Cabometyx

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

cabozantinib (s)-malate

Предлага се от:

Ipsen Pharma

АТС код:

L01EX07

INN (Международно Name):

cabozantinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Renal Cell; Carcinomas, Hepatocellular

Терапевтични показания:

Renal Cell Carcinoma (RCC)Cabometyx is indicated as monotherapy for the treatment of advanced renal cell carcinoma (RCC):in treatment-naïve adults with intermediate or poor risk,in adults following prior vascular endothelial growth factor (VEGF)-targeted therapy. Cabometyx, in combination with nivolumab, is indicated for the first-line treatment of advanced renal cell carcinoma in adults. Hepatocellular Carcinoma (HCC)Cabometyx is indicated as monotherapy for the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC) in adults who have previously been treated with sorafenib.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-09-09

Листовка

                54
Б. ЛИСТОВКА
55
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CABOMETYX 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
CABOMETYX 40 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
CABOMETYX 60 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
кабозантиниб (cabozantinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CABOMETYX и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете CABOMETYX
3.
Как да приемате CABOMETYX
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CABOMETYX
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CABOMETYX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CABOMETYX
CABOMETYX е противораково лекарство, к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки
CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки
CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на
20 mg кабозантиниб
(cabozantinib).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 15,54 mg
лактоза.
CABOMETYX 40 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на
40 mg кабозантиниб
(cabozantinib).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 31,07 mg
лактоза.
CABOMETYX 60 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
кабозантиниб (S)-малат, еквивалентно на
60 mg кабозантиниб
(cabozantinib).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 46,61 mg
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
CABOMETYX 20 mg филмирани таблетки
Таблетките са жълти, кръгли без
делителна черта и с вдлъбнато релефно
означение „XL“ от едната
страна и „20“ от другата страна на
таблетката.
CABOMETYX 40 mg филмир
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-12-2022
Листовка Листовка чешки 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-12-2022
Листовка Листовка датски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-12-2022
Листовка Листовка немски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-12-2022
Листовка Листовка естонски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-12-2022
Листовка Листовка гръцки 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-12-2022
Листовка Листовка английски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-06-2022
Листовка Листовка френски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-12-2022
Листовка Листовка италиански 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-06-2022
Листовка Листовка латвийски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-06-2022
Листовка Листовка литовски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-12-2022
Листовка Листовка унгарски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-12-2022
Листовка Листовка малтийски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-06-2022
Листовка Листовка нидерландски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-06-2022
Листовка Листовка полски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-12-2022
Листовка Листовка португалски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-06-2022
Листовка Листовка румънски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-12-2022
Листовка Листовка словашки 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-12-2022
Листовка Листовка словенски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-06-2022
Листовка Листовка фински 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-12-2022
Листовка Листовка шведски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-12-2022
Листовка Листовка норвежки 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-12-2022
Листовка Листовка исландски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-12-2022
Листовка Листовка хърватски 05-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите