Cabometyx

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
01-12-2021
Активна съставка:
cabozantinib (s)-malate
Предлага се от:
Ipsen Pharma
АТС код:
L01XE26
INN (Международно Name):
cabozantinib
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Carcinoma, Renal Cell; Carcinomas, Hepatocellular
Терапевтични показания:
Renal Cell Carcinoma (RCC)Cabometyx is indicated as monotherapy for the treatment of advanced renal cell carcinoma (RCC):in treatment-naïve adults with intermediate or poor risk,in adults following prior vascular endothelial growth factor (VEGF)-targeted therapy. Cabometyx, in combination with nivolumab, is indicated for the first-line treatment of advanced renal cell carcinoma in adults. Hepatocellular Carcinoma (HCC)Cabometyx is indicated as monotherapy for the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC) in adults who have previously been treated with sorafenib.
Каталог на резюме:
Revision: 13
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004163
Дата Оторизация:
2016-09-09
EMEA код:
EMEA/H/C/004163

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 01-12-2021
Листовка Листовка
чешки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 01-12-2021
Листовка Листовка
датски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 01-12-2021
Листовка Листовка
немски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 01-12-2021
Листовка Листовка
естонски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 01-12-2021
Листовка Листовка
гръцки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 01-12-2021
Листовка Листовка
английски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 14-07-2020
Листовка Листовка
френски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 01-12-2021
Листовка Листовка
италиански 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 14-07-2020
Листовка Листовка
латвийски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 14-07-2020
Листовка Листовка
литовски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 01-12-2021
Листовка Листовка
унгарски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 01-12-2021
Листовка Листовка
малтийски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 14-07-2020
Листовка Листовка
нидерландски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 14-07-2020
Листовка Листовка
полски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 01-12-2021
Листовка Листовка
португалски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 14-07-2020
Листовка Листовка
румънски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 01-12-2021
Листовка Листовка
словашки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 01-12-2021
Листовка Листовка
словенски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 14-07-2020
Листовка Листовка
фински 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 01-12-2021
Листовка Листовка
шведски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 01-12-2021
Листовка Листовка
норвежки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 01-12-2021
Листовка Листовка
исландски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 01-12-2021
Листовка Листовка
хърватски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 14-07-2020

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки

CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки

CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки

кабозантиниб (cabozantinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и всички

възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява CABOMETYX и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете CABOMETYX

Как да приемате CABOMETYX

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате CABOMETYX

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява CABOMETYX и за какво се използва

Какво представлява CABOMETYX

CABOMETYX е противораково лекарство, което съдържа активното вещество кабозантиниб.

Използва се при възрастни за лечение на:

напреднал рак на бъбреците, наречен напреднал бъбречноклетъчен карцином

рак на черния дроб, когато конкретно лекарство срещу рак (сорафениб) вече не спира

развитието на заболяването.

CABOMETYX може да се прилага в комбинация с ниволумаб при напреднал рак на бъбреците.

Важно е също да прочетете листовката на ниволумаб. Ако имате някакви въпроси относно тези

лекарства, моля попитайте Вашия лекар.

Как действа CABOMETYX

CABOMETYX блокира действието на протеини, наречени рецепторни тирозинкинази, които участват

в растежа на клетките и развитието на нови кръвоносни съдове, които ги захранват. Тези протеини

може да са налични в големи количества в раковите клетки и чрез блокиране на тяхното действие

CABOMETYX може да забави скоростта на растеж на тумора и да подпомогне прекъсването на

кръвоснабдяването, от което се нуждаят раковите клетки.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете CABOMETYX

Не приемайте CABOMETYX

ако сте алергични към кабозантиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете CABOMETYX, ако:

имате високо кръвно налягане

имате или сте имали аневризма (разширяване и отслабване на стена на кръвоносен съд) или

разкъсване на стена на кръвоносен съд

имате диария

имате скорошна анамнеза за значително кървене

имали сте операция в рамките на последния месец (или ако са планирани хирургични

процедури), включително стоматологични операции

имате възпалително заболяване на червата (например болест на Крон или улцеративен колит,

дивертикулит или апендицит)

имате анамнеза за скорошен кръвен съсирек в крака, мозъчен удар или сърдечен инфаркт

- имате проблеми с щитовидната жлеза. Функцията на Вашата щитовидна жлеза трябва да се

провери преди да приемете CABOMETYX и периодично докато го приемате. Кажете на

Вашия лекар, ако се уморявате по-лесно, обикновено сте по-чувствителни на студ от други

хора, или гласът Ви става по-дебел, докато приемате това лекарство. Ако щитовидната Ви

жлеза не произвежда достатъчно тиреоиден хормон, може да се лекувате с

хормонозаместителна терапия с хормони на щитовидната жлеза.

имате чернодробно или бъбречно заболяване.

Информирайте Вашия лекар, ако някое от горепосочените се отнася за Вас.

Може да се нуждаете от лечение за тях или Вашият лекар може да реши да промени дозата

CABOMETYX или да спре напълно лечението Ви. Вижте също точка 4 „

Възможни нежелани

реакции“

Също така, трябва да кажете на Вашия зъболекар, че приемате CABOMETYX. Важно е да спазвате

добра устна хигиена по време на лечението с CABOMETYX.

Деца и юноши

CABOMETYX не се препоръчва за деца и юноши. Ефектите на CABOMETYX при хора под 18-

годишна възраст не са известни.

Други лекарства и CABOMETYX

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,

включително лекарства, отпускани без рецепта. Това е така, тъй като CABOMETYX може да окаже

влияние върху начина, по който действат някои други лекарства. Също така, някои лекарства могат

да повлияят начина на действие на CABOMETYX. Това може да означава, че Вашият лекар трябва

да промени дозите, които приемате. Трябва да информирате Вашия лекар за всячко лекарство, но

особено, ако приемате:

лекарства за лечение на гъбични инфекции, като итраконазол, кетоконазол и позаконазол

лекарства, използвани за лечение на бактериални инфекции (антибиотици), като

еритромицин, кларитомицин и рифампицин

лекарства против алергия, като фексофенадин

лекарства, използвани за лечение на стенокардия (болка в гърдите, резултат от недостатъчно

кръвоснабдяване на сърцето), като ранолазин

лекарства, използвани за лечение на епилепсия или гърчове, като фенитоин, карбамазепин и

фенобарбитал

билкови препарати, съдържащи жълт кантарион

(Hypericum perforatum)

, използвани понякога

за лечение на депресия или свързани с депресия състояния, като безпокойство

лекарства за разреждане на кръвта, като варфарин и дабигатран етексилат

лекарства за лечение на високо кръвно налягане или други сърдечни заболявания, като

алискирен, амбрисентан, дигоксин, талинолол и толваптан

лекарства за диабет, като саксаглиптин и ситаглиптин

лекарства за лечение на подагра, като колхицин

лекарства за лечение на ХИВ или СПИН, като ефавиренц, ритонавир, маравирок и

емтрицитабин

лекарства за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантати (циклоспорин) и схеми на

лечение на база циклоспорин при ревматоиден артрит и псориазис

CABOMETYX с храна

Избягвайте приемането на продукти, съдържащи грейпфрут, докато използвате това лекарство, тъй

като те могат да увеличат нивата на CABOMETYX в кръвта Ви.

Бременност, кърмене и фертилитет

Избягвайте забременяване, докато приемате CABOMETYX.

Ако може да забременеете или ако

сте мъж и Вашата партньорка може да забременее, използвайте подходящи противозачатъчни

средства по време на лечението и поне 4 месеца след завършване на лечението. Консултирайте се с

Вашия лекар относно това кои противозачатъчни методи са най- подходящи, докато приемате

CABOMETYX (Вижте също „Други лекарства и CABOMETYX“ по-горе).

Информирайте Вашия лекар, ако забременеете или ако сте мъж и Вашата партньорка забременее,

докато получавате лечение с CABOMETYX.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ПРЕДИ да приемете CABOMETYX

, ако обмисляте или

планирате бременност или ако сте мъж и Вашата партньорка обмисля или планира бременност, след

като завърши Вашето лечение. Съществува вероятност фертилитетът Ви да бъде засегнат от

лечението с CABOMETYX.

Жени, които приемат CABOMETYX, не трябва да кърмят по време на лечението и най-малко

4 месеца след завършване на лечението, тъй като кабозантиниб и/или неговите метаболити се отделят

в кърмата и може да се вредни за детето.

Ако приемате CABOMETYX, докато използвате перорални противозачатъчни средства, те може да

нямат ефект. Трябва да използвате и бариерен метод за контрацепция (напр. презерватив или

диафрагма), докато приемате CABOMETYX и поне 4 месеца след завършване на лечението.

Шофиране и работа с машини

Бъдете особено внимателни, когато шофирате или работите с машини. Обърнете внимание, че

CABOMETYX може да причини умора или слабост и да повлияе способността Ви за шофиране и

работа с машини.

CABOMETYX съдържа лактоза

CABOMETYX

съдържа лактоза (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост

към някои захари, говорете с него, преди да приемете това лекарство.

CABOMETYX съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате CABOMETYX

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Трябва да продължите да приемате това лекарство, докато Вашият лекар реши да спре лечението.

Ако получите сериозни нежелани реакции, Вашият лекар може да реши да промени дозата или да

спре лечението по-рано, отколкото е първоначално планирано. Вашият лекар ще Ви каже дали е

необходимо коригиране на дозата.

CABOMETYX трябва да се приема веднъж дневно. Обичайната доза е 60 mg, но Вашият лекар ще

определи подходящата за Вас доза.

Когато CABOMETYX се прилага в комбинация с ниволумаб за лечение на напреднал рак на

бъбреците, препоръчителната доза CABOMETYX е 40 mg веднъж дневно.

Не трябва да приемате CABOMETYX с храна. Не трябва да приемате никаква храна поне 2 часа

преди приемане на CABOMETYX и в продължение на 1 час след приемане на лекарството. Гълтайте

таблетката с пълна чаша вода. Неразтрошавайте таблетките.

Ако сте приели повече от необходимата доза CABOMETYX

Ако сте приели повече от необходимата доза CABOMETYX, за която сте получили указания, веднага

разговаряйте с Вашия лекар или отидете в болница, като вземете таблетките и тази листовка.

Ако сте пропуснали да приемете CABOMETYX

Ако все още има 12 часа или повече преди времето за приемане на следващата доза, приемете

пропусната доза, веднага след като се сетите. Приемете следващата доза в нормалното време.

Ако трябва да приемете следващата си доза след по-малко от 12 часа, тогава не приемайте

пропуснатата доза. Приемете следващата доза в обичайното време.

Ако сте спрели употребата на CABOMETYX

Спирането на лечението може да попречи на действието на лекарството. Не спирайте лечението с

CABOMETYX, освен ако не сте го обсъдили с Вашия лекар.

Когато CABOMETYX се прилага в комбинация с ниволумаб, първо ще Ви се приложи ниволумаб,

последван от CABOMETYX.

Моля прочетете внимателно листовката на ниволумаб, за да разберете как да използвате това

лекарство. Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия

лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава. Ако получите нежелани реакции, Вашият лекар може да Ви каже да приемате по-ниска

доза CABOMETYX. Вашият лекар също така може да предпише други лекарства за контрол на

нежеланите реакции.

Веднага информирайте Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции –

може да Ви е необходимо спешно медицинско лечение:

симптоми, включително болка в корема, гадене, повръщане, запек или треска. Те може да са

признаци на стомашно-чревна перфорация – отвор, който се получава на стомаха или червата

и може да е животозастрашаващ

сериозно или невъзможно за контролиране кървене със симптоми като: повръщане на кръв,

черни изпражнения, кървава урина, главоболие, изкашляне на кръв

подуване, болка в ръцете и краката или задух

рана, която не заздравява

гърчове, главоболие, обърканост или затруднена концентрация. Те може да са признаци на

заболяване, наречено синдром на постериорна обратима енцефалопатия (PRES). Това

заболяване е рядко (засяга по-малко от 1 на 1000 човека).

сънливост, обърканост или загуба на съзнание. Това може да се дължи на чернодробни

проблеми.

болка в устата, зъбите и/или челюстта, подуване или язви в устата, скованост или усещане за

тежест в челюстта или разхлабване на зъб. Това може да са признаци на увреждане на костта

на челюстта (остеонекроза).

Другите нежелани реакции с CABOMETYX, прилаган самостоятелно включват:

Много чести нежелани реакции

(могат да засегнат повече от 1 на 10 човека)

Разстроен стомах, включително диария, гадене, повръщане, запек, нарушено храносмилане и

болка в корема

Мехури, болка в ръцете или стъпалата на краката, обрив или зачервяване на кожата

Намален апетит, загуба на тегло, променен вкус

Умора, слабост, главоболие, замаяност

Хипертония (високо кръвно налягане)

Анемия (ниски нива на червени кръвни клетки)

Ниски нива на кръвните плочици

Зачервяване, подуване или болка в устата или гърлото, затруднен говор, дрезгав глас,

кашлица

Отклонения в резултатие от кръвните изследвания, използвани за проследяване на общото Ви

здравословно състояние и функционирането на органите (включително черния дроб и

бъбреците), ниски нива на електролити (като магнезий или калий)

Задух

Намалена активност на щитовидната жлеза; симптомите може да включват: умора,

повишаване на теглото, запек, усещане за студ и суха кожа

Подуване на краката и ръцете Ви

Болка в ръцете, дланите, краката и стъпалата

Ниски нива на албумин в кръвта

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 човека)

Абсцес (събиране на гной с подуване и възпаление)

Дехидратация

Затруднено гълтане

Шум в ушите (тинитус)

Кръвни съсиреци в кръвоносните съдове и белите дробове

Ниски нива на белите кръвни клетки

Повишени или понижени нива на кръвната захар

Понижени нива на калций, натрий и фосфат в кръвта

Повишени нива на калий в кръвта

Повишени нива на билирубин в кръвта (което може да доведе до жълтеница/жълто оцветяване

на кожата или очите)

Повишени нива на амилаза в кръвта

Повишени нива на липаза в кръвта

Повишени нива на холестерол или триглицериди в кръвта

Скованост, изтръпване, усещане за парене или болка в крайниците

Болезнено разкъсване или необичайно свързване на тъкани в тялото Ви (фистула)

Гастроезофагеална рефлуксна болест (връщане на стомашна киселина)

Хемороиди

Сухота в устата и болка в устата

Сънливост, обърканост или загуба на съзнание поради чернодробни проблеми

Суха кожа, тежък сърбеж на кожата, акне

Удебеляване на външния слой на кожата

Алопеция (косопад или оредяване на косата), промени в цвета на косата

Болки в ставите, мускулни спазми

Белтък в урината (установява се с изследвания)

Чувство на парене или смъдене на езика

Нечести нежелани реакции

(могат да засегнат 1 на 100 човека)

Гърчове

Възпаление на панкреаса

Намаляване на потока на жлъчка от черния дроб

Костно увреждане на челюстта

Усложнения на рани

С неизвестна честота (не е известен процентният дял на засегнатите хора)

Мозъчен удар

Сърдечен инфаркт

Разширяване и отслабване на стена на кръвоносен съд или разкъсване на стена на кръвоносен

съд (аневризми и артериални дисекации)

Следните нежелани реакции са съобщавани

с

CABOMETYX, прилаган в комбинация с ниволумаб:

Много чести нежелани реакции

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Инфекция на горните дихателни пътища

Понижена функция на щитовидната жлеза; симптомите може да включват умора, повишено

тегло, запек, чувство на студ и суха кожа

Повишена функция на щитовидната жлеза; симптомите може да включват учестен пулс,

изпотяване и загуба на тегло

Намален апетит, променено усещане за вкус

Главоболие, замайване

Хипертония (високо кръвно налягане)

Трудност при говорене, дрезгавост на гласа (дисфония), кашлица и задух

Стомашно разстройство, включително диария, гадене, повръщане, лошо храносмилане, коремна

болка и запек

Зачервяване, подуване или болка в устата или гърлото (стоматит)

Кожен обрив, понякога с мехури, сърбеж, болка в ръцете или стъпалата, обрив или зачервяване

на кожата

Болки в ставите (артралгия), мускулен спазъм, слабост и болка в мускулите

Белтък в урината (при изследвания)

Усещане за умора или слабост, повишена температура и оток (подуване)

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 души)

Сериозна белодробна инфекция (пневмония)

Повишаване на броя на някои бели кръвни клетки, наречени еозинофили

Алергична реакция (влючителнo анафилактична реакция)

Намалена секреция на хормоните, произвеждани от надбъбречните жлези (жлези, разположени

над бъбреците)

Дехидратация

Възпаление на нервите (което причинява изтръпване, слабост, мравучкане или пареща болка в

ръцете и краката)

Шум в ушите (тинитус)

Сухота в очите и замъглено виждане

Промени в сърдечния ритъм или честотата, ускорен пулс

Образуване на кръвни съсиреци в кръвоносните съдове

Възпаление на белите дробове (пневмонит, за който е характерна кашлица и затруднено

дишане), кръвни съсиреци в белите дробове, натрупване на течност около белите дробове

Кървене от носа

Възпаление на дебелото черво (колит), сухота в устата, болка в устата, възпаление на стомаха

(гастрит) и хемороиди

Възпаление на черния дроб (хепатит)

Суха кожа и силен сърбеж по кожата

Алопеция (косопад и изтъняване на косата), промяна на цвета на косата

Възпаление на ставите (артрит)

Бъбречна недостатъчност (включително бъбреците внезапно спират да функционират)

Болка, болка в гръдния кош

Нечести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 100 души)

Алергични реакции, свързани с инфузията на лекарството ниволумаб

Възпаление на хипофизната жлеза, разположена в основата на мозъка (хипофизит), подуване на

щитовидната жлеза (тиреоидит)

Временно възпаление на нервите, предизвикващо болка, слабост и парализа на крайниците

(синдром на Гилен-Баре); мускулна слабост и умора без атрофия (миастеничен синдром)

Възпаление на мозъка

Възпаление на окото (което причинява болка и зачервяване)

Възпаление на сърдечния мускул

Възпаление на панкреаса (панкреатит), перфорация на червата, парене или болезнено усещане в

езика (глосодиния)

Кожно заболяване с удебелени плаки от зачервена кожа, често със сребристи люспи (псориазис)

Копривна треска (сърбящ обрив)

Чувство на слабост в мускулите, което не е причинено от физически усилия (миопатия), костно

увреждане на челюстта, болезнено разкъсване или необичайно свързване на тъкани в тялото

чрез образуване на отвор между тях (фистула)

Възпаление на бъбреците

Промени в резултатите от изследвания

CABOMETYX в комбинация с ниволумаб може да причини промени в резултатите от изследванията,

назначени от Вашия лекар. Те включват:

Отклонения в чернодробните функционални показатели (повишени нива на чернодробните

ензими аспартат аминотрансфераза, аланин аминотрансфераза или алкална фосфатаза в кръвта,

повишени нива на отпадния продукт билирубин)

Отклонения в бъбречните функционални показатели (повишени нива на креатинин в кръвта)

Високи (хипергликемия) или ниски (хипогликемия) нива на кръвната захар

Намален брой на червените кръвни клетки (които пренасят кислород), белите кръвни клетки

(които са важни за борбата с инфекциите) или тромбоцитите (клетки, които помагат за

кръвосъсирването)

Повишено ниво на ензима, който разгражда мазнините и на ензима, който разгражда нишестето

Намаление на нива на фосфатите

Повишено или намалено количество на калций или калий

Повишени или намалени нива на магнезий или натрий в кръвта

Намаляване на телесното тегло

Повишени нива на триглицеридите в кръвта

Повишени нива на холестерола в кръвта

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате CABOMETYX

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на бутилката и

картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат

за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа CABOMETYX

Активното вещество е кабозантиниб (

S

)-малат.

Филмирани таблетки CABOMETYX 20 mg: всяка таблетка съдържа кабозантиниб (

S

)-малат,

еквивалентно на 20 mg кабозантиниб.

Филмирани таблетки CABOMETYX 40 mg: всяка таблетка съдържа кабозантиниб (

S

)-малат,

еквивалентно на 40 mg кабозантиниб.

Филмирани

таблетки

CABOMETYX

60 mg:

всяка

таблетка

съдържа

кабозантиниб

S

)-малат,

еквивалентно на 60 mg кабозантиниб.

Другите съставки са:

Ядро на таблетката:

микрокристална целулоза, лактоза, безводна, хидроксипропилцелулоза,

кроскармелоза натрий, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат (Вижте

точка 2 за съдържанието на лактоза)

Филмово покритие:

хипромелоза, титанов диоксид (E171), триацетин, жълт железен оксид

(E172)

Как изглежда CABOMETYX и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки CABOMETYX 20 mg са жълти, кръгли без делителна черта и означени с „XL“

от едната страна и „20“ от другата страна.

Филмираните таблетки CABOMETYX 40 mg са жълти, с триъгълна форма без делителна черта и

означени с „XL“ от едната страна и „40“ от другата страна.

Филмираните таблетки CABOMETYX 60 mg са жълти, с овална форма без делителна черта и

означени с „XL“ от едната страна и „60“ от другата страна.

CABOMETYX се предлага в опаковки, съдържащи една пластмасова бутилка с 30

филмирани таблетки.

Бутилката съдържа три десиканта под формата на туби от силикагел. Съхранявайте десикантите в

бутилката и не ги гълтайте.

Притежател на разрешението за употреба

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Франция

Производител

Patheon France

40 Boulevard de Champaret

38300 Bourgoin Jallieu, Франция

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Нидерландия

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelderstrasse 51 – 61

D-59320 Ennigerloh, Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на

притежателя на разрешението за употреба.

België/Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg

Italia

Ipsen NV

België /Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

Ipsen SpA

Tel: + 39 02 39 22 41

България

PharmaSwiss EOOD

Latvija

Ipsen Pharma representative office

Tel: +359 2 8952 110

Tel: +371 67622233

Česká republika

Lietuva

Ipsen Pharma, s.r.o.

Tel: + 420 242 481 821

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas

Tel. +370 700 33305

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

Magyarország

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

IPSEN Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 555 5930

Deutschland, Österreich

Nederland

Ipsen Pharma GmbH

Ipsen Farmaceutica B.V.

Deutschland

Tel.: +49 89 2620 432 89

Tel: + 31 (0) 23 554 1600

Eesti

Polska

Centralpharma Communications OÜ

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Tel: +372 60 15 540

Tel.: + 48 22 653 68 00

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки

CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки

CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на 20 mg кабозантиниб

(cabozantinib).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 15,54 mg лактоза.

CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на 40 mg кабозантиниб

(cabozantinib).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 31,07 mg лактоза.

CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на 60 mg кабозантиниб

(cabozantinib).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 46,61 mg лактоза.

За пълния списък на помощните вещества Вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки

Таблетките са жълти, кръгли без делителна черта и с вдлъбнато релефно означение „XL“ от едната

страна и „20“ от другата страна на таблетката.

CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки

Таблетките са жълти с триъгълна форма без делителна черта и с вдлъбнато релефно означение „XL“

от едната страна и „40“ от другата страна на таблетката.

CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки

Таблетките са жълти с овална форма без делителна черта и с вдлъбнато релефно означение „XL“ от

едната страна и „60“ от другата страна на таблетката.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Бъбречноклетъчен карцином (БКК)

CABOMETYX е показан като монотерапия за авансирал бъбречноклетъчен карцином

като първа линия на лечение на възрастни пациенти със среден или висок риск (вж. точка 5.1),

при възрастни след предшестваща таргетна терапия срещу съдовия ендотелен растежен фактор

(VEGF) (вж. точка 5.1).

CABOMETYX в комбинация с ниволумаб е показан за първа линия на лечение на възрастни

пациенти с авансирал бъбречноклетъчен карцином (вж. точка 5.1).

Хепатоцелуларен карцином (ХЦК)

CABOMETYX е показан като монотерапия за лечение на хепатоцелуларен карцином (ХЦК) при

възрастни, които преди това са лекувани със сорафениб.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с CABOMETYX трябва да се започва от лекар с опит в прилагането на противоракови

лекарствени продукти.

Дозировка

Таблетките CABOMETYX и капсулите кабозантиниб не са биоеквивалентни и не трябва да се

използват взаимозаменяемо (вж. точка 5.2).

CABOMETYX като монотерапия

При БКК и ХЦК препоръчителната доза CABOMETYX е 60 mg веднъж дневно. Лечението трябва да

продължи, докато пациентът вече не получава клинична полза от терапията или докато настъпи

неприемлива токсичност.

CABOMETYX в комбинация с ниволумаб като първа линия на лечение на авансирал бъбречноклетъчен

карцином

Препоръчителната доза е CABOMETYX 40 mg веднъж дневно в комбинация с ниволумаб, приложен

интравенозно 240 mg на всеки 2 седмици

или

480 mg на всеки 4 седмици. Лечението с CABOMETYX

трябва да продължи до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност. Лечението с

ниволумаб трябва да продължи до прогресия на заболяването, неприемлива токсичност или до 24

месеца при пациенти без прогресия на заболяването (вж. кратката характеристика на продукта (КХП)

за дозировката на ниволумаб).

Модификация на лечението

Лечението на подозирани нежелани лекарствени реакции може да изисква временно прекъсване на

лечението с CABOMETYX и/или намаляване на дозата (вж. таблица 1). В случай че при монотерапия

е необходимо намаляване на дозата, се препоръчва тя да се намали до 40 mg дневно, а след това – до

20 mg дневно.

Когато CABOMETYX се прилага в комбинация с ниволумаб, се препоръчва да се намали дозата до 20

mg CABOMETYX веднъж дневно и след това до 20 mg през ден (вж. КХП на ниволумаб относно

препоръчителни модификации на лечението с ниволумаб).

Прекъсвания на приема се препоръчват за овладяване на токсичност от 3-та или по-висока степен по

общите терминологични критерии за нежелани събития (Common Terminology Criteria for Adverse

Events, CTCAE) или непоносима токсичност степен 2. Намалявания на дозата се препоръчват при

събития, които, ако са персистиращи, могат да станат сериозни или непоносими.

Ако пациентът пропусне доза, същата не трябва да се приема, ако до следващата доза има по-малко

от 12 часа.

Таблица 1: Препоръчителни модификации на дозата CABOMETYX при нежелани реакции

Нежелана реакция и тежест

Модификация на лечението

Нежелани реакции степен 1 и 2, които

са поносими и се контролират лесно

Обикновено не се изисква коригиране на дозата.

Добавете поддържащи грижи според необходимостта.

Нежелани реакции степен 2, които са

непоносими и не могат да се

контролират с намаляване на дозата

или поддържащи грижи

Прекъснете лечението, докато нежеланата реакция отзвучи

до степен ≤1.

Добавете поддържащи грижи според необходимостта.

Обмислете повторно започване на лечението с намалена

доза.

Нежелани реакции степен 3 (с

изключение на клинично незначими

лабораторни отклонения)

Прекъснете лечението, докато нежеланата реакция отзвучи

до степен ≤1.

Добавете поддържащи грижи според необходимостта.

Започнете отново лечението с намалена доза.

Нежелани реакции степен 4 (с

изключение на клинично незначими

лабораторни отклонения)

Прекъснете лечението.

Приложете подходящи медицински грижи.

Ако нежеланата реакция отзвучи до степен ≤1, започнете

отново лечението с намалена доза.

Ако нежеланата реакция не отзвучи, спрете окончателно

прилагането на CABOMETYX.

Повишаване на чернодробните ензими

при пациенти с БКК, лекувани с

CABOMETYX в комбинация с

ниволумаб

ALT или AST са >3 пъти горната

граница на нормата (ULN), но са ≤10

пъти ULN без едновременно общият

билирубин да е ≥2 пъти ULN

Прекъснете лечението с CABOMETYX и ниволумаб, докато

нежеланите реакции отзвучат до степен ≤1.

Може да се обмисли терапия с кортикостероиди, ако има

съмнение за имуномедиирана реакция (вж. КХП на

ниволумаб).

Може да се обмисли повторно започване на монотерапия

или последователно повторно започване на двете лекарства

след възстановяване на показателите. В случай на повторно

започване на лечение с ниволумаб, вижте КХП на

ниволумаб.

ALT или AST са >10 пъти ULN или >3

пъти ULN едновременно с общ

билирубин ≥2 пъти ULN

Прекратете окончателно приема на CABOMETYX и

ниволумаб.

Може да се обмисли терапия с кортикостероиди, ако се

подозира имуномедиирана реакция (вж. КХП на

ниволумаб).

Забележка: Степените на токсичност са в съответствие с общите терминологични критерии за

нежелани събития на Националния онкологичен институт на САЩ версия 4.0 (National Cancer

Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events version 4.0 (NCI-CTCAE v4))

Съпътстващи лекарствени продукти

Съпътстващи лекарствени продукти, които са силни инхибитори на CYP3A4, трябва да се използват с

повишено внимание, а продължителната употреба на съпътстващи лекарствени продукти, които са

силни индуктори на CYP3A4, трябва да се избягва (вж. точки 4.4 и 4.5).

Трябва да се обмисли избор на алтернативен съпътстващ лекарствен продукт без или с минимален

потенциал да индуцира или инхибира CYP3A4.

Специални популации

Старческа възраст

Не се препоръчва специално коригиране на дозата на кабозантиниб при пациенти в старческа възраст

(≥ 65 години).

Раса

Не е необходима корекция на дозата на базата на етническа принадлежност (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Кабозантиниб трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с леко или умерено

бъбречно увреждане.

Не се препоръчва употребата на кабозантиниб при пациенти с тежко бъбречно увреждане, тъй като

при тази популация безопасността и ефикасността не са установени.

Чернодробно увреждане

При пациентите с леко чернодробно увреждане не се изисква корекция на дозата. Данните при

пациенти с умерено чернодробно увреждане (клас B по Child Pugh), са ограничени, поради което не

може да дадат препоръки относно дозата. При такива пациенти се препоръчва внимателно

проследяване на цялостната безопасност (вж. точки 4.4 и 5.2). Липсва клиничен опит при пациенти с

тежко чернодробно увреждане (клас C по Child Pugh), поради което кабозантиниб не се препоръчва за

употреба при тези пациенти (вж. точка 5.2).

Сърдечно увреждане

Данните при пациенти със сърдечно увреждане са ограничени. Не могат да се дадат конкретни

препоръки относно дозата.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на кабозантиниб при деца и юноши на възраст < 18 години все още не

са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

CABOMETYX е за перорална употреба. Таблетките се поглъщат цели и не трябва да не се

разтрошават. На пациентите трябва да се дадат указания да не приемат никаква храна за целия период

от поне 2 часа преди до 1 час след приема на CABOMETYX.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Тъй като повечето нежелани реакции настъпват рано в хода на лечението, лекарят трябва да

извършва внимателна оценка на пациента през първите осем седмици от лечението, за да се определи

дали са необходими модификации на дозата. Нежеланите реакции, които обикновено са с ранна

поява, включват хипокалциемия, хипокалиемия, тромбоцитопения, хипертония, синдром на

палмарно-плантарна еритродизестезия (PPES), протеинурия и стомашно-чревни (СЧ) събития (болка

в корема, възпаление на лигавиците, запек, диария, повръщане).

Лечението на подозирани нежелани реакции може да изисква временно прекъсване или намаляване

на дозата кабозантиниб (вж. точка 4.2):

При бъбречноклетъчен карцином, след предшестваща таргетна терапия срещу съдовия ендотелен

растежен фактор (VEGF)

, намалявания на дозата и прекъсвания на лечението поради нежелано

събитие (НС) се наблюдават съответно при 59,8% и 70% от лекуваните с кабозантиниб пациенти в

основното клинично проучване (METEOR). Две намалявания на дозата са необходими при 19,3% от

пациентите. Медианата на времето до първото намаляване на дозата е 55 дни, а до първото

прекъсване на лечението – 38 дни.

При нелекуван досега бъбречноклетъчeн карцином

, намалявания на дозата и прекъсвания на

лечението се наблюдават съответно при 46% и 73% от лекуваните с кабозантиниб пациенти в

клиничното проучване (CABOSUN).

При прием на кабозантиниб в комбинация с ниволумаб, като първа линия на лечение на авансирал

бъбречноклетъчен карцином,

намаляване на дозата и прекъсване на лечението с кабозантиниб поради

нежелано събитие се наблюдава при 54,1% и 73,4% от пациентите в клиничното изпитване

(CA2099ER). Две намалявания на дозата са необходими при 9,4% от пациентите. Медианата на

времето до първото намаляване на дозата е 106 дни, а до първото прекъсване на лечението – 68 дни.

При хепатоцелуларен карцином след предходна системна терапия

намаляванe на дозата и

прекъсвания на приложението настъпват съответно при 62% и 84% от лекуваните с кабозантиниб

пациенти в клиничното проучване (CELESTIAL). При 33% от пациентите са били необходими по две

прекъсвания на приложението. Медианата на времето до първото намаляване на дозата е 38 дни, а до

първото прекъсване на приложението е 28 дни. Препоръчва се по-внимателно проследяване при

пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане.

Хепатотоксичност

Отклонения в чернодробните функционални показатели (повишаване на аланин аминотрансферазата

[ALT], аспартат аминотрансферазата [AST] и билирубина) са наблюдавани често при пациенти,

лекувани с кабозантиниб. Препоръчва се провеждане на чернодробни функционални изследвания

(ALT, AST и билирубин) преди началото на приложението на кабозантиниб и внимателно

проследяване по време на лечението. При пациенти с влошаване на чернодробни функционални

показатели, за които се счита, че са свързани с лечението с кабозантиниб (т.е. когато липсва очевидна

алтернативна причина), трябва да се спазват препоръките за модифициране на дозата съгласно

Таблица 1 (вж. точка 4.2).

Когато кабозантиниб се прилага с ниволумаб, се съобщават по-високи честоти на повишаване на ALT

и AST степен 3 и 4, в сравнение с кабозантиниб като монотерапия при пациенти с авансирал БКК (вж.

точка 4.8). Чернодробните ензими трябва да се наблюдават преди започване и периодично по време

на лечението. Трябва да се спазват указанията относно лечението и за двете лекарства (вж. точка 4.2 и

КХП на ниволумаб).

Кабозантиниб се елиминира основно чрез черния дроб. Препоръчва се по-внимателно проследяване

на общата безопасност при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане (вж. също и

точки 4.2 и 5.2). По-голям относителен дял от пациентите с умерено чернодробно увреждане (Клас B

по Child-Pugh) развиват чернодробна енцефалопатия при лечението с кабозантиниб. Cabometyx не се

препоръчва за употреба при пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас C по Child-Pugh,

вж.точка 4.2).

Чернодробна енцефалопатия

В проучването при ХЦК (CELESTIAL) чернодробна енцефалопатия се съобщава по-често в рамото на

кабозантиниб, отколкото в рамото на плацебо. Кабозантиниб е свързан с диария, повръщане, намален

апетит и електролитен дисбаланс. При пациентите с ХЦК с увреден черен дроб тези нехепатални

ефекти може да станат отключващи фактори за развитие на чернодробна енцефалопатия. Пациентите

трябва да бъдат проследявани за признаци и симптоми на чернодробна енцефалопатия.

Перфорации и фистули

Наблюдавани са сериозни СЧ перфорации и фистули, понякога летални, при употребата на

кабозантиниб. Трябва да се извърши внимателна оценка на пациентите с възпалително заболяване на

червата (напр. болест на Crohn, улцерозен колит, перитонит, дивертикулит или апендицит), туморна

инфилтрация в СЧ тракт или усложнения от предходна СЧ операция (особено свързани със забавено

или непълно оздравяване) преди започване на лечение с кабозантиниб и след това трябва внимателно

да се наблюдават за симптоми на перфорации и фистули, включително абсцеси и сепсис.

Персистиращата или рекурентна диария по време на лечението може да е рисков фактор за развитие

на анална фистула. Приложението на кабозантиниб трябва се прекрати при пациенти, при които се

появи СЧ перфорация или фистула, които не могат бъдат адекватно контролирани.

Стомашно-чревни (СЧ) нарушения

Сред най-често съобщаваните събития от страна на стомашно-чревния тракт са диария,

гадене/повръщане, намален апетит и стоматит/болки в устата (вж. точка 4.8). Трябва да се приложат

незабавни медицински мерки за овладяването им, включващи поддържащи грижи с антиеметици,

антидиарийни или антиацидни средства, за да се предотвратят диарията, електролитният дисбаланс и

загубата на тегло. В случай на упорити или рецидивиращи значителни нежелани реакции от страна на

стомашно-чревния тракт трябва да се обмисли прекъсване на лечението, намаляване на дозата или

трайно прекратяване на кабозантиниб (вж. Таблица 1).

Тромбемболични събития

Наблюдавани са събития на венозен тромбемболизъм, включително белодробен емболизъм, както и

артериален тромбемболизъм, понякога летални, при употреба на кабозантиниб. Кабозантиниб трябва

да се използва с повишено внимание при пациенти, изложени на риск от или с анамнеза за такива

събития. В проучването при ХЦК (CELESTIAL) при кабозантиниб е наблюдавана тромбоза на

порталната вена, включително едно събитие с летален изход. Пациентите с анамнеза за инвазия в

порталната вена изглежда са с по-висок риск от развитие на тромбоза на порталната вена.

Приложението на кабозантиниб трябва да се прекрати при пациенти, при които настъпи остър

инфаркт на миокарда или друго клинично значимо тромбемболично усложнение.

Кръвоизлив

Наблюдаван е сериозeн кръвоизлив, понякога летален, при употребата на кабозантиниб. При

пациентите с анамнеза за тежко кървене, преди започване на лечението с кабозантиниб трябва да се

извърши внимателна оценка. Кабозантиниб не трябва да се прилага при пациенти, които имат или са

изложени на риск от сериозен кръвоизлив.

В проучването при ХЦК (CELESTIAL) леталните хеморагични събития се съобщават с по-висока

честота при кабозантиниб, отколкото при плацебо. Предразполагащите рискови фактори за тежка

хеморагия при популацията с авансирал ХЦК може да включват туморна инвазия в големи

кръвоносни съдове и наличието на подлежаща чернодробна цироза, водеща до варици на

хранопровода, портална хипертония и тромбоцитопения. Проучването CELESTIAL изключва

пациенти със съпътстващо антикоагулантно лечение или приемащи антитромбоцитни средства.

Участниците с нелекувани или непълно излекувани варици с кървене или висок риск от кървене също

са изключени от това проучване.

Проучването на кабозантиниб в комбинация с ниволумаб като първа линия на лечение на авансирал

БКК (CA2099ER) изключва пациенти, приемащи антикоагуланти в терапевтични дози.

Аневризми и артериални дисекации

Използването на инхибитори на пътя на VEGF при пациенти със или без хипертония може да

подпомогне образуването на аневризми и/или артериални дисекации. Преди започването на лечение с

кабозантиниб трябва внимателно да се прецени този риск при пациенти с рискови фактори като

хипертония или анамнеза за аневризма.

Тромбоцитопения

В проучването при ХЦК (CELESTIAL) се съобщава за тромбоцитопения и намален брой на

тромбоцитите. По време на лечението с кабозантиниб трябва да се проследяват нивата на

тромбоцитите и дозата да се модифицира в съответствие с тежестта на тромбоцитопенията (вж.

Таблица 1).

Раневи усложнения

Наблюдавани са раневи усложнения при употребата на кабозантиниб. Лечението с кабозантиниб

трябва да бъде прекратено поне 28 дни преди планирана операция, включително дентални операции

или инвазивни дентални процедури, ако е възможно. Решението за възобновяване на лечението с

кабозантиниб след операция трябва да е основано на клинична преценка за адекватното заздравяване

на раната. Кабозантиниб трябва да се прекрати при пациенти с усложнения на заздравяването на

раната, изискващи медицинска интервенция.

Хипертония

Наблюдавана е хипертония при употребата на кабозантиниб. Кръвното налягане трябва да бъде добре

контролирано преди започване на лечение с кабозантиниб. По време на лечението с кабозантиниб

всички пациенти трябва да се следят внимателно за хипертония и да се лекуват според

необходимостта със стандартна антихипертензивна терапия. В случай на персистираща хипертония,

въпреки употребата на антихипертензивно средство, дозата на кабозантиниб трябва да се намали.

Приложението на кабозантиниб трябва да се прекрати, ако хипертонията е тежка и персистираща, без

да се повлиява от антихипертензивното лечение и намаляването на дозата на кабозантиниб. В случай

на хипертонична криза, приложението на кабозантиниб трябва да се спре.

Остеонекроза

Наблюдавани са събития на остеонекроза на челюстта (ОНЧ) при употребата на кабозантиниб. Преди

започване на лечение с кабозантиниб, както и периодично по време на лечението с кабозантиниб,

трябва се извършва дентален преглед. На пациентите трябва да се дадат указания относно

поддържането на орална хигиена. Лечението с кабозантиниб трябва да се спре поне 28 дни преди

планираната дентална операция или инвазивни дентални процедури, ако е възможно. Трябва да се

обръща повишено внимание при пациенти, получаващи средства, свързани с ОНЧ, като

бисфосфонати. Лечението с кабозантиниб трябва да се прекрати при пациенти, които получат ОНЧ.

Синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия

Наблюдаван е синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия (PPES) при употребата на

кабозантиниб. Трябва да се обмисли прекъсване на лечението с кабозантиниб при тежък PPES.

Възобновяването на лечението с кабозантиниб трябва да се извърши с по-ниска доза при отзвучаване

на PPES до степен 1.

Протеинурия

Наблюдавана е протеинурия при употребата на кабозантиниб. По време на лечение с кабозантиниб

трябва да се извършва редовно проследяване на протеините в урината. Приемът на кабозантиниб

трябва да се прекрати при пациенти, при които се появи нефротичен синдром.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия

При употреба на кабозантиниб е наблюдаван синдром на постериорна обратима енцефалопатия

(PRES). Този синдром трябва да се вземе предвид при всеки пациент с множество симптоми,

включващи гърчове, главоболие, зрителни нарушения, обърканост или променена психична функция.

Лечението с кабозантиниб трябва да се прекрати при пациенти с PRES.

Удължаване на QT интервала

Кабозантиниб трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с анамнеза за удължаване на

QT интервала, както и при пациенти, които приемат антиаритмични средства, или пациенти, които

имат значимо съществуващо сърдечно заболяване, брадикардия

или

нарушения на електролитния

баланс. При прилагането на кабозантиниб трябва да се обмисли периодично проследяване с ЕКГ и

изследване на електролитите (серумен калций, калий и магнезий) по време на лечението.

Дисфункция на щитовидната жлеза

Препоръчва се лабораторно изследване за оценка на функцията на щитовидната жлеза на изходното

ниво при всички пациенти. Пациентите със съществуващ хипотиреоидизъм или хипертиреоидизъм

трябва да бъдат лекувани според стандартната медицинска практика преди започване на лечението с

кабозантиниб. Всички пациенти трябва да бъдат внимателно наблюдавани за признаци и симптоми на

дисфункция на щитовидната жлеза по време на лечението с кабозантиниб. Функцията на

щитовидната жлеза трябва да се проследява периодично по време на лечението с кабозантиниб.

Пациентите, които развиват дисфункция на щитовидната жлеза, трябва да бъдат лекувани съгласно

стандартната медицинска практика.

Отклонения в биохимичните показатели

Кабозантиниб се свързва с повишена честота на електролитен дисбаланс (включително хипо- и

хиперкалиемия, хипомагнезиемия, хипокалциемия, хипонатриемия). По време на лечението с

кабозантиниб се препоръчва проследяване на биохимичните параметри и прилагане на подходяща

заместваща терапия в съответствие със стандартната клинична практика, ако се наложи. Случаите на

чернодробна енцефалопатия при пациенти с ХЦК може да се дължат на развитието на електролитни

нарушения. В случаи на упорити или рецидивиращи значителни отклонения трябва да се обмисли

прекъсване на лечението или трайно прекратяване на кабозантиниб (вж. Таблица 1).

Индуктори и инхибитори на CYP3A4

Кабозантиниб е субстрат на CYP3A4. Едновременното приложение на кабозантиниб със силния

инхибитор на CYP3A4 кетоконазол води до увеличаване на плазмената експозиция на кабозантиниб.

Необходимо е повишено внимание при прилагането на кабозантиниб със средства, които са силни

инхибитори на CYP3A4. Едновременното приложение на кабозантиниб със силния индуктор на

CYP3A4 рифампицин води до намаляване на плазмената експозиция на кабозантиниб. Поради това

продължителното прилагане на средства, които са силни индуктори на CYP3A4, с кабозантиниб

трябва да се избягва (вж. точки 4.2 и 4.5).

Субстрати на P-гликопротеина

Кабозантиниб е инхибитор (IC

= 7,0 μM), но не е субстрат на транспортера P-гликопротеин (P-gp) в

двупосочна тестова система с използване на MDCK-MDR1 клетки. Следователно, кабозантиниб може

да притежава потенциал за увеличаване на плазмените концентрации на едновременно приложени

субстрати на P-gp. Пациентите трябва да бъдат предупредени относно приема на субстрат на P-gp

(напр. фексофенадин, алискирен, амбрисентан, дабигатран етексилат, дигоксин, колхицин,

маравирок, позаконазол, ранолазин, саксаглиптин, ситаглиптин, талинолол, толваптан), докато

получават кабозантиниб (вж. точка 4.5).

Инхибитори на MRP2

Прилагането на инхибитори на MRP2 може да доведе до повишаване на плазмените концентрации на

кабозантиниб. Поради това трябва да се обръща особено внимание при едновременната употреба на

MRP2 инхибитори (напр. циклоспорин, ефавиренц, емтрицитабин) (вж. точка 4.5).

Помощни вещества

Лактоза

Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към галактоза, пълен лактазен дефицит

или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

Натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ефекти на други лекарствени продукти върху кабозантиниб

Инхибитори и индуктори на CYP3A4

Прилагането на силния инхибитор на CYP3A4 кетоконазол (400 mg дневно за 27 дни) на здрави

доброволци намалява клирънса на кабозантиниб (с 29%) и увеличава плазмената експозиция при

единична доза кабозантиниб (AUC) с 38%. Поради това към едновременното приложение на силни

инхибитори на CYP3A4 (напр. ритонавир, итраконазол, еритромицин, кларитромицин, сок от

грейпфрут) с кабозантиниб трябва да се подхожда с повишено внимание.

Прилагането на силния индуктор на CYP3A4 рифампицин (600 mg дневно за 31 дни) на здрави

доброволци увеличава клирънса на кабозантиниб (4,3-кратно) и намалява плазмената експозиция при

единична доза кабозантиниб (AUC) със 77%. Продължителното едновременно приложение на силни

индуктори на CYP3A4 (напр. фенитоин, карбамазепин, рифампицин, фенобарбитал или билкови

препарати, съдържащи жълт кантарион

[Hypericum perforatum]

) с кабозантиниб трябва да се избягва.

Средства, променящи стомашното pH

Едновременното приложение на инхибитора на протонната помпа (ИПП) езомепразол (40 mg дневно

в продължение на 6 дни) с единична доза кабозантиниб от 100 mg при здрави доброволци не оказва

клинично значим ефект върху плазмената експозиция на кабозантиниб (AUC). Не е необходима

корекция на дозата при едновременно приложение на средства, променящи стомашното pH (напр.

ИПП, H2-рецепторни антагонисти и антиацидни средства), и кабозантиниб.

Инхибитори на MRP2

In vitro

данните показват, че кабозантиниб е субстрат на MRP2. Поради това прилагането на

инхибитори на MRP2 може да доведе до повишаване на плазмените концентрации на кабозантиниб.

Секвестранти на жлъчните киселини

Секвестрантите на жлъчните киселини, като холестирамин и холестагел, може да взаимодействат с

кабозантиниб и да повлияят абсорбцията (или реабсорбцията) и по този начин да доведат до

потенциално намалена експозиция (вж. точка 5.2). Клиничното значение на тези потенциални

взаимодействия не е известно.

Ефекти на кабозантиниб върху други лекарствени продукти

Ефектът на кабозантиниб върху фармакокинетиката на контрацептивните стероиди не е проучван.

Тъй като не може да се гарантира непроменен контрацептивен ефект, се препоръчва допълнителен

контрацептивен метод, като бариерен метод.

Ефектът на кабозантиниб върху фармакокинетиката на варфарин не е изследван. Взаимодействие с

варфарин е възможно. При такава комбинация трябва да се наблюдават INR стойностите.

Субстрати на P-гликопротеина

Кабозантиниб е инхибитор (IC

= 7,0 μM), но не е субстрат на транспортера P-gp в двупосочна

тестова система с използване на MDCK-MDR1 клетки. Следователно, кабозантиниб може да

притежава потенциал за увеличаване на плазмените концентрации на едновременно приложени

субстрати на P-gp. Пациентите трябва да бъдат предупредени относно приема на субстрат на P-gp

(напр. фексофенадин, алискирен, амбрисентан, дабигатран етексилат, дигоксин, колхицин,

маравирок, позаконазол, ранолазин, саксаглиптин, ситаглиптин, талинолол, толваптан), докато

получават кабозантиниб.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/контрацепция при мъже и жени

На жените с детероден потенциал трябва да се даде съвет да избягват бременност, докато приемат

кабозантиниб. Партньорките на пациенти от мъжки пол, които приемат кабозантиниб, също трябва да

избягват бременност. Трябва да се използват ефективни методи на контрацепция от пациентите от

мъжки и женски пол, както и от техните партньори по време на лечението и за най-малко 4 месеца

след завършване на лечението. Тъй като пероралните контрацептиви вероятно не могат да бъдат

считани за „ефективни методи на контрацепция”, те трябва да се използват заедно с друг метод, като

бариерен метод (вж. точка 4.5).

Бременност

Не са провеждани проучвания с кабозантиниб при бременни жени. Проучванията при животни

показват ембрио-фетални и тератогенни ефекти (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/290234/2020

EMEA/H/C/004163

Cabometyx (cabozantinib)

Общ преглед на Cabometyx и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Cabometyx и за какво се използва?

Cabometyx е противораково лекарство, което се използва за лечение на възрастни със:

напреднал бъбречноклетъчен карцином (вид рак на бъбреците). Използва се при пациенти,

лекувани преди това с вид противораково лекарство, наречено инхибитор на „съдовия

ендотелен растежен фактор“ (VEGF). Cabometyx се използва също при пациенти, при които не

е провеждано предходно лечение и съществува умерен или висок риск от бързо влошаване на

заболяването.

хепатоцелуларен карцином (рак на черния дроб). Cabometyx се използва самостоятелно при

пациенти, които са лекувани преди това с противораковото лекарство сорафениб.

Cabometyx съдържа активното вещество кабозантиниб (cabozantinib).

Как се използва Cabometyx?

Cabometyx се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да се започва от лекар с

опит в прилагането на противоракови лекарства.

Cabometyx се предлага под формата на таблетки (20, 40 и 60 mg). Препоръчителната доза е

60 mg веднъж дневно. Пациентите не трябва да приемат храна най-малко два часа преди приема

на Cabometyx и един час след това. Ако настъпят сериозни или неприемливи нежелани реакции,

може да се наложи намаляване на дозата или временно прекъсване на лечението. Лечението

продължава, докато пациентът се повлиява благоприятно или до настъпване на неприемливи

нежелани реакции.

За повече информация относно употребата на Cabometyx вижте листовката или се свържете с

вашия лекар или фармацевт.

Как действа Cabometyx?

Активното вещество в Cabometyx, кабозантиниб, е инхибитор на тирозин киназата. Това

означава, че блокира действието на ензимите, известни като тирозин кинази. Тези ензими могат

да бъдат открити в някои рецептори в раковите клетки, където те участват в активирането на

процеси, които включват клетъчното делене и растежа на нови кръвоносни съдове, за

кръвоснабдяване на рака. Като блокира активността на тези ензими в раковите клетки,

лекарството ограничава растежа и разпространението на рака.

Какви ползи от Cabometyx са установени в проучванията?

Бъбречноклетъчен карцином

В едно основно проучване при 658 възрастни с напреднал бъбречноклетъчен карцином, чието

състояние се е влошило въпреки лечението с инхибитор на VEGF, е установено, че Cabometyx е

ефективен за удължаване на времето, през което пациентите живеят без влошаване на

заболяването (преживяемост без прогресия). В проучването Cabometyx е сравнен с

противораковото лекарство еверолимус. Пациентите, лекувани с Cabometyx, живеят средно

7,4 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 3,8 месеца при пациентите, лекувани с

еверолимус. Освен това резултатите показват, че пациентите, лекувани с Cabometyx, като цяло

живеят по-дълго от пациентите, лекувани с еверолимус (средно 21,4 месеца спрямо 16,5 месеца).

Във второ основно проучване е показано, че Cabometyx е ефективен при възрастни с нелекуван

преди това бъбречноклетъчен карцином, който е локално авансирал или се е разпространил в

други части в организма. Проучването обхваща 157 пациенти и сравнява Cabometyx с друго

противораково лекарство, сунитиниб. Пациентите, лекувани с Cabometyx, живеят средно

8,6 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 5,3 месеца при пациентите, лекувани с

сунитиниб.

Хепатоцелуларен карцином

В едно основно проучване при 707 възрастни с хепатоцелуларен карцином, които вече са били

лекувани със сорафениб, е показано, че Cabometyx е ефективен за удължаване на живота на

пациентите (общата преживяемост). В проучването Cabometyx е сравнен с плацебо (сляпо

лечение). Пациентите, лекувани с Cabometyx, живеят средно 10,2 месеца в сравнение с

8,0 месеца при пациентите, които приемат плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Cabometyx?

Най-честите сериозни нежелани реакции (които може да засегнат повече от 1 на 100 души) при

Cabometyx, приеман от пациенти с бъбречноклетъчен карцином, са абдоминална болка (болка в

корема), високо кръвно налягане, диария, гадене (позиви за повръщане), повръщане, загуба на

апетит, замаяност, умора, дехидратация, хипонатриемия и хипомагнезиемия (ниски нива на

натрий и магнезий в кръвта), синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия (синдром ръка-

крак, който включва обрив и изтръпване на дланите и ходилата), слабост, емболизъм (съсирек в

кръвоносен съд) и белодробен емболизъм (съсирек в кръвоносен съд на белите дробове).

Най-честите сериозни нежелани реакции (които може да засегнат повече от 1 на 100 души) при

Cabometyx, приеман от пациенти с хепатоцелуларен карцином, са чернодробна енцефалопатия

(мозъчно увреждане, причинено от проблеми с черния дроб), умора, повръщане, абдоминална

болка, хипонатриемия, синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия, слабост, диария и

ниски нива на тромбоцитите в кръвта.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Cabometyx вижте листовката.

Защо Cabometyx е разрешен за употреба в ЕС?

Показано е, че при напреднал бъбречноклетъчен карцином Cabometyx удължава

продължителността на живот на лекувани преди това пациенти без влошаване на заболяването.

Тези пациенти са с лоша прогноза и висока степен на неудовлетворени медицински нужди.

Резултатите показват също, че Cabometyx помага на пациентите да живеят по-дълго. При

нелекувани преди това пациенти с умерено или високорисково заболяване Cabometyx осигурява

също клинично значима полза, като забавя прогресията на рака и необходимостта от други

лечения.

При хепатоцелуларен карцином е показано, че Cabometyx удължава преживяемостта при

пациенти, които преди това са лекувани със сорафениб. Подобрението в преживяемостта се счита

за значително, като се има предвид, че тези пациенти са с лоша прогноза и малко налични

възможности за лечение.

Нежеланите реакции при Cabometyx и при другите инхибитори на тирозин киназата са сходни и

се счита, че могат да се овладеят.

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Cabometyx

са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Cabometyx?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Cabometyx, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Cabometyx непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Cabometyx, внимателно

се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Cabometyx:

Cabometyx получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 9 септември 2016 г.

Допълнителна информация за Cabometyx можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cabometyx

Дата на последно актуализиране на текста 05-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация