Cabometyx

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

15-06-2020

Активна съставка:
казозантиниб s-малат
Предлага се от:
Ipsen Pharma
АТС код:
L01XE26
INN (Международно Name):
cabozantinib
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Карцином, бъбречна клетка
Терапевтични показания:
Почечно-клетъчен карцином (PKR)Cabometyx е показан за лечение на популярния почечно-клетъчния рак (PKR):в лечебно-наивни възрастни със средно или лошо Рискина възрастни след предварително съдова эндотелиального фактор на растежа (VEGF) целеви therapyHepatocellular карцином (HCC)Cabometyx включен като монотерапии за лечение на гепатоцеллюлярной карцином (HCC) при възрастни, по-рано получавала лечение сорафенибом.
Каталог на резюме:
Revision: 8
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004163
Дата Оторизация:
2016-09-09
EMEA код:
EMEA/H/C/004163

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

14-07-2020

Листовка Листовка - чешки

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

15-06-2020

Листовка Листовка - датски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

15-06-2020

Листовка Листовка - немски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

15-06-2020

Листовка Листовка - естонски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

14-07-2020

Листовка Листовка - гръцки

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

15-06-2020

Листовка Листовка - английски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

14-07-2020

Листовка Листовка - френски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

15-06-2020

Листовка Листовка - италиански

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

14-07-2020

Листовка Листовка - латвийски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

14-07-2020

Листовка Листовка - литовски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

14-07-2020

Листовка Листовка - унгарски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

14-07-2020

Листовка Листовка - малтийски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

14-07-2020

Листовка Листовка - нидерландски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

14-07-2020

Листовка Листовка - полски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

15-06-2020

Листовка Листовка - португалски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

14-07-2020

Листовка Листовка - румънски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

14-07-2020

Листовка Листовка - словашки

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

14-07-2020

Листовка Листовка - словенски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

14-07-2020

Листовка Листовка - фински

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

15-06-2020

Листовка Листовка - шведски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

15-06-2020

Листовка Листовка - норвежки букмол

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки букмол

15-06-2020

Листовка Листовка - исландски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

15-06-2020

Листовка Листовка - хърватски

15-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

15-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

14-07-2020

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки

CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки

CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки

кабозантиниб (cabozantinib)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и всички

възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява CABOMETYX и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете CABOMETYX

Как да приемате CABOMETYX

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате CABOMETYX

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява CABOMETYX и за какво се използва

Какво представлява CABOMETYX

CABOMETYX е противораково лекарство, което съдържа активното вещество кабозантиниб.

Използва се за лечение на:

рак на бъбреците, наречен бъбречноклетъчен карцином, в напреднал стадий

рак на черния дроб при възрастни, които преди това са лекувани с едно конкретно лекарство

срещу рак (сорафениб).

Как действа CABOMETYX

CABOMETYX блокира действието на протеини, наречени рецепторни тирозинкинази, които участват

в растежа на клетките и развитието на нови кръвоносни съдове, които ги захранват. Тези протеини

може да са налични в големи количества в раковите клетки и чрез блокиране на тяхното действие

CABOMETYX може да забави скоростта на растеж на тумора и да подпомогне прекъсването на

кръвоснабдяването, от което се нуждаят раковите клетки.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете CABOMETYX

Не приемайте CABOMETYX

ако сте алергични към кабозантиниб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете CABOMETYX, ако:

имате високо кръвно налягане

имате или сте имали аневризма (разширяване и отслабване на стена на кръвоносен съд) или

разкъсване на стена на кръвоносен съд

имате диария

имате скорошна анамнеза за значително кървене

имали сте операция в рамките на последния месец (или ако са планирани хирургични

процедури), включително стоматологични операции

имате възпалително заболяване на червата (например болест на Крон или улцеративен колит,

дивертикулит или апендицит)

имате анамнеза за скорошен кръвен съсирек в крака, мозъчен удар или сърдечен инфаркт

имате чернодробно или бъбречно заболяване.

Информирайте Вашия лекар, ако някое от горепосочените се отнася за Вас.

Може да се нуждаете

от лечение за тях или Вашият лекар може да реши да промени дозата CABOMETYX или да спре

напълно лечението Ви. Вижте също точка 4 „

Възможни нежелани реакции“

Деца и юноши

CABOMETYX не се препоръчва за деца и юноши. Ефектите на CABOMETYX при хора под 18-

годишна възраст не са известни.

Други лекарства и CABOMETYX

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемат или наскоро сте приемали други лекарства,

включително лекарства, отпускани без рецепта. Това е така, тъй като CABOMETYX може да окаже

влияние върху начина, по който действат някои други лекарства. Също така, някои лекарства могат

да повлияят начина на действие на CABOMETYX. Това може да означава, че Вашият лекар трябва

да промени дозите, които приемате. Трябва да информирате Вашия лекар за всячко лекарство, но

особено, ако приемате:

лекарства за лечение на гъбични инфекции, като итраконазол, кетоконазол и позаконазол

лекарства, използвани за лечение на бактериални инфекции (антибиотици), като

еритромицин, кларитомицин и рифампицин

лекарства против алергия, като фексофенадин и ранолазин

лекарства, използвани за лечение на епилепсия или гърчове, като фенитоин, карбамазепин и

фенобарбитал

билкови препарати, съдържащи жълт кантарион

(Hypericum perforatum)

, използвани понякога

за лечение на депресия или свързани с депресия състояния, като безпокойство

лекарства за разреждане на кръвта, като варфарин

лекарства за лечение на високо кръвно налягане или други сърдечни заболявания, като

алискирен, амбрисентан, дабигатран етексилат, дигоксин, талинолол и толваптан

лекарства за диабет, като саксаглиптин и ситаглиптин

лекарства за лечение на подагра, като колхицин

лекарства за лечение на ХИВ или СПИН, като ефавиренц, ритонавир, маравирок и

емтрицитабин

лекарства за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантати (циклоспорин) и схеми на

лечение на база циклоспорин при ревматоиден артрит и псориазис

Перорални противозачатъчни средства

Ако приемате CABOMETYX, докато използвате перорални противозачатъчни средства, те може да са

неефективни. Трябва да използвате и бариерно противозачатъчно средство (напр. презерватив или

диафрагма), докато приемате CABOMETYX и поне 4 месеца след завършване на лечението.

CABOMETYX с храна

CABOMETYX не трябва да се приема с храна. Не трябва да приемате никаква храна поне 2 часа

преди приемане на CABOMETYX и в продължение на 1 час след приемане на лекарството.

Избягвайте приемането на продукти, съдържащи грейпфрут, докато използвате това лекарство, тъй

като те могат да увеличат нивата на CABOMETYX в кръвта Ви.

Бременност, кърмене и фертилитет

Избягвайте забременяване, докато приемате CABOMETYX.

Ако може да забременеете или ако

сте мъж и Вашата партньорка може да забременее, използвайте подходящи противозачатъчни

средства по време на лечението и поне 4 месеца след завършване на лечението. Консултирайте се с

Вашия лекар относно това кои противозачатъчни методи са най- подходящи, докато приемате

CABOMETYX (вижте също „Други лекарства и CABOMETYX“ по-горе).

Информирайте Вашия лекар, ако забременеете или ако сте мъж и Вашата партньорка забременее,

докато получавате лечение с CABOMETYX.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ПРЕДИ да приемете CABOMETYX

, ако обмисляте или

планирате бременност или ако сте мъж и Вашата партньорка обмисля или планира бременност, след

като завърши Вашето лечение. Съществува вероятност фертилитетът Ви да бъде засегнат от

лечението с CABOMETYX.

Жени, които приемат CABOMETYX, не трябва да кърмят по време на лечението и най-малко

4 месеца след завършване на лечението, тъй като кабозантиниб и/или неговите метаболити се отделят

в кърмата и може да се вредни за детето.

Шофиране и работа с машини

Бъдете особено внимателни, когато шофирате или работите с машини. Обърнете внимание, че

CABOMETYX може да причини умора или слабост и да повлияе способността Ви за шофиране и

работа с машини.

CABOMETYX съдържа лактоза

CABOMETYX

съдържа лактоза (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост

към някои захари, говорете с него, преди да приемете това лекарство.

3.

Как да приемате CABOMETYX

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Трябва да продължите да приемате това лекарство, докато Вашият лекар реши да спре лечението.

Ако получите сериозни нежелани реакции, Вашият лекар може да реши да промени дозата или да

спре лечението по-рано, отколкото е първоначално планирано. Вашият лекар ще Ви каже дали е

необходимо коригиране на дозата.

CABOMETYX трябва да се приема веднъж дневно. Обичайната доза е 60 mg, но Вашият лекар ще

определи подходящата за Вас доза.

CABOMETYX

не

трябва да се приема с храна. Не трябва да приемате никаква храна поне 2 часа

преди приемане на CABOMETYX и в продължение на 1 час след приемане на лекарството. Гълтайте

таблетката с пълна чаша вода. Неразтрошавайте таблетките.

Ако сте приели повече от необходимата доза CABOMETYX

Ако сте приели повече от необходимата доза CABOMETYX, за която сте получили указания, веднага

разговаряйте с Вашия лекар или отидете в болница, като вземете таблетките и тази листовка.

Ако сте пропуснали да приемете CABOMETYX

Ако все още има 12 часа или повече преди времето за приемане на следващата доза, приемете

пропусната доза, веднага след като се сетите. Приемете следващата доза в нормалното време.

Ако трябва да приемете следващата си доза след по-малко от 12 часа, тогава не приемайте

пропуснатата доза. Приемете следващата доза в обичайното време.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава. Ако получите нежелани реакции, Вашият лекар може да Ви каже да приемате по-ниска

доза CABOMETYX. Вашият лекар също така може да предпише други лекарства за контрол на

нежеланите реакции.

Веднага информирайте Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции –

може да Ви е необходимо спешно медицинско лечение:

симптоми, включително болка в корема, гадене, повръщане, запек или треска. Те може да са

признаци на стомашно-чревна перфорация – отвор, който се получава на стомаха или червата

и може да е животозастрашаващ

сериозно или невъзможно за контролиране кървене със симптоми като: повръщане на кръв,

черни изпражнения, кървава урина, главоболие, изкашляне на кръв

подуване, болка в ръцете и краката или задух

рана, която не заздравява

гърчове, главоболие, обърканост или затруднена концентрация. Те може да са признаци на

заболяване, наречено синдром на обратима постериорна левкоенцефалопатия. Това

заболяване е рядко (засяга по-малко от 1 на 1000 човека).

сънливост, обърканост или загуба на съзнание. Това може да се дължи на чернодробни

проблеми.

Другите нежелани реакции включват:

Много чести нежелани реакции

(могат да засегнат повече от 1 на 10 човека)

Разстроен стомах, включително диария, гадене, повръщане, запек, нарушено храносмилане,

болка в корема

Мехури, болка в ръцете или стъпалата на краката, обрив или зачервяване на кожата

Намален апетит, загуба на тегло, променен вкус

Умора, слабост, главоболие, замаяност

Хипертония (повишаване на кръвното налягане)

Анемия (ниски нива на червени кръвни клетки)

Зачервяване, подуване или болка в устата или гърлото, затруднен говор, дрезгав глас,

кашлица

Отклонения в резултатие от кръвните изследвания, използвани за проследяване на общото Ви

здравословно състояние и функционирането на органите (включително черния дроб и

бъбреците), ниски нива на електролити (като магнезий или калий)

Задух

Намалена активност на щитовидната жлеза; симптомите може да включват: умора,

повишаване на теглото, запек, усещане за студ и суха кожа

Подуване на краката и ръцете Ви

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 човека)

Абсцес (събиране на гной с подуване и възпаление)

Дехидратация

Шум в ушите

Кръвни съсиреци във вените, артериите и белите дробове

Ниски нива на тромбоцитите и белите кръвни клетки

Ниски нива на албумин в кръвта

Повишени или понижени нива на глюкоза в кръвта

Понижени нива на калций, натрий и фосфат в кръвта

Повишени нива на калий в кръвта

Повишени нива на билирубин в кръвта (което може да доведе до жълтеница/жълто оцветяване

на кожата или очите)

Повишени нива на амилаза в кръвта

Повишени нива на липаза в кръвта

Повишени нива на холестерол в кръвта

Скованост, изтръпване, усещане за парене или болка в крайниците

Болезнено разкъсване или необичайно свързване на тъкани в тялото Ви

Гастроезофагеална рефлуксна болест (връщане на стомашна киселина)

Хемороиди

Сухота в устата и болка в устата

Сънливост, обърканост или загуба на съзнание поради чернодробни проблеми

Суха кожа, тежък сърбеж на кожата, акне

Алопеция (косопад или оредяване на косата), промени в цвета на косата

Болки в ръцете, краката, ставите, мускулни спазми

Белтък в урината (установява се с изследвания)

Нечести нежелани реакции

(могат да засегнат 1 на 100 човека)

Гърчове

Ниски нива на един вид бели кръвни клетки (лимфоцити)

Чувство на парене или смъдене на езика

Възпаление на панкреаса

Намаляване на потока на жлъчка от черния дроб

Костно увреждане на челюстта

Повишаване на нивата на триглицериди в кръвта

Усложнения на рани

С неизвестна честота (не е известен процентният дял на засегнатите хора)

Мозъчен удар

Сърдечен инфаркт

Разширяване и отслабване на стена на кръвоносен съд или разкъсване на стена на кръвоносен

съд (аневризми и артериални дисекации)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате CABOMETYX

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на бутилката и

картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат

за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа CABOMETYX

Активното вещество е кабозантиниб (

S

)-малат.

Филмирани таблетки CABOMETYX 20 mg: всяка таблетка съдържа кабозантиниб (

S

)-малат,

еквивалентно на 20 mg кабозантиниб.

Филмирани таблетки CABOMETYX 40 mg: всяка таблетка съдържа кабозантиниб (

S

)-малат,

еквивалентно на 40 mg кабозантиниб.

Филмирани

таблетки

CABOMETYX

60 mg:

всяка

таблетка

съдържа

кабозантиниб

S

)-малат,

еквивалентно на 60 mg кабозантиниб.

Другите съставки са:

Ядро на таблетката:

микрокристална целулоза, лактоза, безводна, хидроксипропилцелулоза,

кроскармелоза натрий, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат (вижте

точка 2 за съдържанието на лактоза)

Филмово покритие:

хипромелоза, титанов диоксид (E171), триацетин, жълт железен оксид

(E172)

Как изглежда CABOMETYX и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки CABOMETYX 20 mg са жълти, кръгли без делителна черта и означени с „XL“

от едната страна и „20“ от другата страна.

Филмираните таблетки CABOMETYX 40 mg са жълти, с триъгълна форма без делителна черта и

означени с „XL“ от едната страна и „40“ от другата страна.

Филмираните таблетки CABOMETYX 60 mg са жълти, с овална форма без делителна черта и

означени с „XL“ от едната страна и „60“ от другата страна.

Таблетките CABOMETYX се предлагат в опаковки, съдържащи една пластмасова бутилка с

30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Франция

Производител

Patheon France

40 Boulevard de Champaret

38300 Bourgoin Jallieu, Франция

или

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на

притежателя на разрешението за употреба.

België/Belgique/Belgien,

Luxembourg/Luxemburg

Italia

Ipsen NV Guldensporenpark 87

Ipsen SpA

B-9820 Merelbeke

Via del Bosco Rinnovato n. 6

België /Belgique/Belgien

Milanofiori Nord Palazzo U7

Tél/Tel: + 32 - 9 - 243 96 00

20090 Assago (Mi)

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

България

Latvija

PharmaSwiss EOOD

Ipsen Pharma representative office

16, Troyanski prohod Street,

Kalnciema street 33-5

Floor 3, Office 8, Lagera

Riga

1612 Sofia

LV 1046

Tel: +359 2 8952 110

Tel: +371 67622233

Česká republika

Lietuva

Ipsen Pharma, s.r.o.

Olbrachtova 2006/9,

140 00 Praha 4

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas

T. Narbuto g. 5,

08105 Vilnius

Tel. +370 700 33305

Tel: + 420 242 481 821

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

Magyarország

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE- 164 51 Kista

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Ipsen Pharma SAS Magyarországi Kereskedelmi

Képviselet

Árbóc utca 6.

H- 1133 Budapest

Tel.: +36-1-555-5930

Deutschland, Österreich

Nederland

Ipsen Pharma GmbH

Ipsen Farmaceutica B.V.

Einsteinstraße 174

Taurusavenue 33b

D-81677 München

2132 LS Hoofddorp

Tel.: +49 89 2620 432 89

Tel: + 31 (0) 23 554 1600

Eesti

Polska

Centralpharma Communications OÜ

Ipsen Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29

Selise 26-11,

00-867 Warszawa

13522, Tallinn

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Tel: +372 60 15 540

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Portugal

Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ

Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος

GR-17456 Αθήνα Ελλάδα

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A. Alameda

Fernão Lopes, n° 16A – 1°B

1495 - 190 Algés

Portugal

Tel: + 351 - 21 - 412 3550

España

România

Ipsen Pharma, S.A.

Ipsen Pharma România SRL

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

Sectorul 1, Strada Grigore

08908 L‟Hospitalet de Llobregat

Alexandrescu nr. 59, Etaj 1

Barcelona

Bucureşti, 010623

Tel: + 34 - 936 - 858 100

Tel: + 40 21 231 27 20

France

Slovenija

Ipsen Pharma

PharmaSwiss d.o.o.

65 quai Georges Gorse

Brodišče 32

92100 Boulogne-Billancourt

SI-1236 Trzin

France

Tel: + 386 1 236 47 00

Tél: + 33 1 58 33 50 00

Hrvatska

Slovenská republika

PharmaSwiss d.o.o.

Liek s.r.o.

Strojarska 20, 10 000 Zagreb,

Hviezdoslavova 19

Hrvatska

SK-90301 Senec

Tel: +385 1 6311 833

Slovenská republika

Fax: +385 1 6311 844

Tel: + 421 905 667 410

Ireland

United Kingdom

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

Ipsen Ltd.

Blanchardstown Industrial Park

190 Bath Road

Blanchardstown

Slough, Berkshire SL1 3XE

IRL-Dublin 15

United Kingdom

Tel: +353-1-809-8256

Tel: + 44 (0)1753 - 62 77 00

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква

да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции

вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки

CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки

CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа кабозантиниб (

S

)-малат, еквивалентно на 20 mg кабозантиниб

(cabozantinib).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 15,54 mg лактоза.

CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на 40 mg кабозантиниб

(cabozantinib).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 31,07 mg лактоза.

CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на 60 mg кабозантиниб

(cabozantinib).

Помощни вещества с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 46,61 mg лактоза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки

Таблетките са жълти, кръгли без делителна черта и с вдлъбнато релефно означение „XL“ от едната

страна и „20“ от другата страна на таблетката.

CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки

Таблетките са жълти с триъгълна форма без делителна черта и с вдлъбнато релефно означение „XL“

от едната страна и „40“ от другата страна на таблетката.

CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки

Таблетките са жълти с овална форма без делителна черта и с вдлъбнато релефно означение „XL“ от

едната страна и „60“ от другата страна на таблетката.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Бъбречноклетъчен карцином (БКК)

CABOMETYX е показан за лечение на авансирал бъбречноклетъчен карцином (БКК):

при нелекувани досега възрастни с умерен или нисък риск (вж. точка 5.1).

при възрастни след предшестваща таргетна терапия срещу съдовия ендотелен растежен фактор

(VEGF).

Хепатоцелуларен карцином (ХЦК)

CABOMETYX е показан като монотерапия за лечение на хепатоцелуларен карцином (ХЦК) при

възрастни, които преди това са лекувани със сорафениб.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с CABOMETYX трябва да се започва от лекар с опит в прилагането на противоракови

лекарствени продукти.

Дозировка

Таблетките CABOMETYX (кабозантиниб) и капсулите COMETRIQ (кабозантиниб) не са

биоеквивалентни и не трябва да се използват взаимозаменяемо (вж. точка 5.2). Ако пациентът трябва

да премине от кабозантиниб капсули на кабозантиниб таблетки, трябва да се продължи с доза

CABOMETYX, която не превишава 60 mg, или с настоящата доза COMETRIQ (която от двете е по-

ниска).

При БКК и ХЦК препоръчителната доза CABOMETYX е 60 mg веднъж дневно. Лечението трябва да

продължи, докато пациентът вече не получава клинична полза от терапията или докато настъпи

неприемлива токсичност.

Лечението на подозирани нежелани лекарствени реакции може да изисква временно прекъсване на

лечението с CABOMETYX и/или намаляване на дозата (вж. таблица 1). В случай че е необходимо

намаляване на дозата, се препоръчва тя да се намали до 40 mg дневно, а след това – до 20 mg дневно.

Прекъсвания на приема се препоръчват за овладяване на токсичност от 3-та или по-висока степен по

общите терминологични критерии за нежелани събития (Common Terminology Criteria for Adverse

Events, CTCAE) или непоносима токсичност степен 2. Намалявания на дозата се препоръчват при

събития, които, ако са персистиращи, могат да станат сериозни или непоносими.

Ако пациентът пропусне доза, същата не трябва да се приема, ако до следващата доза има по-малко

от 12 часа.

Таблица 1: Препоръчителни модификации на дозата CABOMETYX при нежелани реакции

Нежелана реакция и тежест

Модификация на лечението

Нежелани реакции степен 1 и 2, които

са поносими и се контролират лесно

Обикновено не се изисква коригиране на дозата.

Добавете поддържащи грижи според необходимостта.

Нежелани реакции степен 2, които са

непоносими и не могат да се

контролират с намаляване на дозата

или поддържащи грижи

Прекъснете лечението, докато нежеланата реакция отзвучи

до степен ≤1.

Добавете поддържащи грижи според необходимостта.

Обмислете повторно започване на лечението с намалена

доза.

Нежелани реакции степен 3 (с

изключение на клинично незначими

лабораторни отклонения)

Прекъснете лечението, докато нежеланата реакция отзвучи

до степен ≤1.

Добавете поддържащи грижи според необходимостта.

Започнете отново лечението с намалена доза.

Нежелани реакции степен 4 (с

изключение на клинично незначими

лабораторни отклонения)

Прекъснете лечението.

Приложете подходящи медицински грижи.

Ако нежеланата реакция отзвучи до степен ≤1, започнете

отново лечението с намалена доза.

Ако нежеланата реакция не отзвучи, спрете окончателно

прилагането на CABOMETYX.

Забележка: Степените на токсичност са в съответствие с общите терминологични критерии за

нежелани събития на Националния онкологичен институт на САЩ версия 4.0 (National Cancer

Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0 (NCI-CTCAE v4))

Съпътстващи лекарствени продукти

Съпътстващи лекарствени продукти, които са силни инхибитори на CYP3A4, трябва да се използват с

повишено внимание, а продължителната употреба на съпътстващи лекарствени продукти, които са

силни индуктори на CYP3A4, трябва да се избягва (вж. точки 4.4 и 4.5).

Трябва да се обмисли избор на алтернативен съпътстващ лекарствен продукт без или с минимален

потенциал да индуцира или инхибира CYP3A4.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Не се препоръчва специално коригиране на дозата на кабозантиниб при хора в старческа възраст

(≥ 65 години).

Раса

Не е необходима корекция на дозата на базата на етническа принадлежност (вж. точка 5.2).

Пациенти с бъбречно увреждане

Кабозантиниб трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с леко или умерено

бъбречно увреждане.

Не се препоръчва употребата на кабозантиниб при пациенти с тежко бъбречно увреждане, тъй като

при тази популация безопасността и ефикасността не са установени.

Пациенти с чернодробно увреждане

При пациентите с леко чернодробно увреждане не се изисква корекция на дозата. Данните при

пациенти с умерено чернодробно увреждане (клас B по Child Pugh), са ограничени, поради което не

може да дадат препоръки относно дозата. При такива пациенти се препоръчва внимателно

проследяване на цялостната безопасност (вж. точки 4.4 и 5.2). Липсва клиничен опит при пациенти с

тежко чернодробно увреждане (клас C по Child Pugh), поради което кабозантиниб не се препоръчва за

употреба при тези пациенти (вж. точка 5.2).

Пациенти със сърдечно увреждане

Данните при пациенти със сърдечно увреждане са ограничени. Не могат да се дадат конкретни

препоръки относно дозата.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на кабозантиниб при деца и юноши на възраст < 18 години все още не

са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

CABOMETYX е за перорална употреба. Таблетките се поглъщат цели и не трябва да не се

разтрошават. На пациентите трябва да се дадат указания да не приемат никаква храна за целия период

от поне 2 часа преди до 1 час след приема на CABOMETYX.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Тъй като повечето събития настъпват рано в хода на лечението, лекарят трябва да извършва

внимателна оценка на пациента през първите осем седмици от лечението, за да се определи дали са

необходими модификации на дозата. Събитията, които обикновено са с ранна поява, включват

хипокалциемия, хипокалиемия, тромбоцитопения, хипертония, синдром на палмарно-плантарна

еритродизестезия (PPES), протеинурия и стомашно-чревни (СЧ) събития (болка в корема, възпаление

на лигавиците, запек, диария, повръщане).

При бъбречноклетъчен карцином, след предшестваща таргетна терапия срещу съдовия ендотелен

растежен фактор (VEGF), намалявания на дозата и прекъсвания на лечението поради НС се

наблюдават съответно при 59,8% и 70% от лекуваните с кабозантиниб пациенти в основното

клинично проучване (METEOR). Две намалявания на дозата са необходими при 19,3% от пациентите.

Медианата на времето до първото намаляване на дозата е 55 дни, а до първото прекъсване на

лечението – 38 дни.

При нелекуван досега бъбречноклетъчeн карцином, намалявания на дозата и прекъсвания на

лечението се наблюдават съответно при 46% и 73% от лекуваните с кабозантиниб пациенти в

клиничното проучване (CABOSUN).

При хепатоцелуларен карцином след предходна системна терапия намаляванe на дозата и

прекъсвания на приложението настъпват съответно при 62% и 84% от лекуваните с кабозантиниб

пациенти в клиничното проучване (CELESTIAL). При 33% от пациентите са били необходими по две

прекъсвания на приложението. Медианата на времето до първото намаляване на дозата е 38 дни, а до

първото прекъсване на приложението е 28 дни. Препоръчва се по-внимателно проследяване при

пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане.

Чернодробни ефекти

Отклонения в чернодробните функционални показатели (повишаване на аланин аминотрансферазата

[ALT], аспартат аминотрансферазата [AST] и билирубина) са наблюдавани често при пациенти,

лекувани с кабозантиниб. Препоръчва се провеждане на чернодробни функционални изследвания

(ALT, AST и билирубин) преди началото на приложението на кабозантиниб и внимателно

проследяване по време на лечението. При пациенти с влошаване на чернодробни функционални

показатели, за които се счита, че са свързани с лечението с кабозантиниб (т.е. когато липсва очевидна

алтернативна причина), трябва да се спазват препоръките за модифициране на дозата съгласно

Таблица 1 (вж. точка 4.2).

Кабозантиниб се елиминира основно чрез черния дроб. Препоръчва се по-внимателно проследяване

на общата безопасност при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане (вж. също и

точки 4.2 и 5.2). По-голям относителен дял от пациентите с умерено чернодробно увреждане (Клас B

по Child-Pugh) развиват чернодробна енцефалопатия при лечението с кабозантиниб. Cabometyx не се

препоръчва за употреба при пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас C по Child-Pugh), тъй

като кабозантиниб не е проучен при тази популация и е възможно при такива пациенти експозицията

да бъде повишена.

Чернодробна енцефалопатия

В проучването при ХЦК (CELESTIAL) чернодробна енцефалопатия се съобщава по-често в рамото на

кабозантиниб, отколкото в рамото на плацебо. Кабозантиниб е свързан с диария, повръщане, намален

апетит и електролитен дисбаланс. При пациентите с ХЦК с увреден черен дроб тези нехепатални

ефекти може да станат отключващи фактори за развитие на чернодробна енцефалопатия. Пациентите

трябва да бъдат проследявани за признаци и симптоми на чернодробна енцефалопатия.

Перфорации и фистули

Наблюдавани са сериозни стомашно-чревни (СЧ) перфорации и фистули, понякога летални, при

употребата на кабозантиниб. Трябва да се извърши внимателна оценка на пациентите с възпалително

заболяване на червата (напр. болест на Crohn, улцерозен колит, перитонит, дивертикулит или

апендицит), туморна инфилтрация в СЧ тракт или усложнения от предходна СЧ операция (особено

свързани със забавено или непълно оздравяване) преди започване на лечение с кабозантиниб и след

това трябва внимателно да се наблюдават за симптоми на перфорации и фистули, включително

абсцеси и сепсис. Персистиращата или рекурентна диария по време на лечението може да е рисков

фактор за развитие на анална фистула. Приложението на кабозантиниб трябва се прекрати при

пациенти, при които се появи СЧ перфорация или фистула, които не могат бъдат адекватно

контролирани.

Стомашно-чревни нарушения

Сред най-често съобщаваните нежелани реакции от страна на стомашно-чревния тракт са диария,

гадене/повръщане, намален апетит и стоматит/болки в устата (вж. точка 4.8). Трябва да се приложат

незабавни медицински мерки за овладяването им, включващи поддържащи грижи с антиеметици,

антидиарийни или антиацидни средства, за да се предотвратят диарията, електролитният дисбаланс и

загубата на тегло. В случай на упорити или рецидивиращи значителни нежелани реакции от страна на

стомашно-чревния тракт трябва да се обмисли прекъсване на лечението, намаляване на дозата или

трайно прекратяване на кабозантиниб (вж. Таблица 1).

Тромбемболични събития

Наблюдавани са събития на венозен тромбемболизъм, включително белодробен емболизъм, както и

артериален тромбемболизъм, понякога летални, при употреба на кабозантиниб. Кабозантиниб трябва

да се използва с повишено внимание при пациенти, изложени на риск от или с анамнеза за такива

събития. В проучването при ХЦК (CELESTIAL) при кабозантиниб е наблюдавана тромбоза на

порталната вена, включително едно събитие с летален изход. Пациентите с анамнеза за инвазия в

порталната вена изглежда са с по-висок риск от развитие на тромбоза на порталната вена.

Приложението на кабозантиниб трябва да се прекрати при пациенти, при които настъпи остър

инфаркт на миокарда или друго клинично значимо тромбемболично усложнение.

Кръвоизлив

Наблюдаван е сериозeн кръвоизлив, понякога летален, при употребата на кабозантиниб. При

пациентите с анамнеза за тежко кървене, преди започване на лечението с кабозантиниб трябва да се

извърши внимателна оценка. Кабозантиниб не трябва да се прилага при пациенти, които имат или са

изложени на риск от сериозен кръвоизлив.

В проучването при ХЦК (CELESTIAL) леталните хеморагични събития се съобщават с по-висока

честота при кабозантиниб, отколкото при плацебо. Предразполагащите рискови фактори за тежка

хеморагия при популацията с авансирал ХЦК може да включват туморна инвазия в големи

кръвоносни съдове и наличието на подлежаща чернодробна цироза, водеща до варици на

хранопровода, портална хипертония и тромбоцитопения. Проучването CELESTIAL изключва

пациенти със съпътстващо антикоагулантно лечение или приемащи антитромбоцитни средства.

Участниците с нелекувани или непълно излекувани варици с кървене или висок риск от кървене също

са изключени от това проучване.

Аневризми и артериални дисекации

Използването на инхибитори на пътя на VEGF при пациенти със или без хипертония може да

подпомогне образуването на аневризми и/или артериални дисекации. Преди започването на лечение с

кабозантиниб трябва внимателно да се прецени този риск при пациенти с рискови фактори като

хипертония или анамнеза за аневризма.

Тромбоцитопения

В проучването при ХЦК (CELESTIAL) се съобщава за тромбоцитопения и намален брой на

тромбоцитите. По време на лечението с кабозантиниб трябва да се проследяват нивата на

тромбоцитите и дозата да се модифицира в съответствие с тежестта на тромбоцитопенията (вж.

Таблица 1).

Раневи усложнения

Наблюдавани са раневи усложнения при употребата на кабозантиниб. Лечението с кабозантиниб

трябва да бъде прекратено поне 28 дни преди планирана операция, включително дентални операции,

ако е възможно. Решението за възобновяване на лечението с кабозантиниб след операция трябва да е

основано на клинична преценка за адекватното заздравяване на раната. Кабозантиниб трябва да се

прекрати при пациенти с усложнения на заздравяването на раната, изискващи медицинска

интервенция.

Хипертония

Наблюдавана е хипертония при употребата на кабозантиниб. Кръвното налягане трябва да бъде добре

контролирано преди започване на лечение с кабозантиниб. По време на лечението с кабозантиниб

всички пациенти трябва да се следят внимателно за хипертония и да се лекуват според

необходимостта със стандартна антихипертензивна терапия. В случай на персистираща хипертония,

въпреки употребата на антихипертензивно средство, дозата на кабозантиниб трябва да се намали.

Приложението на кабозантиниб трябва да се прекрати, ако хипертонията е тежка и персистираща, без

да се повлиява от антихипертензивното лечение и намаляването на дозата на кабозантиниб. В случай

на хипертонична криза, приложението на кабозантиниб трябва да се спре.

Синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия

Наблюдаван е синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия (PPES) при употребата на

кабозантиниб. Трябва да се обмисли прекъсване на лечението с кабозантиниб при тежък PPES.

Възобновяването на лечението с кабозантиниб трябва да се извърши с по-ниска доза при отзвучаване

на PPES до степен 1.

Протеинурия

Наблюдавана е протеинурия при употребата на кабозантиниб. По време на лечение с кабозантиниб

трябва да се извършва редовно проследяване на протеините в урината. Приемът на кабозантиниб

трябва да се прекрати при пациенти, при които се появи нефротичен синдром.

Синдром на обратима постериорна левкоенцефалопатия

При употреба на кабозантиниб се наблюдава синдрома на обратима постериорна левкоенцефалопатия

(RPLS), известен още като синдром на постериорна обратима енцефалопатия (PRES). Този синдром

трябва да се вземе предвид при всеки пациент с множество симптоми, включващи гърчове,

главоболие, зрителни нарушения, обърканост или променена психична функция. Лечението с

кабозантиниб трябва да се прекрати при пациенти с RPLS.

Удължаване на QT интервала

Кабозантиниб трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с анамнеза за удължаване на

QT интервала, както и при пациенти, които приемат антиаритмични средства, или пациенти, които

имат значимо съществуващо сърдечно заболяване, брадикардия или нарушения на електролитния

баланс. При прилагането на кабозантиниб трябва да се обмисли периодично проследяване с ЕКГ и

изследване на електролитите (серумен калций, калий и магнезий) по време на лечението.

Отклонения в биохимичните показатели

Кабозантиниб се свързва с повишена честота на електролитен дисбаланс (включително хипо- и

хиперкалиемия, хипомагнезиемия, хипокалциемия, хипонатриемия). По време на лечението с

кабозантиниб се препоръчва проследяване на биохимичните параметри и прилагане на подходяща

заместваща терапия в съответствие със стандартната клинична практика, ако се наложи. Случаите на

чернодробна енцефалопатия при пациенти с ХЦК може да се дължат на развитието на електролитни

нарушения. В случаи на упорити или рецидивиращи значителни отклонения трябва да се обмисли

прекъсване на лечението или трайно прекратяване на кабозантиниб (вж. Таблица 1).

Индуктори и инхибитори на CYP3A4

Кабозантиниб е субстрат на CYP3A4. Едновременното приложение на кабозантиниб със силния

инхибитор на CYP3A4 кетоконазол води до увеличаване на плазмената експозиция на кабозантиниб.

Необходимо е повишено внимание при прилагането на кабозантиниб със средства, които са силни

инхибитори на CYP3A4. Едновременното приложение на кабозантиниб със силния индуктор на

CYP3A4 рифампицин води до намаляване на плазмената експозиция на кабозантиниб. Поради това

продължителното прилагане на средства, които са силни индуктори на CYP3A4, с кабозантиниб

трябва да се избягва (вж. точки 4.2 и 4.5).

Субстрати на P-гликопротеина

Кабозантиниб е инхибитор (IC

= 7,0 μM), но не е субстрат на транспортера P-гликопротеин (P-gp) в

двупосочна тестова система с използване на MDCK-MDR1 клетки. Следователно, кабозантиниб може

да притежава потенциал за увеличаване на плазмените концентрации на едновременно приложени

субстрати на P-gp. Пациентите трябва да бъдат предупредени относно приема на субстрат на P-gp

(напр. фексофенадин, алискирен, амбрисентан, дабигатран етексилат, дигоксин, колхицин,

маравирок, позаконазол, ранолазин, саксаглиптин, ситаглиптин, талинолол, толваптан), докато

получават кабозантиниб (вж. точка 4.5).

Инхибитори на MRP2

Прилагането на инхибитори на MRP2 може да доведе до повишаване на плазмените концентрации на

кабозантиниб. Поради това трябва да се обръща особено внимание при едновременната употреба на

MRP2 инхибитори (напр. циклоспорин, ефавиренц, емтрицитабин) (вж. точка 4.5).

Предупреждения, свързани с помощните вещества

Пациентите с редки наследствени състояния на непоносимост към галактоза, Lapp лактазен дефицит

или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ефекти на други лекарствени продукти върху кабозантиниб

Инхибитори и индуктори на CYP3A4

Прилагането на силния инхибитор на CYP3A4 кетоконазол (400 mg дневно за 27 дни) на здрави

доброволци намалява клирънса на кабозантиниб (с 29%) и увеличава плазмената експозиция при

единична доза кабозантиниб (AUC) с 38%. Поради това към едновременното приложение на силни

инхибитори на CYP3A4 (напр. ритонавир, итраконазол, еритромицин, кларитромицин, сок от

грейпфрут) с кабозантиниб трябва да се подхожда с повишено внимание.

Прилагането на силния индуктор на CYP3A4 рифампицин (600 mg дневно за 31 дни) на здрави

доброволци увеличава клирънса на кабозантиниб (4,3-кратно) и намалява плазмената експозиция при

единична доза кабозантиниб (AUC) със 77%. Продължителното едновременно приложение на силни

индуктори на CYP3A4 (напр. фенитоин, карбамазепин, рифампицин, фенобарбитал или билкови

препарати, съдържащи жълт кантарион

[Hypericum perforatum]

) с кабозантиниб трябва да се избягва.

Средства, променящи стомашното pH

Едновременното приложение на инхибитора на протонната помпа (ИПП) езомепразол (40 mg дневно

в продължение на 6 дни) с единична доза кабозантиниб от 100 mg при здрави доброволци не оказва

клинично значим ефект върху плазмената експозиция на кабозантиниб (AUC). Не е необходима

корекция на дозата при едновременно приложение на средства, променящи стомашното pH (напр.

ИПП, H2-рецепторни антагонисти и антиацидни средства), и кабозантиниб.

Инхибитори на MRP2

In vitro

данните показват, че кабозантиниб е субстрат на MRP2. Поради това прилагането на

инхибитори на MRP2 може да доведе до повишаване на плазмените концентрации на кабозантиниб.

Секвестранти на жлъчните киселини

Секвестрантите на жлъчните киселини, като холестирамин и холестагел, може да взаимодействат с

кабозантиниб и да повлияят абсорбцията (или реабсорбцията) и по този начин да доведат до

потенциално намалена експозиция (вж. точка 5.2). Клиничното значение на тези потенциални

взаимодействия не е известно.

Ефекти на кабозантиниб върху други лекарствени продукти

Ефектът на кабозантиниб върху фармакокинетиката на контрацептивните стероиди не е проучван.

Тъй като не може да се гарантира непроменен контрацептивен ефект, се препоръчва допълнителен

контрацептивен метод, като бариерен метод.

Поради високите нива на свързване на кабозантиниб с плазмените протеини (точка 5.2), при

взаимодействие с варфарин е възможно изместването му от плазмените протеини. При такава

комбинация трябва да се наблюдават INR стойностите.

Субстрати на P-гликопротеина

Кабозантиниб е инхибитор (IC

= 7,0 μM), но не е субстрат на транспортера P-gp в двупосочна

тестова система с използване на MDCK-MDR1 клетки. Следователно, кабозантиниб може да

притежава потенциал за увеличаване на плазмените концентрации на едновременно приложени

субстрати на P-gp. Пациентите трябва да бъдат предупредени относно приема на субстрат на P-gp

(напр. фексофенадин, алискирен, амбрисентан, дабигатран етексилат, дигоксин, колхицин,

маравирок, позаконазол, ранолазин, саксаглиптин, ситаглиптин, талинолол, толваптан), докато

получават кабозантиниб.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/контрацепция при мъже и жени

На жените с детероден потенциал трябва да се даде съвет да избягват бременност, докато приемат

кабозантиниб. Партньорките на пациенти от мъжки пол, които приемат кабозантиниб, също трябва да

избягват бременност. Трябва да се използват ефективни методи на контрацепция от пациентите от

мъжки и женски пол, както и от техните партньори по време на лечението и за най-малко 4 месеца

след завършване на лечението. Тъй като пероралните контрацептиви вероятно не могат да бъдат

считани за „ефективни методи на контрацепция”, те трябва да се използват заедно с друг метод, като

бариерен метод (вж. точка 4.5).

Бременност

Не са провеждани проучвания с кабозантиниб при бременни жени. Проучванията при животни

показват ембрио-фетални и тератогенни ефекти (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е

известен. Кабозантиниб не трябва да се прилага по време на бременност, освен ако клиничното

състояние на жената изисква лечение с кабозантиниб.

Кърмене

Не е известно дали кабозантиниб и/или неговите метаболити се екскретират в кърмата. Поради

възможните вредни ефекти върху кърмачето, майките трябва да прекратят кърменето по време на

лечението с кабозантиниб, както и за най-малко 4 месеца след завършване на лечението.

Фертилитет

Няма данни относно фертилитета при хора. Въз основа на неклиничните данни за безопасност

фертилитетът при мъжете и жените може да се компрометира от лечението с кабозантиниб (вж.

точка 5.3). Както на мъжете, така и на жените трябва да се даде съвет да се консултират и да

обмислят запазване на фертилитета преди лечението.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Кабозантиниб повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. Нежелани

лекарствени реакции, като умора и слабост, се свързват с кабозантиниб. Поради това трябва да се

препоръча обръщане на особено внимание при шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

Най-честите сериозни нежелани лекарствени реакции в популацията с БКК (≥ 1% честота) са диария,

хипертония, дехидратация, хипонатриемия, гадене, намален апетит, емболия, умора,

хипомагнезиемия, синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия (PPES).

Най-честите нежелани реакции от всяка степен (възникващи при поне 25% от пациентите) в

популацията с БКК включват диария, хипертония, умора, повишена AST, повишена ALT, гадене,

намален апетит, PPES, дисгеузия, намален брой на тромбоцитите, стоматит, анемия, повръщане,

загуба на тегло, диспепсия и констипация. Хипертония се наблюдава по-често при нелекуваната

досега популация с БКК (67%) в сравнение с пациенти с БКК след предшестваща таргетна терапия

срещу съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF) (37%).

Най-честите сериозни нежелани лекарствени реакции в популацията с ХЦК (≥1% честота) са

чернодробна енцефалопатия, синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия, астения и диария.

Най-честите нежелани лекарствени реакции от всякаква степен на тежест (появили се при най-малко

25% от пациентите) в популацията с ХЦК включват диария, синдром на палмарно-плантарна

еритродизестезия, умора, намален апетит, хипертония и гадене.

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

Нежеланите лекарствени реакции са изброени в таблица 2 по системо-органeн клас и категория по

честота по MedDRA. Честотите са базирани на всички степени и се дефинират като: много чести

(≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); с неизвестна честота (от наличните

данни не може да бъде направена оценка). В рамките на всяко групиране по честота, нежеланите

реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/290234/2020

EMEA/H/C/004163

Cabometyx (cabozantinib)

Общ преглед на Cabometyx и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Cabometyx и за какво се използва?

Cabometyx е противораково лекарство, което се използва за лечение на възрастни със:

напреднал бъбречноклетъчен карцином (вид рак на бъбреците). Използва се при пациенти,

лекувани преди това с вид противораково лекарство, наречено инхибитор на „съдовия

ендотелен растежен фактор“ (VEGF). Cabometyx се използва също при пациенти, при които не

е провеждано предходно лечение и съществува умерен или висок риск от бързо влошаване на

заболяването.

хепатоцелуларен карцином (рак на черния дроб). Cabometyx се използва самостоятелно при

пациенти, които са лекувани преди това с противораковото лекарство сорафениб.

Cabometyx съдържа активното вещество кабозантиниб (cabozantinib).

Как се използва Cabometyx?

Cabometyx се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да се започва от лекар с

опит в прилагането на противоракови лекарства.

Cabometyx се предлага под формата на таблетки (20, 40 и 60 mg). Препоръчителната доза е

60 mg веднъж дневно. Пациентите не трябва да приемат храна най-малко два часа преди приема

на Cabometyx и един час след това. Ако настъпят сериозни или неприемливи нежелани реакции,

може да се наложи намаляване на дозата или временно прекъсване на лечението. Лечението

продължава, докато пациентът се повлиява благоприятно или до настъпване на неприемливи

нежелани реакции.

За повече информация относно употребата на Cabometyx вижте листовката или се свържете с

вашия лекар или фармацевт.

Как действа Cabometyx?

Активното вещество в Cabometyx, кабозантиниб, е инхибитор на тирозин киназата. Това

означава, че блокира действието на ензимите, известни като тирозин кинази. Тези ензими могат

да бъдат открити в някои рецептори в раковите клетки, където те участват в активирането на

процеси, които включват клетъчното делене и растежа на нови кръвоносни съдове, за

кръвоснабдяване на рака. Като блокира активността на тези ензими в раковите клетки,

лекарството ограничава растежа и разпространението на рака.

Какви ползи от Cabometyx са установени в проучванията?

Бъбречноклетъчен карцином

В едно основно проучване при 658 възрастни с напреднал бъбречноклетъчен карцином, чието

състояние се е влошило въпреки лечението с инхибитор на VEGF, е установено, че Cabometyx е

ефективен за удължаване на времето, през което пациентите живеят без влошаване на

заболяването (преживяемост без прогресия). В проучването Cabometyx е сравнен с

противораковото лекарство еверолимус. Пациентите, лекувани с Cabometyx, живеят средно

7,4 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 3,8 месеца при пациентите, лекувани с

еверолимус. Освен това резултатите показват, че пациентите, лекувани с Cabometyx, като цяло

живеят по-дълго от пациентите, лекувани с еверолимус (средно 21,4 месеца спрямо 16,5 месеца).

Във второ основно проучване е показано, че Cabometyx е ефективен при възрастни с нелекуван

преди това бъбречноклетъчен карцином, който е локално авансирал или се е разпространил в

други части в организма. Проучването обхваща 157 пациенти и сравнява Cabometyx с друго

противораково лекарство, сунитиниб. Пациентите, лекувани с Cabometyx, живеят средно

8,6 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 5,3 месеца при пациентите, лекувани с

сунитиниб.

Хепатоцелуларен карцином

В едно основно проучване при 707 възрастни с хепатоцелуларен карцином, които вече са били

лекувани със сорафениб, е показано, че Cabometyx е ефективен за удължаване на живота на

пациентите (общата преживяемост). В проучването Cabometyx е сравнен с плацебо (сляпо

лечение). Пациентите, лекувани с Cabometyx, живеят средно 10,2 месеца в сравнение с

8,0 месеца при пациентите, които приемат плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Cabometyx?

Най-честите сериозни нежелани реакции (които може да засегнат повече от 1 на 100 души) при

Cabometyx, приеман от пациенти с бъбречноклетъчен карцином, са абдоминална болка (болка в

корема), високо кръвно налягане, диария, гадене (позиви за повръщане), повръщане, загуба на

апетит, замаяност, умора, дехидратация, хипонатриемия и хипомагнезиемия (ниски нива на

натрий и магнезий в кръвта), синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия (синдром ръка-

крак, който включва обрив и изтръпване на дланите и ходилата), слабост, емболизъм (съсирек в

кръвоносен съд) и белодробен емболизъм (съсирек в кръвоносен съд на белите дробове).

Най-честите сериозни нежелани реакции (които може да засегнат повече от 1 на 100 души) при

Cabometyx, приеман от пациенти с хепатоцелуларен карцином, са чернодробна енцефалопатия

(мозъчно увреждане, причинено от проблеми с черния дроб), умора, повръщане, абдоминална

болка, хипонатриемия, синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия, слабост, диария и

ниски нива на тромбоцитите в кръвта.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Cabometyx вижте листовката.

Защо Cabometyx е разрешен за употреба в ЕС?

Показано е, че при напреднал бъбречноклетъчен карцином Cabometyx удължава

продължителността на живот на лекувани преди това пациенти без влошаване на заболяването.

Тези пациенти са с лоша прогноза и висока степен на неудовлетворени медицински нужди.

Резултатите показват също, че Cabometyx помага на пациентите да живеят по-дълго. При

нелекувани преди това пациенти с умерено или високорисково заболяване Cabometyx осигурява

също клинично значима полза, като забавя прогресията на рака и необходимостта от други

лечения.

При хепатоцелуларен карцином е показано, че Cabometyx удължава преживяемостта при

пациенти, които преди това са лекувани със сорафениб. Подобрението в преживяемостта се счита

за значително, като се има предвид, че тези пациенти са с лоша прогноза и малко налични

възможности за лечение.

Нежеланите реакции при Cabometyx и при другите инхибитори на тирозин киназата са сходни и

се счита, че могат да се овладеят.

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Cabometyx

са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Cabometyx?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Cabometyx, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Cabometyx непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Cabometyx, внимателно

се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Cabometyx:

Cabometyx получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 9 септември 2016 г.

Допълнителна информация за Cabometyx можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cabometyx

Дата на последно актуализиране на текста 05-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация