Alprolix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ефтренонаког алфа

Предлага се от:

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

АТС код:

B02BD04

INN (Международно Name):

eftrenonacog alfa

Терапевтична група:

Витамин К и други кровоостанавливающие, фактори на съсирване на кръвта

Терапевтична област:

Хемофилия Б

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (дефицит на вроден дефицит на фактор IX).

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-05-12

Листовка

                49
Б. ЛИСТОВКА
50
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ALPROLIX 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ALPROLIX 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ALPROLIX 1000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ALPROLIX 2000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ALPROLIX 3000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ефтренонаког алфа (eftrenonacog alfa)
(рекомбинантен коагулационен фактор
IX, Fc фузионен
протеин)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ALPROLIX и за какво се
и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ALPROLIX 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ALPROLIX 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ALPROLIX1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ALPROLIX 2000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
ALPROLIX 3000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ALPROLIX 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 250 IU
човешки коагулационен фактор IX (рДНК),
ефтренонаког
алфа (eftrenonacog alfa).
ALPROLIX съдържа приблизително 250 IU (50 IU/ml)
човешки коагулационен фактор IX (рДНК),
ефтренонаког алфа, след разтваряне.
ALPROLIX 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 500 IU
човешки коагулационен фактор IX (рДНК),
ефтренонаког
алфа (eftrenonacog alfa).
ALPROLIX съдържа приблизително 500 IU (100 IU/ml)
човешки коагулационен фактор IX (рДНК),
ефтренонаког алфа, след разтваряне.
ALPROLIX 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 1 000 IU
човешки коагулационен фактор IX (рДНК),
ефтренонаког алфа (eftrenonacog alfa).
ALPROLIX съдържа приблизително 1 000 IU (200
IU/ml) човешки коагулац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-10-2021
Листовка Листовка чешки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-10-2021
Листовка Листовка датски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-10-2021
Листовка Листовка немски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-10-2021
Листовка Листовка естонски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-10-2021
Листовка Листовка гръцки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-10-2021
Листовка Листовка английски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-05-2016
Листовка Листовка френски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-10-2021
Листовка Листовка италиански 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-05-2016
Листовка Листовка латвийски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-05-2016
Листовка Листовка литовски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-10-2021
Листовка Листовка унгарски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-10-2021
Листовка Листовка малтийски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-05-2016
Листовка Листовка нидерландски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-05-2016
Листовка Листовка полски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-10-2021
Листовка Листовка португалски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-05-2016
Листовка Листовка румънски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-10-2021
Листовка Листовка словашки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-10-2021
Листовка Листовка словенски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-05-2016
Листовка Листовка фински 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-10-2021
Листовка Листовка шведски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-10-2021
Листовка Листовка норвежки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-10-2021
Листовка Листовка исландски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-10-2021
Листовка Листовка хърватски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-05-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите