Aftovaxpur DOE

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Не повече от три от следните пречистена, инактивированная крака и уста болест щамове на вируса: О1 Маниса ≥ 6 PD50*; О1 БФС ≥ 6 PD50*; оа Тайван 3/97 ≥ 6 PD50*; А22 Ирак ≥ 6 PD50*; А24 Крузейро ≥ 6 PD50*; Турция 14/98 ≥ 6 PD50*; Азия-1 Шамир ≥ 6 PD50*; SAT2 Саудитска Арабия ≥ 6 PD50*; * PD50 – 50% защитен прием на размножаване, както е описано по философия евро. 0063 петков.

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI02AA04

INN (Международно Name):

inactivated vaccine against foot-and-mouth disease

Терапевтична група:

Pigs; Cattle; Sheep

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

Активна имунизация на едър рогат добитък, овце и прасета от 2 седмична възраст срещу шап за намаляване на клиничните признаци.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-07-15

Листовка

                18
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
19
ЛИСТОВКА :
AFTOVAXPUR DOE ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ ЗА
ГОВЕДА, ОВЦЕ И ПРАСЕТ
а
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l’Aviation
69800 Saint Priest
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
AFTOVAXPUR DOE инжекционна емулсия за
говеда, овце и прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 2 ml от емулсията съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Пречистен, инактивиран антиген на щам
на вируса на шап най-малко 6 PD
50
за щам.
* PD
50
:50% протективна доза за говеда,
посочена в монография 0063 на
Европейската
Фармакопея.
Броя и типа на щамовете включени в
крайния продукт ще бъдат адаптирани
към
епидемиологична ситуация в момента на
формулиране на крайния продукт и ще
бъдат
отбелязани на етикета.
АДЖУВАНТ:
Течен парафин 537 mg.
Бяла емулсия след разклащане.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на говеда, овце и

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
AFTOVAXPUR DOE инжекционна емулсия за
говеда, овце и прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 2 ml от емулсията съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Максимум три от следните пречистени,
инактивирани антигени на вируса на
шап, щамове:
_O1 Manisa_
..................................................................................................................................
≥ 6 PD
50
*
_O1 BFS_
.......................................................................................................................................
≥ 6 PD
50
*
_O Taiwan 3/97_
............................................................................................................................
≥ 6 PD
50
*
_A22 Iraq_
......................................................................................................................................
≥ 6 PD
50
*
_A24 Cruzeiro_
..............................................................................................................................
≥ 6 PD
50
*
_A Turkey 14/98_
...........................................................................................................................
≥ 6 PD
50
*
_Asia 1 Shamir_
.............................................................................................................................
≥ 6 PD
50
*
_SAT2 Saudi Arabia_
....................................................................................................................
≥ 6 PD
50
*
* PD
50
: 50% протективна доза за говеда,
посочена в мо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-07-2023
Листовка Листовка чешки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-07-2023
Листовка Листовка датски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-07-2023
Листовка Листовка немски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-07-2023
Листовка Листовка естонски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-07-2023
Листовка Листовка гръцки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-07-2023
Листовка Листовка английски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-07-2023
Листовка Листовка френски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-07-2023
Листовка Листовка италиански 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-07-2023
Листовка Листовка латвийски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-07-2023
Листовка Листовка литовски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-07-2023
Листовка Листовка унгарски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-07-2023
Листовка Листовка малтийски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-07-2023
Листовка Листовка нидерландски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-07-2023
Листовка Листовка полски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-07-2023
Листовка Листовка португалски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-07-2023
Листовка Листовка румънски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-07-2023
Листовка Листовка словашки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-07-2023
Листовка Листовка словенски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-07-2023
Листовка Листовка фински 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-07-2023
Листовка Листовка шведски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-07-2023
Листовка Листовка норвежки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-07-2023
Листовка Листовка исландски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-07-2023
Листовка Листовка хърватски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-07-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите