Cabometyx

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

cabozantinib (s)-malate

Предлага се от:

Ipsen Pharma

АТС код:

L01EX07

INN (Международно Name):

cabozantinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Renal Cell; Carcinomas, Hepatocellular

Терапевтични показания:

Renal Cell Carcinoma (RCC)Cabometyx is indicated as monotherapy for the treatment of advanced renal cell carcinoma (RCC):in treatment-naïve adults with intermediate or poor risk,in adults following prior vascular endothelial growth factor (VEGF)-targeted therapy. Cabometyx, in combination with nivolumab, is indicated for the first-line treatment of advanced renal cell carcinoma in adults. Hepatocellular Carcinoma (HCC)Cabometyx is indicated as monotherapy for the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC) in adults who have previously been treated with sorafenib.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-09-09

Листовка

                55
Б. ЛИСТОВКА
56
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CABOMETYX 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
CABOMETYX 40 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
CABOMETYX 60 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
кабозантиниб (cabozantinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CABOMETYX и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете CABOMETYX
3.
Как да приемате CABOMETYX
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CABOMETYX
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CABOMETYX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CABOMETYX
CABOMETYX е противораково лекарство, к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки
CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки
CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на
20 mg кабозантиниб
(cabozantinib).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 15,54 mg
лактоза.
CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на
40 mg кабозантиниб
(cabozantinib).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 31,07 mg
лактоза.
CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на
60 mg кабозантиниб
(cabozantinib).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 46,61 mg
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки
Таблетките са жълти, кръгли без
делителна черта и с вдлъбнато релефно
означение „XL“ от едната
страна и „20“ от другата страна на
таблетката.
CABOMETYX 40 mg филмир
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-10-2023
Листовка Листовка чешки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-10-2023
Листовка Листовка датски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-10-2023
Листовка Листовка немски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-10-2023
Листовка Листовка естонски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-10-2023
Листовка Листовка гръцки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-10-2023
Листовка Листовка английски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-06-2022
Листовка Листовка френски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-10-2023
Листовка Листовка италиански 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-06-2022
Листовка Листовка латвийски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-06-2022
Листовка Листовка литовски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-10-2023
Листовка Листовка унгарски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-10-2023
Листовка Листовка малтийски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-06-2022
Листовка Листовка нидерландски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-06-2022
Листовка Листовка полски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-10-2023
Листовка Листовка португалски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-06-2022
Листовка Листовка румънски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-10-2023
Листовка Листовка словашки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-10-2023
Листовка Листовка словенски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-06-2022
Листовка Листовка фински 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-10-2023
Листовка Листовка шведски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-10-2023
Листовка Листовка норвежки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-10-2023
Листовка Листовка исландски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-10-2023
Листовка Листовка хърватски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите