Aerinaze

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

desloratadine, pseudophedrine sulfate

Предлага се от:

N.V. Organon

АТС код:

R01BA52

INN (Международно Name):

desloratadine, pseudoephedrine

Терапевтична група:

Назални препарати

Терапевтична област:

Ринит, алергични, сезонни

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на сезонен алергичен ринит, придружен от назална конгестия.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-07-30

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
AERINAZE 2,5 MG/120 MG ТАБЛЕТКИ С ИЗМЕНЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
деслоратадин/псевдоефедринов сулфат
(desloratadine/pseudoephedrine sulphate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка.
ВИЖТЕ ТОЧКА 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Aerinaze и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Aerinaze
3.
Как да приемате Aerinaze
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Aerinaze
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AERINAZE И ЗА 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Aerinaze 2,5 mg/120 mg таблетки с изменено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg
деслоратадин (desloratadine) и 120 mg
псевдоефедринов сулфат
(pseudoephedrine
_ _
sulphate).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетки с изменено освобождаване
Двуслойни елипсовидни таблетки в
синьо и бяло, маркирани с “D12” върху
синия слой.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Aerinaze е показан при възрастни и юноши
на 12 и повече години за симптоматично
лечение на
сезонни алергични ринити, придружени
с назална конгестия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза Aerinaze е по една
таблетка два пъти на ден.
Препоръчваната доза и
продължителността на лечението не
трябва да се превишават.
Продължителността на лечението
трябва да бъде възможно най-кратка и
то не бива да
продължава след изчезване на
симптомите. Препоръчително е
лечението да се ограничи до
около 10 дни, тъй като при хронична
употреба активността на
псевдоефедриновия сулфат може
да намалее. След подобряване на
конг
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-12-2022
Листовка Листовка чешки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-12-2022
Листовка Листовка датски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-12-2022
Листовка Листовка немски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-12-2022
Листовка Листовка естонски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-12-2022
Листовка Листовка гръцки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-12-2022
Листовка Листовка английски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-11-2011
Листовка Листовка френски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-12-2022
Листовка Листовка италиански 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-11-2011
Листовка Листовка латвийски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-11-2011
Листовка Листовка литовски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-12-2022
Листовка Листовка унгарски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-12-2022
Листовка Листовка малтийски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-11-2011
Листовка Листовка нидерландски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-11-2011
Листовка Листовка полски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-12-2022
Листовка Листовка португалски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-11-2011
Листовка Листовка румънски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-12-2022
Листовка Листовка словашки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-12-2022
Листовка Листовка словенски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-11-2011
Листовка Листовка фински 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-12-2022
Листовка Листовка шведски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-12-2022
Листовка Листовка норвежки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-12-2022
Листовка Листовка исландски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-12-2022
Листовка Листовка хърватски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-12-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите