Caspofungin Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

каспофунгин ацетат

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

J02AX04

INN (Международно Name):

caspofungin

Терапевтична група:

Антимикотици за системна употреба

Терапевтична област:

Candidiasis; Aspergillosis

Терапевтични показания:

Лечение на инвазивна кандидоза при възрастни и педиатрични пациенти. Лечение на инвазивна аспергилоза при възрастни и педиатрични пациенти, които резистентны до или непоносимост Амфотерицина, липидные лекарства Амфотерицина B и/или Итраконазол. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. За емпирична терапия очакваната гъбични инфекции (като например Candida или аспергилл) в забързаното, все още неоткупоренных за възрастни и педиатрични пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-02-11

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
КАСПОФУНГИН ACCORD 50 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ
ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
КАСПОФУНГИН ACCORD 70 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ
ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
каспофунгин (caspofungin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ТОВА ЛЕКАРСТВО ДА БЪДЕ
ПРИЛОЖЕНО НА ВАС
ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА
ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
медицинска сестра или фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Каспофунгин Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
приложат Каспофунгин Accord
3.
Как да използвате Каспофунгин Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Каспофунгин Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАСПОФУНГИН ACCORD И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАСПОФУНГИН ACCORD
Каспофунгин Accord
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Каспофунгин Accord 50 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
Каспофунгин Accord 70 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Каспофунгин Accord 50 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 50 mg каспофунгин
(caspofungin) (като ацетат).
Каспофунгин Accord 70 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 70 mg каспофунгин
(caspofungin) (като ацетат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на инвазивна кандидоза при
възрастни или педиатрични пациенти.

Лечение на инвазивна аспергилоза при
възрастни или педиатрични пациенти,
които са
рефрактерни
на
или
не
понасят
лечението
с
амфотерицин B,
липидните
форми
на
амфотерицин B
и/или
итраконазол.
Като
рефрактерност
към
терапията
се
определя
прогресиране на инфекцията или
недостатъчно подобрение след
провеждане на минимум
седем дневна ефективна
противогъбична терапия в
терапевтични доз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-03-2020
Листовка Листовка чешки 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-03-2020
Листовка Листовка датски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-03-2020
Листовка Листовка немски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-03-2020
Листовка Листовка естонски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-03-2020
Листовка Листовка гръцки 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-03-2020
Листовка Листовка английски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-03-2016
Листовка Листовка френски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-03-2020
Листовка Листовка италиански 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-03-2016
Листовка Листовка латвийски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-03-2016
Листовка Листовка литовски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-03-2020
Листовка Листовка унгарски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-03-2020
Листовка Листовка малтийски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-03-2016
Листовка Листовка полски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-03-2020
Листовка Листовка португалски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-03-2016
Листовка Листовка румънски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-03-2020
Листовка Листовка словашки 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-03-2020
Листовка Листовка словенски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-03-2016
Листовка Листовка фински 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-03-2020
Листовка Листовка шведски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-03-2020
Листовка Листовка норвежки 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-03-2020
Листовка Листовка исландски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-03-2020
Листовка Листовка хърватски 05-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите