания

преди пускането на пазара, фаза 2-3 и са актуализирани въз основа на сборни данни от

18 плацебо-контролирани проучвания, проведени преди и по време на постмаркетинговия

период, включващи приблизително 5 000 пациенти, лекувани с варениклин.

При пациенти, лекувани с препоръчителната доза от 1 mg два пъти дневно след начален период

на титриране, най-често съобщаваното нежелано събитие е било гадене (28,6%). В повечето

случаи гадене е настъпвало в началото на терапевтичния период, било е леко до умерено по

тежест и рядко е водело до прекъсване на лечението.

Таблично представяне на нежеланите реакции

В таблицата по-долу всички нежелани реакции, които са настъпили с честота, по-голяма от

плацебо, са изброени по системо-органен клас и честота (много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100

до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100) и редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000)). При всяко

групиране в зависимост от честотата нежеланите реакции са изброени в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Инфекции и инфестации

Много чести

Назофарингит

Чести

Бронхит, синузит

Нечести

Гъбична инфекция, вирусна инфекция

Нарушения на кръвта и лимфната система

Редки

Понижен брой на тромбоцитите

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Повишено тегло, понижен апетит, повишен апетит

Нечести

Хипергликемия

Редки

Захарен диабет, полидипсия

Психични нарушения

Много чести

Патологични сънища, безсъние

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Нечести

Суицидна идеация, агресия, паническа реакция, патологично

мислене, безпокойство, колебания в настроението, депресия*,

тревожност*, халюцинации*, повишено либидо, понижено либидо

Редки

Психоза, сомнамбулизъм, патологично поведение, дисфория,

брадифрения

Нарушения на нервната система

Много чести

Главоболие

Чести

Сънливост, замайване, дисгеузия

Нечести

Припадъци, тремор, сънливост, хипоестезия

Редки

Мозъчно-съдов инцидент, хипертония, дизартрия, нарушена

координация, хипогеузия, нарушение на циркадния ритъм на съня

С неизвестна честота

Преходна загуба на съзнание

Нарушения на очите

Нечести

Конюнктивит, болки в очите

Редки

Скотом, промяна в цвета на склерите, мидриаза, фотофобия,

миопия, повишена лакримация

Нарушения на ухото и лабиринта

Нечести

Шум в ушите

Сърдечни нарушения

Нечести

Инфаркт на миокарда, стенокардия, тахикардия, палпитации,

повишена сърдечна честота

Редки

Предсърдно мъждене, депресия на ST-сегмента в

електрокардиограмата, понижена амплитуда на Т-вълната в

електрокардиограмата

Съдови нарушения

Нечести

Повишено кръвно налягане, горещи вълни

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести

Диспнея, кашлица

Нечести

Възпаление на горните дихателни пътища, конгестия на

респираторния тракт, дисфония, алергичен ринит, дразнене в

гърлото, конгестия на синусите, синдром на кашлица, свързана с

горните дихателни пътища, ринорея

Редки

Ларингеална болка, хъркане

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Гадене

Чести

Гастро-езофагеална рефлуксна болест, повръщане, запек, диария,

подуване на корема, коремна болка, зъбобол, диспепсия,

флатуленция, сухота в устата

Нечести

Хематохезия, гастрит, промяна в режима на дефекация, оригване,

афтозен стоматит, гингивална болка

Редки

Хематемеза, променени изпражнения, обложен език

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести

Обрив, сърбеж

Нечести

Еритем, акне, хиперхидроза, нощни изпотявания

Редки

Тежки кожни реакции, включително синдром на Stevens-Johnson и

еритема мултиформе, ангиоедем

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Артралгия, миалгия, болки в гърба

Нечести

Мускулни спазми, мускулноскелетна гръдна болка

Редки

Скованост на ставите, костохондрит

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Нечести

Полакиурия, никтурия

Редки

Глюкозурия, полиурия

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести

Менорагия

Редки

Вагинално течение, сексуална дисфункция

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести

Гръдна болка, уморяемост

Нечести

Гръден дискомфорт, грипоподобно заболяване, пирексия, астения,

общо неразположение

Редки

Усещане за студ, киста

Изследвания

Чести

Отклонения в чернодробни функционални тестове

Отклонения в спермограмата, повишен С-реактивен протеин,

намален калций в кръвта

*честотите са определени при постмаркетингово обсервационно кохортно проучване

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

4.9

Предозиране

Няма съобщени случаи на предозиране в клинични проучвания преди разрешаване за употреба.

В случай на предозиране трябва да бъдат приложени стандартни поддържащи мерки, както е

необходимо.

Доказано е, че варениклин се диализира при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност

(вж. точка 5.2), но липсва опит с диализа след предозиране.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други лекарства за лечение на нервната система; Лекарства,

използвани при нарушения, свързани с привикване; Лекарства, използвани при никотинова

зависимост, ATC код: N07BA03

Механизъм на действие

Варениклин има висок афинитет и селективност на свързване към α4β2 никотиновите

ацетилхолинови рецептори на неврона, където действа като частичен агонист – съединение,

което притежава едновременно агонистично действие с по-ниска от присъщата ефикасност на

никотина и антагонистични действия в присъствието на никотин.

Електрофизиологични проучвания in vitro и неврохимични проучвания in vivo показват, че

варениклин се свързва с α4β2 никотиновите ацетилхолинови рецептори на неврона и

стимулира рецептор-медиирана активност, но в значително по-ниска степен от никотина.

Никотинът се конкурира за същото място на свързване с човешкия α4β2 nAChR (никотинов

ацетилхолинов рецептор), към което варениклин има по-висок афинитет. Поради това

варениклин може да блокира ефективно способността на никотина да активира напълно α4β2

рецепторите и мезолимбичната допаминова система, невронният механизъм, стоящ в основата

на затвърждаването на навика и усещането за удовлетворение при тютюнопушене. Варениклин

е високо селективен и се свързва по-силно с рецепторния подтип α4β2 (Ki=0.15 nM), отколкото

с другите известни никотинови рецептори (α3β4 Ki=84 nM, α7 Ki=620 nM, α1βγδ Ki= 3,400 nM)

или с не-никотиновите рецептори и транспортни системи (Ki > 1

M освен с 5-HT3

рецепторите: Ki=350 nM).

Фармакодинамични ефекти

Ефикасността на CHAMPIX за спиране на тютюнопушенето се дължи на частичното

агонистично действие на варениклин на ниво α4β2 никотинови рецептори, където свързването

му произвежда ефект, достатъчен за облекчаване на симптомите на непреодолимо желание и на

отнемане (агонистично действие), като едновременно води до намаляване на ефектите на

удовлетворение от тютюнопушенето и затвърждаване на навика чрез предотвратяване на

свързването на никотина с α4β2 рецепторите (антагонистично действие).

Клинична ефикасност и безопасност

Вероятността за успех на терапиите за отказване от тютюнопушене е по-голяма при пациенти,

които са мотивирани да спрат тютюнопушенето и, на които са осигурени допълнителен съвет и

подкрепа.

Ефикасността на CHAMPIX при спиране на тютюнопушенето е демонстрирана в 3 клинични

проучвания, включващи хронични пушачи (≥ 10 цигари на ден). Две хиляди шестстотин и

деветнадесет (2 619) пациенти са получавали 1 mg CHAMPIX двукратно дневно (титрирани

през първата седмица), 669 пациенти са получавали бупропион 150 mg двукратно дневно (също

титрирани) и 684 пациенти са получавали плацебо.

Сравнителни клинични проучвания

Две идентични двойнослепи клинични проучвания са сравнили проспективно ефикасността на

CHAMPIX (1 mg два пъти дневно), бупропион със забавено освобождаване (150 mg два пъти

дневно) и плацебо за спиране на тютюнопушенето. В тези проучвания с продължителност

52 седмици пациентите са получавали лечение за 12 седмици, последвано от 40-седмична фаза

без лечение.

Първична крайна точка на двете проучвания е била потвърдена с въглероден монооксид (СО),

процентът на 4-седмичен непрекъснат отказ (4-week continuous quit rate - 4W-CQR) от

седмица 9 до седмица 12. Първичната крайна точка за CHAMPIX демонстрира статистическо

превъзходство спрямо бупропион и плацебо.

След 40-седмичната фаза без лечение ключова вторична крайна точка за двете проучвания е

била процентът на продължително въздържание (Continuous Аbstinence - CA) на седмица 52.

СА е дефинирана като частта от всички лекувани пациенти, които не са пушили (нито едно

дръпване от цигара) от седмица 9 до седмица 52 и не са имали стойност на издишвания СО > 10

ppm.

Процентите на 4W-CQR (седмици 9 до 12) и СА (седмици 9 до 52) от проучвания 1 и 2 са

включени в следващата таблица:

Проучване 1 (n = 1022)

Проучване 2 (n = 1023)

4W CQR

CA Седм. 9-52

4W CQR

CA Седм. 9-52

CHAMPIX

44,4%

22,1%

44,0%

23,0%

Бупропион

29,5%

16,4%

30,0%

15,0%

Плацебо

17,7%

8,4%

17,7%

10,3%

Съотношение на шансовете

CHAMPIX спрямо плацебо

3,91

р < 0,0001

3,13

р < 0,0001

3,85

p < 0,0001

2,66

p < 0,0001

Съотношение на шансовете

CHAMPIX спрямо

бупропион

1,96

р < 0,0001

1,45

р = 0,0640

1,89

р < 0,0001

1,72

р = 0,0062

Ефекти от тютюнопушенето като непреодолимо желание, отнемане и затвърждаване на

навика, съобщавани от пациентите

В рамките и на двете проучвания 1 и 2 по време на активното лечение случаите на

непреодолимо желание и отнемане са били значително намалени при пациенти, рандомизирани

на CHAMPIX в сравнение с плацебо. CHAMPIX също потиска в значителна степен ефектите от

затвърждаване на навика за тютюнопушене, които могат да поощрят пушаческото поведение

при пациенти, които пушат по време на лечението, в сравнение с плацебо. Ефектът на

варениклин върху случаите на непреодолимо желание, отнемане и затвърждаване на навика за

тютюнопушене не са измерени през дългосрочната фаза на проследяване без лечение.

Проучване за трайност на въздържанието

Третото проучване е оценило ползата от допълнително 12-седмично лечение с CHAMPIX

върху трайността на въздържанието. Пациентите в това проучване (n=1 927) са получавали

CHAMPIX 1 mg два пъти дневно за 12 седмици по отворен протокол. Пациентите, които са

спрели да пушат до седмица 12, са били рандомизирани след това да получават или CHAMPIX

(1 mg два пъти дневно), или плацебо за още 12 седмици при обща продължителност на

проучването от 52 седмици.

Първичната крайна точка на проучването е бил процентът на потвърдено с СО продължително

въздържание от тютюнопушене от седмица 13 до седмица 24 в двойносляпата терапевтична

фаза. Ключова вторична крайна точка е бил процентът на продължително въздържание (СА) от

седмица 13 до седмица 52.

Това проучване е показало ползата от допълнително 12-седмично лечение с CHAMPIX 1 mg

два пъти дневно спрямо плацебо за траен отказ от тютюнопушене; превъзходството спрямо

плацебо по отношение на СА се е запазило до седмица 52. Ключовите резултати са обобщени в

следващата таблица:

Проценти на продължително въздържание при участници, лекувани с CHAMPIX, спрямо

плацебо

CHAMPIX

n = 602

Плацебо

n = 604

Разлика

(95% CI)

Съотношение на

шансовете

(95% CI)

CA* седм. 13 –

70,6%

49,8%

20,8%

(15,4%, 26,2%)

2,47

(1,95, 3,15)

CA* седм. 13 –

44,0%

37,1%

6,9%

(1,4%, 12,5%)

1,35

(1,07, 1,70)

*CA: процент на продължително въздържание

Понастоящем има ограничен клиничен опит с употребата на CHAMPIX сред чернокожи, за да

се определи клиничната ефикасност.

Гъвкава дата на спиране между седмица 1 и 5

Ефикасността и безопасността на варениклин е оценена при пушачи, имащи свободата да спрат

да пушат между седмица 1 и 5 от лечението. При това 24 седмично проучване, пациентите са

получавали лечение в продължение на 12 седмици, последвани от 12 седмична фаза на

проследяване без лечение. 4-седмичният (седмица 9-12) CQR за варениклин и плацебо е бил

съответно 53,9% и 19,4% (разлика = 34,5%, 95% CI: 27,0% - 42,0%), а продължителното

въздържание (СА) в седмици 9 - 24 е било 35,2% (варениклин) срещу 12,7% (плацебо)

(разлика = 22,5%, 95% CI: 15,8% - 29,1%). На пациенти, които не желаят или нямат възможност

да определят дата за спиране на тютюнопушенето в рамките на 1-2 седмици, може да бъде

предложено да започнат лечение и тогава сами да изберат дата за спиране в рамките на

5 седмици.

Проучване при участници, лекувани повторно с CHAMPIX:

CHAMPIX е оценен в двойносляпо, плацебо-контролирано изпитване при 494 пациенти, които

са направили предишен опит да откажат тютюнопушенето с CHAMPIX и не са успели да го

откажат, или са го възобновили след лечението. Пациентите, изпитали обезпокояващо

нежелано събитие по време на предходното лечение, са изключвани. Пациентите са

рандомизирани в съотношение 1:1 към CHAMPIX в доза 1 mg два пъти дневно (N=249) или

плацебо (N=245) за 12 седмици лечение и проследени до 40 седмици след лечението.

Включените в това проучване пациенти са приемали CHAMPIX в миналото в опит за спиране

на тютюнопушенето (с обща продължителност на лечението от минимум две седмици), поне

три месеца преди включването им в проучването и са пушили в продължение на най-малко

четири седмици.

Пациентите, лекувани с CHAMPIX, са имали по-висок процент на потвърдено с СО

въздържание от тютюнопушене от седмица 9 до седмица 12 и от седмица 9 до седмица 52

спрямо приемалите плацебо пациенти. Ключовите резултати са обобщени в следващата

таблица:

Проценти на продължително въздържание при участници, лекувани с CHAMPIX, спрямо

плацебо

CHAMPIX

n=249

Плацебо

n=245

Съотношение на шансовете

(95% CI),

стойност на p

CA* седм. 9-12

45,0%

11,8%

7,08 (4,34, 11,55),

p<0,0001

CA* седм. 9-52

20,1%

3,3%

9,00 (3,97, 20,41),

p<0,0001

*СА: процент на продължително въздържание

Постепенен подход за отказ от тютюнопушене

CHAMPIX е оценен в 52-седмично, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване при

1 510 участници, които не са били в състояние или не са желаели да откажат тютюнопушенето

в рамките на четири седмици, но са желаели да намалят тютюнопушенето постепенно в

течение на 12-седмичен период, преди да се откажат. Участниците са били рандомизирани на

CHAMPIX 1 mg два пъти дневно (n=760) или плацебо (n=750) за 24 седмици и са били

проследявани след лечението до седмица 52. Участниците са били инструктирани да намалят

броя на изпушените цигари с най-малко 50 процента до края на първите четири седмици на

лечение, последвани от още 50-процентно намаление от четвъртата до осмата седмица от

лечението, с цел да достигнат пълно въздържание до седмица 12. След първоначалната

12-седмична фаза на намаляване пациентите са продължили лечението още 12 седмици.

Участниците, лекувани с CHAMPIX, са имали значително по-голям процент на продължително

въздържание спрямо плацебо; основните резултати са обобщени в следващата таблица:

Проценти на продължително въздържание при участници, лекувани с CHAMPIX, спрямо

плацебо

CHAMPIX

n=760

Плацебо

n=750

Съотношение на шансовете

(95% CI),

p-стойности

CA* седм. 15-24

32,1%

6,9%

8,74 (6,09, 12,53)

p<0,0001

CA* седм. 21-52

27,0%

9,9%

4,02 (2,94, 5,50)

p<0,0001

*CA: процент на продължително въздържание

Профилът на безопасност на CHAMPIX в това проучване е съпоставим с този при

проучванията преди пускането на пазара.

Пациенти със сърдечно-съдово заболяване

CHAMPIX е оценен в рандомизирано, двойносляпо плацебо-контролирано проучване при

пациенти със стабилно сърдечно-съдово заболяване (различно от или съпътстващо

хипертония), което е било диагностицирано преди повече от 2 месеца. Пациентите са

рандомизирани на CHAMPIX 1 mg два пъти дневно (n=353) или плацебо (n=350) за 12 седмици

и проследени след това 40 седмици след лечението. Трайният 4-седмичен отказ от

тютюнопушене (CQR) при варениклин и плацебо е бил съответно 47,3% и 14,3%, а

продължителното въздържание (СА) в периода седмица 9-52 е било 19,8% (варениклин)

спрямо 7,4% (плацебо).

Случаите на смърт и сериозни сърдечно-съдови събития са оценени от комисия, заслепено.

Следните оценени събития са настъпили с честота ≥1% при всяка група на лечение по време на

лечението (или по време на 30-дневния период след лечението): нефатален инфаркт на

миокарда (1,1% спрямо 0,3% за CHAMPIX и съответно за плацебо) и хоспитализация за

стенокардия (0,6% спрямо 1,1%). Оценените събития по време на проследяването до 52

ра

седмица са включвали нужда от коронарна реваскуларизация (2,0% спрямо 0,6%),

хоспитализация за стенокардия (1,7% спрямо 1,1%) и новодиагностицирана периферно-съдова

болест (ПСБ) или хоспитализация за ПСБ-манипулация (1,4% спрямо 0,6%). Някои от

пациентите, нуждаещи се от коронарна реваскуларизация, са били подложени на процедурата

като част от овладяването на нефатален инфаркт на миокарда и хоспитализация за стенокардия.

По време на 52-седмичното проучване, сърдечно-съдова смърт е настъпила при 0,3% от

пациентите в рамото на CHAMPIX и 0,6% от пациентите в рамото на плацебо.

Проведен е мета-анализ на 15 клинични проучвания с продължителност ≥ 12 седмици,

включващ 7 002 пациенти (4 190 CHAMPIX, 2 812 плацебо), с цел да се оцени систематично

сърдечно-съдовата безопасност на CHAMPIX. Проучването при пациенти със стабилно

сърдечно-съдово заболяване, описано по-горе, е включено в мета-анализа.

Основният анализ на сърдечно-съдова безопасност включва появата и времето до настъпване

на съставна крайна точка на значими нежелани сърдечно-съдови събития (ЗНСС), дефинирани

като сърдечно-съдова смърт, нефатален инфаркт на миокарда и нефатален инсулт. Тези

събития, включени в крайната точка, са определени от заслепена, независима комисия. Като

цяло, малък брой ЗНСС са настъпили по време на лечението, при проучванията, включени в

мета-анализа (CHAMPIX 7 [0,17%]; плацебо 2 [0,07%]). В допълнение, малък брой ЗНСС са

настъпили до 30 дни след лечението (CHAMPIX 13 [0,31%]; плацебо 6 [0,21%]).

Мета-анализът е показал, че експозицията на CHAMPIX е довела до коефициент на риск за

ЗНСС от 2,83 (95% доверителен интервал от 0,76 до 10,55; p=0,12) при пациенти по време на

лечението и 1,95 (95% доверителен интервал от 0,79 до 4,82, p=0,15) при пациенти до 30 дни

след лечението. Те са еквивалентни на изчислено увеличаване на ЗНСС от 6,5 и 6,3

на 1 000 пациентогодини, съответно на експозицията. Коефициентът на риск за ЗНСС е по-

висок при пациенти със сърдечно-съдови рискови фактори в допълнение към

тютюнопушенето, в сравнение с този при пациенти без други сърдечно-съдови рискови

фактори освен тютюнопушенето. При мета-анализа са установени сходни честоти на смъртност

по всякакви причини (CHAMPIX 6 [0,14%]; плацебо 7 [0,25%]) и сърдечно-съдова смъртност

(CHAMPIX 2 [0,05%]; плацебо 2 [0,07%]) в рамената на CHAMPIX в сравнение с рамената на

плацебо.

Проучване за оценка на сърдечно-съдовата безопасност при участници със и без анамнеза за

психично разстройство

Сърдечно-съдовата (СС) безопасност на CHAMPIX е оценена в проучването при участници със

и без анамнеза за психично разстройство (основното проучване; вж. точка 5.1 – Невропсихична

безопасност) и неговото продължение без лечение – проучването за оценка на сърдечно-съдова

безопасност, в което са включени 4 595 от 6 293 участници, завършили основното проучване

(N = 8 058), и те са проследени до седмица 52. От всичките участници, лекувани в основното

проучване, 1 749 (21,7%) са със среден СС риск, а 644 (8,0%) имат висок СС риск според

Framingham скалата.

Първичната СС крайна точка е времето до значимо нежелано сърдечно-съдово събитие

(ЗНСС), дефинирано като сърдечно-съдова смърт, нефатален инфаркт на миокарда и нефатален

инсулт по време на лечението. Събитията на смърт и сърдечно-съдовите събития са определени

от заслепена, независима комисия.

В таблицата по-долу са представени честотите на ЗНСС и коефициентите на риск спрямо

плацебо за всички терапевтични групи по време на лечението, както и кумулативните данни за

лечение плюс 30 дни и до края на проучването.

CHAMPIX

N = 2 016

Бупропион

N = 2 006

NRT

N = 2 022

Плацебо

N = 2 014

По време на лечение

ЗНСС, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

1 (0,05)

4 (0,20)

Коефициент на

риск (95% CI)

спрямо плацебо

0,29 (0,05, 1,68)

0,50 (0,10, 2,50)

0,29 (0,05, 1,70)

По време на лечението плюс 30 дни

ЗНСС, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

2 (0,10)

4 (0,20)

Коефициент на

риск (95% CI)

спрямо плацебо

0,29 (0,05, 1,70)

0,51 (0,10, 2,51)

0,50 (0,10, 2,48)

CHAMPIX

N = 2 016

Бупропион

N = 2 006

NRT

N = 2 022

Плацебо

N = 2 014

До края на проучването

ЗНСС, n (%)

3 (0,15)

9 (0,45)

6 (0,30)

8 (0,40)

Коефициент на

риск (95% CI)

спрямо плацебо

0,39 (0,12, 1,27)

1,09 (0,42, 2,83)

0,75 (0,26, 2,13)

Употребата на CHAMPIX, бупропион и NRT не се свързва с увеличен риск от СС НС при

пушачи, лекувани до 12 седмици и проследени за период до 1 година в сравнение с плацебо,

въпреки че поради относително ниския брой събития като цяло връзката не може да бъде

напълно изключена.

Пациенти с лека до умерена хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Ефикасността и безопасността на CHAMPIX (1 mg два пъти дневно) за спиране на

тютюнопушенето при пациенти с лека до умерена ХОББ са оценени в рандомизирано

двойносляпо, плацебо-контролирано клинично проучване. В това проучване с

продължителност 52 седмици пациентите са получавали лечение за 12 седмици, последвано от

40-седмична фаза на проследяване без лечение. Първичната крайна точка на проучването е

била траен 4 - седмичен отказ от тютюнопушене, потвърден с въглероден монооксид (СО) от 9

до 12 седмица, а ключова вторична крайна точка - продължителното въздържание (CA) от 9

до 52 седмица. Профилът на безопасност на варениклин е сравним с данните от други

клинични проучвания при общата популация, включително и по отношение на белодробните

данни за безопасност.

Резултатите за траен 4-седмичен отказ (от 9 до 12 седмица) и процентът на продължително

въздържание (от 9 до 52 седмица) са представени в следната таблица:

Траен 4 - седмичен

отказ

Продължително

въздържание седмица 9 - 52

CHAMPIX (n = 248)

42,3%

18,5%

Плацебо (n = 251)

8,8%

5,6%

Съотношение на

шансовете

(CHAMPIX спрямо

плацебо)

8,40

p < 0,0001

4,04

p < 0,0001

Проучване при пациенти с голям депресивен епизод (ГДЕ):

Ефикасността на варениклин е потвърдена в рандомизирано, плацебо-контролирано изпитване

върху 525 пациента с анамнеза за голям депресивен епизод през последните две години или

такива, които са били на постоянна терапия. Честотата на прекратяване на тютюнопушенето

при тази популация e била подобна на тази, отчетена при общата популация. Процентът на

продължително въздържание между седмици 9-12 e бил 35,9% при групата, лекувана с

варениклин, спрямо 15,6% при групата на плацебо (OR 3,35 (95% CI 2,16-5,21)), а между

седмици 9-52 e бил съответно 20,3 %, спрямо 10,4% (OR 2,36 (95% CI 1,40-3,98)). Най-честите

нежелани лекарствени събития (≥ 10%) при пациентите, приемащи варениклин, са били гадене

(27,0% спрямо 10,4% на плацебо), главоболие (16,8% спрямо 11,2%), абнормни сънища (11,3%

спрямо 8,2%), безсъние (10,9% спрямо 4,8%) и раздразнителност (10,9% спрямо 8,2%). По

време на проучването не са установени различия между групата на варениклин и тази на

плацебо при оценка по психиатричните скали, както и общо влошаване на депресията или

други психиатрични симптоми, в нито една от двете лекувани групи.

Проучване при пациенти със стабилна шизофрения или шизоафективно разстройство:

Безопасността и поносимостта на варениклин са оценени в двойносляпо проучване при 128

пушачи със стабилна шизофрения или шизоафективно разстройство на антипсихотично

лечение, рандомизирани 2:1 на варениклин (1 mg два пъти дневно) или плацебо за 12 седмици

с 12-седмичен период на проследяване без лекарство.

Най-честите нежелани събития при пациенти, приемащи варениклин са гадене (23,8% спрямо

14,0% на плацебо), главоболие (10,7% спрямо 18,6% на плацебо) и повръщане (10,7% спрямо

9,3% на плацебо). Между докладваните невропсихични нежелани събития, безсънието е

единственото събитие, докладвано и в двете групи при ≥ 5% пациенти, в по-висока степен при

групата на варениклин, отколкото при плацебо (9,5% спрямо 4,7%).

Като цяло не е наблюдавано влошаване на шизофренията при нито една от двете групи,

измерено чрез психиатрични скали и не са наблюдавани общи промени в екстрапирамидната

симптоматика.

При по-голям процент от пациентите в групата на варениклин се съобщава за суицидни мисли

или поведение, преди включването в групата (анамнеза) и след края на активния период на

лечение (на дни 33 до 85 след последната доза от лечението), в сравнение с групата на плацебо.

По време на активния период на лечение, честотата на суицидно-свързани събития е сходна

при пациентите, лекувани с варениклин и тези на плацебо (съответно 11 спрямо 9,3%).

Процентът пациенти със суицидно-свързани събития във фазата на активно лечение, в

сравнение с фазата след лечението е непроменен при групата на варениклин; при плацебо

групата, този процент е по-нисък във фазата след лечението. Въпреки, че няма завършени

самоубийства, при групата на варениклин е имало един опит за самоубийство при индивид,

чиято анамнеза включва няколко подобни опита. Наличните ограничени данни от това

единично проучване на спиране на тютюнопушенето не са достатъчни, за да бъдат извадени

категорични заключения за безопасността при пациенти с шизофрения или шизоафективно

разстройство.

Проучване за невропсихичната безопасност при участници със и без анамнеза за психично

разстройство:

Варениклин е оценен в рандомизирано, двойносляпо, контролирано с активно вещество и с

плацебо проучване, включващо участници с анамнеза за психично нарушение (кохорта с

психично нарушение, N = 4 074), както и такива без анамнеза за психично нарушение (кохорта

без психично нарушение, N = 3 984). Участниците на възраст 18-75 години, пушили 10 или

повече цигари на ден, са рандомизирани 1:1:1:1 на варениклин 1 mg два пъти дневно,

бупропион лекарствена форма с удължено освобождаване 150 mg два пъти дневно, пластир за

никотин-заместителна терапия (NRT) 21 mg/ден с постепенно намаляване на дозата или

плацебо за период на лечение от 12 седмици; след това те са били проследявани за още

12 седмици след лечението.

Първичната крайна точка за безопасност е съставна, включваща следните невропсихични

(НПС) нежелани събития: сериозни събития на тревожност, депресия, неестествено усещане,

или враждебност и/или умерени или тежки епизоди на възбуда, агресия, делюзии,

халюцинации, хомицидна идеация, мания, паника, параноя, психоза, суицидна идеация,

суицидно поведение или извършено самоубийство.

В таблицата по-долу са представени процентите на съставната първична крайна точка за НПС

нежелано събитие по терапевтична група и рисковите разлики (risk differences, RDs) (95% CI)

спрямо плацебо в кохортата без психично нарушение.

В допълнение в таблицата е посочена подгрупата на НПС нежелано събитие на съставната

крайна точка с тежка интензивност:

Кохорта без психично нарушение

N = 3 984

Варениклин

Бупропион

NRT

Плацебо

Брой на лекуваните

пациенти

1 006

Съставна крайна точка за

НПС нежелано събитие,

n (%)

13 (1,3)

22 (2,2)

25 (2,5)

24 (2,4)

RD (95% CI) спрямо

плацебо

-1,28

(-2,40, -0,15)

-0,08

(-1,37, 1,21)

-0,21

(-1,54, 1,12)

Съставна крайна точка за

НПС нежелано събитие с

тежка интензивност,

n

(%)

1 (0,1)

4 (0,4)

3 (0,3)

5 (0,5)

NRT = пластир за никотин заместителна терапия

Процентите на събитията в съставната крайна точка са ниски във всички терапевтични групи и

са сходни или по-ниски за всяко от активните лечения в сравнение с плацебо. Употребата на

варениклин, бупропион и NRT в кохортата без психично нарушение не се свързва със

значително увеличен риск за НПС нежелани събития в съставната първична крайна точка в

сравнение с плацебо (95% CIs са по-ниски или включват нула).

Процентът на участниците със суицидна идеация и/или поведение по колумбийската скала за

тежест на суицидалитета (C-SSRS) е сходен между групите на варениклин и плацебо по време

на лечението и при проследяването без лечение, както е посочено в таблицата:

Кохорта без психично нарушение

N = 3 984

Варениклин

N = 990

n (%)

Бупропион

N = 989

n (%)

NRT

N = 1 006

n (%)

Плацебо

N = 999

n (%)

По време на лечение

Брой оценени

Суицидно

поведение и/или

идеация

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

7 (0,7)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

1 (0,1)

Суицидна

идеация

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

6 (0,6)

По време на проследяване

Брой оценени

Суицидно

поведение и/или

идеация

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

Суицидна

идеация

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

NRT=пластир за никотин заместителна терапия

Има едно извършено самоубийство, настъпило по време на лечението, при участник, лекуван с

плацебо в кохортата без психично нарушение.

В таблицата по-долу са посочени честотите на съставната първична крайна точка за НПС

нежелано събитие по терапевтична група и на RD (95% CI) спрямо плацебо в кохортата с

психично нарушение. Посочени са и отделните компоненти на крайната точка.

В допълнение в таблицата е представена подгрупата на НПС нежелано събитие на съставната

крайна точка с тежка интензивност:

Кохорта с психично нарушение

N = 4 074

Варениклин

Бупропион

NRT

Плацебо

Брой на лекуваните

пациенти

1 026

1 017

1 016

1 015

Съставна първична

крайна точка за НПС

нежелано събитие, n (%)

67 (6,5)

68 (6,7)

53 (5,2)

50 (4,9)

RD (95% CI) спрямо

плацебо

1,59

(-0,42, 3,59)

1,78

(-0,24, 3,81)

0,37

(-1,53, 2,26)

Компоненти на

първичната крайна

точка за НПС нежелано

събитие, n (%):

Тревожност

Депресия

Чувство на абнормност

Враждебност

Ажитация

Агресия

Делюзии

Халюцинации

Хомицидна идеация

Мания

Паника

Параноя

Психоза

Суицидно поведение

Суицидна идеация

Завършено

самоубийство

5 (0,5)

6 (0,6)

25 (2,4)

14 (1,4)

1 (0,1)

5 (0,5)

7 (0,7)

7 (0,7)

1 (0,1)

4 (0,4)

1 (0,1)

5 (0,5)

4 (0,4)

4 (0,4)

1 (0,1)

29 (2,9)

9 (0,9)

1 (0,1)

4 (0,4)

9 (0,9)

16 (1,6)

2 (0,2)

1 (0,1)

2 (0,2)

6 (0,6)

7 (0,7)0

21 (2,1)

7 (0,7)

1 (0,1)

2 (0,2)

3 (0,3)

13 (1,3)

3 (0,3)

3 (0,3)

2 (0,2)6 (0,6)

22 (2,2)

8 (0,8)

2 (0,2)

6 (0,6)

7 (0,7)

2 (0,2)

1 (0,1)

1 (0,1)

2 (0,2)

Съставна крайна точка

за НПС нежелано

събитие с тежка

интензивност, n (%)

14 (1,4)

14 (1,4)

14 (1,4)

13 (1,3)

НС, нежелано събитие;

Степен = нежелано събитие с тежка интензивност;

Степен = нежелано

събитие с умерена и тежка интензивност; NRT=лепенка за никотин заместителна терапия

Съобщават се повече събития при пациентите в кохортата с психично нарушение във всяка

терапевтична група в сравнение с кохортата без психично нарушение и честотата на събитията

в съставната крайна точка е по-висока за всяко от активните лечения в сравнение с плацебо.

Въпреки това, употребата на варениклин, бупропион и NRT в кохортата с психично нарушение

не се свързва със значително увеличен риск за НПС нежелани събития в съставната първична

крайна точка в сравнение с плацебо (95% CIs включват нула).

В кохортата с психично нарушение процентът на участниците със суицидна идеация и/или

поведение по колумбийската скала за тежест на суицидалитета (C-SSRS) е сходен между

групите на варениклин и плацебо по време на лечение и при проследяването без лечение, както

е посочено в таблицата по-долу:

Кохорта с психично нарушение

N = 4 074

Варениклин

N = 1 026

n (%)

Бупропион

N = 1 017

n (%)

NRT

N = 1 016

n (%)

Плацебо

N = 1 015

n (%)

По време на лечение

Брой оценени

1 017

1 012

1 006

1 006

Суицидно

поведение и/или

идеация

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

2 (0,2)

Суицидна

идеация

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

По време на проследяване

Брой оценени

Суицидно

поведение и/или

идеация

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

1 (0,1)

1 (0,1)

Суицидна

идеация

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

NRT=Лепенка за никотин заместителна терапия

В кохортата с психично нарушение не се съобщава за извършени самоубийства.

Най-често съобщаваните нежелани събития при участниците, лекувани с варениклин в това

проучване, са подобни на наблюдаваните в проучванията преди пускането на пазара.

И в двете кохорти при участниците, лекувани с варениклин, е демонстрирано статистическо

превъзходство на потвърдено с СО въздържание по време на седмици от 9 до 12 и от 9 до 24

в сравнение с участниците, лекувани с бупропион, никотинова лепенка и плацебо (моля, вж.

таблицата по-долу).

Основните резултати за ефикасност са обобщени в таблицата по-долу:

Кохорта без психично

нарушение

Кохорта с психично

нарушение

CA 9-12 n/N (%)

Варениклин

382/1 005 (38,0%)

301/1 032 (29,2%)

Бупропион

261/1 001 (26,1%)

199/1 033 (19,3%)

267/1 013 (26,4%)

209/1 025 (20,4%)

Плацебо

138/1 009 (13,7%)

117/1 026 (11,4%)

Сравнения на леченията: съотношение на шансовете (95% CI), p стойност

Варениклин спрямо

Плацебо

4,00 (3,20, 5,00), P < 0,0001

3,24 (2,56, 4,11) , P < 0,0001

Бупропион спрямо

Плацебо

2,26 (1,80, 2,85) , P < 0,0001

1,87 (1,46, 2,39) , P < 0,0001

NRT спрямо Плацебо

2,30 (1,83, 2,90) , P < 0,0001

2,00 (1,56, 2,55) , P < 0,0001

Кохорта без психично

нарушение

Кохорта с психично

нарушение

Варениклин спрямо

Бупропион

1,77 (1.46, 2.14) , P < 0,0001

1,74 (1,41, 2,14) , P < 0,0001

Варениклин спрямо NRT

1,74 (1,43, 2,10) , P < 0,0001

1,62 (1,32, 1,99) , P < 0,0001

CA 9-24 n/N (%)

Варениклин

256/1 005 (25,5%)

189/1 032 (18,3%)

Бупропион

188/1 001 (18,8%)

142/1 033 (13,7%)

187/1 013 (18,5%)

133/1 025 (13,0%)

Плацебо

106/1 009 (10,5%)

85/1 026 (8,3%)

Сравнения на леченията: съотношение на шансовете (95% CI), p стойност

Варениклин спрямо

Плацебо

2,99 (2,33, 3,83), P < 0,0001

2,50 (1,90, 3,29), P < 0,0001

Бупропион спрямо

Плацебо

2,00 (1,54, 2,59), P < 0,0001

1,77 (1,33, 2,36), P < 0,0001

NRT спрямо Плацебо

1,96 (1,51, 2,54), P < 0,0001

1,65 (1,24, 2,20), P = 0,0007

Варениклин спрямо

Бупропион

1,49 (1,20, 1,85), P = 0,0003

1,41 (1,11, 1,79), P = 0,0047

Варениклин спрямо NRT

1,52 (1,23, 1,89), P = 0,0001

1,51 (1,19, 1,93), P = 0,0008

CA = честота на продължително въздържание; CI = доверителен интервал; NRT=лепенка за

никотин заместителна терапия

Мета-анализи за невропсихична безопасност и обсервационни проучвания:

Анализите на данни от клинични проучвания не дават доказателства за увеличен риск от

сериозни невропсихични събития с варениклин, в сравнение с плацебо. Освен това

независимите обсервационни проучвания не подкрепят повишения риск от сериозни

невропсихични събития при пациенти, лекувани с варениклин, отколкото при пациенти,

подложени на NRT, или приемащи бупропион.

Прекратяване на лечението

Честотата на прекратяване на лечението поради нежелани реакции е 11,4% за варениклин

спрямо 9,7% за плацебо. В тази група честотите на прекратяване на лечението за най-честите

нежелани реакции при лекуваните с варениклин пациенти са както следва: гадене (2,7% спрямо

0,6% за плацебо), главоболие (0,6% спрямо 1,0% за плацебо), безсъние (1,3% спрямо 1,2% за

плацебо) и патологични сънища (0,2% спрямо 0,2% за плацебо).

Анализи на клинични изпитвания

Проведен е мета-анализ на 5 рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани проучвания,

включващи 1907 пациенти (1130 варениклин, 777 плацебо), за оценка на суицидната идеация и

поведение по колумбийската скала за тежест на суицидалитета (Columbia-Suicide Severity

Rating Scale, C-SSRS). Този мета-анализ включва едно проучване (N=127) при пациенти с

анамнеза за шизофрения или шизоафективно разстройство и друго (N=525) при пациенти с

анамнеза за депресия. Както е видно от таблицата по-долу, резултатите не показват ръст в

честотата на суицидна идеация и/или поведение при пациентите, лекувани с варениклин,

спрямо тези, приемащи плацебо. От 55 пациенти, съобщили суицидна идеация или поведение,

48 (24 варениклин, 24 плацебо) са от двете проучвания, включващи пациенти с анамнеза за

шизофрения, шизоафективно разстройство или депресия. Малък брой пациенти съобщават

такива реакции в останалите три проучвания (4 варениклин, 3 плацебо).

Брой пациенти и съотношение на рисковете за суицидна идеация и/или поведение по

скалата C-SSRS от мета-анализ на 5 клинични проучвания– сравнение между

варениклин и плацебо:

Варениклин

(N=1130)

Плацебо

(N=777)

Пациенти със суицидна идеация и/или поведение* [n (%)]**

28 (2,5)

27 (3,5)

Експозиция в пациентогодини

Съотношение на рисковете

(RR; 95% CI)

0,79 (0,46; 1,36)

* От тях по един пациент във всяко рамо съобщава суицидно поведение

** Пациенти с реакции до 30 дни след лечението; процентите не са претеглени по проучване

# RR на честотите на 100 пациентогодини

Проведен е мета-анализ на 18 двойнослепи, рандомизирани, плацебо-контролирани клинични

проучвания за оценка на невропсихичната безопасност на варениклин. Тези проучвания

включват гореописаните 5, използващи C-SSRS, и общо 8 521 пациенти (5 072 варениклин,

3 449 плацебо), някои от които – с психични състояния. Резултатите показват подобна честота

на комбинираните невропсихични нежелани реакции – освен нарушенията на съня – при

пациенти, лекувани с варениклин, в сравнение с тези, приемащи плацебо, със съотношение на

рисковете (RR) 1,01 (95% CI: 0,89 – 1,15). Обобщените данни от тези 18 проучвания показват

подобна честота при отделните категории психични събития при пациенти, лекувани с

варениклин, в сравнение с тези, приемащи плацебо. Таблицата по-долу описва най-често

(≥ 1%) съобщаваните категории нежелани събития, свързани с психичната безопасност – освен

нарушения и смущения на съня.

Психични нежелани събития, възникващи при ≥ 1% от пациентите, по обобщени данни

от 18 клинични проучвания:

Варениклин

(N=5072)

Плацебо

(N=3449)

Нарушения и симптоми на безпокойство

253 (5,0)

206 (6,0)

Нарушения и смущения, свързани с депресивно настроение

179 (3,5)

108 (3,1)

Други нарушения и смущения на настроението*

116 (2,3)

53 (1,5)

* Некласифицирани по друг начин

Броят (процентите) съответства на броя пациенти, съобщаващи събитието

Обсервационни проучвания

Четири обсервационни проучвания, всяко от които включващо от 10 000 до 30 000 потребители

на варениклин в коригираните анализи, сравняват риска от сериозни невропсихични събития,

включително невропсихично хоспитализиране, фатално и нефатално самонараняване, при

пациенти, лекувани с варениклин, в сравнение с такива, подложени на NRT или приемащи

бупропион. Всички проучвания са с ретроспективна кохорта и включват пациенти със и без

психична анамнеза. Всички проучвания използват статистически методи за контролиране на

смущаващите фактори, включително предпочитано предписване на варениклин на по-здрави

пациенти, въпреки че има вероятност за остатъчни смущаващи фактори.

При две от проучванията не се открива разлика в риска за невропсихично хоспитализиране

между потребителите на варениклин и на никотинови лепенки (коефициент на риск [HR] 1,14;

95% доверителен интервал [CI]: 0,56 – 2,34 в първото проучване и 0,76; 95% CI: 0,40 – 1,46 във

второто). Възможността за откриване на разликите в тези две проучвания е ограничена.

Третото проучване не отчита разлика в риска за психични нежелани реакции, диагностицирани

при посещение в отделение за спешна помощ или стационарен прием, между потребителите на

варениклин и бупропион (HR 0,85; 95% CI: 0,55 – 1,30). Въз основа на съобщенията от

постмаркетинговия опит, бупропион може да е свързан с невропсихични нежелани събития.

Четвъртото проучване не показва данни за по-висок риск от фатално или нефатално

самонараняване (HR 0,88; 95% CI: 0,52 – 1,49) при пациентите, приемащи варениклин,

отколкото при тези, подложени на NRT. Честотата на регистрираните самоубийства е ниска

през трите месеца от започване на която и да е лекарствена терапия (два случая сред 31 260

потребители на варениклин и шест случая сред 81 545 потребители на NRT).

Кохортно проучване при бременност

В популационно кохортно проучване се сравняват кърмачета, с експозиция на CHAMPIX

in utero (N=335), с кърмачета, родени от майки, които са пушили по време на бременността

(N=78 412), и с кърмачета, родени от майки непушачки (N=806 438). В това проучване при

кърмачетата, с експозиция на CHAMPIX in utero, в сравнение с кърмачетата, родени от майки,

които са пушили по време на бременността, се наблюдават по-ниски честоти на вродени

малформации (3,6% спрямо 4,3%), мъртвородени деца (0,3% спрямо 0,5%), преждевременни

раждания (7,5% спрямо 7,9%), по-малък размер за гестационната възраст (12,5% спрямо

17,1%), както и преждевременно разкъсване на мембраната (3,6% спрямо 5,4%).

Педиатрична популация

Ефикасността и безопасността на варениклин са оценени в рандомизирано, двойносляпо,

плацебо-контролирано проучване с 312 пациенти на възраст от 12 до 19 години, които са

пушили средно най-малко 5 цигари на ден през 30-дневния период преди включването и имат

скор поне 4 по скалата Fagerstrom за никотинова зависимост. Пациентите са стратифицирани

по възраст (12 – 16 години и 17 – 19 години) и по телесно тегло (≤ 55 kg и > 55 kg). След

двуседмично титриране пациентите, рандомизирани на варениклин, с телесно тегло > 55 kg

получават 1 mg два пъти дневно (група с висока доза) или 0,5 mg два пъти дневно (група с

ниска доза), а пациентите с телесно тегло ≤ 55 kg получават 0,5 mg два пъти дневно (група с

висока доза) или 0,5 mg веднъж дневно (група с ниска доза). Пациентите получават лечение в

продължение на 12 седмици, последвано от период без лечение от 40 седмици, придружено от

подходящо за възрастта консултиране в хода на цялото проучване.

В таблицата по-долу е представено сравнение от горепосоченото педиатрично проучване на

процента на случаите на продължително въздържание (continuous abstinence rates, CAR) от

седмици 9 – 12, потвърдено чрез уринен тест за котинин, за цялата анализирана група от

общата популация на проучването и популацията на възраст 12 – 17 години.

CAR 9 – 12 (%)

Общо

n/N (%)

12 до 17 години

n/N (%)

Висока доза варениклин

22/109 (20,2%)

15/80 (18,8%)

Ниска доза варениклин

28/103 (27,2%)

25/78 (32,1%)

Плацебо

18/100 (18,0%)

13/76 (17,1%)

Сравнения на лечението

Съотношение на шансовете за CAR 9 – 12 (95% CI)

[p-стойност]

Висока доза варениклин спрямо

плацебо

1,18 (0,59; 2,37) [0,6337]

1,13 (0,50; 2,56) [0,7753]

Ниска доза варениклин спрямо

плацебо

1,73 (0,88; 3,39) [0,1114]

2,28 (1,06; 4,89)

[0,0347]*

* Тази p-стойност не се счита за статистически значима. Използването на предварително определените

процедури за статистическо тестване спира, след като сравнението висока доза варениклин спрямо плацебо в

общата популация на проучването не е постигнала статистическа значимост.

CI = доверителен интервал; N = брой на рандомизираните участници; n = брой на участниците, които при всяко

посещение от седмици 9 до 12 (включително) съобщават за спиране на тютюнопушенето и неизползване на други

продукти, съдържащи никотин, от последното посещение/последното свързване с тях (съгласно Описа за

използване на никотин (Nicotine Use Inventory)), като при което и да е от тези посещения е потвърдено, че са

спрели тютюнопушенето въз основа на уринен тест за котинин.

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Максимална плазмена концентрация на варениклин настъпва обикновено до 3-4 часа след

перорално приложение. След приложение на многократни перорални дози при здрави

доброволци стационарно състояние се достигна в рамките на 4 дни. Абсорбцията е

практически пълна след перорално приложение и системната наличност е висока. Пероралната

бионаличност на варениклин не се повлиява от храна или времето на приемане на лекарството

през денонощието.

Разпределение

Варениклин се разпределя в тъканите, включително мозъка. Привидният обем на

разпределение е средно 415 литра (%СV = 50) в стационарно състояние. Свързването на

варениклин с плазмените протеини е ниско (≤ 20%) и независимо както от възрастта, така и от

бъбречната функция. При гризачи варениклин преминава през плацентата и се екскретира в

млякото.

Биотрансформация

Варениклин претърпява минимален метаболизъм, като 92% се екскретират в непроменен вид в

урината и под 10% се екскретират като метаболити. Второстепенните метаболити в урината

включват варениклин N-карбамоилглюкуронид и хидроксиварениклин. В кръвообращението

варениклин представлява 91% от наличното лекарство. Второстепенните циркулиращи

метаболити включват N- карбамоилглюкуронид и N-глюкозилварениклин.

In vitro проучванията показват, че варениклин не инхибира цитохром P450 ензимите

(IC50 > 6,400 ng/ml). P450 ензимите, изследвани за инхибиране са: 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9,

2C19, 2D6, 2E1 и 3A4/5. Същевременно, при човешки хепатоцити in vitro е установено, че

варениклин не индуцира активността на цитохром P450 ензимите 1A2 и 3A4. По тази причина

не е вероятно варениклин да промени фармакокинетиката на вещества, които се метаболизират

основно чрез цитохром P450 ензимите.

Елиминиране

Елиминационният полуживот на варениклин е приблизително 24 часа. Бъбречното

елиминиране на варениклин е главно чрез гломерулна филтрация заедно с активна тубулна

секреция посредством органичната катионна транспортна система ОСТ2 (вж. точка 4.5).

Линейност/нелинейност

Варениклин показва линейна кинетика, когато се прилага като единична (0,1 до 3 mg) или

многократни (1 до 3 mg дневно) дози.

Фармакокинетика при специални популации пациенти

Липсват клинично значими разлики във фармакокинетиката на варениклин, дължащи се на

възраст, раса, пол, тютюнопушене или съпътстващи лекарствени продукти, както е

демонстрирано в конкретни фармакокинетични проучвания и в популационни

фармакокинетични анализи.

Чернодробно увреждане

Поради липса на значим чернодробен метаболизъм фармакокинетиката на варениклин не би

трябвало да се промени при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 4.2).

Бъбречно увреждане

Фармакокинетиката на варениклин не се променя при индивиди с леко бъбречно увреждане

(изчислен креатининов клирънс > 50 ml/min и ≤ 80 ml/min). При пациенти с умерено бъбречно

увреждане (изчислен креатининов клирънс ≥ 30 ml/min и ≤ 50 ml/min) експозицията на

варениклин нараства 1,5 пъти в сравнение с индивиди с нормална бъбречна функция (изчислен

креатининов клирънс > 80 ml/min). При индивиди с тежко бъбречно увреждане (изчислен

креатининов клирънс < 30 ml/min) експозицията на варениклин нараства 2,1 пъти. При

индивиди с терминална бъбречна недостатъчност (ESRD) варениклин ефективно се отстранява

с хемодиализа (вж. точка 4.2).

Старческа възраст

Фармакокинетиката на варениклин при пациенти в старческа възраст (65 - 75 години) с

нормална бъбречна функция е сходна с тази при по-млади възрастни пациенти (вж. точка 4.2).

За пациенти в старческа възраст с понижена бъбречна функция, моля, вижте точка 4.2.

Педиатрична популация

Фармакокинетиката на варениклин след еднократно и многократно прилагане е изследвана при

педиатрични пациенти на възраст между 12 и 17 години (включително) и е била приблизително

пропорционална на дозата в проучвания дозов интервал от 0,5 mg до 2 mg дневно. Системната

експозиция при стационарно състояние при юноши с телесно тегло > 55 kg, оценена чрез AUC

(0-24) е била сравнима с установената за същите дози при възрастна популация. При прилагане

на 0,5 mg два пъти дневно, дневната експозиция на варениклин при стационарно състояние е

била средно по-висока (с приблизително 40%) при юноши с телесно тегло ≤ 55 kg, в сравнение

с установената при възрастни. CHAMPIX не се препоръчва при педиатрични пациенти, тъй

като неговата ефикасност в тази популация не е доказана (вж. точки 4.2 и 5.1).

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните

фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно приложение,

генотоксичност, фертилитет и ембрио-фетално развитие. При мъжки плъхове, получавали

варениклин 2 години, е настъпило доза-зависимо нарастване на честотата на хибернома (тумор

на кафявата мастна тъкан). Сред потомството на бременни плъхове, третирани с варениклин, е

имало намаляване на фертилитета и повишаване на стряскащия отговор на слухови стимули

(вж. точка 4.6). Тези ефекти са наблюдавани само при експозиции, за които се счита, че са в

достатъчна степен по-големи от максималната експозиция при хора, което показва малка

релевантност към клиничната употреба. Неклиничните данни сочат, че варениклин има

затвърждаващи навика свойства, макар че е с по-слабо действие от никотина. В клиничните

проучвания при хора варениклин показа нисък потенциал по отношение на злоупотреба.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Ядро на таблетките

Целулоза, микрокристална

Калциев хидрогенфосфат, безводен

Кроскармелоза натрий

Силициев диоксид, колоиден безводен

Магнезиев стеарат

Филмово покритие

Хипромелоза

Титанов диоксид (E171)

Макрогол 400

Триацетин

6.2

Несъвместимости

Неприложимо

6.3

Срок на годност

Бутилки: 2 години

Блистери: 3 години

6.4

Специални условия на съхранение

Блистери:

Да се съхранява под 30ºC.

Бутилка от полиетилен с висока плътност (HDPE):

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Опаковка за поддържащо лечение

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 28 филмирани

таблетки по 0,5 mg вторична термозапечатана опаковка тип „карта“.

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 56 филмирани

таблетки по 0,5 mg вторична термозапечатана опаковка тип „карта“.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 28 филмирани таблетки x

0,5 mg във вторична термозапечатана опаковка тип „карта“.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 56 филмирани таблетки x

0,5 mg във вторична термозапечатана опаковка тип „карта“.

Бутилка от полиетилен с висока плътност (HDPE) с полипропиленова, защитена от деца,

капачка с индукционно запечатване с алуминиево фолио/полиетилен, съдържащ 56 филмирани

таблетки по 0,5 mg.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/360/001

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 26 септември 2006 г.

Дата на последно подновяване: 29 юни 2016

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

CHAMPIX 1 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 1 mg варениклин (varenicline) (като тартарат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка с размери 5 mm x 10 mm

Светлосини, с формата на капсула, двойноизпъкнали таблетки, с вдлъбнато релефно означение

Pfizer” от едната страна и “CHX 1.0” от другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

CHAMPIX е показан за спиране на тютюнопушенето при възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната доза е 1 mg варениклин два пъти дневно, предшествана от 1-седмичен курс

на титриране, както следва:

Ден 1 – 3:

0,5 mg веднъж дневно

Ден 4 – 7:

0,5 mg два пъти дневно

Ден 8 – край на лечението:

1 mg два пъти дневно

Пациентът трябва да определи дата за спиране на тютюнопушенето. Приемът на CHAMPIX

трябва обичайно да започне 1-2 седмици преди тази дата (вж. точка 5.1). Пациентите трябва да

бъдат лекувани с CHAMPIX 12 седмици.

При пациенти, които са спрели успешно тютюнопушенето в края на 12-те седмици, може да се

има предвид допълнителен 12-седмичен курс на лечение с CHAMPIX по 1 mg два пъти дневно

за трайност на въздържанието (вж. точка 5.1).

При пациенти, които не са в състояние или не желаят рязко да спрат тютюнопушенето, трябва

да се обмисли постепенен подход за отказ от тютюнопушене с CHAMPIX. Пациентите трябва

да намалят тютюнопушенето през първите 12 седмици от лечението и да се откажат от

тютюнопушенето до края на този период на лечение. След това трябва да продължат да

приемат CHAMPIX още 12 седмици за общо 24 седмици лечение (вж. точка 5.1).

Пациентите, мотивирани да се откажат и неуспели да спрат тютюнопушенето при предходно

лечение с CHAMPIX, или възобновили тютюнопушенето след лечението, могат да имат полза

от друг опит за спиране на тютюнопушенето с CHAMPIX (вж. точка 5.1).

Дозата може да се понижи временно или трайно до 0,5 mg два пъти дневно при пациенти,

които не могат да понасят нежеланите реакции на CHAMPIX.

При лечението за отказване от тютюнопушенето рискът от възобновяване на тютюнопушенето

е повишен в периода, непосредствено след края на лечението. При пациенти с висок риск от

възобновяване на тютюнопушенето може да се има предвид постепенно намаляване на дозата

(вж. точка 4.4).

Старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2). Тъй като

при пациентите в старческа възраст вероятността за намалена бъбречна функция е по-голяма,

предписващите лекари трябва да имат предвид бъбречния статус на пациента в старческа

възраст.

Бъбречно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с леко (изчислен креатининов

клирънс > 50 ml/min и ≤ 80 ml/min) до умерено (изчислен креатининов клирънс ≥ 30 ml/min

и ≤ 50 ml/min) бъбречно увреждане.

При пациенти с умерено бъбречно увреждане, които не могат да понесат нежеланите реакции,

дозировката може да бъде намалена на 1 mg веднъж дневно.

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (изчислен креатининов клирънс < 30 ml/min)

препоръчителната доза CHAMPIX е 1 mg веднъж дневно. Началният прием трябва да бъде 0,5

mg веднъж дневно за първите 3 дни, след което да се увеличи на 1 mg веднъж дневно. Поради

недостатъчен клиничен опит с CHAMPIX при пациенти с терминална бъбречна

недостатъчност, лечението не се препоръчва при тази популация от пациенти (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

CHAMPIX не се препоръчва за употреба при педиатрични пациенти, тъй като ефикасността в

тази популация не е доказана (вж.точки 5.1 и 5.2).

Начин на приложение

CHAMPIX е за перорално приложение и таблетките трябва да се поглъщат цели с вода.

CHAMPIX може да бъде приеман със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефект от спиране на тютюнопушенето

Физиологичните промени в резултат на спиране на тютюнопушенето, със или без лечение с

CHAMPIX, могат да променят фармакокинетиката и фармакодинамиката на някои лекарствени

продукти, поради което да е необходима корекция на дозировката (примерите включват

теофилин, варфарин и инсулин). Тъй като тютюнопушенето индуцира CYP1A2, спирането на

тютюнопушенето може да доведе до нарастване на плазмените нива на субстрати на CYP1A2.

Невропсихични симптоми

По време на постмаркетинговия опит има съобщения за промени в поведението или мисленето,

тревожност, психоза, променливо настроение, агресивно поведение, депресия, суицидна

идеация и поведение и опити за самоубийство при пациенти, опитващи се да спрат

тютюнопушенето с CHAMPIX.

Проведено е голямо, рандомизирано, двойносляпо, контролирано с активно вещество и с

плацебо проучване за сравняване на риска от сериозни невропсихични събития при пациенти

със и без анамнеза за психично разстройство, лекувани за отказване от тютюнопушене с

варениклин, бупропион, пластир за никотин-заместителна терапия (NRT) или плацебо.

Първичната крайна точка за безопасност е съставна, включваща невропсихични нежелани

събития, съобщени при постмаркетинговия опит.

Употребата на варениклин при пациенти със или без анамнеза за психично разстройство не е

свързана с увеличен риск от сериозни невропсихични нежелани събития при съставната

първична крайна точка в сравнение с плацебо (вж. точка 5.1 Фармакодинамични свойства -

Проучване при участници със и без анамнеза за психично нарушение).

Депресивното настроение, рядко включващо суицидна идеация и опит за самоубийство, може

да бъде симптом на никотиновото отнемане.

Клиницистите трябва да имат предвид възможната поява на сериозни невропсихични симптоми

при пациенти, опитващи се да прекратят тютюнопушенето със или без лечение. Ако по време

на лечение с варениклин се появят сериозни невропсихични симптоми, пациентите трябва

незабавно да прекратят употребата на варениклин и да се свържат с медицински специалист за

преоценка на лечението.

Анамнеза за психични нарушения

Спирането на тютюнопушенето със или без фармакотерапия се свързва с обостряне на

подлежащо психично заболяване (напр. депресия).

При проучванията за отказване от тютюнопушене с CHAMPIX са събрани данни при пациенти

с анамнеза за психични нарушения (вж. точка 5.1).

В клинично проучване за спиране на тютюнопушенето невропсихични нежелани събития са

докладвани по-често при пациентите с анамнеза за психични нарушения в сравнение с тези без

анамнеза за психични нарушения, независимо от лечението (вж. точка 5.1).

Необходимо е повишено внимание при пациенти с анамнеза за психично заболяване, като в

тези случаи пациентите трябва да бъдат съветвани по подходящ начин.

Припадъци

По време на клиничните проучвания и пост-маркетинговия опит са получени съобщения за

припадъци при пациенти, лекувани с CHAMPIX, с или без анамнеза за припадъци. CHAMPIX

трябва да бъде прилаган с внимание при пациенти с анамнеза за припадъци или други

състояния, които потенциално биха могли да понижат гърчовия праг.

Спиране на лечението

В края на лечението спирането на CHAMPIX е било свързано с повишена раздразнителност,

желание за пушене, депресия и/или безсъние при до 3% от пациентите. Предписващият лекар

трябва съответно да информира пациента и да обсъди или да има предвид необходимостта от

постепенно намаляване на дозата.

Сърдечно-съдови събития

Пациентите, приемащи CHAMPIX, трябва да бъдат инструктирани да информират своя лекар

при появата на нови или влошаване на съществуващи сърдечно-съдови симптоми и да потърсят

веднага медицинска помощ, ако изпитат признаци и симптоми на миокарден инфаркт или

инсулт (вж. точка 5.1).

Реакции на свръхчувствителност

Има постмаркетингови съобщения за реакции на свръхчувствителност, включително

ангиоедем, при пациенти, лекувани с варениклин. Клиничните белези са включвали подуване

на лицето, устата (езика, устните и венците), шията (гърлото и ларинкса) и крайниците. Има

редки съобщения за животозастрашаващ ангиоедем, налагащ спешна медицинска помощ,

поради нарушение на дишането. Пациенти с тези симптоми трябва да прекратят лечението с

верениклин и незабавно да се свържат с медицински специалист.

Кожни реакции

Има също постмаркетингови съобщения за редки, но тежки кожни реакции, включително

синдром на Stevens-Johnson и еритема мултиформе, при пациенти, приемащи варениклин. Тъй

като тези кожни реакции могат да са животозастрашаващи, пациентите трябва да прекратят

лечението при първия признак на обрив или кожна реакция и незабавно да се свържат с

медицински специалист.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Въз основа на характеристиките на варениклин и клиничния опит до момента CHAMPIX няма

клинично значими лекарствени взаимодействия. Не се препоръчва корекция на дозировката на

CHAMPIX или едновременно прилаганите лекарствени продукти, изброени по-долу.

In vitro проучвания показват, че е малко вероятно варениклин да промени фармакокинетиката

на съединения, метаболизирани предимно чрез цитохром Р450 ензими.

Освен това, тъй като метаболизмът на варениклин представлява по-малко от 10% от неговия

клирънс, малко вероятно е активни вещества, за които е известно, че взаимодействат със

системата цитохром Р450, да променят фармакокинетиката на варениклин (вж. точка 5.2) и по

тази причина не се изисква корекция на дозата на CHAMPIX.

In vitro проучвания демонстрират, че варениклин в терапевтични концентрации не инхибира

бъбречните транспортни протеини при човек. По тази причина е малко вероятно активни

вещества, които се излъчват чрез бъбречна секреция (напр. метформин – вж. по-долу), да бъдат

повлияни от варениклин.

Метформин

Варениклин не повлиява фармакокинетиката на метформин. Метформин няма ефект върху

фармакокинетиката на варениклин.

Циметидин

Едновременното приложение на циметидин и варениклин повишава системната експозиция на

варениклин с 29% поради понижение на бъбречния клирънс на варениклин. На базата на

едновременно приложение с циметидин при пациенти с нормална бъбречна функция, или при

пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане, не се препоръчва корекция на дозата. При

пациенти с тежко бъбречно увреждане едновременното приложение на циметидин и

варениклин трябва да се избягва.

Дигоксин

Варениклин не променя фармакокинетиката в стационарно състояние на дигоксин.

Варфарин

Варениклин не променя фармакокинетиката на варфарин. Протромбиновото време (INR) не се

засяга от варениклин. Спирането на тютюнопушенето само по себе си може да доведе до

промени във фармакокинетиката на варфарин (вж. точка 4.4).

Алкохол

Има ограничени клинични данни за каквото и да е възможно взаимодействие между алкохол и

варениклин. Данни от постмаркетинговия опит съобщават за повишени интоксикиращи ефекти

на алкохола при пациенти, лекувани с варениклин. Причинно-следствената връзка между тези

събития и варениклин не е установена.

Употреба заедно с друго лечение за спиране на тютюнопушенето

Бупропион

Варениклин не промени фармакокинетиката в стационарно състояние на бупропион.

Никотин заместителна терапия (NRT)

Когато варениклин и трансдермална NRT са били приложени едновременно при пушачи за

12 дни, е имало статистически значимо понижение на средното систолно кръвно налягане

(средно 2,6 mmHg), измерено през последния ден на проучването. В това проучване честотата

на гадене, главоболие, повръщане, замайване, диспепсия и умора е била по-голяма при

комбинацията, отколкото при NRT самостоятелно.

Безопасността и ефикасността на CHAMPIX в комбинация с други средства за спиране на

тютюнопушенето не са проучени.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Неголям обем данни за бременни жени не показват малформативна или фетална/неонатална

токсичност, причинена от варениклин (вж. точка 5.1).

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Като предпазна

мярка е за предпочитане да се избягва употребата на варениклин по време на бременност

(вж. точка 5.1).

Кърмене

Не е известно дали варениклин се екскретира в кърмата. Проучвания при животни предполагат,

че варениклин се екскретира в млякото. Решение дали да бъде продължено/прекъснато

кърменето, или да бъде продължено/прекъснато лечението с CHAMPIX, трябва да бъде взето

при отчитане на ползата от кърмене за детето и ползата от лечение с CHAMPIX за жената.

Фертилитет

Няма клинични данни за ефектите на варениклин върху фертилитета.

Неклиничните данни, основани на стандартните проучвания върху фертилитета при мъжки и

женски плъхове, не показват риск при хора (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

CHAMPIX може да повлияе в малка или умерена степен способността за шофиране и работа с

машини.

CHAMPIX може да причини замайване, сънливост и преходна загуба на съзнание и

следователно може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини. На

пациентите се препоръчва да не шофират, да не работят със сложни машини и да не се

занимават с други потенциално опасни дейности, докато не стане известно дали този

лекарствен продукт оказва влияние върху способността им да извършват тези дейности.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Спирането на тютюнопушенето със или без лечение е свързано с различни симптоми.

Например, при пациенти, които се опитват да спират тютюнопушенето, са съобщавани

дисфорично или потиснато настроение; безсъние, раздразнителност, чувство на

неудовлетвореност или гняв; тревожност; затруднена концентрация; неспокойствие; понижена

сърдечна честота; повишен апетит или наддаване на тегло. Нито в дизайна, нито в анализа на

проучванията с CHAMPIX не са правени опити за разграничаване на нежеланите реакции,

свързани с лечението с проучваното лекарство, от такива, възможно свързани с отнемането на

никотина. Нежеланите лекарствени реакции се основават на оценка на данните от проучвания

преди пускането на пазара, фаза 2-3 и са актуализирани въз основа на сборни данни от

18 плацебо-контролирани проучвания, проведени преди и по време на постмаркетинговия

период, включващи приблизително 5 000 пациенти, лекувани с варениклин.

При пациенти, лекувани с препоръчителната доза от 1 mg два пъти дневно след начален период

на титриране, най-често съобщаваното нежелано събитие е било гадене (28,6%). В повечето

случаи гаденето е настъпвало в началото на терапевтичния период, било е леко до умерено по

тежест и рядко е водело до прекъсване на лечението.

Таблично представяне на нежеланите реакции

В таблицата по-долу всички нежелани реакции, които са настъпили с честота, по-голяма от

плацебо, са изброени по системо-органен клас и честота (много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100

до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100) и редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000)). При всяко

групиране в зависимост от честотата нежеланите реакции са изброени в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Инфекции и инфестации

Много чести

Назофарингит

Чести

Бронхит, синузит

Нечести

Гъбична инфекция, вирусна инфекция

Нарушения на кръвта и лимфната система

Редки

Понижен брой на тромбоцитите

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Повишено тегло, понижен апетит, повишен апетит

Нечести

Хипергликемия

Редки

Захарен диабет, полидипсия

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Психични нарушения

Много чести

Патологични сънища, безсъние

Нечести

Суицидна идеация, агресия, паническа реакция, патологично

мислене, безпокойство, колебания в настроението, депресия*,

тревожност*, халюцинации*, повишено либидо, понижено либидо

Редки

Психоза, сомнамбулизъм, патологично поведение, дисфория,

брадифрения

Нарушения на нервната система

Много чести

Главоболие

Чести

Сънливост, замайване, дисгеузия

Нечести

Припадъци, тремор, сънливост, хипоестезия

Редки

Мозъчно-съдов инцидент, хипертония, дизартрия, нарушена

координация, хипогеузия, нарушение на циркадния ритъм на съня

С неизвестна честота

Преходна загуба на съзнание

Нарушения на очите

Нечести

Конюнктивит, болки в очите

Редки

Скотом, промяна в цвета на склерите, мидриаза, фотофобия,

миопия, повишена лакримация

Нарушения на ухото и лабиринта

Нечести

Шум в ушите

Сърдечни нарушения

Нечести

Инфаркт на миокарда, стенокардия, тахикардия, палпитации,

повишена сърдечна честота

Редки

Предсърдно мъждене, депресия на ST-сегмента в

електрокардиограмата, понижена амплитуда на Т-вълната в

електрокардиограмата

Съдови нарушения

Нечести

Повишено кръвно налягане, горещи вълни

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести

Диспнея, кашлица

Нечести

Възпаление на горните дихателни пътища, конгестия на

респираторния тракт, дисфония, алергичен ринит, дразнене в

гърлото, конгестия на синусите, синдром на кашлица, свързана с

горните дихателни пътища, ринорея

Редки

Ларингеална болка, хъркане

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Гадене

Чести

Гастро-езофагеална рефлуксна болест, повръщане, запек, диария,

подуване на корема, коремна болка, зъбобол, диспепсия,

флатуленция, сухота в устата

Нечести

Хематохезия, гастрит, промяна в режима на дефекация, оригване,

афтозен стоматит, гингивална болка

Редки

Хематемеза, променени изпражнения, обложен език

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести

Обрив, сърбеж

Нечести

Еритем, акне, хиперхидроза, нощни изпотявания

Редки

Тежки кожни реакции, включително синдром на Stevens-Johnson и

еритема мултиформе, ангиоедем

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Артралгия, миалгия, болки в гърба

Нечести

Мускулни спазми, мускулноскелетна гръдна болка

Редки

Скованост на ставите, костохондрит

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Нечести

Полакиурия, никтурия

Редки

Глюкозурия, полиурия

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести

Менорагия

Редки

Вагинално течение, сексуална дисфункция

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести

Гръдна болка, уморяемост

Нечести

Гръден дискомфорт, грипоподобно заболяване, пирексия, астения,

общо неразположение

Редки

Усещане за студ, киста

Изследвания

Чести

Отклонения в чернодробни функционални тестове

Отклонения в спермограмата, повишен С-реактивен протеин,

намален калций в кръвта

*честотите са определени при постмаркетингово обсервационно кохортно проучване

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

4.9

Предозиране

Няма съобщени случаи на предозиране в клинични проучвания преди разрешаване за употреба.

В случай на предозиране трябва да бъдат приложени стандартни поддържащи мерки, както е

необходимо.

Доказано е, че варениклин се диализира при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност

(вж. точка 5.2), но липсва опит с диализа след предозиране.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други лекарства за лечение на нервната система; Лекарства,

използвани при нарушения, свързани с привикване; Лекарства, използвани при никотинова

зависимост, ATC код: N07BA03

Механизъм на действие

Варениклин има висок афинитет и селективност на свързване към α4β2 никотиновите

ацетилхолинови рецептори на неврона, където действа като частичен агонист – съединение,

което притежава едновременно агонистично действие с по-ниска от присъщата ефикасност на

никотина и антагонистични действия в присъствието на никотин.

Електрофизиологични проучвания in vitro и неврохимични проучвания in vivo показват, че

варениклин се свързва с α4β2 никотиновите ацетилхолинови рецептори на неврона и

стимулира рецептор-медиирана активност, но в значително по-ниска степен от никотина.

Никотинът се конкурира за същото място на свързване с човешкия α4β2 nAChR (никотинов

ацетилхолинов рецептор), към което варениклин има по-висок афинитет. Поради това

варениклин може да блокира ефективно способността на никотина да активира напълно α4β2

рецепторите и мезолимбичната допаминова система, невронният механизъм, стоящ в основата

на затвърждаването на навика и усещането за удовлетворение при тютюнопушене. Варениклин

е високо селективен и се свързва по-силно с рецепторния подтип α4β2 (Ki=0.15 nM), отколкото

с другите известни никотинови рецептори (α3β4 Ki=84 nM, α7 Ki=620 nM, α1βγδ Ki= 3,400 nM)

или с не-никотиновите рецептори и транспортни системи (Ki > 1

M освен с 5-HT3

рецепторите: Ki=350 nM).

Фармакодинамични ефекти

Ефикасността на CHAMPIX за спиране на тютюнопушенето се дължи на частичното

агонистично действие на варениклин на ниво α4β2 никотинови рецептори, където свързването

му произвежда ефект, достатъчен за облекчаване на симптомите на непреодолимо желание и на

отнемане (агонистично действие), като едновременно води до намаляване на ефектите на

удовлетворение от тютюнопушенето и затвърждаване на навика чрез предотвратяване на

свързването на никотина с α4β2 рецепторите (антагонистично действие).

Клинична ефикасност и безопасност

Вероятността за успех на терапиите за отказване от тютюнопушене е по-голяма при пациенти,

които са мотивирани да спрат тютюнопушенето и, на които са осигурени допълнителен съвет и

подкрепа.

Ефикасността на CHAMPIX при спиране на тютюнопушенето е демонстрирана в 3 клинични

проучвания, включващи хронични пушачи (≥ 10 цигари на ден). Две хиляди шестстотин и

деветнадесет (2 619) пациенти са получавали 1 mg CHAMPIX двукратно дневно (титрирани

през първата седмица), 669 пациенти са получавали бупропион 150 mg двукратно дневно (също

титрирани) и 684 пациенти са получавали плацебо.

Сравнителни клинични проучвания

Две идентични двойнослепи клинични проучвания са сравнили проспективно ефикасността на

CHAMPIX (1 mg два пъти дневно), бупропион със забавено освобождаване (150 mg два пъти

дневно) и плацебо за спиране на тютюнопушенето. В тези проучвания с продължителност 52

седмици пациентите са получавали лечение за 12 седмици, последвано от 40-седмична фаза без

лечение.

Първична крайна точка на двете проучвания е била потвърдена с въглероден монооксид (СО),

процентът на 4-седмичен непрекъснат отказ (4-week continuous quit rate - 4W-CQR) от седмица

9 до седмица 12. Първичната крайна точка за CHAMPIX демонстрира статистическо

превъзходство спрямо бупропион и плацебо.

След 40-седмичната фаза без лечение ключова вторична крайна точка за двете проучвания е

била процентът на продължително въздържание (Continuous Abstinence - CA) на седмица 52.

СА е дефинирана като частта от всички лекувани пациенти, които не са пушили (нито едно

дръпване от цигара) от седмица 9 до седмица 52 и не са имали стойност на издишвания СО > 10

ppm.

Процентите на 4W-CQR (седмици 9 до 12) и СА (седмици 9 до 52) от проучвания 1 и 2 са

включени в следващата таблица:

Проучване 1 (n = 1022)

Проучване 2 (n = 1023)

4W CQR

CA Седм. 9-52

4W CQR

CA Седм. 9-52

CHAMPIX

44,4%

22,1%

44,0%

23,0%

Бупропион

29,5%

16,4%

30,0%

15,0%

Плацебо

17,7%

8,4%

17,7%

10,3%

Съотношение на шансовете

CHAMPIX спрямо плацебо

3,91

p < 0,0001

3,13

p < 0,0001

3,85

p < 0,0001

2,66

p < 0,0001

Съотношение на шансовете

CHAMPIX спрямо

бупропион

1,96

p < 0,0001

1,45

p = 0,0640

1,89

p < 0,0001

1,72

p = 0,0062

Ефекти от тютюнопушенето като непреодолимо желание, отнемане и затвърждаване на

навика, съобщавани от пациентите

В рамките и на двете проучвания 1 и 2 по време на активното лечение случаите на

непреодолимо желание и отнемане са били значително намалени при пациенти, рандомизирани

на CHAMPIX в сравнение с плацебо. CHAMPIX също потиска в значителна степен ефектите от

затвърждаване на навика за тютюнопушене, които могат да поощрят пушаческото поведение

при пациенти, които пушат по време на лечението, в сравнение с плацебо. Ефектът на

варениклин върху случаите на непреодолимо желание, отнемане и затвърждаване на навика за

тютюнопушене не са измерени през дългосрочната фаза на проследяване без лечение.

Проучване за трайност на въздържанието

Третото проучване е оценило ползата от допълнително 12-седмично лечение с CHAMPIX

върху трайността на въздържанието. Пациентите в това проучване (n=1 927) са получавали

CHAMPIX 1 mg два пъти дневно за 12 седмици по отворен протокол. Пациентите, които са

спрели да пушат до седмица 12, са били рандомизирани след това да получават или CHAMPIX

(1 mg два пъти дневно), или плацебо за още 12 седмици при обща продължителност на

проучването от 52 седмици.

Първичната крайна точка на проучването е бил процентът на потвърдено с СО продължително

въздържание от тютюнопушене от седмица 13 до седмица 24 в двойносляпата терапевтична

фаза. Ключова вторична крайна точка е бил процентът на продължително въздържание (СА) от

седмица 13 до седмица 52.

Това проучване е показало ползата от допълнително 12-седмично лечение с CHAMPIX 1 mg

два пъти дневно спрямо плацебо за траен отказ от тютюнопушене; превъзходството спрямо

плацебо по отношение на СА се е запазило до седмица 52. Ключовите резултати са обобщени в

следващата таблица:

Проценти на продължително въздържание при участници, лекувани с CHAMPIX, спрямо

плацебо

CHAMPIX

n = 602

Плацебо

n = 604

Разлика

(95% CI)

Съотношение на

шансовете

(95% CI)

CA* седм. 13 -

70,6%

49,8%

20,8%

(15,4%, 26,2%)

2,47

(1,95, 3,15)

CA* седм. 13 -

44,0%

37,1%

6,9%

(1,4%, 12,5%)

1,35

(1,07, 1,70)

*CA: процент на продължително въздържание

Понастоящем има ограничен клиничен опит с употребата на CHAMPIX сред чернокожи, за да

се определи клиничната ефикасност.

Гъвкава дата на спиране между седмица 1 и 5

Ефикасността и безопасността на варениклин е оценена при пушачи, имащи свободата да спрат

да пушат между седмица 1 и 5 от лечението. При това 24 седмично проучване, пациентите са

получавали лечение в продължение на 12 седмици, последвани от 12 седмична фаза на

проследяване без лечение. 4-седмичният (седмица 9-12) CQR за варениклин и плацебо е бил

съответно 53,9% и 19,4% (разлика = 34,5%, 95% CI: 27,0% - 42,0%), а продължителното

въздържание (СА) в седмици 9 -24 е било 35,2% (варениклин) срещу 12,7% (плацебо)

(разлика = 22,5%, 95% CI: 15,8% - 29,1%). На пациенти, които не желаят или нямат възможност

да определят дата за спиране на тютюнопушенето в рамките на 1-2 седмици, може да бъде

предложено да започнат лечение и тогава сами да изберат дата за спиране в рамките на 5

седмици.

Проучване при участници, лекувани повторно с CHAMPIX:

CHAMPIX е оценен в двойносляпо, плацебо-контролирано изпитване при 494 пациенти, които

са направили предишен опит да откажат тютюнопушенето с CHAMPIX и не са успели да го

откажат, или са го възобновили след лечението. Пациентите, изпитали обезпокояващо

нежелано събитие по време на предходното лечение, са изключвани. Пациентите са

рандомизирани в съотношение 1:1 към CHAMPIX в доза 1 mg два пъти дневно (N=249) или

плацебо (N=245) за 12 седмици лечение и проследени до 40 седмици след лечението.

Включените в това проучване пациенти са приемали CHAMPIX в миналото в опит за спиране

на тютюнопушенето (с обща продължителност на лечението от минимум две седмици), поне

три месеца преди включването им в проучването и са пушили в продължение на най-малко

четири седмици.

Пациентите, лекувани с CHAMPIX, са имали по-висок процент на потвърдено с СО

въздържание от тютюнопушене от седмица 9 до седмица 12 и от седмица 9 до седмица 52

спрямо приемалите плацебо пациенти. Ключовите резултати са обобщени в следващата

таблица:

Проценти на продължително въздържание при участници, лекувани с CHAMPIX, спрямо

плацебо

CHAMPIX

n=249

Плацебо

n=245

Съотношение на шансовете

(95% CI),

стойност на p

CA* седм. 9-12

45,0%

11,8%

7,08 (4,34, 11,55),

p<0,0001

CA* седм. 9-52

20,1%

3,3%

9,00 (3,97, 20,41),

p<0,0001

*CA: процент на продължително въздържание

Постепенен подход за отказ от тютюнопушене

CHAMPIX е оценен в 52-седмично, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване при

1 510 участници, които не са били в състояние или не са желаели да откажат тютюнопушенето

в рамките на четири седмици, но са желаели да намалят тютюнопушенето постепенно в

течение на 12-седмичен период, преди да се откажат. Участниците са били рандомизирани на

CHAMPIX 1 mg два пъти дневно (n=760) или плацебо (n=750) за 24 седмици и са били

проследявани след лечението до седмица 52. Участниците са били инструктирани да намалят

броя на изпушените цигари с най-малко 50 процента до края на първите четири седмици на

лечение, последвани от още 50-процентно намаление от четвъртата до осмата седмица от

лечението, с цел да достигнат пълно въздържание до седмица 12. След първоначалната

12-седмична фаза на намаляване пациентите са продължили лечението още 12 седмици.

Участниците, лекувани с CHAMPIX, са имали значително по-голям процент на продължително

въздържание спрямо плацебо; основните резултати са обобщени в следващата таблица:

Проценти на продължително въздържание при участници, лекувани с Champix, спрямо

плацебо

CHAMPIX

n=760

Плацебо

n=750

Съотношение на шансовете

(95% CI),

p-стойности

CA* седм. 15-24

32,1%

6,9%

8,74 (6,09, 12,53)

p<0,0001

CA* седм. 21-52

27,0%

9,9%

4,02 (2,94, 5,50)

p<0,0001

*CA: процент на продължително въздържание

Профилът на безопасност на CHAMPIX в това проучване е съпоставим с този при

проучванията преди пускането на пазара.

Пациенти със сърдечно-съдово заболяване

CHAMPIX е оценен в рандомизирано, двойносляпо плацебо-контролирано проучване при

пациенти със стабилно сърдечно-съдово заболяване (различно от или съпътстващо

хипертония), което е било диагностицирано преди повече от 2 месеца. Пациентите са

рандомизирани на CHAMPIX 1 mg два пъти дневно (n=353) или плацебо (n=350) за 12 седмици

и проследени след това 40 седмици след лечението. Трайният 4-седмичен отказ от

тютюнопушене (CQR) при варениклин и плацебо е бил съответно 47,3% и 14,3%, а

продължителното въздържание (СА) в периода седмица 9-52 е било 19,8% (варениклин)

спрямо 7,4% (плацебо).

Случаите на смърт и сериозни сърдечно-съдови събития са оценени от комисия, заслепено.

Следните оценени събития са настъпили с честота ≥ 1% при всяка група на лечение по време на

лечението (или по време на 30-дневния период след лечението): нефатален инфаркт на

миокарда (1,1% спрямо 0,3% за CHAMPIX и съответно за плацебо) и хоспитализация за

стенокардия (0,6% спрямо 1,1%). Оценените събития по време на проследяването до 52

ра

седмица са включвали нужда от коронарна реваскуларизация (2,0% спрямо 0,6%),

хоспитализация за стенокардия (1,7% спрямо 1,1%) и новодиагностицирана периферно-съдова

болест (ПСБ) или хоспитализация за ПСБ-манипулация (1,4% спрямо 0,6%). Някои от

пациентите, нуждаещи се от коронарна реваскуларизация, са били подложени на процедурата

като част от овладяването на нефатален инфаркт на миокарда и хоспитализация за стенокардия.

По време на 52-седмичното проучване, сърдечно-съдова смърт е настъпила при 0,3% от

пациентите в рамото на CHAMPIX и 0,6% от пациентите в рамото на плацебо.

Проведен е мета-анализ на 15 клинични проучвания с продължителност ≥ 12 седмици,

включващ 7 002 пациенти (4 190 CHAMPIX, 2 812 плацебо), с цел да се оцени систематично

сърдечно-съдовата безопасност на CHAMPIX. Проучването при пациенти със стабилно

сърдечно-съдово заболяване, описано по-горе, е включено в мета-анализа.

Основният анализ на сърдечно-съдова безопасност включва появата и времето до настъпване

на съставна крайна точка на значими нежелани сърдечно-съдови събития (ЗНСС), дефинирани

като сърдечно-съдова смърт, нефатален инфаркт на миокарда и нефатален инсулт. Тези

събития, включени в крайната точка, са определени от заслепена, независима комисия. Като

цяло, малък брой ЗНСС са настъпили по време на лечението, при проучванията, включени в

мета-анализа (CHAMPIX 7 [0,17%]; плацебо 2 [0,07%]). В допълнение, малък брой ЗНСС са

настъпили до 30 дни след лечението (CHAMPIX 13 [0,31%]; плацебо 6 [0,21%]).

Мета-анализът е показал, че експозицията на CHAMPIX е довела до коефициент на риск за

ЗНСС от 2,83 (95% доверителен интервал от 0,76 до 10,55; p=0,12) при пациенти по време на

лечението и 1,95 (95% доверителен интервал от 0,79 до 4,82, p=0,15) при пациенти до 30 дни

след лечението. Те са еквивалентни на изчислено увеличаване на ЗНСС от 6,5 и 6,3 на

1 000 пациентогодини, съответно на експозицията. Коефициентът на риск за ЗНСС е по-висок

при пациенти със сърдечно-съдови рискови фактори в допълнение към тютюнопушенето, в

сравнение с този при пациенти без други сърдечно-съдови рискови фактори освен

тютюнопушенето. При мета-анализа са установени сходни честоти на смъртност по всякакви

причини (CHAMPIX 6 [0,14%]; плацебо 7 [0,25%]) и сърдечно-съдова смъртност (CHAMPIX 2

[0,05%]; плацебо 2 [0,07%]) в рамената на CHAMPIX в сравнение с рамената на плацебо.

Проучване за оценка на сърдечно-съдовата безопасност при участници със и без анамнеза за

психично разстройство

Сърдечно-съдовата (СС) безопасност на CHAMPIX е оценена в проучването при участници със

и без анамнеза за психично разстройство (основното проучване; вж. точка 5.1 – Невропсихична

безопасност) и неговото продължение без лечение – проучването за оценка на сърдечно-съдова

безопасност, в което са включени 4 595 от 6 293 участници, завършили основното проучване

(N = 8 058), и те са проследени до седмица 52. От всичките участници, лекувани в основното

проучване, 1 749 (21,7%) са със среден СС риск, а 644 (8,0%) имат висок СС риск според

Framingham скалата.

Първичната СС крайна точка е времето до значимо нежелано сърдечно-съдово събитие

(ЗНСС), дефинирано като сърдечно-съдова смърт, нефатален инфаркт на миокарда и нефатален

инсулт по време на лечението. Събитията на смърт и сърдечно-съдовите събития са определени

от заслепена, независима комисия.

В таблицата по-долу са представени честотите на ЗНСС и коефициентите на риск спрямо

плацебо за всички терапевтични групи по време на лечението, както и кумулативните данни за

лечение плюс 30 дни и до края на проучването.

CHAMPIX

N = 2 016

Бупропион

N = 2 006

NRT

N = 2 022

Плацебо

N = 2 014

По време на лечение

ЗНСС, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

1 (0,05)

4 (0,20)

Коефициент на

риск (95% CI)

спрямо плацебо

0,29 (0,05, 1,68)

0,50 (0,10, 2,50)

0,29 (0,05, 1,70)

По време на лечението плюс 30 дни

ЗНСС, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

2 (0,10)

4 (0,20)

Коефициент на

риск (95% CI)

спрямо плацебо

0,29 (0,05, 1,70)

0,51 (0,10, 2,51)

0,50 (0,10, 2,48)

До края на проучването

ЗНСС, n (%)

3 (0,15)

9 (0,45)

6 (0,30)

8 (0,40)

Коефициент на

риск (95% CI)

спрямо плацебо

0,39 (0,12, 1,27)

1,09 (0,42, 2,83)

0,75 (0,26, 2,13)

Употребата на CHAMPIX, бупропион и NRT не се свързва с увеличен риск от СС НС при

пушачи, лекувани до 12 седмици и проследени за период до 1 година в сравнение с плацебо,

въпреки че поради относително ниския брой събития като цяло връзката не може да бъде

напълно изключена.

Пациенти с лека до умерена хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Ефикасността и безопасността на CHAMPIX (1 mg два пъти дневно) за спиране на

тютюнопушенето при пациенти с лека до умерена ХОББ са оценени в рандомизирано

двойносляпо, плацебо-контролирано клинично проучване. В това проучване с

продължителност 52 седмици пациентите са получавали лечение за 12 седмици, последвано от

40-седмична фаза на проследяване без лечение. Първичната крайна точка на проучването е

била траен 4-седмичен отказ от тютюнопушене, потвърден с въглероден монооксид (СО) от 9

до 12 седмица, а ключова вторична крайна точка - продължителното въздържание (CA) от 9 до

52 седмица. Профилът на безопасност на варениклин е сравним с данните от други клинични

проучвания при общата популация, включително и по отношение на белодробните данни за

безопасност.

Резултатите за траен 4-седмичен отказ (от 9 до 12 седмица) и процентът на продължително

въздържание (от 9 до 52 седмица) са представени в следната таблица:

Траен 4 - седмичен

отказ

Продължително

въздържание седмица 9 - 52

CHAMPIX (n = 248)

42,3%

18,5%

Плацебо (n = 251)

8,8%

5,6%

Съотношение на

шансовете (CHAMPIX

спрямо плацебо)

8,40

р < 0,0001

4,04

р < 0,0001

Проучване при пациенти с голям депресивен епизод (ГДЕ):

Ефикасността на варениклин е потвърдена в рандомизирано, плацебо-контролирано изпитване

върху 525 пациента с анамнеза за голям депресивен епизод през последните две години или

такива, които са били на постоянна терапия. Честотата на прекратяване на тютюнопушенето

при тази популация е била подобна на тази, отчетена при общата популация. Процентът на

продължително въздържание между седмици 9-12 е бил 35,9% при групата, лекувана с

варениклин, спрямо 15,6% при групата на плацебо (OR 3,35 (95% CI 2,16-5,21)), а между

седмици 9-52 е бил съответно 20,3 %, спрямо 10,4% (OR 2,36 (95% CI 1,40-3,98)). Най-честите

нежелани лекарствени събития (≥ 10%) при пациентите, приемащи варениклин, са били гадене

(27,0% спрямо 10,4% на плацебо), главоболие (16,8% спрямо 11,2%), абнормни сънища (11,3%

спрямо 8,2%), безсъние (10,9% спрямо 4,8%) и раздразнителност (10,9% спрямо 8,2%).

По

време на проучването не са установени различия между групата на варениклин и тази на

плацебо при оценка по психиатричните скали, както и общо влошаване на депресията или

други психиатрични симптоми, в нито една от двете лекувани групи.

Проучване при пациенти със стабилна шизофрения или шизоафективно разстройство:

Безопасността и поносимостта на варениклин са оценени в двойносляпо проучване при 128

пушачи със стабилна шизофрения или шизоафективно разстройство на антипсихотично

лечение, рандомизирани 2:1 на варениклин (1 mg два пъти дневно) или плацебо за 12 седмици с

12-седмичен период на проследяване без лекарство.

Най-честите нежелани събития при пациенти, приемащи варениклин са гадене (23,8% спрямо

14,0% на плацебо), главоболие (10,7% спрямо 18,6% на плацебо) и повръщане (10,7% спрямо

9,3% на плацебо). Между докладваните невропсихични нежелани събития, безсънието е

единственото събитие, докладвано и в двете групи при ≥ 5% пациенти, в по-висока степен при

групата на варениклин, отколкото при плацебо (9,5% спрямо 4,7%).

Като цяло не е наблюдавано влошаване на шизофренията при нито една от двете групи,

измерено чрез психиатрични скали и не са наблюдавани общи промени в екстрапирамидната

симптоматика.

При по-голям процент от пациентите в групата на варениклин се съобщава за суицидни мисли

или поведение, преди включването в групата (анамнеза) и след края на активния период на

лечение (на дни 33 до 85 след последната доза от леченията), в сравнение с групата на плацебо.

По време на активния период на лечение, честотата на суицидно-свързани събития е сходна

при пациентите, лекувани с варениклин и тези на плацебо (съответно 11 спрямо 9,3%).

Процентът пациенти със суицидно-свързани събития във фазата на активно лечение, в

сравнение с фазата след лечението е непроменен при групата на варениклин; при плацебо

групата, този процент е по-нисък във фазата след лечението. Въпреки, че няма завършени

самоубийства, при групата на варениклин е имало един опит за самоубийство при индивид,

чиято анамнеза включва няколко подобни опита. Наличните ограничени данни от това

единично проучване на спиране на тютюнопушенето не са достатъчни, за да бъдат извадени

категорични заключения за безопасността при пациенти с шизофрения или шизоафективно

разстройство.

Проучване за невропсихичната безопасност при участници със и без анамнеза за психично

разстройство:

Варениклин е оценен в рандомизирано, двойносляпо, контролирано с активно вещество и с

плацебо проучване, включващо участници с анамнеза за психично нарушение (кохорта с

психично нарушение, N = 4 074), както и такива без анамнеза за психично нарушение (кохорта

без психично нарушение, N = 3 984). Участниците на възраст 18-75 години, пушили 10 или

повече цигари на ден, са рандомизирани 1:1:1:1 на варениклин 1 mg два пъти дневно,

бупропион лекарствена форма с удължено освобождаване 150 mg два пъти дневно, пластир за

никотин-заместителна терапия (NRT) 21 mg/ден с постепенно намаляване на дозата или

плацебо за период на лечение от 12 седмици; след това те са били проследявани за още

12 седмици след лечението.

Първичната крайна точка за безопасност е съставна, включваща следните невропсихични

(НПС) нежелани събития: сериозни събития на тревожност, депресия, неестествено усещане,

или враждебност и/или умерени или тежки епизоди на възбуда, агресия, делюзии,

халюцинации, хомицидна идеация, мания, паника, параноя, психоза, суицидна идеация,

суицидно поведение или извършено самоубийство.

В таблицата по-долу са представени процентите на съставната първична крайна точка за НПС

нежелано събитие по терапевтична група и рисковите разлики (risk differences, RDs) (95% CI)

спрямо плацебо в кохортата без психично нарушение.

В допълнение в таблицата е посочена подгрупата на НПС нежелано събитие на съставната

крайна точка с тежка интензивност:

Кохорта без психично нарушение

N = 3 984

Варениклин

Бупропион

NRT

Плацебо

Брой на лекуваните

пациенти

1 006

Съставна крайна точка за

НПС нежелано събитие,

n (%)

13 (1,3)

22 (2,2)

25 (2,5)

24 (2,4)

RD (95% CI) спрямо

плацебо

-1,28

(-2,40, -0,15)

-0,08

(-1,37, 1,21)

-0,21

(-1,54, 1,12)

Кохорта без психично нарушение

N = 3 984

Варениклин

Бупропион

NRT

Плацебо

Съставна крайна точка за

НПС нежелано събитие с

тежка интензивност, n (%)

1 (0,1)

4 (0,4)

3 (0,3)

5 (0,5)

NRT = пластир за никотин заместителна терапия

Процентите на събитията в съставната крайна точка са ниски във всички терапевтични групи и

са сходни или по-ниски за всяко от активните лечения в сравнение с плацебо. Употребата на

варениклин, бупропион и NRT в кохортата без психично нарушение не се свързва със

значително увеличен риск за НПС нежелани събития в съставната първична крайна точка в

сравнение с плацебо (95% CIs са по-ниски или включват нула).

Процентът на участниците със суицидна идеация и/или поведение по колумбийската скала за

тежест на суицидалитета (C-SSRS) е сходен между групите на варениклин и плацебо по време

на лечението и при проследяването без лечение, както е посочено в таблицата:

Кохорта без психично нарушение

N = 3 984

Варениклин

N = 990

n (%)

Бупропион

N = 989

n (%)

NRT

N = 1 006

n (%)

Плацебо

N = 999

n (%)

По време на лечение

Брой оценени

Суицидно

поведение и/или

идеация

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

7 (0,7)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

1 (0,1)

Суицидна

идеация

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

6 (0,6)

По време на проследяване

Брой оценени

Суицидно

поведение и/или

идеация

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

Суицидна

идеация

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

NRT=пластир за никотин заместителна терапия

Има едно извършено самоубийство, настъпило по време на лечението, при участник, лекуван с

плацебо в кохортата без психично нарушение.

В таблицата по-долу са посочени честотите на съставната първична крайна точка за НПС

нежелано събитие по терапевтична група и на RD (95% CI) спрямо плацебо в кохортата с

психично нарушение. Посочени са и отделните компоненти на крайната точка.

В допълнение в таблицата е представена подгрупата на НПС нежелано събитие на съставната

крайна точка с тежка интензивност:

Кохорта с психично нарушение

N = 4 074

Варениклин

Бупропион

NRT

Плацебо

Брой на лекуваните

пациенти

1 026

1 017

1 016

1 015

Съставна първична

крайна точка за НПС

нежелано събитие, n (%)

67 (6,5)

68 (6,7)

53 (5,2)

50 (4,9)

RD (95% CI) спрямо

плацебо

1,59

(-0,42, 3,59)

1,78

(-0,24, 3,81)

0,37

(-1,53, 2,26)

Компоненти на

първичната крайна

точка за НПС нежелано

събитие, n (%):

Тревожност

Депресия

Чувство на абнормност

Враждебност

Ажитация

Агресия

Делюзии

Халюцинации

Хомицидна идеация

Мания

Паника

Параноя

Психоза

Суицидно поведение

Суицидна идеация

Завършено

самоубийство

5 (0,5)

6 (0,6)

25 (2,4)

14 (1,4)

1 (0,1)

5 (0,5)

7 (0,7)

7 (0,7)

1 (0,1)

4 (0,4)

1 (0,1)

5 (0,5)

4 (0,4)

4 (0,4)

1 (0,1)

29 (2,9)

9 (0,9)

1 (0,1)

4 (0,4)

9 (0,9)

16 (1,6)

2 (0,2)

1 (0,1)

2 (0,2)

6 (0,6)

7 (0,7)

21 (2,1)

7 (0,7)

1 (0,1)

2 (0,2)

3 (0,3)

13 (1,3)

3 (0,3)

3 (0,3)

2 (0,2)

6 (0,6)

22 (2,2)

8 (0,8)

2 (0,2)

6 (0,6)

7 (0,7)

2 (0,2)

1 (0,1)

1 (0,1)

2 (0,2)

Съставна крайна точка

за НПС нежелано

събитие с тежка

интензивност, n (%)

14 (1,4)

14 (1,4)

14 (1,4)

13 (1,3)

Степен = нежелано събитие с тежка интензивност;

Степен = нежелано събитие с умерена и

тежка интензивност; NRT=лепенка за никотин заместителна терапия

Съобщават се повече събития при пациентите в кохортата с психично нарушение във всяка

терапевтична група в сравнение с кохортата без психично нарушение и честотата на събитията

в съставната крайна точка е по-висока за всяко от активните лечения в сравнение с плацебо.

Въпреки това, употребата на варениклин, бупропион и NRT в кохортата с психично нарушение

не се свързва със значително увеличен риск за НПС нежелани събития в съставната първична

крайна точка в сравнение с плацебо (95% CIs включват нула).

В кохортата с психично нарушение процентът на участниците със суицидна идеация и/или

поведение по колумбийската скала за тежест на суицидалитета (C-SSRS) е сходен между

групите на варениклин и плацебо по време на лечение и при проследяването без лечение, както

е посочено в таблицата по-долу:

Кохорта с психично нарушение

N = 4 074

Варениклин

N = 1 026

n (%)

Бупропион

N = 1 017

n (%)

NRT

N = 1 016

n (%)

Плацебо

N = 1 015

n (%)

По време на лечение

Брой оценени

1 017

1 012

1 006

1 006

Суицидно

поведение и/или

идеация

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

2 (0,2)

Суицидна

идеация

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

По време на проследяване

Брой оценени

Суицидно

поведение и/или

идеация

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

1 (0,1)

1 (0,1)

Суицидна

идеация

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

NRT=Лепенка за никотин заместителна терапия

В кохортата с психично нарушение не се съобщава за извършени самоубийства.

Най-често съобщаваните нежелани събития при участниците, лекувани с варениклин в това

проучване, са подобни на наблюдаваните в проучванията преди пускането на пазара.

И в двете кохорти при участниците, лекувани с варениклин, е демонстрирано статистическо

превъзходство на потвърдено с СО въздържание по време на седмици от 9 до 12 и от 9 до 24

в сравнение с участниците, лекувани с бупропион, никотинова лепенка и плацебо (моля, вж.

таблицата по-долу).

Основните резултати за ефикасност са обобщени в таблицата по-долу:

Кохорта без психично

нарушение

Кохорта с психично

нарушение

CA 9-12 n/N (%)

Варениклин

382/1 005 (38,0%)

301/1 032 (29,2%)

Бупропион

261/1 001 (26,1%)

199/1 033 (19,3%)

267/1 013 (26,4%)

209/1 025 (20,4%)

Плацебо

138/1 009 (13,7%)

117/1 026 (11,4%)

Кохорта без психично

нарушение

Кохорта с психично

нарушение

Сравнения на леченията: съотношение на шансовете (95% CI), p стойност

Варениклин спрямо

Плацебо

4,00 (3,20, 5,00), P < 0,0001

3,24 (2,56, 4,11), P < 0,0001

Бупропион спрямо

Плацебо

2,26 (1,80, 2,85), P < 0,0001

1,87 (1,46, 2,39), P < 0,0001

NRT спрямо Плацебо

2,30 (1,83, 2,90), P < 0,0001

2,00 (1,56, 2,55), P < 0,0001

Варениклин спрямо

Бупропион

1,77 (1.46, 2.14), P < 0,0001

1,74 (1,41, 2,14), P < 0,0001

Варениклин спрямо NRT

1,74 (1,43, 2,10), P < 0,0001

1,62 (1,32, 1,99), P < 0,0001

CA 9-24 n/N (%)

Варениклин

256/1 005 (25,5%)

189/1 032 (18,3%)

Бупропион

188/1 001 (18,8%)

142/1 033 (13,7%)

187/1 013 (18,5%)

133/1 025 (13,0%)

Плацебо

106/1 009 (10,5%)

85/1 026 (8,3%)

Сравнения на леченията: съотношение на шансовете (95% CI), p стойност

Варениклин спрямо

Плацебо

2,99 (2,33, 3,83), P < 0,0001

2,50 (1,90, 3,29), P < 0,0001

Бупропион спрямо

Плацебо

2,00 (1,54, 2,59), P < 0,0001

1,77 (1,33, 2,36), P < 0,0001

NRT спрямо Плацебо

1,96 (1,51, 2,54), P < 0,0001

1,65 (1,24, 2,20), P = 0,0007

Варениклин спрямо

Бупропион

1,49 (1,20, 1,85), P = 0,0003

1,41 (1,11, 1,79), P = 0,0047

Варениклин спрямо NRT

1,52 (1,23, 1,89), P = 0,0001

1,51 (1,19, 1,93), P = 0,0008

CA = честота на продължително въздържание; CI = доверителен интервал; NRT=лепенка за

никотин заместителна терапия

Мета-анализи за невропсихична безопасност и обсервационни проучвания:

Анализите на данни от клинични проучвания не дават доказателства за увеличен риск от

сериозни невропсихични събития с варениклин, в сравнение с плацебо. Освен това

независимите обсервационни проучвания не подкрепят повишения риск от сериозни

невропсихични събития при пациенти, лекувани с варениклин, отколкото при пациенти,

подложени на NRT, или приемащи бупропион.

Прекратяване на лечението

Честотата на прекратяване на лечението поради нежелани реакции е 11,4% за варениклин

спрямо 9,7% за плацебо. В тази група честотите на прекратяване на лечението за най-честите

нежелани реакции при лекуваните с варениклин пациенти са както следва: гадене (2,7% спрямо

0,6% за плацебо), главоболие (0,6% спрямо 1,0% за плацебо), безсъние (1,3% спрямо 1,2% за

плацебо) и патологични сънища (0,2% спрямо 0,2% за плацебо).

Анализи на клинични изпитвания:

Проведен е мета-анализ на 5 рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания,

включващи 1907 пациенти (1130 варениклин, 777 плацебо), за оценка на суицидната идеация и

поведение по колумбийската скала за тежест на суицидалитета (Columbia-Suicide Severity

Rating Scale, C-SSRS). Този мета-анализ включва едно проучване (N=127) при пациенти с

анамнеза за шизофрения или шизоафективно разстройство и друго (N=525) при пациенти с

анамнеза за депресия. Както е видно от таблицата по-долу, резултатите не показват ръст в

честотата на суицидна идеация и/или поведение при пациентите, лекувани с варениклин,

спрямо тези, приемащи плацебо. От 55 пациенти, съобщили суицидна идеация или поведение,

48 (24 варениклин, 24 плацебо) са от двете проучвания, включващи пациенти с анамнеза за

шизофрения, шизоафективно разстройство или депресия. Малък брой пациенти съобщават

такива реакции в останалите три изпитвания (4 варениклин, 3 плацебо).

Брой пациенти и съотношение на рисковете за суицидна идеация и/или поведение по

скалата C-SSRS от мета-анализ на 5 клинични проучвания – сравнение между

варениклин и плацебо:

Варениклин

(N=1130)

Плацебо

(N=777)

Пациенти със суицидна идеация и/или поведение* [n (%)]**

28 (2,5)

27 (3,5)

Експозиция в пациентогодини

Съотношение на рисковете

(RR; 95% CI)

0,79 (0,46; 1,36)

* От тях по един пациент във всяко рамо съобщава суицидно поведение

** Пациенти с реакции до 30 дни след лечението; процентите не са претеглени по проучване

# RR на честотите на 100 пациентогодини

Проведен е мета-анализ на 18 двойнослепи, рандомизирани, плацебо-контролирани клинични

проучвания за оценка на невропсихичната безопасност на варениклин. Тези проучвания

включват гореописаните 5, използващи C-SSRS, и общо 8 521 пациенти (5 072 варениклин,

3 449 плацебо), някои от които – с психични състояния. Резултатите показват подобна честота

на комбинираните невропсихични нежелани реакции – освен нарушенията на съня – при

пациенти, лекувани с варениклин, в сравнение с тези, приемащи плацебо, със съотношение на

рисковете (RR) 1,01 (95% CI: 0,89 – 1,15). Обобщените данни от тези 18 проучвания показват

подобна честота при отделните категории психични събития при пациенти, лекувани с

варениклин, в сравнение с тези, приемащи плацебо. Таблицата по-долу описва най-често

(≥ 1%) съобщаваните категории нежелани събития, свързани с психичната безопасност – освен

нарушения и смущения на съня.

Психични нежелани събития, възникващи при ≥ 1% от пациентите, по обобщени данни

от 18 клинични проучвания:

Варениклин

(N=5072)

Плацебо

(N=3449)

Нарушения и симптоми на безпокойство

253 (5,0)

206 (6,0)

Нарушения и смущения, свързани с депресивно настроение

179 (3,5)

108 (3,1)

Други нарушения и смущения на настроението*

116 (2,3)

53 (1,5)

* Некласифицирани по друг начин

Броят (процентите) съответства на броя пациенти, съобщаващи събитието

Обсервационни проучвания

Четири обсервационни проучвания, всяко от които включващо от 10 000 до 30 000 потребители

на варениклин в коригираните анализи, сравняват риска от сериозни невропсихични събития,

включително невропсихично хоспитализиране, фатално и нефатално самонараняване, при

пациенти, лекувани с варениклин, в сравнение с такива, подложени на NRT, или приемащи

бупропион. Всички проучвания са с ретроспективна кохорта и включват пациенти със и без

психична анамнеза. Всички проучвания използват статистически методи за контролиране на

смущаващите фактори, включително предпочитано предписване на варениклин на по-здрави

пациенти, въпреки че има вероятност за остатъчни смущаващи фактори.

При две от проучванията не се открива разлика в риска за невропсихично хоспитализиране

между потребителите на варениклин и на никотинови лепенки (коефициент на риск [HR] 1,14;

95% доверителен интервал [CI]: 0,56 – 2,34 в първото проучване и 0,76; 95% CI: 0,40 – 1,46 във

второто). Възможността за откриване на разликите в тези две проучвания е ограничена.

Третото проучване не отчита разлика в риска за психични нежелани реакции, диагностицирани

при посещение в отделение за спешна помощ или стационарен прием, между потребителите на

варениклин и бупропион (HR 0,85; 95% CI: 0,55 – 1,30). Въз основа на съобщенията от

постмаркетинговия опит бупропион може да е свързан с невропсихични нежелани събития.

Четвъртото проучване не показва данни за по-висок риск от фатално или нефатално

самонараняване (HR 0,88; 95% CI: 0,52 – 1,49) при пациентите, приемащи варениклин,

отколкото при тези, подложени на NRT. Честотата на регистрираните самоубийства е ниска

през трите месеца от започване на която и да е лекарствена терапия (два случая сред 31 260

потребители на варениклин и шест случая сред 81 545 потребители на NRT).

Кохортно проучване при бременност

В популационно кохортно проучване се сравняват кърмачета, с експозиция на CHAMPIX

in utero (N=335), с кърмачета, родени от майки, които са пушили по време на бременността

(N=78 412), и с кърмачета, родени от майки непушачки (N=806 438). В това проучване при

кърмачетата, с експозиция на CHAMPIX in utero, в сравнение с кърмачетата, родени от майки,

които са пушили по време на бременността, се наблюдават по-ниски честоти на вродени

малформации (3,6% спрямо 4,3%), мъртвородени деца (0,3% спрямо 0,5%), преждевременни

раждания (7,5% спрямо 7,9%), по-малък размер за гестационната възраст (12,5% спрямо

17,1%), както и преждевременно разкъсване на мембраната (3,6% спрямо 5,4%).

Педиатрична популация

Ефикасността и безопасността на варениклин са оценени в рандомизирано, двойносляпо,

плацебо-контролирано проучване с 312 пациенти на възраст от 12 до 19 години, които са

пушили средно най-малко 5 цигари на ден през 30-дневния период преди включването и имат

скор поне 4 по скалата Fagerstrom за никотинова зависимост. Пациентите са стратифицирани

по възраст (12 – 16 години и 17 – 19 години) и по телесно тегло (≤ 55 kg и > 55 kg). След

двуседмично титриране пациентите, рандомизирани на варениклин, с телесно тегло > 55 kg

получават 1 mg два пъти дневно (група с висока доза) или 0,5 mg два пъти дневно (група с

ниска доза), а пациентите с телесно тегло ≤ 55 kg получават 0,5 mg два пъти дневно (група с

висока доза) или 0,5 mg веднъж дневно (група с ниска доза). Пациентите получават лечение в

продължение на 12 седмици, последвано от период без лечение от 40 седмици, придружено от

подходящо за възрастта консултиране в хода на цялото проучване.

В таблицата по-долу е представено сравнение от горепосоченото педиатрично проучване на

процента на случаите на продължително въздържание (continuous abstinence rates, CAR) от

седмици 9 – 12, потвърдено чрез уринен тест за котинин, за цялата анализирана група от

общата популация на проучването и популацията на възраст 12 – 17 години.

CAR 9 – 12 (%)

Общо

n/N (%)

12 до 17 години

n/N (%)

Висока доза варениклин

22/109 (20,2%)

15/80 (18,8%)

Ниска доза варениклин

28/103 (27,2%)

25/78 (32,1%)

Плацебо

18/100 (18,0%)

13/76 (17,1%)

Сравнения на лечението

Съотношение на шансовете за CAR 9 – 12 (95% CI)

[p-стойност]

Висока доза варениклин спрямо

плацебо

1,18 (0,59; 2,37) [0,6337]

1,13 (0,50; 2,56) [0,7753]

Ниска доза варениклин спрямо

плацебо

1,73 (0,88; 3,39) [0,1114]

2,28 (1,06; 4,89)

[0,0347]*

* Тази p-стойност не се счита за статистически значима. Използването на предварително определените

процедури за статистическо тестване спира, след като сравнението висока доза варениклин спрямо плацебо в

общата популация на проучването не е постигнала статистическа значимост.

CI = доверителен интервал; N = брой на рандомизираните участници; n = брой на участниците, които при всяко

посещение от седмици 9 до 12 (включително) съобщават за спиране на тютюнопушенето и неизползване на други

продукти, съдържащи никотин, от последното посещение/последното свързване с тях (съгласно Описа за

използване на никотин (Nicotine Use Inventory)), като при което и да е от тези посещения е потвърдено, че са

спрели тютюнопушенето въз основа на уринен тест за котинин.

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Максимална плазмена концентрация на варениклин настъпва обикновено до 3 - 4 часа след

перорално приложение. След приложение на многократни перорални дози при здрави

доброволци стационарно състояние се достигна в рамките на 4 дни. Абсорбцията е

практически пълна след перорално приложение и системната наличност е висока. Пероралната

бионаличност на варениклин не се повлиява от храна или времето на приемане на лекарството

през денонощието.

Разпределение

Варениклин се разпределя в тъканите, включително мозъка. Привидният обем на

разпределение е средно 415 литра (%СV = 50) в стационарно състояние. Свързването на

варениклин с плазмените протеини е ниско (≤ 20%) и независимо както от възрастта, така и от

бъбречната функция. При гризачи варениклин преминава през плацентата и се екскретира в

млякото.

Биотрансформация

Варениклин претърпява минимален метаболизъм, като 92% се екскретират в непроменен вид в

урината и под 10% се екскретират като метаболити. Второстепенните метаболити в урината

включват варениклин N-карбамоилглюкуронид и хидроксиварениклин. В кръвообращението

варениклин представлява 91% от наличното лекарство. Второстепенните циркулиращи

метаболити включват N- карбамоилглюкуронид и N-глюкозилварениклин.

In vitro проучванията показват, че варениклин не инхибира цитохром P450 ензимите

(IC50 > 6,400 ng/ml). P450 ензимите, изследвани за инхибиране са: 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9,

2C19, 2D6, 2E1 и 3A4/5. Същевременно, при човешки хепатоцити in vitro е установено, че

варениклин не индуцира активността на цитохром P450 ензимите 1A2 и 3A4. По тази причина

не е вероятно варениклин да промени фармакокинетиката на вещества, които се метаболизират

основно чрез цитохром P450 ензимите.

Елиминиране

Елиминационният полуживот на варениклин е приблизително 24 часа. Бъбречното

елиминиране на варениклин е главно чрез гломерулна филтрация заедно с активна тубулна

секреция посредством органичната катионна транспортна система ОСТ2 (вж. точка 4.5).

Линейност/нелинейност

Варениклин показва линейна кинетика, когато се прилага като единична (0,1 до 3 mg) или

многократни (1 до 3 mg дневно) дози.

Фармакокинетика при специални популации пациенти

Липсват клинично значими разлики във фармакокинетиката на варениклин, дължащи се на

възраст, раса, пол, тютюнопушене или съпътстващи лекарствени продукти, както е

демонстрирано в конкретни фармакокинетични проучвания и в популационни

фармакокинетични анализи.

Чернодробно увреждане

Поради липса на значим чернодробен метаболизъм фармакокинетиката на варениклин не би

трябвало да се промени при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 4.2).

Бъбречно увреждане

Фармакокинетиката на варениклин не се променя при индивиди с леко бъбречно увреждане

(изчислен креатининов клирънс > 50 ml/min и ≤ 80 ml/min). При пациенти с умерено бъбречно

увреждане (изчислен креатининов клирънс ≥ 30 ml/min и ≤ 50 ml/min) експозицията на

варениклин нараства 1,5 пъти в сравнение с индивиди с нормална бъбречна функция (изчислен

креатининов клирънс > 80 ml/min). При индивиди с тежко бъбречно увреждане (изчислен

креатининов клирънс < 30 ml/min) експозицията на варениклин нараства 2,1 пъти. При

индивиди с терминална бъбречна недостатъчност (ESRD) варениклин ефективно се отстранява

с хемодиализа (вж. точка 4.2).

Пациенти в старческа възраст

Фармакокинетиката на варениклин при пациенти в старческа възраст ( 65 - 75 години) с

нормална бъбречна функция е сходна с тази при по-млади възрастни пациенти (вж. точка 4.2).

За пациенти в старческа възраст с понижена бъбречна функция, моля, вижте точка 4.2.

Педиатрична популация

Фармакокинетиката на варениклин след еднократно и многократно прилагане е изследвана при

педиатрични пациенти на възраст между 12 и 17 години (включително) и е била приблизително

пропорционална на дозата в проучвания дозов интервал от 0,5 mg до 2 mg дневно. Системната

експозиция при стационарно състояние при юноши с телесно тегло > 55 kg, оценена чрез AUC

(0-24) е била сравнима с установената за същите дози при възрастна популация. При прилагане

на 0,5 mg два пъти дневно, дневната експозиция на варениклин при стационарно състояние е

била средно по-висока (с приблизително 40%) при юноши с телесно тегло ≤ 55 kg, в сравнение

с установената при възрастни. CHAMPIX не се препоръчва при педиатрични пациенти, тъй

като неговата ефикасност в тази популация не е доказана (вж. точки 4.2 и 5.1).

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните

фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно приложение,

генотоксичност, фертилитет и ембрио-фетално развитие. При мъжки плъхове, получавали

варениклин 2 години, е настъпило доза-зависимо нарастване на честотата на хибернома (тумор

на кафявата мастна тъкан). Сред потомството на бременни плъхове, третирани с варениклин, е

имало намаляване на фертилитета и повишаване на стряскащия отговор на слухови стимули

(вж. точка 4.6). Тези ефекти са наблюдавани само при експозиции, за които се счита, че са в

достатъчна степен по-големи от максималната експозиция при хора, което показва малка

релевантност към клиничната употреба. Неклиничните данни сочат, че варениклин има

затвърждаващи навика свойства, макар че е с по-слабо действие от никотина. В клиничните

проучвания при хора варениклин показа нисък потенциал по отношение на злоупотреба.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Ядро на таблетките

Целулоза, микрокристална

Калциев хидрогенфосфат, безводен

Кроскармелоза натрий

Силициев диоксид, колоиден безводен

Магнезиев стеарат

Филмово покритие

Хипромелоза

Титанов диоксид (E171)

Макрогол 400

Индиго кармин алуминиев лак E132

Триацетин

6.2

Несъвместимости

Неприложимо

6.3

Срок на годност

Бутилки: 2 години

Блистери: 3 години

6.4

Специални условия на съхранение

Блистери:

Да се съхранява под 30ºC.

Бутилка за таблетки от полиетилен с висока плътност (HDPE):

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Опаковка за поддържащо лечение

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 28 филмирани

таблетки по 1 mg вторична термозапечатана опаковка тип „карта“.

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 56 филмирани

таблетки по 1 mg вторична термозапечатана опаковка тип „карта“..

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 28 филмирани

таблетки по 1 mg в картонена кутия.

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 56 филмирани

таблетки по 1 mg в картонена кутия.

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 112 филмирани

таблетки по 1 mg в картонена кутия.

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 140 филмирани

таблетки по 1 mg в картонена кутия.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 28 филмирани таблетки по

1 mg във вторична термозапечатана опаковка тип „карта“.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 56 филмирани таблетки по

1 mg във вторична термозапечатана опаковка тип „карта“.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 28 филмирани таблетки по

1 mg в картонена кутия.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 56 филмирани таблетки по

1 mg в картонена кутия.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 112 филмирани таблетки по

1 mg в картонена кутия.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 140 филмирани таблетки по

1 mg в картонена кутия.

Бутилка от полиетилен с висока плътност (HDPE) с полипропиленова, защитена от деца

капачка, с индукционно запечатване с алуминиево фолио/полиетилен, съдържащ 56 филмирани

таблетки по 1 mg.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/360/002

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 26 септември 2006 г.

Дата на последно подновяване: 29 юни 2016

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

CHAMPIX 0,5 mg филмирани таблетки

CHAMPIX 1 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 0,5 mg варениклин (varenicline) (като тартарат).

Всяка филмирана таблетка съдържа 1 mg варениклин (varenicline) (като тартарат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирани таблетки

0,5 mg филмирани таблетки с размери 4 mm x 8 mm: бели, с формата на капсула,

двойноизпъкнали таблетки, с вдлъбнато релефно означение “Pfizer” от едната страна и “CHX

0.5” от другата страна.

1,0 mg филмирани таблетки с размери 5 mm x 10 mm: светлосини с формата на капсула,

двойноизпъкнали таблетки, с вдлъбнато релефно означение “Pfizer” от едната страна и “CHX

1.0” от другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

CHAMPIX е показан за спиране на тютюнопушенето при възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната доза е 1 mg варениклин два пъти дневно, предшествана от 1-седмичен курс

на титриране, както следва:

Ден 1 – 3:

0,5 mg веднъж дневно

Ден 4 – 7:

0,5 mg два пъти дневно

Ден 8 – край на лечението:

1 mg два пъти дневно

Пациентът трябва да определи дата за спиране на тютюнопушенето. Приемът на CHAMPIX

трябва обичайно да започне 1-2 седмици преди тази дата (вж. точка 5.1). Пациентите трябва да

бъдат лекувани с CHAMPIX 12 седмици.

При пациенти, които са спрели успешно тютюнопушенето в края на 12-те седмици, може да се

има предвид допълнителен 12-седмичен курс на лечение с CHAMPIX по 1 mg два пъти дневно

за трайност на въздържанието (вж. точка 5.1).

При пациенти, които не са в състояние или не желаят рязко да спрат тютюнопушенето, трябва

да се обмисли постепенен подход за отказ от тютюнопушене с CHAMPIX. Пациентите трябва

да намалят тютюнопушенето през първите 12 седмици от лечението и да се откажат от

тютюнопушенето до края на този период на лечение. След това трябва да продължат да

приемат CHAMPIX още 12 седмици за общо 24 седмици лечение (вж. точка 5.1).

Пациентите, мотивирани да се откажат и неуспели да спрат тютюнопушенето при предходно

лечение с CHAMPIX, или възобновили тютюнопушенето след лечението, могат да имат полза

от друг опит за спиране на тютюнопушенето с CHAMPIX (вж. точка 5.1).

Дозата може да се понижи временно или трайно до 0,5 mg два пъти дневно при пациенти,

които не могат да понасят нежеланите реакции на CHAMPIX.

При лечението за отказване от тютюнопушенето рискът от възобновяване на тютюнопушенето

е повишен в периода, непосредствено след края на лечението. При пациенти с висок риск от

възобновяване на тютюнопушенето може да се има предвид постепенно намаляване на дозата

(вж. точка 4.4).

Старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2).

Тъй като при пациентите в старческа възраст вероятността за намалена бъбречна функция е по-

голяма, предписващите лекари трябва да имат предвид бъбречния статус на пациента в

старческа възраст.

Бъбречно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с леко (изчислен креатининов

клирънс > 50 ml/min и ≤ 80 ml/min) до умерено (изчислен креатининов клирънс ≥ 30 ml/min

и ≤ 50 ml/min) бъбречно увреждане.

При пациенти с умерено бъбречно увреждане, които не могат да понесат нежеланите реакции,

дозировката може да бъде намалена на 1 mg веднъж дневно.

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (изчислен креатининов клирънс < 30 ml/min)

препоръчителната доза CHAMPIX е 1 mg веднъж дневно. Началният прием трябва да бъде 0,5

mg веднъж дневно за първите 3 дни, след което да се увеличи на 1 mg веднъж дневно. Поради

недостатъчен клиничен опит с CHAMPIX при пациенти с терминална бъбречна

недостатъчност, лечението не се препоръчва при тази популация от пациенти (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

CHAMPIX не се препоръчва за употреба при педиатрични пациенти, тъй като ефикасността в

тази популация не е доказана (вж. точки 5.1 и 5.2).

Начин на приложение

CHAMPIX е за перорално приложение и таблетките трябва да се поглъщат цели с вода.

CHAMPIX може да бъде приеман със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефект от спиране на тютюнопушенето

Физиологичните промени в резултат на спиране на тютюнопушенето, със или без лечение с

CHAMPIX, могат да променят фармакокинетиката и фармакодинамиката на някои лекарствени

продукти, поради което да е необходима корекция на дозировката (примерите включват

теофилин, варфарин и инсулин). Тъй като тютюнопушенето индуцира CYP1A2, спирането на

тютюнопушенето може да доведе до нарастване на плазмените нива на субстрати на CYP1A2.

Невропсихични симптоми

По време на постмаркетинговия опит има съобщения за промени в поведението или мисленето,

тревожност, психоза, променливо настроение, агресивно поведение, депресия, суицидна

идеация и поведение и опити за самоубийство при пациенти, опитващи се да спрат

тютюнопушенето с CHAMPIX.

Проведено е голямо, рандомизирано, двойносляпо, контролирано с активно вещество и с

плацебо проучване за сравняване на риска от сериозни невропсихични събития при пациенти

със и без анамнеза за психично разстройство, лекувани за отказване от тютюнопушене с

варениклин, бупропион, пластир за никотин-заместителна терапия (NRT) или плацебо.

Първичната крайна точка за безопасност е съставна, включваща невропсихични нежелани

събития, съобщени при постмаркетинговия опит.

Употребата на варениклин при пациенти със или без анамнеза за психично разстройство не е

свързана с увеличен риск от сериозни невропсихични нежелани събития при съставната

първична крайна точка в сравнение с плацебо (вж. точка 5.1 Фармакодинамични свойства -

Проучване при участници със и без анамнеза за психично нарушение).

Депресивното настроение, рядко включващо суицидна идеация и опит за самоубийство, може

да бъде симптом на никотиновото отнемане.

Клиницистите трябва да имат предвид възможната поява на сериозни невропсихични симптоми

при пациенти, опитващи се да прекратят тютюнопушенето със или без лечение. Ако по време

на лечение с варениклин се появят сериозни невропсихични симптоми, пациентите трябва

незабавно да прекратят употребата на варениклин и да се свържат с медицински специалист за

преоценка на лечението.

Анамнеза за психични нарушения

Спирането на тютюнопушенето със или без фармакотерапия се свързва с обостряне на

подлежащо психично заболяване (напр. депресия).

При проучванията за отказване от тютюнопушене с CHAMPIX са събрани данни при пациенти

с анамнеза за психични нарушения (вж. точка 5.1).

В клинично проучване за спиране на тютюнопушенето невропсихични нежелани събития са

докладвани по-често при пациентите с анамнеза за психични нарушения в сравнение с тези без

анамнеза за психични нарушения, независимо от лечението (вж. точка 5.1).

Необходимо е повишено внимание при пациенти с анамнеза за психично заболяване, като в

тези случаи пациентите трябва да бъдат съветвани по подходящ начин.

Припадъци

По време на клиничните проучвания и пост-маркетинговия опит са получени съобщения за

припадъци при пациенти, лекувани с CHAMPIX, с или без анамнеза за припадъци. CHAMPIX

трябва да бъде прилаган с внимание при пациенти с анамнеза за припадъци или други

състояния, които потенциално биха могли да понижат гърчовия праг.

Спиране на лечението

В края на лечението спирането на CHAMPIX е било свързано с повишена раздразнителност,

желание за пушене, депресия и/или безсъние при до 3% от пациентите. Предписващият лекар

трябва съответно да информира пациента и да обсъди или да има предвид необходимостта от

постепенно намаляване на дозата.

Сърдечно-съдови събития

Пациентите, приемащи CHAMPIX, трябва да бъдат инструктирани да информират своя лекар

при появата на нови или влошаване на съществуващи сърдечно-съдови симптоми и да потърсят

веднага медицинска помощ, ако изпитат признаци и симптоми на миокарден инфаркт или

инсулт (вж. точка 5.1).

Реакции на свръхчувствителност

Има постмаркетингови съобщения за реакции на свръхчувствителност, включително

ангиоедем, при пациенти, лекувани с варениклин. Клиничните белези са включвали подуване

на лицето, устата (езика, устните и венците), шията (гърлото и ларинкса) и крайниците. Има

редки съобщения за животозастрашаващ ангиоедем, налагащ спешна медицинска помощ,

поради нарушение на дишането. Пациенти с тези симптоми трябва да прекратят лечението с

верениклин и незабавно да се свържат с медицински специалист.

Кожни реакции

Има също постмаркетингови съобщения за редки, но тежки кожни реакции, включително

синдром на Stevens-Johnson и еритема мултиформе, при пациенти, приемащи варениклин. Тъй

като тези кожни реакции могат да са животозастрашаващи, пациентите трябва да прекратят

лечението при първия признак на обрив или кожна реакция и незабавно да се свържат с

медицински специалист.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Въз основа на характеристиките на варениклин и клиничния опит до момента CHAMPIX няма

клинично значими лекарствени взаимодействия. Не се препоръчва корекция на дозировката на

CHAMPIX или едновременно прилаганите лекарствени продукти, изброени по-долу.

In vitro проучвания показват, че е малко вероятно варениклин да промени фармакокинетиката

на съединения, метаболизирани предимно чрез цитохром Р450 ензими.

Освен това, тъй като метаболизмът на варениклин представлява по-малко от 10% от неговия

клирънс, малко вероятно е активни вещества, за които е известно, че взаимодействат със

системата цитохром Р450, да променят фармакокинетиката на варениклин (вж. точка 5.2) и по

тази причина не се изисква корекция на дозата на CHAMPIX.

In vitro проучвания демонстрират, че варениклин в терапевтични концентрации не инхибира

бъбречните транспортни протеини при човек. По тази причина е малко вероятно активни

вещества, които се излъчват чрез бъбречна секреция (напр. метформин – вж. по-долу), да бъдат

повлияни от варениклин.

Метформин

Варениклин не повлиява фармакокинетиката на метформин. Метформин няма ефект върху

фармакокинетиката на варениклин.

Циметидин

Едновременното приложение на циметидин и варениклин повишава системната експозиция на

варениклин с 29% поради понижение на бъбречния клирънс на варениклин. На базата на

едновременно приложение с циметидин при пациенти с нормална бъбречна функция, или при

пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане, не се препоръчва корекция на дозата. При

пациенти с тежко бъбречно увреждане едновременното приложение на циметидин и

варениклин трябва да се избягва.

Дигоксин

Варениклин не променя фармакокинетиката в стационарно състояние на дигоксин.

Варфарин

Варениклин не променя фармакокинетиката на варфарин. Протромбиновото време (INR) не се

засяга от варениклин. Спирането на тютюнопушенето само по себе си може да доведе до

промени във фармакокинетиката на варфарин (вж. точка 4.4).

Алкохол

Има ограничени клинични данни за каквото и да e възможно взаимодействие между алкохол и

варениклин. Данни от постмаркетинговия опит съобщават за повишени интоксикиращи ефекти

на алкохола при пациенти, лекувани с варениклин. Причинно-следствената връзка между тези

събития и варениклин не е установена.

Употреба заедно с друго лечение за спиране на тютюнопушенето

Бупропион

Варениклин не промени фармакокинетиката в стационарно състояние на бупропион.

Никотин заместителна терапия (NRT)

Когато варениклин и трансдермална NRT са били приложени едновременно при пушачи за 12

дни, е имало статистически значимо понижение на средното систолно кръвно налягане (средно

2,6 mmHg), измерено през последния ден на проучването. В това проучване честотата на

гадене, главоболие, повръщане, замайване, диспепсия и умора е била по-голяма при

комбинацията, отколкото при NRT самостоятелно.

Безопасността и ефикасността на CHAMPIX в комбинация с други средства за спиране на

тютюнопушенето не са проучени.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Неголям обем данни за бременни жени не показват малформативна или фетална/неонатална

токсичност, причинена от варениклин (вж. точка 5.1).

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Като предпазна

мярка е за предпочитане да се избягва употребата на варениклин по време на бременност

(вж. точка 5.1).

Кърмене

Не е известно дали варениклин се екскретира в кърмата. Проучвания при животни предполагат,

че варениклин се екскретира в млякото. Решение дали да бъде продължено/прекъснато

кърменето, или да бъде продължено/прекъснато лечението с CHAMPIX, трябва да бъде взето

при отчитане на ползата от кърмене за детето и ползата от лечение с CHAMPIX за жената.

Фертилитет

Няма клинични данни за ефектите на варениклин върху фертилитета.

Неклиничните данни, основани на стандартните проучвания върху фертилитета при мъжки и

женски плъхове, не показват риск при хора (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

CHAMPIX може да повлияе в малка или умерена степен способността за шофиране и работа с

машини.

CHAMPIX може да причини замайване, сънливост и преходна загуба на съзнание и

следователно може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини. На

пациентите се препоръчва да не шофират, да не работят със сложни машини и да не се

занимават с други потенциално опасни дейности, докато не стане известно дали този

лекарствен продукт оказва влияние върху способността им да извършват тези дейности.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Спирането на тютюнопушенето със или без лечение е свързано с различни симптоми.

Например, при пациенти, които се опитват да спират тютюнопушенето, са съобщавани

дисфорично или потиснато настроение; безсъние, раздразнителност, чувство на

неудовлетвореност или гняв; тревожност; затруднена концентрация; неспокойствие; понижена

сърдечна честота; повишен апетит или наддаване на тегло. Нито в дизайна, нито в анализа на

проучванията с CHAMPIX не са правени опити за разграничаване на нежеланите реакции,

свързани с лечението с проучваното лекарство, от такива, възможно свързани с отнемането на

никотина. Нежеланите лекарствени реакции се основават на оценка на данните от проучвания

преди пускането на пазара, фаза 2-3 и са актуализирани въз основа на сборни данни от

18 плацебо-контролирани проучвания, проведени преди и по време на постмаркетинговия

период, включващи приблизително 5 000 пациенти, лекувани с варениклин.

При пациенти, лекувани с препоръчителната доза от 1 mg два пъти дневно след начален период

на титриране, най-често съобщаваното нежелано събитие е било гадене (28,6%). В повечето

случаи гадене е настъпвало в началото на терапевтичния период, било е леко до умерено по

тежест и рядко е водело до прекъсване на лечението.

Таблично представяне на нежеланите реакции

В таблицата по-долу всички нежелани реакции, които са настъпили с честота, по-голяма от

плацебо, са изброени по системо-органен клас и честота (много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100

до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100) и редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000)). При всяко

групиране в зависимост от честотата нежеланите реакции са изброени в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Инфекции и инфестации

Много чести

Назофарингит

Чести

Бронхит, синузит

Нечести

Гъбична инфекция, вирусна инфекция

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Нарушения на кръвта и лимфната система

Редки

Понижен брой на тромбоцитите

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Повишено тегло, понижен апетит, повишен апетит

Нечести

Хипергликемия

Редки

Захарен диабет, полидипсия

Психични нарушения

Много чести

Патологични сънища, безсъние

Нечести

Суицидна идеация, агресия, паническа реакция, патологично

мислене, безпокойство, колебания в настроението, депресия*,

тревожност*, халюцинации*, повишено либидо, понижено либидо

Редки

Психоза, сомнамбулизъм, патологично поведение, дисфория,

брадифрения

Нарушения на нервната система

Много чести

Главоболие

Чести

Сънливост, замайване, дисгеузия

Нечести

Припадъци, тремор, сънливост, хипоестезия

Редки

Мозъчно-съдов инцидент, хипертония, дизартрия, нарушена

координация, хипогеузия, нарушение на циркадния ритъм на съня

С неизвестна честота

Преходна загуба на съзнание

Нарушения на очите

Нечести

Конюнктивит, болки в очите

Редки

Скотом, промяна в цвета на склерите, мидриаза, фотофобия,

миопия, повишена лакримация

Нарушения на ухото и лабиринта

Нечести

Шум в ушите

Сърдечни нарушения

Нечести

Инфаркт на миокарда, стенокардия, тахикардия, палпитации,

повишена сърдечна честота

Редки

Предсърдно мъждене, депресия на ST-сегмента в

електрокардиограмата, понижена амплитуда на Т-вълната в

електрокардиограмата

Съдови нарушения

Нечести

Повишено кръвно налягане, горещи вълни

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести

Диспнея, кашлица

Нечести

Възпаление на горните дихателни пътища, конгестия на

респираторния тракт, дисфония, алергичен ринит, дразнене в

гърлото, конгестия на синусите, синдром на кашлица, свързана с

горните дихателни пътища, ринорея

Редки

Ларингеална болка, хъркане

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Гадене

Чести

Гастро-езофагеална рефлуксна болест, повръщане, запек, диария,

подуване на корема, коремна болка, зъбобол, диспепсия,

флатуленция, сухота в устата

Нечести

Хематохезия, гастрит, промяна в режима на дефекация, оригване,

афтозен стоматит, гингивална болка

Редки

Хематемеза, променени изпражнения, обложен език

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести

Обрив, сърбеж

Нечести

Еритем, акне, хиперхидроза, нощни изпотявания

Редки

Тежки кожни реакции, включително синдром на Stevens-Johnson и

еритема мултиформе, ангиоедем

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Артралгия, миалгия, болки в гърба

Нечести

Мускулни спазми, мускулноскелетна гръдна болка

Редки

Скованост на ставите, костохондрит

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Нечести

Полакиурия, никтурия

Редки

Глюкозурия, полиурия

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести

Менорагия

Редки

Вагинално течение, сексуална дисфункция

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести

Гръдна болка, уморяемост

Нечести

Гръден дискомфорт, грипоподобно заболяване, пирексия, астения,

общо неразположение

Редки

Усещане за студ, киста

Изследвания

Чести

Отклонения в чернодробни функционални тестове

Отклонения в спермограмата, повишен С-реактивен протеин,

намален калций в кръвта

*честотите са определени при постмаркетингово обсервационно кохортно проучване

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на

лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението

полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават

всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Няма съобщени случаи на предозиране в клинични проучвания преди разрешаване за употреба.

В случай на предозиране трябва да бъдат приложени стандартни поддържащи мерки, както е

необходимо.

Доказано е, че варениклин се диализира при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност

(вж. точка 5.2), но липсва опит с диализа след предозиране.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други лекарства за лечение на нервната система; Лекарства,

използвани при нарушения, свързани с привикване; Лекарства, използвани при никотинова

зависимост, ATC код: N07BA03

Механизъм на действие

Варениклин има висок афинитет и селективност на свързване към α4β2 никотиновите

ацетилхолинови рецептори на неврона, където действа като частичен агонист – съединение,

което притежава едновременно агонистично действие с по-ниска от присъщата ефикасност на

никотина и антагонистични действия в присъствието на никотин.

Електрофизиологични проучвания in vitro и неврохимични проучвания in vivo показват, че

варениклин се свързва с α4β2 никотиновите ацетилхолинови рецептори на неврона и

стимулира рецептор-медиирана активност, но в значително по-ниска степен от никотина.

Никотинът се конкурира за същото място на свързване с човешкия α4β2 nAChR (никотинов

ацетилхолинов рецептор), към което варениклин има по-висок афинитет. Поради това

варениклин може да блокира ефективно способността на никотина да активира напълно α4β2

рецепторите и мезолимбичната допаминова система, невронният механизъм, стоящ в основата

на затвърждаването на навика и усещането за удовлетворение при тютюнопушене. Варениклин

е високо селективен и се свързва по-силно с рецепторния подтип α4β2 (Ki=0.15 nM), отколкото

с другите известни никотинови рецептори (α3β4 Ki=84 nM, α7 Ki=620 nM, α1βγδ Ki= 3,400 nM)

или с не-никотиновите рецептори и транспортни системи (Ki > 1

M освен с 5-HT3

рецепторите: Ki=350 nM).

Фармакодинамични ефекти

Ефикасността на CHAMPIX за спиране на тютюнопушенето се дължи на частичното

агонистично действие на варениклин на ниво α4β2 никотинови рецептори, където свързването

му произвежда ефект, достатъчен за облекчаване на симптомите на непреодолимо желание и на

отнемане (агонистично действие), като едновременно води до намаляване на ефектите на

удовлетворение от тютюнопушенето и затвърждаване на навика чрез предотвратяване на

свързването на никотина с α4β2 рецепторите (антагонистично действие).

Клинична ефикасност и безопасност

Вероятността за успех на терапиите за отказване от тютюнопушене е по-голяма при пациенти,

които са мотивирани да спрат тютюнопушенето и, на които са осигурени допълнителен съвет и

подкрепа.

Ефикасността на CHAMPIX при спиране на тютюнопушенето е демонстрирана в 3 клинични

проучвания, включващи хронични пушачи (≥ 10 цигари на ден). Две хиляди шестстотин и

деветнадесет (2 619) пациенти са получавали 1 mg CHAMPIX двукратно дневно (титрирани

през първата седмица), 669 пациенти са получавали бупропион 150 mg двукратно дневно (също

титрирани) и 684 пациенти са получавали плацебо.

Сравнителни клинични проучвания

Две идентични двойнослепи клинични проучвания са сравнили проспективно ефикасността на

CHAMPIX (1 mg два пъти дневно), бупропион със забавено освобождаване (150 mg два пъти

дневно) и плацебо за спиране на тютюнопушенето. В тези проучвания с продължителност 52

седмици пациентите са получавали лечение за 12 седмици, последвано от 40-седмична фаза без

лечение.

Първична крайна точка на двете проучвания е била потвърдена с въглероден монооксид (СО),

процентът на 4-седмичен непрекъснат отказ (4-week continuous quit rate - 4W-CQR) от седмица

9 до седмица 12. Първичната крайна точка за CHAMPIX демонстрира статистическо

превъзходство спрямо бупропион и плацебо.

След 40-седмичната фаза без лечение ключова вторична крайна точка за двете проучвания е

била процентът на продължително въздържание (Continuous Abstinence - CA) на седмица 52.

СА е дефинирана като частта от всички лекувани пациенти, които не са пушили (нито едно

дръпване от цигара) от седмица 9 до седмица 52 и не са имали стойност на издишвания СО >

10 ppm.

Процентите на 4W-CQR (седмици 9 до 12) и СА (седмици 9 до 52) от проучвания 1 и 2 са

включени в следващата таблица:

Проучване 1 (n = 1022)

Проучване 2 (n = 1023)

4W CQR

CA Седм. 9-52

4W CQR

CA Седм. 9-52

CHAMPIX

44,4%

22,1%

44,0%

23,0%

Бупропион

29,5%

16,4%

30,0%

15,0%

Плацебо

17,7%

8,4%

17,7%

10,3%

Съотношение на шансовете

CHAMPIX спрямо плацебо

3,91

р < 0,0001

3,13

р < 0,0001

3,85

p < 0,0001

2,66

p < 0,0001

Съотношение на шансовете

CHAMPIX спрямо

бупропион

1,96

p < 0,0001

1,45

p = 0,0640

1,89

p < 0,0001

1,72

p = 0,0062

Ефекти от тютюнопушенето като непреодолимо желание, отнемане и затвърждаване на

навика, съобщавани от пациентите

В рамките и на двете проучвания 1 и 2 по време на активното лечение случаите на

непреодолимо желание и отнемане са били значително намалени при пациенти, рандомизирани

на CHAMPIX в сравнение с плацебо. CHAMPIX също потиска в значителна степен ефектите от

затвърждаване на навика за тютюнопушене, които могат да поощрят пушаческото поведение

при пациенти, които пушат по време на лечението, в сравнение с плацебо. Ефектът на

варениклин върху случаите на непреодолимо желание, отнемане и затвърждаване на навика за

тютюнопушене не са измерени през дългосрочната фаза на проследяване без лечение.

Проучване за трайност на въздържанието

Третото проучване е оценило ползата от допълнително 12-седмично лечение с CHAMPIX

върху трайността на въздържанието. Пациентите в това проучване (n=1 927) са получавали

CHAMPIX 1 mg два пъти дневно за 12 седмици по отворен протокол. Пациентите, които са

спрели да пушат до седмица 12, са били рандомизирани след това да получават или CHAMPIX

(1 mg два пъти дневно), или плацебо за още 12 седмици при обща продължителност на

проучването от 52 седмици.

Първичната крайна точка на проучването е бил процентът на потвърдено с СО продължително

въздържание от тютюнопушене от седмица 13 до седмица 24 в двойносляпата терапевтична

фаза. Ключова вторична крайна точка е бил процентът на продължително въздържание (СА) от

седмица 13 до седмица 52.

Това проучване е показало ползата от допълнително 12-седмично лечение с CHAMPIX 1 mg

два пъти дневно спрямо плацебо за траен отказ от тютюнопушене; превъзходството спрямо

плацебо по отношение на СА се е запазило до седмица 52. Ключовите резултати са обобщени в

следващата таблица:

Проценти на продължително въздържание при участници, лекувани с CHAMPIX, спрямо

плацебо

CHAMPIX

n = 602

Плацебо

n = 604

Разлика

(95% CI)

Съотношение на

шансовете

(95% CI)

CA* седм. 13 -

70,6%

49,8%

20,8%

(15,4%, 26,2%)

2,47

(1,95, 3,15)

CA* седм. 13 -

44,0%

37,1%

6,9%

(1,4%, 12,5%)

1,35

(1,07, 1,70)

*СА: процент на продължително въздържание

Понастоящем има ограничен клиничен опит с употребата на CHAMPIX сред чернокожи, за да

се определи клиничната ефикасност.

Гъвкава дата на спиране между седмица 1 и 5

Ефикасността и безопасността на варениклин е оценена при пушачи, имащи свободата да спрат

да пушат между седмица 1 и 5 от лечението. При това 24 седмично проучване, пациентите са

получавали лечение в продължение на 12 седмици, последвани от 12-седмична фаза на

проследяване без лечение. 4-седмичният (седмица 9-12) CQR за варениклин и плацебо е бил

съответно 53,9% и 19,4% (разлика = 34,5%, 95% CI: 27,0% - 42,0%), а продължителното

въздържание (СА) в седмици 9 - 24 е било 35,2% (варениклин) срещу 12,7% (плацебо)

(разлика = 22,5%, 95% CI: 15,8% - 29,1%). На пациенти, които не желаят или нямат възможност

да определят дата за спиране на тютюнопушенето в рамките на 1-2 седмици, може да бъде

предложено да започнат лечение и тогава сами да изберат дата за спиране в рамките на 5

седмици.

Проучване при участници, лекувани повторно с CHAMPIX:

CHAMPIX е оценен в двойносляпо, плацебо-контролирано изпитване при 494 пациенти, които

са направили предишен опит да откажат тютюнопушенето с CHAMPIX и не са успели да го

откажат, или са го възобновили след лечението. Пациентите, изпитали обезпокояващо

нежелано събитие по време на предходното лечение, са изключвани. Пациентите са

рандомизирани в съотношение 1:1 към CHAMPIX в доза 1 mg два пъти дневно (N=249) или

плацебо (N=245) за 12 седмици лечение и проследени до 40 седмици след лечението.

Включените в това проучване пациенти са приемали CHAMPIX в миналото в опит за спиране

на тютюнопушенето (с обща продължителност на лечението от минимум две седмици), поне

три месеца преди включването им в проучването и са пушили в продължение на най-малко

четири седмици.

Пациентите, лекувани с CHAMPIX, са имали по-висок процент на потвърдено с СО

въздържание от тютюнопушене от седмица 9 до седмица 12 и от седмица 9 до седмица 52

спрямо приемалите плацебо пациенти. Ключовите резултати са обобщени в следващата

таблица:

Проценти на продължително въздържание при участници, лекувани с CHAMPIX, спрямо

плацебо

CHAMPIX

n=249

Плацебо

n=245

Съотношение на шансовете

(95% CI),

стойност на p

CA* седм. 9-12

45,0%

11,8%

7,08 (4,34, 11,55),

p<0,0001

CA* седм. 9-52

20,1%

3,3%

9,00 (3,97, 20,41),

p<0,0001

*СА: процент на продължително въздържание

Постепенен подход за отказ от тютюнопушене

CHAMPIX е оценен в 52-седмично, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване при

1 510 участници, които не са били в състояние или не са желаели да откажат тютюнопушенето

в рамките на четири седмици, но са желаели да намалят тютюнопушенето постепенно в

течение на 12-седмичен период, преди да се откажат. Участниците са били рандомизирани на

CHAMPIX 1 mg два пъти дневно (n=760) или плацебо (n=750) за 24 седмици и са били

проследявани след лечението до седмица 52. Участниците са били инструктирани да намалят

броя на изпушените цигари с най-малко 50 процента до края на първите четири седмици на

лечение, последвани от още 50-процентно намаление от четвъртата до осмата седмица от

лечението, с цел да достигнат пълно въздържание до седмица 12. След първоначалната

12-седмична фаза на намаляване пациентите са продължили лечението още 12 седмици.

Участниците, лекувани с CHAMPIX, са имали значително по-голям процент на продължително

въздържание спрямо плацебо; основните резултати са обобщени в следващата таблица:

Проценти на продължително въздържание при участници, лекувани с CHAMPIX, спрямо

плацебо

CHAMPIX

n=760

Плацебо

n=750

Съотношение на шансовете

(95% CI),

p-стойности

CA* седм. 15-24

32,1%

6,9%

8,74 (6,09, 12,53)

p<0,0001

CA* седм. 21-52

27,0%

9,9%

4,02 (2,94, 5,50)

p<0,0001

*CA: процент на продължително въздържание

Профилът на безопасност на CHAMPIX в това проучване е съпоставим с този при

проучванията преди пускането на пазара.

Пациенти със сърдечно-съдово заболяване

CHAMPIX е оценен в рандомизирано, двойносляпо плацебо-контролирано проучване при

пациенти със стабилно сърдечно-съдово заболяване (различно от или съпътстващо

хипертония), което е било диагностицирано преди повече от 2 месеца. Пациентите са

рандомизирани на CHAMPIX 1 mg два пъти дневно (n=353) или плацебо (n=350) за 12 седмици

и проследени след това 40 седмици след лечението. Трайният 4-седмичен отказ от

тютюнопушене (CQR) при варениклин и плацебо е бил съответно 47,3% и 14,3%, а

продължителното въздържание (СА) в периода седмица 9-52 е било 19,8% (варениклин)

спрямо 7,4% (плацебо).

Случаите на смърт и сериозни сърдечно-съдови събития са оценени от комисия, заслепено.

Следните оценени събития са настъпили с честота ≥ 1% при всяка група на лечение по време на

лечението (или по време на 30-дневния период след лечението): нефатален инфаркт на

миокарда (1,1% спрямо 0,3% за CHAMPIX и съответно за плацебо) и хоспитализация за

стенокардия (0,6% спрямо 1,1%). Оценените събития по време на проследяването до 52

ра

седмица са включвали нужда от коронарна реваскуларизация (2,0% спрямо 0,6%),

хоспитализация за стенокардия (1,7% спрямо 1,1%) и новодиагностицирана периферно-съдова

болест (ПСБ) или хоспитализация за ПСБ-манипулация (1,4% спрямо 0,6%). Някои от

пациентите, нуждаещи се от коронарна реваскуларизация, са били подложени на процедурата

като част от овладяването на нефатален инфаркт на миокарда и хоспитализация за стенокардия.

По време на 52-седмичното проучване, сърдечно-съдова смърт е настъпила при 0,3% от

пациентите в рамото на CHAMPIX и 0,6% от пациентите в рамото на плацебо.

Проведен е мета-анализ на 15 клинични проучвания с продължителност ≥ 12 седмици,

включващ 7 002 пациенти (4 190 CHAMPIX, 2 812 плацебо), с цел да се оцени систематично

сърдечно-съдовата безопасност на CHAMPIX. Проучването при пациенти със стабилно

сърдечно-съдово заболяване, описано по-горе, е включено в мета-анализа.

Основният анализ на сърдечно-съдова безопасност включва появата и времето до настъпване

на съставна крайна точка на значими нежелани сърдечно-съдови събития (ЗНСС), дефинирани

като сърдечно-съдова смърт, нефатален инфаркт на миокарда и нефатален инсулт. Тези

събития, включени в крайната точка, са определени от заслепена, независима комисия. Като

цяло, малък брой ЗНСС са настъпили по време на лечението, при проучванията, включени в

мета-анализа (CHAMPIX 7 [0,17%]; плацебо 2 [0,07%]). В допълнение, малък брой ЗНСС са

настъпили до 30 дни след лечението (CHAMPIX 13 [0,31%]; плацебо 6 [0,21%]).

Мета-анализът е показал, че експозицията на CHAMPIX е довела до коефициент на риск за

ЗНСС от 2,83 (95% доверителен интервал от 0,76 до 10,55; p=0,12) при пациенти по време на

лечението и 1,95 (95% доверителен интервал от 0,79 до 4,82, p=0,15) при пациенти до 30 дни

след лечението. Те са еквивалентни на изчислено увеличаване на ЗНСС от 6,5 и 6,3 на

1 000 пациентогодини, съответно на експозицията. Коефициентът на риск за ЗНСС е по-висок

при пациенти със сърдечно-съдови рискови фактори в допълнение към тютюнопушенето, в

сравнение с този при пациенти без други сърдечно-съдови рискови фактори освен

тютюнопушенето. При мета-анализа са установени сходни честоти на смъртност по всякакви

причини (CHAMPIX 6 [0,14%]; плацебо 7 [0,25%]) и сърдечно-съдова смъртност (CHAMPIX 2

[0,05%]; плацебо 2 [0,07%]) в рамената на CHAMPIX в сравнение с рамената на плацебо.

Проучване за оценка на сърдечно-съдовата безопасност при участници със и без анамнеза за

психично разстройство

Сърдечно-съдовата (СС) безопасност на CHAMPIX е оценена в проучването при участници със

и без анамнеза за психично разстройство (основното проучване; вж. точка 5.1 – Невропсихична

безопасност) и неговото продължение без лечение – проучването за оценка на сърдечно-съдова

безопасност, в което са включени 4 595 от 6 293 участници, завършили основното проучване

(N = 8 058), и те са проследени до седмица 52. От всичките участници, лекувани в основното

проучване, 1 749 (21,7%) са със среден СС риск, а 644 (8,0%) имат висок СС риск според

Framingham скалата.

Първичната СС крайна точка е времето до значимо нежелано сърдечно-съдово събитие

(ЗНСС), дефинирано като сърдечно-съдова смърт, нефатален инфаркт на миокарда и нефатален

инсулт по време на лечението. Събитията на смърт и сърдечно-съдовите събития са определени

от заслепена, независима комисия.

В таблицата по-долу са представени честотите на ЗНСС и коефициентите на риск спрямо

плацебо за всички терапевтични групи по време на лечението, както и кумулативните данни за

лечение плюс 30 дни и до края на проучването.

CHAMPIX

N = 2 016

Бупропион

N = 2 006

NRT

N = 2 022

Плацебо

N = 2 014

По време на лечение

ЗНСС, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

1 (0,05)

4 (0,20)

Коефициент на

риск (95% CI)

спрямо плацебо

0,29 (0,05, 1,68)

0,50 (0,10, 2,50)

0,29 (0,05, 1,70)

По време на лечението плюс 30 дни

ЗНСС, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

2 (0,10)

4 (0,20)

Коефициент на

риск (95% CI)

спрямо плацебо

0,29 (0,05, 1,70)

0,51 (0,10, 2,51)

0,50 (0,10, 2,48)

До края на проучването

ЗНСС, n (%)

3 (0,15)

9 (0,45)

6 (0,30)

8 (0,40)

Коефициент на

риск (95% CI)

спрямо плацебо

0,39 (0,12, 1,27)

1,09 (0,42, 2,83)

0,75 (0,26, 2,13)

Употребата на CHAMPIX, бупропион и NRT не се свързва с увеличен риск от СС НС при

пушачи, лекувани до 12 седмици и проследени за период до 1 година в сравнение с плацебо,

въпреки че поради относително ниския брой събития като цяло връзката не може да бъде

напълно изключена.

Пациенти с лека до умерена хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Ефикасността и безопасността на CHAMPIX (1 mg два пъти дневно) за спиране на

тютюнопушенето при пациенти с лека до умерена ХОББ са оценени в рандомизирано

двойносляпо, плацебо-контролирано клинично проучване. В това проучване с

продължителност 52 седмици пациентите са получавали лечение за 12 седмици, последвано от

40-седмична фаза на проследяване без лечение. Първичната крайна точка на проучването е

била траен 4-седмичен отказ от тютюнопушене, потвърден с въглероден монооксид (СО) от 9

до 12 седмица, а ключова вторична крайна точка - продължителното въздържание (CA) от 9 до

52 седмица. Профилът на безопасност на варениклин е сравним с данните от други клинични

проучвания при общата популация, включително и по отношение на белодробните данни за

безопасност.

Резултатите за траен 4-седмичен отказ (от 9 до 12 седмица) и процентът на продължително

въздържание (от 9 до 52 седмица) са представени в следната таблица:

Траен 4-седмичен отказ

Продължително

въздържание седмица 9 –

52

CHAMPIX (n = 248)

42,3%

18,5%

Плацебо (n = 251)

8,8%

5,6%

Съотношение на

шансовете

(CHAMPIX спрямо

плацебо)

8,40

p < 0,0001

4,04

p < 0,0001

Проучване при пациенти с голям депресивен епизод (ГДЕ):

Ефикасността на варениклин е потвърдена в рандомизирано, плацебо-контролирано изпитване

върху 525 пациента с анамнеза за голям депресивен епизод през последните две години или

такива, които са били на постоянна терапия. Честотата на прекратяване на тютюнопушенето

при тази популация е била подобна на тази, отчетена при общата популация. Процентът на

продължително въздържание между седмици 9-12 е бил 35,9% при групата, лекувана с

варениклин, спрямо 15,6% при групата на плацебо (OR 3,35 (95% CI 2,16-5,21)), а между

седмици 9-52 е бил съответно 20,3 % спрямо 10,4% (OR 2,36 (95% CI 1,40-3,98)). Най-честите

нежелани лекарствени събития (≥ 10%) при пациентите, приемащи варениклин, са били гадене

(27,0% спрямо 10,4% на плацебо), главоболие (16,8% спрямо 11,2%), абнормни сънища (11,3%

спрямо 8,2%), безсъние (10,9% спрямо 4,8%) и раздразнителност (10,9% спрямо 8,2%).

По

време на проучването не са установени различия между групата на варениклин и тази на

плацебо при оценка по психиатричните скали, както и общо влошаване на депресията или

други психиатрични симптоми, в нито една от двете лекувани групи.

Проучване при пациенти със стабилна шизофрения или шизоафективно разстройство:

Безопасността и поносимостта на варениклин са оценени в двойносляпо проучване при 128

пушачи със стабилна шизофрения или шизоафективно разстройство на антипсихотично

лечение, рандомизирани 2:1 на варениклин (1 mg два пъти дневно) или плацебо за 12 седмици с

12-седмичен период на проследяване без лекарство.

Най-честите нежелани събития при пациенти, приемащи варениклин са гадене (23,8% спрямо

14,0% на плацебо), главоболие (10,7% спрямо 18,6% на плацебо) и повръщане (10,7% спрямо

9,3% на плацебо). Между докладваните невропсихични нежелани събития, безсънието е

единственото събитие, докладвано и в двете групи при ≥ 5% пациенти, в по-висока степен при

групата на варениклин, отколкото при плацебо (9,5% спрямо 4,7%).

Като цяло не е наблюдавано влошаване на шизофренията при нито една от двете групи,

измерено чрез психиатрични скали и не са наблюдавани общи промени в екстрапирамидната

симптоматика.

При по-голям процент от пациентите в групата на варениклин се съобщава за суицидни мисли

или поведение, преди включването в групата (анамнеза) и след края на активния период на

лечение (на дни 33 до 85 след последната доза от леченията), в сравнение с групата на плацебо.

По време на активния период на лечение, честотата на суицидно-свързани събития е сходна

при пациентите, лекувани с варениклин и тези на плацебо (съответно 11 спрямо 9,3%).

Процентът пациенти със суицидно-свързани събития във фазата на активно лечение, в

сравнение с фазата след лечението е непроменен при групата на варениклин; при плацебо

групата, този процент е по-нисък във фазата след лечението. Въпреки, че няма завършени

самоубийства, при групата на варениклин е имало един опит за самоубийство при индивид,

чиято анамнеза включва няколко подобни опита. Наличните ограничени данни от това

единично проучване на спиране на тютюнопушенето не са достатъчни, за да бъдат извадени

категорични заключения за безопасността при пациенти с шизофрения или шизоафективно

разстройство.

Проучване за невропсихичната безопасност при участници със и без анамнеза за психично

разстройство:

Варениклин е оценен в рандомизирано, двойносляпо, контролирано с активно вещество и с

плацебо проучване, включващо участници с анамнеза за психично нарушение (кохорта с

психично нарушение, N = 4 074), както и такива без анамнеза за психично нарушение (кохорта

без психично нарушение, N = 3 984). Участниците на възраст 18-75 години, пушили 10 или

повече цигари на ден, са рандомизирани 1:1:1:1 на варениклин 1 mg два пъти дневно,

бупропион лекарствена форма с удължено освобождаване 150 mg два пъти дневно, пластир за

никотин-заместителна терапия (NRT) 21 mg/ден с постепенно намаляване на дозата или

плацебо за период на лечение от 12 седмици; след това те са били проследявани за още

12 седмици след лечението.

Първичната крайна точка за безопасност е съставна, включваща следните невропсихични

(НПС) нежелани събития: сериозни събития на тревожност, депресия, неестествено усещане,

или враждебност и/или умерени или тежки епизоди на възбуда, агресия, делюзии,

халюцинации, хомицидна идеация, мания, паника, параноя, психоза, суицидна идеация,

суицидно поведение или извършено самоубийство.

В таблицата по-долу са представени процентите на съставната първична крайна точка за НПС

нежелано събитие по терапевтична група и рисковите разлики (risk differences, RDs) (95% CI)

спрямо плацебо в кохортата без психично нарушение.

В допълнение в таблицата е посочена подгрупата на НПС нежелано събитие на съставната

крайна точка с тежка интензивност:

Кохорта без психично нарушение

N = 3 984

Варениклин

Бупропион

NRT

Плацебо

Брой на лекуваните

пациенти

1 006

Съставна крайна точка за

НПС нежелано събитие,

n (%)

13 (1,3)

22 (2,2)

25 (2,5)

24 (2,4)

Кохорта без психично нарушение

N = 3 984

Варениклин

Бупропион

NRT

Плацебо

RD (95% CI) спрямо

плацебо

-1,28

(-2,40, -0,15)

-0,08

(-1,37, 1,21)

-0,21

(-1,54, 1,12)

Съставна крайна точка за

НПС нежелано събитие с

тежка интензивност, n (%)

1 (0,1)

4 (0,4)

3 (0,3)

5 (0,5)

NRT = пластир за никотин заместителна терапия

Процентите на събитията в съставната крайна точка са ниски във всички терапевтични групи и

са сходни или по-ниски за всяко от активните лечения в сравнение с плацебо. Употребата на

варениклин, бупропион и NRT в кохортата без психично нарушение не се свързва със

значително увеличен риск за НПС нежелани събития в съставната първична крайна точка в

сравнение с плацебо (95% CIs са по-ниски или включват нула).

Процентът на участниците със суицидна идеация и/или поведение по колумбийската скала

за тежест на суицидалитета (C-SSRS) е сходен между групите на варениклин и плацебо по

време на лечението и при проследяването без лечение, както е посочено в таблицата:

Кохорта без психично нарушение

N = 3 984

Варениклин

N = 990

n (%)

Бупропион

N = 989

n (%)

NRT

N = 1 006

n (%)

Плацебо

N = 999

n (%)

По време на лечение

Брой оценени

Суицидно

поведение и/или

идеация

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

7 (0,7)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

1 (0,1)

Суицидна

идеация

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

6 (0,6)

По време на проследяване

Брой оценени

Суицидно

поведение и/или

идеация

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

Суицидна

идеация

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

NRT=пластир за никотин заместителна терапия

Има едно извършено самоубийство, настъпило по време на лечението, при участник, лекуван с

плацебо в кохортата без психично нарушение.

В таблицата по-долу са посочени честотите на съставната първична крайна точка за НПС

нежелано събитие по терапевтична група и на RD (95% CI) спрямо плацебо в кохортата с

психично нарушение. Посочени са и отделните компоненти на крайната точка.

В допълнение в таблицата е представена подгрупата на НПС нежелано събитие на съставната

крайна точка с тежка интензивност:

Кохорта с психично нарушение

N = 4 074

Варениклин

Бупропион

NRT

Плацебо

Брой на лекуваните

пациенти

1 026

1 017

1 016

1 015

Съставна първична

крайна точка за НПС

нежелано събитие, n (%)

67 (6,5)

68 (6,7)

53 (5,2)

50 (4,9)

RD (95% CI) спрямо

плацебо

1,59

(-0,42, 3,59)

1,78

(-0,24, 3,81)

0,37

(-1,53, 2,26)

Компоненти на

първичната крайна

точка за НПС нежелано

събитие, n (%):

Тревожност

Депресия

Чувство на абнормност

Враждебност

Ажитация

Агресия

Делюзии

Халюцинации

Хомицидна идеация

Мания

Паника

Параноя

Психоза

Суицидно поведение

Суицидна идеация

Завършено

самоубийство

5 (0,5)

6 (0,6)

25 (2,4)

14 (1,4)

1 (0,1)

5 (0,5)

7 (0,7)

7 (0,7)

1 (0,1)

4 (0,4)

1 (0,1)

5 (0,5)

4 (0,4)

4 (0,4)

1 (0,1)

29 (2,9)

9 (0,9)

1 (0,1)

4 (0,4)

9 (0,9)

16 (1,6)

2 (0,2)

1 (0,1)

2 (0,2)

6 (0,6)

7 (0,7)

21 (2,1)

7 (0,7)

1 (0,1)

2 (0,2)

3 (0,3)

13 (1,3)

3 (0,3)

3 (0,3)

2 (0,2)

6 (0,6)

22 (2,2)

8 (0,8)

2 (0,2)

6 (0,6)

7 (0,7)

2 (0,2)

1 (0,1)

1 (0,1)

2 (0,2)

Съставна крайна точка

за НПС нежелано

събитие с тежка

интензивност, n (%)

14 (1,4)

14 (1,4)

14 (1,4)

13 (1,3)

НС, нежелано събитие;

Степен = нежелано събитие с тежка интензивност;

Степен = нежелано

събитие с умерена и тежка интензивност; NRT=лепенка за никотин заместителна терапия

Съобщават се повече събития при пациентите в кохортата с психично нарушение във всяка

терапевтична група в сравнение с кохортата без психично нарушение и честотата на събитията

в съставната крайна точка е по-висока за всяко от активните лечения в сравнение с плацебо.

Въпреки това, употребата на варениклин, бупропион и NRT в кохортата с психично нарушение

не се свързва със значително увеличен риск за НПС нежелани събития в съставната първична

крайна точка в сравнение с плацебо (95% CIs включват нула).

В кохортата с психично нарушение процентът на участниците със суицидна идеация и/или

поведение по колумбийската скала за тежест на суицидалитета (C-SSRS) е сходен между

групите на варениклин и плацебо по време на лечение и при проследяването без лечение, както

е посочено в таблицата по-долу:

Кохорта с психично нарушение

N = 4 074

Варениклин

N = 1 026

n (%)

Бупропион

N = 1 017

n (%)

NRT

N = 1 016

n (%)

Плацебо

N = 1 015

n (%)

По време на лечение

Брой оценени

1 017

1 012

1 006

1 006

Суицидно

поведение и/или

идеация

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

2 (0,2)

Суицидна

идеация

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

По време на проследяване

Брой оценени

Суицидно

поведение и/или

идеация

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

Суицидно

поведение

1 (0,1)

1 (0,1)

1 (0,1)

Суицидна

идеация

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

NRT=Лепенка за никотин заместителна терапия

В кохортата с психично нарушение не се съобщава за извършени самоубийства.

Най-често съобщаваните нежелани събития при участниците, лекувани с варениклин в това

проучване, са подобни на наблюдаваните в проучванията преди пускането на пазара.

И в двете кохорти при участниците, лекувани с варениклин, е демонстрирано статистическо

превъзходство на потвърдено с СО въздържание по време на седмици от 9 до 12 и от 9 до 24

в сравнение с участниците, лекувани с бупропион, никотинова лепенка и плацебо (моля, вж.

таблицата по-долу).

Основните резултати за ефикасност са обобщени в таблицата по-долу:

Кохорта без психично

нарушение

Кохорта с психично

нарушение

CA 9-12 n/N (%)

Варениклин

382/1 005 (38,0%)

301/1 032 (29,2%)

Бупропион

261/1 001 (26,1%)

199/1 033 (19,3%)

267/1 013 (26,4%)

209/1 025 (20,4%)

Кохорта без психично

нарушение

Кохорта с психично

нарушение

Плацебо

138/1 009 (13,7%)

117/1 026 (11,4%)

Сравнения на леченията: съотношение на шансовете (95% CI), p стойност

Варениклин спрямо

Плацебо

4,00 (3,20, 5,00), P < 0,0001

3,24 (2,56, 4,11), P < 0,0001

Бупропион спрямо

Плацебо

2,26 (1,80, 2,85), P < 0,0001

1,87 (1,46, 2,39), P < 0,0001

NRT спрямо Плацебо

2,30 (1,83, 2,90), P < 0,0001

2,00 (1,56, 2,55), P < 0,0001

Варениклин спрямо

Бупропион

1,77 (1.46, 2.14), P < 0,0001

1,74 (1,41, 2,14), P < 0,0001

Варениклин спрямо NRT

1,74 (1,43, 2,10), P < 0,0001

1,62 (1,32, 1,99), P < 0,0001

CA 9-24 n/N (%)

Варениклин

256/1 005 (25,5%)

189/1 032 (18,3%)

Бупропион

188/1 001 (18,8%)

142/1 033 (13,7%)

187/1 013 (18,5%)

133/1 025 (13,0%)

Плацебо

106/1 009 (10,5%)

85/1 026 (8,3%)

Сравнения на леченията: съотношение на шансовете (95% CI), p стойност

Варениклин спрямо

Плацебо

2,99 (2,33, 3,83), P < 0,0001

2,50 (1,90, 3,29), P < 0,0001

Бупропион спрямо

Плацебо

2,00 (1,54, 2,59), P < 0,0001

1,77 (1,33, 2,36), P < 0,0001

NRT спрямо Плацебо

1,96 (1,51, 2,54), P < 0,0001

1,65 (1,24, 2,20), P = 0,0007

Варениклин спрямо

Бупропион

1,49 (1,20, 1,85), P = 0,0003

1,41 (1,11, 1,79), P = 0,0047

Варениклин спрямо NRT

1,52 (1,23, 1,89), P = 0,0001

1,51 (1,19, 1,93), P = 0,0008

CA = честота на продължително въздържание; CI = доверителен интервал; NRT=лепенка за

никотин заместителна терапия

Мета-анализи за невропсихична безопасност и обсервационни проучвания:

Анализите на данни от клинични проучвания не дават доказателства за увеличен риск от

сериозни невропсихични събития с варениклин, в сравнение с плацебо. Освен това

независимите обсервационни проучвания не подкрепят повишения риск от сериозни

невропсихични събития при пациенти, лекувани с варениклин, отколкото при пациенти,

подложени на NRT, или приемащи бупропион.

Прекратяване на лечението

Честотата на прекратяване на лечението поради нежелани реакции е 11,4% за варениклин

спрямо 9,7% за плацебо. В тази група честотите на прекратяване на лечението за най-честите

нежелани реакции при лекуваните с варениклин пациенти са както следва: гадене (2,7% спрямо

0,6% за плацебо), главоболие (0,6% спрямо 1,0% за плацебо), безсъние (1,3% спрямо 1,2% за

плацебо) и патологични сънища (0,2% спрямо 0,2% за плацебо).

Анализи на клинични изпитвания:

Проведен е мета-анализ на 5 рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания,

включващи 1907 пациенти (1130 варениклин, 777 плацебо), за оценка на суицидната идеация и

поведение по колумбийската скала за тежест на суицидалитета (Columbia-Suicide Severity

Rating Scale, C-SSRS). Този мета-анализ включва едно изпитване (N=127) при пациенти с

анамнеза за шизофрения или шизоафективно разстройство и друго (N=525) при пациенти с

анамнеза за депресия. Както е видно от таблицата по-долу, резултатите не показват ръст в

честотата на суицидна идеация и/или поведение при пациентите, лекувани с варениклин,

спрямо тези, приемащи плацебо. От 55 пациенти, съобщили суицидна идеация или поведение,

48 (24 варениклин, 24 плацебо) са от двете проучвания, включващи пациенти с анамнеза за

шизофрения, шизоафективно разстройство или депресия. Малък брой пациенти съобщават

такива реакции в останалите три проучвания (4 варениклин, 3 плацебо).

Брой пациенти и съотношение на рисковете за суицидна идеация и/или поведение по

скалата C-SSRS от мета-анализ на 5 клинични проучвания – сравнение между

варениклин и плацебо:

Варениклин

(N=1130)

Плацебо

(N=777)

Пациенти със суицидна идеация и/или поведение* [n (%)]**

28 (2,5)

27 (3,5)

Експозиция в пациентогодини

Съотношение на рисковете

(RR; 95% CI)

0,79 (0,46; 1,36)

* От тях по един пациент във всяко рамо съобщава суицидно поведение

** Пациенти с реакции до 30 дни след лечението; процентите не са претеглени по проучване

# RR на честотите на 100 пациентогодини

Проведен е мета-анализ на 18 двойнослепи, рандомизирани, плацебо-контролирани клинични

проучвания за оценка на невропсихичната безопасност на варениклин. Тези проучвания

включват гореописаните 5, използващи C-SSRS, и общо 8 521 пациенти (5 072 варениклин,

3 449 плацебо), някои от които – с психични състояния. Резултатите показват подобна честота

на комбинираните невропсихични нежелани реакции – освен нарушенията на съня – при

пациенти, лекувани с варениклин, в сравнение с тези, приемащи плацебо, със съотношение на

рисковете (RR) 1,01 (95% CI: 0,89 – 1,15). Обобщените данни от тези 18 проучвания показват

подобна честота при отделните категории психични събития при пациенти, лекувани с

варениклин, в сравнение с тези, приемащи плацебо. Таблицата по-долу описва най-често

(≥ 1%) съобщаваните категории нежелани събития, свързани с психичната безопасност – освен

нарушения и смущения на съня.

Психични нежелани събития, възникващи при ≥ 1% от пациентите, по обобщени данни

от 18 клинични проучвания:

Варениклин

(N=5072)

Плацебо

(N=3449)

Нарушения и симптоми на безпокойство

253 (5,0)

206 (6,0)

Нарушения и смущения, свързани с депресивно настроение

179 (3,5)

108 (3,1)

Други нарушения и смущения на настроението*

116 (2,3)

53 (1,5)

* Некласифицирани по друг начин

Броят (процентите) съответства на броя пациенти, съобщаващи събитието

Обсервационни проучвания

Четири обсервационни проучвания, всяко от които включващо от 10 000 до 30 000 потребители

на варениклин в коригираните анализи, сравняват риска от сериозни невропсихични събития,

включително невропсихично хоспитализиране, фатално и нефатално самонараняване, при

пациенти, лекувани с варениклин, в сравнение с такива, подложени на NRT или приемащи

бупропион. Всички проучвания са с ретроспективна кохорта и включват пациенти със и без

психична анамнеза. Всички проучвания използват статистически методи за контролиране на

смущаващите фактори, включително предпочитано предписване на варениклин на по-здрави

пациенти, въпреки че има вероятност за остатъчни смущаващи фактори.

При две от проучванията не се открива разлика в риска за невропсихично хоспитализиране

между потребителите на варениклин и на никотинови лепенки (коефициент на риск [HR] 1,14;

95% доверителен интервал [CI]: 0,56 – 2,34 в първото проучване и 0,76; 95% CI: 0,40 – 1,46 във

второто). Възможността за откриване на разликите в тези две проучвания е ограничена.

Третото проучване не отчита разлика в риска за психични нежелани реакции, диагностицирани

при посещение в отделение за спешна помощ или стационарен прием, между потребителите на

варениклин и бупропион (HR 0,85; 95% CI: 0,55 – 1,30). Въз основа на съобщенията от

постмаркетинговия опит бупропион може да е свързан с невропсихични нежелани събития.

Четвъртото проучване не показва данни за по-висок риск от фатално или нефатално

самонараняване (HR 0,88; 95% CI: 0,52 – 1,49) при пациентите, приемащи варениклин,

отколкото при тези, подложени на NRT. Честотата на регистрираните самоубийства е ниска

през трите месеца от започване на която и да е лекарствена терапия (два случая сред 31 260

потребители на варениклин и шест случая сред 81 545 потребители на NRT).

Кохортно проучване при бременност

В популационно кохортно проучване се сравняват кърмачета, с експозиция на CHAMPIX

in utero (N=335), с кърмачета, родени от майки, които са пушили по време на бременността

(N=78 412), и с кърмачета, родени от майки непушачки (N=806 438). В това проучване при

кърмачетата, с експозиция на CHAMPIX in utero, в сравнение с кърмачетата, родени от майки,

които са пушили по време на бременността, се наблюдават по-ниски честоти на вродени

малформации (3,6% спрямо 4,3%), мъртвородени деца (0,3% спрямо 0,5%), преждевременни

раждания (7,5% спрямо 7,9%), по-малък размер за гестационната възраст (12,5% спрямо

17,1%), както и преждевременно разкъсване на мембраната (3,6% спрямо 5,4%).

Педиатрична популация

Ефикасността и безопасността на варениклин са оценени в рандомизирано, двойносляпо,

плацебо-контролирано проучване с 312 пациенти на възраст от 12 до 19 години, които са

пушили средно най-малко 5 цигари на ден през 30-дневния период преди включването и имат

скор поне 4 по скалата Fagerstrom за никотинова зависимост. Пациентите са стратифицирани

по възраст (12 – 16 години и 17 – 19 години) и по телесно тегло (≤ 55 kg и > 55 kg). След

двуседмично титриране пациентите, рандомизирани на варениклин, с телесно тегло > 55 kg

получават 1 mg два пъти дневно (група с висока доза) или 0,5 mg два пъти дневно (група с

ниска доза), а пациентите с телесно тегло ≤ 55 kg получават 0,5 mg два пъти дневно (група с

висока доза) или 0,5 mg веднъж дневно (група с ниска доза). Пациентите получават лечение в

продължение на 12 седмици, последвано от период без лечение от 40 седмици, придружено от

подходящо за възрастта консултиране в хода на цялото проучване.

В таблицата по-долу е представено сравнение от горепосоченото педиатрично проучване на

процента на случаите на продължително въздържание (continuous abstinence rates, CAR) от

седмици 9 – 12, потвърдено чрез уринен тест за котинин, за цялата анализирана група от

общата популация на проучването и популацията на възраст 12 – 17 години.

CAR 9 – 12 (%)

Общо

n/N (%)

12 до 17 години

n/N (%)

Висока доза варениклин

22/109 (20,2%)

15/80 (18,8%)

Ниска доза варениклин

28/103 (27,2%)

25/78 (32,1%)

Плацебо

18/100 (18,0%)

13/76 (17,1%)

Сравнения на лечението

Съотношение на шансовете за CAR 9 – 12 (95% CI)

[p-стойност]

Висока доза варениклин спрямо

плацебо

1,18 (0,59; 2,37) [0,6337]

1,13 (0,50; 2,56) [0,7753]

Ниска доза варениклин спрямо

плацебо

1,73 (0,88; 3,39) [0,1114]

2,28 (1,06; 4,89)

[0,0347]*

* Тази p-стойност не се счита за статистически значима. Използването на предварително определените

процедури за статистическо тестване спира, след като сравнението висока доза варениклин спрямо плацебо в

общата популация на проучването не е постигнала статистическа значимост.

CI = доверителен интервал; N = брой на рандомизираните участници; n = брой на участниците, които при всяко

посещение от седмици 9 до 12 (включително) съобщават за спиране на тютюнопушенето и неизползване на други

продукти, съдържащи никотин, от последното посещение/последното свързване с тях (съгласно Описа за

използване на никотин (Nicotine Use Inventory)), като при което и да е от тези посещения е потвърдено, че са

спрели тютюнопушенето въз основа на уринен тест за котинин.

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Максимална плазмена концентрация на варениклин настъпва обикновeно до 3 - 4 часа след

перорално приложение. След приложение на многократни перорални дози при здрави

доброволци стационарно състояние се достигна в рамките на 4 дни. Абсорбцията е

практически пълна след перорално приложение и системната наличност е висока. Пероралната

бионаличност на варениклин не се повлиява от храна или времето на приемане на лекарството

през денонощието.

Разпределение

Варениклин се разпределя в тъканите, включително мозъка. Привидният обем на

разпределение е средно 415 литра (%СV = 50) в стационарно състояние. Свързването на

варениклин с плазмените протеини е ниско (≤ 20%) и независимо както от възрастта, така и от

бъбречната функция. При гризачи варениклин преминава през плацентата и се екскретира в

млякото.

Биотрансформация

Варениклин претърпява минимален метаболизъм, като 92% се екскретират в непроменен вид в

урината и под 10% се екскретират като метаболити. Второстепенните метаболити в урината

включват варениклин N-карбамоилглюкуронид и хидроксиварениклин. В кръвообращението

варениклин представлява 91% от наличното лекарство. Второстепенните циркулиращи

метаболити включват N- карбамоилглюкуронид и N-глюкозилварениклин.

In vitro проучванията показват, че варениклин не инхибира цитохром P450 ензимите

(IC50 > 6,400 ng/ml). P450 ензимите, изследвани за инхибиране са: 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9,

2C19, 2D6, 2E1 и 3A4/5. Същевременно, при човешки хепатоцити in vitro е установено, че

варениклин не индуцира активността на цитохром P450 ензимите 1A2 и 3A4. По тази причина

не е вероятно варениклин да промени фармакокинетиката на вещества, които се метаболизират

основно чрез цитохром P450 ензимите.

Елиминиране

Елиминационният полуживот на варениклин е приблизително 24 часа. Бъбречното

елиминиране на варениклин е главно чрез гломерулна филтрация заедно с активна тубулна

секреция посредством органичната катионна транспортна система ОСТ2 (вж. точка 4.5).

Линейност/нелинейност

Варениклин показва линейна кинетика, когато се прилага като единична (0,1 до 3 mg) или

многократни (1 до 3 mg дневно) дози.

Фармакокинетика при специални популации пациенти

Липсват клинично значими разлики във фармакокинетиката на варениклин, дължащи се на

възраст, раса, пол, тютюнопушене или съпътстващи лекарствени продукти, както е

демонстрирано в конкретни фармакокинетични проучвания и в популационни

фармакокинетични анализи.

Чернодробно увреждане

Поради липса на значим чернодробен метаболизъм фармакокинетиката на варениклин не би

трябвало да се промени при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 4.2).

Бъбречно увреждане

Фармакокинетиката на варениклин не се променя при индивиди с леко бъбречно увреждане

(изчислен креатининов клирънс > 50 ml/min и ≤ 80 ml/min). При пациенти с умерено бъбречно

увреждане (изчислен креатининов клирънс ≥ 30 ml/min и ≤ 50 ml/min) експозицията на

варениклин нараства 1,5 пъти в сравнение с индивиди с нормална бъбречна функция (изчислен

креатининов клирънс > 80 ml/min). При индивиди с тежко бъбречно увреждане (изчислен

креатининов клирънс < 30 ml/min) експозицията на варениклин нараства 2,1 пъти. При

индивиди с терминална бъбречна недостатъчност (ESRD) варениклин ефективно се отстранява

с хемодиализа (вж. точка 4.2).

Пациенти в старческа възраст

Фармакокинетиката на варениклин при пациенти в старческа възраст (65 - 75 години) с

нормална бъбречна функция е сходна с тази при по-млади възрастни пациенти (вж. точка 4.2).

За пациенти в старческа възраст с понижена бъбречна функция, моля, вижте точка 4.2.

Педиатрична популация

Фармакокинетиката на варениклин след еднократно и многократно прилагане е изследвана при

педиатрични пациенти на възраст между 12 и 17 години (включително) и е била приблизително

пропорционална на дозата в проучвания дозов интервал от 0,5 mg до 2 mg дневно. Системната

експозиция при стационарно състояние при юноши с телесно тегло >55 kg, оценена чрез AUC

(0-24) е била сравнима с установената за същите дози при възрастна популация. При прилагане

на 0,5 mg два пъти дневно, дневната експозиция на варениклин при стационарно състояние е

била средно по-висока (с приблизително 40%) при юноши с телесно тегло ≤ 55 kg, в сравнение

с установената при възрастни. CHAMPIX не се препоръчва при педиатрични пациенти, тъй

като неговата ефикасност в тази популация не е доказана (вж. точки 4.2 и 5.1).

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните

фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно приложение,

генотоксичност, фертилитет и ембрио-фетално развитие. При мъжки плъхове, получавали

варениклин 2 години, е настъпило доза-зависимо нарастване на честотата на хибернома (тумор

на кафявата мастна тъкан). Сред потомството на бременни плъхове, третирани с варениклин, е

имало намаляване на фертилитета и повишаване на стряскащия отговор на слухови стимули

(вж. точка 4.6). Тези ефекти са наблюдавани само при експозиции, за които се счита, че са в

достатъчна степен по-големи от максималната експозиция при хора, което показва малка

релевантност към клиничната употреба. Неклиничните данни сочат, че варениклин има

затвърждаващи навика свойства, макар че е с по-слабо действие от никотина. В клиничните

проучвания при хора варениклин показа нисък потенциал по отношение на злоупотреба.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Ядро на таблетките

0,5 mg и 1 mg таблетки

Целулоза, микрокристална

Калциев хидрогенфосфат, безводен

Кроскармелоза натрий

Силициев диоксид, колоиден безводен

Магнезиев стеарат

Филмово покритие

0,5 mg таблетка

Хипромелоза

Титанов диоксид (E171)

Макрогол 400

Триацетин

1 mg таблетка

Хипромелоза

Титанов диоксид (E171)

Индигокармин алуминиев лак E132

Макрогол 400

Триацетин

6.2

Несъвместимости

Неприложимо

6.3

Срок на годност

Блистери: 3 години

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 30ºC.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Опаковки за започване на лечението

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 1 прозрачен блистер

с 11 филмирани таблетки по 0,5 mg и втори прозрачен блистер с 14 филмирани таблетки по 1

mg вторична термозапечатана опаковка тип „карта“.

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 1 прозрачен блистер

с 11 филмирани таблетки по 0,5 mg и втори прозрачен блистер с 14 филмирани таблетки по 1

mg в картонена кутия.

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 1 прозрачен блистер

с 11 филмирани таблетки по 0,5 mg и 14 филмирани таблетки по 1 mg и 1 прозрачен блистер с

28 или 2 прозрачни блистера с 14 филмирани таблетки по 1 mg вторична термозапечатана

опаковка тип „карта“.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 1 прозрачен блистер с 11

филмирани таблетки по 0,5 mg и втори прозрачен блистер с 14 филмирани таблетки по 1 mg

във вторична термозапечатана опаковка тип „карта“.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 1 прозрачен блистер с 11

филмирани таблетки по 0,5 mg и втори прозрачен блистер с 14 филмирани таблетки по 1 mg в

картонена кутия.

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща 1 прозрачен блистер с 11

филмирани таблетки по 0,5 mg и 14 филмирани таблетки по 1 mg и 1 прозрачен блистер с 28

или 2 прозрачни блистера с 14 филмирани таблетки по 1 mg във вторична термозапечатана

опаковка тип „карта“.

Една картонена опаковка, съдържаща:

PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща един прозрачен

блистер с 11 филмирани таблетки по 0,5 mg и 14 филмирани таблетки по 1 mg и 1 прозрачен

блистер с 28 или 2 прозрачни блистера с 14 филмирани таблетки по 1 mg в една вторична

термозапечатана опаковка тип „карта“ и PCTFE/PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в

опаковка в две вторични термозапечатани опаковки тип „карта“, всяка съдържаща

56 филмирани таблетки по 1 mg.

Една картонена опаковка, съдържаща:

PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в опаковка, съдържаща един прозрачен блистер с

11 филмирани таблетки по 0,5 mg и 14 филмирани таблетки по 1 mg и 1 прозрачен блистер с 28

или 2 прозрачни блистера с 14 филмирани таблетки по 1 mg в една вторична термозапечатана

опаковка тип „карта“ и PVC блистери с гръб от алуминиево фолио в две вторични

термозапечатани опаковки тип „карта“, всяка съдържаща 56 филмирани таблетки по 1 mg.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Опаковки за започване на лечението:

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/014

EU/1/06/360/019

EU/1/06/360/023

EU/1/06/360/025

EU/1/06/360/026

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 26 септември 2006 г.

Дата на последно подновяване: 29 юни 2016

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/131273/2014

EMEA/H/C/00699

Резюме на EPAR за обществено ползване

Champix

varenicline

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) зa

Champix. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Champix.

Какво представлява Champix?

Champix е лекарствен продукт, съдържащ активното вещество варениклин (varenicline). Предлага

се под формата на таблетки (0,5 mg и 1 mg).

За какво се използва Champix?

Champix се използва за отказване от тютюнопушенето при възрастни.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Champix?

Вероятността от успех на лечението за отказване от тютюнопушенето е по-голяма при пациенти,

които са мотивирани да спрат тютюнопушенето и на които са осигурени допълнителен съвет и

подкрепа. Пациентът трябва да определи дата за спиране на тютюнопушенето, като обикновено

приемът на Champix започва 1-2 седмици преди това. При пациенти, които не желаят или не са в

състояние да определят дата на спиране в рамките на една до две седмици, може да бъде

предложено да проведат курс на лечение и след това да определят дата на спиране в рамките на

пет седмици от началото на лечението.

Продължителността на лечението с Champix е 12 седмици. Таблетките се поглъщат цели с вода.

През първата седмица пациентът приема една таблетка от 0,5 mg веднъж дневно в продължение

на три дни, последвана от една таблетка от 1 mg два пъти дневно в продължение на четири дни.

EMA/131273/2014

Страница 2/3

През оставащите 11 седмици от лечението пациентът приема една таблетка от 1 mg два пъти

дневно. При пациенти с непоносимост към лекарството или бъбречни проблеми може да се

прилагат по-малки дози.

При пациенти, успешно спрели пушенето след 12-седмичен курс на лечение, лекарите могат да

продължат лечението с още 12 седмици.

Как действа Champix?

Пушачите се пристрастяват към никотина, вещество в тютюна. Никотинът действа върху нервната

система, където се свързва с рецепторите и предизвиква освобождаване на химичното вещество

носител допамин, което предизвиква чувството на удоволствие от пушенето.

Активното вещество в Champix, варениклин, може да се свързва с някои от тези рецептори – α4β2

никотиновите ацетилхолинови рецептори. Като се свързва с тези рецептори, варениклин действа

по два начина: от една страна, като никотин (частичен агонист), което облекчава симптомите на

непреодолимо желание, и в същото време срещу никотина (като антагонист), като заема неговото

място и по този начин намалява усещането за удовлетворение от тютюнопушенето.

Как е проучен Champix?

В две основни проучвания 2052 пушачи преминават през 12 седмици на лечение с Champix,

бупропион (друго лекарство с антиникотиново действие) или плацебо (сляпо лечение). На

пациентите е определена дата за спиране една седмица след начало на лечението и те са

проследени за период до 40 седмици след приключване на лечението, за да се провери дали са

се завърнали към тютюнопушенето. Основната мярка за ефективност е броят на пациентите,

които напълно са спрели да пушат за четири седмици (между седмица 9 и седмица 12 от

проучването), потвърдено от лабораторни проби на дъха на пациента за следи от тютюнопушене.

В друго проучване Champix е сравнен с плацебо при пациенти, на които е позволено да изберат

собствени целеви дати за спиране, които могат да бъдат между една и пет седмици от началото

на лечението.

Какви ползи от Champix са установени в проучванията?

В двете проучвания Champix е по-ефективен от бупропион или плацебо като помощно средство за

спиране на пушенето. Делът на пациентите, които не са пушили въобще по време на седмица 9-

12, е 44% при Champix, 30% при бупропион и 18% при плацебо. По-голям брой пациенти остават

непушачи след лечението с Champix, отколкото с плацебо: 40 седмици след края на курса на

лечение делът на пациентите, които продължават да се въздържат, е 23 % сред приемалите

Champix и 9% сред приемалите плацебо. Процентът при приемалите бупропин пациенти е 16.

В проучването, където на пациентите е позволено сами да определят датата на спиране, Champix

също е показал ефект за спиране на пушенето.

Какви са рисковете, свързани с Champix?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Champix (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са гадене (позиви за повръщане), безсъние (нарушения на съня), необичайни сънища,

главоболие и назофарингит (възпаление на носа и гърлото). За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции, съобщени при Champix, вижте листовката.

EMA/131273/2014

Страница 3/3

Защо Champix е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Champix са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Champix?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Champix се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Champix, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Champix:

На 26 септември 2006 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Champix,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Champix може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Champix прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 03-2014.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация