Onsior

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Onsior
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Onsior
  Европейски съюз
 • Език:
 • литовски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Šunys, katės
 • Терапевтична област:
 • Stabdžių uždegimo ir reumato produktus
 • Терапевтични показания:
 • Katės: nuo skausmo ir uždegimo, susijęs su ūminio ir lėtinio raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai. Sumažinti vidutinio stiprumo skausmą ir uždegimą, susijusių su ortopedinė operacija. Šunys: Gydymo skausmas ir uždegimas, susijusios su lėtinių osteoartrito. Katės ir šunys: Gydymo skausmas ir uždegimas, susijusios su ortopedijos ar minkštųjų audinių chirurgija šunims ir su minkštųjų audinių chirurgija.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 11

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Įgaliotas
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000127
 • Дата Оторизация:
 • 15-12-2008
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000127
 • Последна актуализация:
 • 28-03-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/564692/2008

EMEA/V/C/000127

Onsior (robenakoksibas)

Onsior ir jo registracijos ES motyvų apžvalga

Kas yra Onsior ir kam jis naudojamas?

Onsior – tai veterinarinis vaistas nuo uždegimo, kuriuo gydomas katėms ir šunims pasireiškiantis

skausmas ir uždegimas.

Katėms Onsior tabletės skiriamos gydant skausmą ir uždegimą, susijusį su ūminiais (trumpalaikiais) ir

lėtiniais (ilgalaikiais) raumenų ir skeleto sistemos sutrikimais (raumenų ir kaulų negalavimais), ir

siekiant sumažinti su ortopedinėmis (kaulų) operacijomis susijusį vidutinio stiprumo skausmą ir

uždegimą. Injekcinis tirpalas naudojamas siekiant sumažinti skausmą ir uždegimą, susijusį su

ortopedinėmis arba minkštųjų audinių operacijomis, pvz., kastravimu.

Šunims Onsior tabletės skiriamos gydant skausmą ir uždegimą, susijusį su lėtiniu osteoartritu (ilgalaike

liga, kuri sukelia sąnarių skausmą ir uždegimą). Injekcinis tirpalas naudojamas siekiant sumažinti

skausmą ir uždegimą, susijusį su ortopedinėmis arba minkštųjų audinių operacijomis.

Onsior sudėtyje yra veikliosios medžiagos robenakoksibo.

Kaip naudoti Onsior?

Onsior tiekiamas penkių stiprumų tablečių (6 mg –katėms ir 5, 10, 20 ir 40 mg – šunims) ir injekcinio

tirpalo (20 mg/ml – šunims ir katėms) forma.

Tabletes reikia sugirdyti kartą per parą, tuo pačiu metu kiekvieną dieną; dozė svyruoja nuo 1 iki

2,4 mg/kg kūno svorio, atsižvelgiant į tai, ar reikia vienos ar dviejų tablečių. Esant ūminiams raumenų

ir skeleto sistemos sutrikimams, kačių gydymas tęsiamas šešias dienas, o esant lėtiniams sutrikimams

– ilgesnį laiką, stebint veterinarijos gydytojui. Šunis reikėtų gydyti tiek laiko, kiek reikia. Katėms

reikėtų sugirdyti vieną dozę prieš ortopedinę operaciją. Po operacijos, ne daugiau kaip dar dvi dienas

katėms galima sugirdyti po vieną vaisto paros dozę.

Injekcinis tirpalas po 2 mg/kg kūno svorio švirkščiamas katėms arba šunims po oda likus maždaug

30 minučių iki operacijos pradžios. Po operacijos, ne daugiau kaip dar dvi dienas galima tęsti kačių

gydymą ta pačia vaisto doze; vaistas švirkščiamas kartą per parą, tuo pačiu metu kiekvieną dieną.

Kai vaistas naudojamas siekiant sumažinti skausmą ir uždegimą, susijusį su ortopedinėmis

operacijomis, katėms 6 mg tabletę ir injekcinį tirpalą galima naudoti pakaitomis.

Onsior (robenakoksibas)

EMA/564692/2008

Puslapis 2/3

Daugiau informacijos apie Onsior naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į

veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Kaip veikia Onsior?

Veiklioji Onsior medžiaga robenakoksibas priskiriamas prie vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo

uždegimo (NVNU). Jis veikia slopindamas fermentą, vadinamą ciklooksigenaze 2. Šis fermentas

dalyvauja gaminant medžiagas, vadinamas prostaglandinais, kurios dalyvauja skausmo atsiradimo ir

uždegiminiame procese. Slopindamas prostaglandinų gamybą, robenakoksibas mažina raumenų ir

skeleto sistemos sutrikimų, operacijos arba osteoartrito sukeliamą skausmą ir uždegimą.

Kokia Onsior nauda nustatyta tyrimuose?

Kartą per parą naudotos tabletės sumažino katėms ir šunims pasireiškiantį skausmą ir pagerino jų

judrumą. Onsior buvo toks pat veiksmingas kaip ir palyginamieji NVNU. Atliekant klinikinį tyrimą, 10 iš

35 Onsior tabletėmis gydytų kačių, kurioms buvo diagnozuoti lėtiniai raumenų ir skeleto sistemos

sutrikimai, tapo aktyvesnės (vertinant pagal ant antkaklio pritvirtintų aktyvumo monitorių duomenis),

taip pat pagerėjo jų elgsenos, gyvenimo kokybės, temperamento ir akivaizdaus džiaugsmo vertinimas

balais, palyginti su placebu (netikru vaistu). Gydant kates, Onsior tabletės sumažino su ortopedine

operacija siejamą vidutinio stiprumo skausmą ir uždegimą iki 2 dienų po operacijos, palyginti su

gyvūnais, kuriems buvo skirta placebo.

Naudojant injekcinį tirpalą, katėms ir šunims po operacijos pasireiškiančio skausmo vertinimas balais

laipsniškai mažėjo. Skausmą vertino veterinarijos gydytojas, atsižvelgdamas į gyvūno elgseną ir jo

reakcijas į uždegiminės vietos lietimą arba pažeisto sąnario judinimą. Užbaigus operaciją, šunims

pasireiškiantis skausmas buvo pakankamai kontroliuojamas iki 24 val., o katėms – iki 52 valandų (2

parų). Onsior buvo toks pat veiksmingas kaip palyginamieji NVNU ir veiksmingesnis už placebą.

Kokia rizika siejama su Onsior naudojimu?

Onsior sukeliami šalutinio poveikio reiškiniai panašūs į sukeliamus kitų nesteroidinių vaistų nuo

uždegimo. Dažniausias tablečių ir injekcinio tirpalo sukeliamas šalutinis poveikis – lengvas ir

trumpalaikis poveikis skrandžiui ir žarnynui, pasireiškiantis, pvz., vėmimu, išmatų suskystėjimu ir

viduriavimu. Po ilgalaikio gydymo tabletėmis šunims dažnai padidėja kepenų fermentų kiekis (gali

pasireikšti ne daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10). Labai retais atvejais gali pasireikšti letargija.

Injekcinio tirpalo injekcija taip pat gali būti skausminga. Išsamų visų Onsior sukeliamų šalutinių

reiškinių sąrašą galima rasti informaciniame lapelyje.

Onsior tablečių negalima naudoti šunims ar katėms, turintiems skrandžio ir žarnyno veiklos sutrikimų,

pvz., sergant skrandžio opalige ar esant kraujavimui iš skrandžio, taip pat šunims, turintiems kepenų

veiklos sutrikimų. Šio vaisto negalima naudoti vaikingiems, taip pat šuniukus ar kačiukus žindantiems

gyvūnams ir veisliniams gyvūnams; be to, jo negalima naudoti gyvūnams, kuriems nustatytas

padidėjęs jautrumas (alergija) robenakoksibui ar kuriai nors iš pagalbinių medžiagų. Reikėtų atsargiai

gydyti kates ir šunis, turinčius širdies ar inkstų veiklos sutrikimų, taip pat dehidratavusius gyvūnus ir

kates, kurių kepenų veikla sutrikusi. Onsior negalima naudoti kartu su kitais NVNU arba

gliukokortikosteroidais.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu

kontaktuojantis asmuo?

Sugirdžius ar suleidus vaisto šuniui ar katei, reikia nusiplauti rankas.

Onsior (robenakoksibas)

EMA/564692/2008

Puslapis 3/3

Atsitiktinai nurijus tablečių, ypač jeigu tai yra maži vaikai, arba atsitiktinai įsišvirkštus injekcinio

tirpalo, reikia nedelsiant kreiptis pagalbos į gydytoją.

Nėščiosioms, ypač vėlesniuose nėštumo etapuose, atsitiktinai nurytas arba susišvirkštas Onsior gali

kelti pavojų dar negimusiam vaikui.

Kodėl Onsior buvo patvirtintas ES?

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Onsior nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir

rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES.

Kita informacija apie Onsior

Visoje ES galiojantis Onsior registracijos pažymėjimas suteiktas 2008 m. gruodžio 16 d.

Išsamią informaciją apie Onsior rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. kovo mėn.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS

Onsior, 6 mg tabletės katėms

1.

REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

VOKIETIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Elanco France S.A.S.

26 Rue de la Chapelle

F-68330 Huningue

PRANCŪZIJA

2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Onsior, 6 mg tabletės katėms

Robenakoksibas

3.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra 6 mg robenakoksibo.

Tabletės yra apskritos, gelsvai rusvos, su įspaudais „NA“ vienoje pusėje ir „AK“ kitoje.

Onsior tabletės yra lengvai sušeriamos ir daugumos kačių noriai ėdamos.

4.

INDIKACIJA (-OS)

Katėms skausmui ir uždegimui, susijusiam su ūminiais ir lėtiniais raumenų ir skeleto sutrikimais,

malšinti.

Katėms vidutiniam skausmui ir uždegimui, kylančiam dėl ortopedinės operacijos, malšinti.

5.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katėms, sergančioms virškinimo trakto opalige.

Negalima naudoti kartu su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU) ar kortikosteroidais

(vaistais, paprastai naudojamais, esant skausmui, uždegimui ir alergijai).

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui robenakoksibui ar bet kuriai nors iš tablečių pagalbinių

medžiagų.

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu ar veisimui naudojamoms katėms, kadangi vaisto

saugumas šiems gyvūnams nenustatytas.

6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Klinikinių tyrimų metu skyrus vaistą 6 dienas, dažnai pasitaikė lengvas ir greitai praeinantis

viduriavimas, suminkštėjusios išmatos arba vėmimas. Labai retais atvejais gali pasireikšti letargija.

Klinikinių tyrimų metu skyrus vaistą 3 mėnesius katėms, sergančioms lėtinėmis raumenų ir skeleto

ligomis, labai dažnai pasireiškė anoreksija, viduriavimas, letargija ir turštinimosi sutrikimai.

Nepalankių reakcijų dažnumas buvo panašus tiek Onsior gydytoms katėms, tiek placebo grupei.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),

- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),

- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų)

,

- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),

- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant,

kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia sušerti.

Rekomenduojama robenakoksibo dozė yra nuo 1 mg/kg (nuo 1 iki 2,4 mg/kg) kūno svorio. Duoti

reikia nurodytą tablečių skaičių kartą per parą kasdien tuo pačiu metu.

Kūno svoris, kg

Tablečių skaičius

Nuo 2,5 iki <6

1 tabletė

Nuo 6 iki <12

2 tabletės

Ūmių raumenų ir skeleto sutrikimų gydymas:

iki 6 parų.

Lėtinių raumenų ir skeleto sutrikimų gydymas:

gydymo trukmė turėtų būti nustatoma individualiai.

Paprastai klinikinis atsakas pamatomas per 3–6 savaites. Jei po 6 savaičių klinikinio pagerėjimo nėra,

gydymą reikia nutraukti.

Ortopedinė operacija

Sušerti vienkartinę dozę prieš ortopedinę operaciją.

Premedikacija turi būti atliekama tik kartu su skausmine nejautra naudojant butarfanolį. Tabletė (-ės)

turi būti sušerta (-os) be ėdesio bent 30 minučių prieš operaciją.

Po operacijos gydymą galima tęsti dar dvi paras, duodant vieną kartą per parą. Prireikus

rekomenduojamas papildomas gydymas skausmą malšinant opioidais.

Saugumo paskirties gyvūnams tyrimo metu, tiriant pakaitinį Onsior tablečių ir Onsior injekcinio

tirpalo naudojimą, nustatyta, kad katės jį toleruoja gerai.

Katėms Onsior injekcinis tirpalas ir tabletės gali būti naudojami pakaitomis laikantis kiekvienai vaisto

formai patvirtintų indikacijų ir naudojimo nurodymų. Gydymas neturi viršyti vienos dozės (tabletės ar

injekcijos) per dieną. Reikia atkreipti dėmesį, kad rekomenduojamos dozės šioms dviem formoms yra

skirtingos.

9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Galima sušerti be ėdesio arba su mažu kiekiu ėdesio. Onsior tabletės yra lengvai sušeriamos ir

daugumos kačių noriai ėdamos. Tablečių negalima dalinti ar laužyti.

10.

IŠLAUKA

Netaikytina.

11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų. Laikyti žemesnėje kaip 25 ºC temperatūroje. Šio veterinarinio vaisto negalima

naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės arba lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ /

„EXP“.

12.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Veterinarinio vaisto saugumas nebuvo nustatytas katėms, sveriančioms mažiau nei 2,5 kg ar

jaunesnėms kaip 4 mėn. amžiaus.

Naudojant katėms, kurių pablogėjusi širdies, inkstų ar kepenų funkcija, arba katėms, netekusioms daug

skysčių, kurių mažas cirkuliuojančio kraujo kiekis arba žemas kraujospūdis, galima sukelti papildomą

pavojų. Jeigu naudoti būtina, šias kates būtina atidžiai stebėti.

Veterinarijos gydytojas turi reguliariai stebėti atsaką į ilgalaikį gydymą. Klinikiniais tyrimais

nustatyta, kad dauguma kačių robenakoksibą gerai toleravo iki 12 savaičių.

Katėms, esant virškinimo trakto opaligės rizikai arba jei anksčiau katė netoleravo kitų NVNU, naudoti

šį veterinarinį vaistą galima tik griežtai prižiūrint veterinarijos gydytojui.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojus veterinarinį vaistą, būtina plauti rankas.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį

lapelį ar etiketę. Mažiems vaikams atsitiktinai prarijus, padidėja NVNU nepalankaus poveikio rizika.

Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys, ypač nėštumo pabaigoje, nes ilgalaikis sąlytis

su oda padidina riziką vaisiui.

Vaikingumas ir laktacija

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu. Robenakoksibo saugumas vaikingumo ir laktacijos

metu ar veisimui naudojamoms katėms nenustatytas.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Onsior negalima naudoti kartu su kitais NVNU ar gliukokortikosteroidais. Išankstinis gydymas kitais

vaistais nuo uždegimo gali sukelti papildomą arba padidėjusį neigiamą poveikį, todėl prieš pradedant

gydymą Onsior po paskutinio NVNU naudojimo turi praeiti ne mažiau kaip 24 val. Vaisto

nenaudojimo metu reikia atsižvelgti ir į anksčiau naudotų preparatų farmakokinetines savybes.

Kartu skiriant vaistus, veikiančius inkstų apykaitą, pvz., diuretikus ar angiotenziną konvertuojančio

fermento (AKF) inhibitorius, gyvūnas turi būti kliniškai stebimas.

Sveikoms katėms, gydytoms diuretiku furozemidu arba ne, kartu su Onsior 7 dienas skyrus AKF

inhibitorių benazeprilį, neigiamo poveikio aldosterono koncentracijai serume, renino aktyvumui

serume ar glomerulų filtracijos rodikliui nepastebėta. Duomenų apie gydymo robenakoksibo ir

benazeprilio deriniu saugumą tikslinei populiacijai ir veiksmingumą apskritai nėra.

Kadangi anestetikai gali paveikti inkstų perfuziją, reikia apsvarstyti parenterinės skysčių terapijos

naudojimą operacijos metu, kuris sumažintų galimas inkstų komplikacijas naudojant NVNU

perioperaciniu laikotarpiu.

Reikia vengti kartu skirti potencialiai nefrotoksiškų medžiagų, kadangi padidėja toksiškumo inkstams

rizika.

Kartu naudojant kitas veikliąsias medžiagas, gerai besijungiančias su baltymais, galima konkurencija

su robenakoksibu dėl jungimosi, o tai gali sukelti toksinį poveikį.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Sveikoms jaunoms (7–8 mėn. amžiaus) katėms sušėrus labai dideles robenakoksibo dozes (4, 12 ar

20 mg/kg per parą 6 sav.), toksinis poveikis nepastebėtas, įskaitant toksinį poveikį virškinimo traktui,

inkstams ar kepenims ir poveikį kraujavimo laikui.

Sveikoms jaunoms 7–8 mėn. amžiaus katėms, šėrus 5 kartus didesnę nei rekomenduojama

robenakoksibo (Onsior tablečių) dozę (2,4 mg, 7,2 mg, 12 mg robenakoksibo 1 kg kūno svorio)

6 mėnesius, toleravimas buvo geras. Buvo pastebėtas svorio sumažėjimas gydytiems gyvūnams.

Didelių dozių grupėje sumažėjo inkstų svoris ir pavieniai atvejai buvo susiję su inkstų kanalėlių

degeneracija / regeneracija, tačiau neturėjo sąsajos su inkstų funkcijos sutrikimu pagal klinikinius

patologijos parametrus.

Pakaitinis Onsior tablečių ir Onsior injekcinio tirpalo naudojimas 4 mėn. amžiaus katėms, 3 kartus

viršijant rekomenduojamą dozę (2,4 mg, 4,8 mg, 7,2 mg robenakoksibo 1 kg kūno svorio per burną ir

2,0 mg, 4,0 mg ir 6,0 mg robenakoksibo 1 kg kūno svorio po oda) sukėlė injekcijos vietoje

padažnėjusią nuo dozės priklausomą sporadinę edemą ir minimalų ar silpną poodinio audinio poūmį

arba lėtinį uždegimą. Laboratorinių tyrimų metu buvo pastebėtas nuo dozės priklausomas QT intervalo

padidėjimas, sumažėjęs širdies susitraukimų dažnis ir atitinkamai padidėjęs kvėpavimo dažnis.

Nebuvo pastebėta atitinkamo poveikio kūno svoriui, kraujavimo laikui arba toksinio poveikio

virškinimo traktui, inkstams ar kepenims.

Katėms atliktais perdozavimo tyrimais nustatytas nuo dozės priklausomas QT intervalo padidėjimas.

Normalius svyravimus viršijančių padidėjusių QT intervalų, nustatytų perdozavus robenakoksibo,

biologinė reikšmė nežinoma. Sveikoms anestezuotoms katėms švirkštus į veną 2 ar 4 mg/kg

robenakoksibo vieną kartą, QT intervalo pokyčių nenustatyta.

Kaip ir kiekvieno NVNU perdozavimas jautrioms ar padidėjusio jautrumo katėms gali sukelti toksinį

poveikį virškinimo traktui, inkstams ar kepenims. Specifinio priešnuodžio nėra. Rekomenduojama

taikyti simptominį, palaikomąjį gydymą, o jį turi sudaryti skrandį bei žarnyną apsaugančios medžiagos

ir izotoninio fiziologinio tirpalo infuzija.

13.

SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką

daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/

15.

KITA INFORMACIJA

Onsior tabletės katėms būna kartoninėse dėžutėse, kuriose yra po 1, 2, 5 ar 10 lizdinių plokštelių.

Kiekvienoje lizdinėje plokštelėje yra po 6 tabletes. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Robenakoksibas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU). Jis selektyviai slopina

ciklooksigenazės 2 fermentą (COG-2), kuris yra atsakingas už skausmą, uždegimą ar karštį.

Ciklooksigenazės 1 fermentas (COG-1) pasižymi apsauginėmis funkcijomis, pvz., virškinimo trakte ir

inkstuose, jo robenakoksibas neslopina. Klinikinių tyrimų metu šis vaistas katėms sumažino skausmą

ir uždegimą, pasireiškiantį kartu su ūminiais raumenų ir skeleto sutrikimais, bei sumažino skubios

pagalbos poreikį, kai buvo duodamas premedikacijai prieš ortopedinę operaciją kartu su opioidais.

Dviejų klinikinių tyrimų metu (dažniausiai patalpose) katėms, sergančioms lėtiniu skeleto ir raumenų

sistemos sutrikimu, robenakoksibas padidino aktyvumą ir pagerino subjektyvius kačių elgesio,

gyvenimo kokybės, temperamento ir laimės rodiklius. Konkretaus kliento rezultatų skirtumai tarp

robenakoksibo ir placebo buvo ženklūs (P < 0,05), tačiau kačių raumenų ir kaulų skausmo indeksas

ženklumo nepasiekė (P = 0,07).

Klinikinio tyrimo metu buvo nustatyta, kad 10 iš 35 lėtiniais raumenų ir skeleto sutrikimais sergančių

kačių, gydytų robenakoksibu tris savaites, buvo žymiai aktyvesnės, palyginti su tomis pačiomis

katėmis, gydytomis placebu. Dvi katės buvo aktyvesnės naudojant placebą, o likusioms 23 katėms

reikšmingo skirtumo tarp gydymo robenakoksibu ir placebu nepastebėta.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotoju.

INFORMACINIS LAPELIS

Onsior, 5 mg tabletės šunims

Onsior, 10 mg tabletės šunims

Onsior, 20 mg tabletės šunims

Onsior, 40 mg tabletės šunims

1.

REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

VOKIETIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Elanco France S.A.S.

26 Rue de la Chapelle

F-68330 Huningue

PRANCŪZIJA

2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Onsior, 5 mg tabletės šunims

Onsior, 10 mg tabletės šunims

Onsior, 20 mg tabletės šunims

Onsior, 40 mg tabletės šunims

Robenakoksibas

3.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienoje tabletėje yra toliau pateiktas robenakoksibo kiekis ir kiekviena jų turi įspaudus „NA“

vienoje pusėje ir tokį įspaudą kitoje:

Robenakoksibo tabletėje

Įspaudai

5 mg

„AK“

10 mg

„BE“

20 mg

„CD“

40 mg

„BCK“

Tabletės yra apskritos, nuo gelsvos iki rudos spalvos, nedalomos. Onsior tabletės yra paskanintos ir

dauguma šunų jas noriai ėda.

4.

INDIKACIJA (-OS)

Šunims skausmui ir uždegimui, susijusiam su lėtiniu osteoartritu, malšinti.

5.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti šunims, sergantiems virškinimo trakto opalige arba kepenų liga.

Negalima naudoti kartu su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU) ar kortikosteroidais

(vaistais, paprastai naudojamais, esant skausmui, uždegimui ir alergijai).

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui robenakoksibui ar bet kuriai nors iš tablečių pagalbinių

medžiagų.

Negalima naudoti vaikingoms kalėms ir laktacijos metu. Robenakoksibo saugumas vaikingumo ir

laktacijos metu ar veisiamiems šunims nenustatytas.

6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nepalankūs virškinimo trakto reiškiniai pasitaikė labai dažnai, tačiau daugeliu atvejų buvo lengvi ir

praėjo be gydymo. Dažnai pasitaikė vėmimas ir minkštos išmatos, taip pat sumažėjęs apetitas ir

viduriavimas, o kraujo išmatose pastebėta nedažnai.

Dvi savaites gydytiems šunims padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas nebuvo pastebėtas. Tačiau,

esant ilgalaikiam gydymui, kepenų fermentų aktyvumo padidėjimas buvo dažnas. Daugeliu atvejų

klinikinių požymių nebuvo, o kepenų fermentų aktyvumas stabilizavosi arba sumažėjo net

nenutraukus gydymo. Padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas drauge su klinikiniais anoreksijos,

apatijos ar vėmimo požymiais buvo nedažnas. Labai retais atvejais gali pasireikšti letargija.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),

- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),

- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų)

,

- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),

- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant,

kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS (-YS)

Šunys.

8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Rekomenduojama robenakoksibo dozė yra 1 mg/kg (nuo 1 iki 2 mg/kg) kūno svorio. Duoti reikia kartą

per parą kasdien tuo pačiu metu pagal pateiktą lentelę.

Kūno svoris (kg)

Tablečių skaičius pagal dydį

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

Nuo 2,5 iki < 5

1 tabletė

Nuo 5 iki < 10

1 tabletė

Nuo 10 iki < 20

1 tabletė

Nuo 20 iki < 40

1 tabletė

Nuo 40 iki 80

2 tabletės

Klinikinis atsakas paprastai pamatomas per savaitę. Po 10 dienų gydymą reikia nutraukti, jeigu nėra

jokio akivaizdaus klinikinio pagerėjimo.

Pastebėjus, jok yra klinikinis atsakas, ilgalaikio gydymo metu galima pritaikyti mažiausią veiksmingą

individualią Onsior dozę, atsižvelgiant į tai, kad su osteoartritu susijusio skausmo ir uždegimo

intensyvumas skirtingu laiku gali būti nevienodas. Būtinas reguliarus veterinarijos gydytojo

stebėjimas.

9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vaistą reikia sušerti. Negalima duoti kartu su ėdesiu, nes klinikinių tyrimų metu pastebėtas geresnis

robenakoksibo poveikis, kai buvo duodamas be ėdesio arba mažiausiai 30 min. prieš ar po šėrimo.

Onsior tabletės yra paskanintos ir dauguma šunų jas noriai ėda. Tablečių negalima dalinti ar laužyti.

10.

IŠLAUKA

Netaikytina.

11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų. Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Šio veterinarinio vaisto negalima

naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės arba lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ /

„EXP“.

12.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Klinikinių tyrimų metu 10–15 % šunų pastebėtas neadekvatus atsakas į gydymą.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Veterinarinio vaisto saugumas nebuvo nustatytas šunims, sveriantiems mažiau nei 2,5 kg ar

jaunesniems kaip 3 mėn. amžiaus.

Ilgalaikio gydymo atveju kepenų fermentus reikia tikrinti gydymo pradžioje, pvz., po 2, 4 ir 8 sav. Po

to rekomenduojama tikrinti reguliariai, pvz. kas 3–6 mėn. Gydymą reikia nutraukti, jeigu gerokai

padidėja kepenų fermentų aktyvumas arba šuniui pasireiškia tokie požymiai, pvz., anoreksija, apatija

ar vėmimas ir kartu padidėja kepenų fermentų kiekis.

Naudojant šunims, kuriems pablogėjusi širdies, inkstų ar kepenų funkcija, arba šunims, netekusiems

daug skysčių, kurių mažas cirkuliuojančio kraujo kiekis arba žemas kraujospūdis, galima sukelti

papildomą pavojų. Jeigu naudojimas neišvengiamas, šiuos šunis būtina atidžiai stebėti.

Šunims, esant virškinimo trakto opaligės rizikai arba jei anksčiau šuo netoleravo kitų NVNU, naudoti

šį veterinarinį vaistą galima tik griežtai prižiūrint veterinarijos gydytojui.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojus veterinarinį vaistą, būtina plauti rankas.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį

lapelį ar etiketę. Mažiems vaikams atsitiktinai prarijus, padidėja NVNU nepalankaus poveikio rizika.

Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys, ypač nėštumo pabaigoje, nes ilgalaikis sąlytis

su oda padidina riziką vaisiui.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Onsior negalima naudoti kartu su kitais NVNU. Išankstinis gydymas kitais vaistais nuo uždegimo gali

sukelti papildomą arba padidėjusį neigiamą poveikį, todėl prieš pradedant gydymą Onsior po

paskutinio NVNU naudojimo turi praeiti ne mažiau kaip 24 val. Vaisto nenaudojimo metu reikia

atsižvelgti ir į anksčiau naudotų preparatų farmakokinetines savybes.

Kartu skiriant vaistus, veikiančius inkstų apykaitą, pvz., diuretikus ar angiotenziną konvertuojančio

fermento (AKF) inhibitorius, gyvūnas turi būti kliniškai stebimas.

Reikia vengti kartu skirti potencialiai nefrotoksiškų medžiagų, kadangi padidėja toksiškumo inkstams

rizika.

Kartu naudojant kitas veikliąsias medžiagas, gerai besijungiančias su baltymais, galima konkurencija

su robenakoksibu dėl jungimosi, o tai gali sukelti toksinį poveikį.

13.

SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką

daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/

15.

KITA INFORMACIJA

Onsior tabletės šunims būna kartoninėse dėžutėse, kuriose yra po 1, 2, 4 ar 10 lizdinių plokštelių.

Kiekvienoje lizdinėje plokštelėje yra po 7 tabletes. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Robenakoksibas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU). Jis selektyviai slopina

ciklooksigenazės 2 fermentą (COG-2), kuris yra atsakingas už skausmą, uždegimą ar karštį.

Ciklooksigenazės 1 fermentas (COG-1) pasižymi apsauginėmis funkcijomis, pvz., virškinimo trakte ir

inkstuose, jo robenakoksibas neslopina. Dirbtinai sukėlus uždegimą šunims, robenakoksibas malšino

skausmą ir uždegimą, sušėrus pavienę dozę nuo 0,5 iki 8 mg/kg, poveikis buvo greitas (0,5 val.).

Klinikinių tyrimų metu šis vaistas šunims, sergantiems lėtiniu osteoartritu, sumažino raišumą ir

uždegimą.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotoju.

INFORMACINIS LAPELIS

Onsior, 20 mg/ml injekcinis tirpalas katėms ir šunims

1.

REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

VOKIETIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Elanco France S.A.S.

26 Rue de la Chapelle

F-68330 Huningue

PRANCŪZIJA

2.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Onsior, 20 mg/ml injekcinis tirpalas katėms ir šunims

Robenakoksibas

3.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra 20 mg veikliosios medžiagos – robenakoksibo ir 1 mg antioksidanto – metabisulfito (E 223).

Injekcinis skystis yra skaidrus, bespalvis arba šiek tiek spalvotas (rausvas) skystis.

4.

INDIKACIJA (-OS)

Šunims skausmui ir uždegimui, kylančiam dėl ortopedinės ar minkštųjų audinių operacijos, malšinti.

Katėms skausmui ir uždegimui, kylančiam dėl ortopedinės ar minkštųjų audinių operacijos, malšinti.

5.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti virškinimo trakto opalige sergantiems gyvūnams.

Negalima naudoti drauge su kortikosteroidais ar kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU).

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui robenakoksibui ar bet kuriai nors iš pagalbinių tirpalo

medžiagų.

Negalima naudoti vaikingoms patelėms ar laktacijos metu. Robenakoksibo saugumas vaikingoms

patelėms ar laktacijos metu ar veisimui naudojamoms katėms bei šunims nenustatytas.

6.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Katėms

Nepalankūs virškinimo trakto reiškiniai (vėmimas, minkštos išmatos ar viduriavimas) pasitaikė dažnai,

tačiau daugeliu atvejų buvo lengvi ir praėjo be gydymo. Viduriavimas ar vėmimas su krauju pasireiškė

nedažnai. Dažnai pasitaikė skausmas injekcijos vietoje.

Šunims

Nepalankūs virškinimo trakto reiškiniai (pvz., vėmimas) pasitaikė dažnai, tačiau daugeliu atvejų buvo

lengvi ir praėjo be gydymo. Viduriavimas, minkštos ir tamsios išmatos ar sumažėjęs apetitas buvo

nedažni. Dažnai buvo nedidelis skausmas injekcijos vietoje. Nedažnai pasitaikė vidutinis ar aštrus

skausmas injekcijos vietoje.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),

- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),

- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų)

,

- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),

- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant,

kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės ir šunys.

8.

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Maždaug 30 min. prieš operaciją, pvz., prieš pat sukeliant bendrąją nejautrą, katėms ar šunims po oda

reikia sušvirkšti po 1 ml 10 kg kūno svorio (2 mg/kg). Po chirurginės operacijos kates galima toliau

gydyti ta pačia doze iki 2 parų, kiekvieną dieną vieną kartą sušvirkščiant vaisto tuo pačiu metu.

Saugumo paskirties gyvūnams tyrimo metu, tiriant pakaitinį Onsior tablečių ir Onsior injekcinio

tirpalo naudojimą, nustatyta, kad katės jį toleruoja gerai.

Katėms Onsior injekcinis tirpalas ir tabletės gali būti naudojami pakaitomis laikantis kiekvienai

farmacinei formai patvirtintų indikacijų ir naudojimo nurodymų. Gydymas neturi viršyti vienos dozės

(tabletės ar injekcijos) per dieną. Reikia atkreipti dėmesį, kad rekomenduojamos dozės šioms dviem

formoms yra skirtingos.

9.

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

10.

IŠLAUKA

Netaikytina.

11.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8

Saugoti, kad nepatektų užkratas.

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po

„Tinka iki“. Pirmą kartą atidarius buteliuką, vaistą galima laikyti 28 dienas. 4 savaičių laikotarpiu,

pirmą kartą atidarius buteliuką, laikymas šaldytuve nereikalingas.

12.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Veterinarinio vaisto saugumas katėms, jaunesnėms kaip 4 mėn. amžiaus, ir šunims, jaunesniems kaip

2 mėn. amžiaus, arba katėms ir šunims, sveriantiems mažiau nei 2,5 kg, nebuvo nustatytas.

Naudojant gyvūnams, kurių pablogėjusi širdies, inkstų ar kepenų funkcija arba netekusiems daug

skysčių, kurių mažas cirkuliuojančio kraujo kiekis arba žemas kraujospūdis, galima sukelti papildomą

pavojų. Jeigu naudojimas neišvengiamas, šiuos gyvūnus būtina atidžiai stebėti ir taikyti skysčių

terapiją.

Gyvūnams, esant virškinimo trakto opaligės rizikai arba jei anksčiau gyvūnas netoleravo kitų NVNU,

naudoti šį veterinarinį vaistą galima tik griežtai prižiūrint veterinarijos gydytojui.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojus veterinarinį vaistą, būtina plauti rankas ar odos vietas, ant kurių užtiško vaisto.

Atsitiktinai prarijus ar įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio

vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys, ypač nėštumo pabaigoje, nes ilgalaikis sąlytis

su oda padidina riziką vaisiui.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Onsior negalima naudoti kartu su kitais NVNU ar gliukokortikosteroidais. Išankstinis gydymas kitais

vaistais nuo uždegimo gali sukelti papildomą arba padidėjusį nepalankų poveikį, todėl prieš pradedant

gydymą Onsior po paskutinio NVNU naudojimo turi praeiti ne mažiau 24 val. Vaisto nenaudojimo

metu reikia atsižvelgti ir į anksčiau naudotų preparatų farmakokinetines savybes.

Kartu skiriant vaistus, veikiančius inkstų apykaitą, pvz., diuretikus ar angiotenziną konvertuojančio

fermento (AKF) inhibitorius, gyvūnas turi būti kliniškai stebimas.

Sveikoms katėms, gydytoms diuretiku furozemidu arba ne, kartu su Onsior 7 dienas skyrus AKF

inhibitorių benazeprilį, neigiamo poveikio aldosterono koncentracijai serume, renino aktyvumui

serume ar glomerulų filtracijos rodikliui nepastebėta. Duomenų apie gydymo robenakoksibo ir

benazeprilio deriniu saugumą tikslinei populiacijai ir veiksmingumą apskritai nėra.

Anestetikai gali pakenkti inkstų perfuzijai, todėl reikia taikyti parenterinę skysčių terapiją operacijos

metu, norint sumažinti galimas inkstų komplikacijas dėl NVNU naudojimo perioperaciniu laikotarpiu.

Reikia vengti kartu skirti potencialiai nefrotoksiškų medžiagų, kadangi padidėja toksiškumo inkstams

rizika.

Kartu naudojant kitas veikliąsias medžiagas, gerai besijungiančias su baltymais, galima konkurencija

su robenakoksibu dėl jungimosi, o tai gali sukelti toksinį poveikį.

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais

vaistais.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Pakaitinis Onsior tablečių ir Onsior injekcinio tirpalo naudojimas 4 amžiaus katėms, 3 kartus viršijus

rekomenduojamą dozę (2,4 mg, 4,8 mg, 7,2 mg robenakoksibo 1 kg kūno svorio per burną ir 2,0 mg,

4,0 mg ir 6,0 mg robenakoksibo1 kg kūno svorio po oda) sukėlė injekcijos vietoje padažnėjusią nuo

dozės priklausomą sporadinę edemą ir minimalų ar silpną poodinio audinio poūmį ar lėtinį uždegimą.

Laboratorinių tyrimų metu buvo pastebėtas nuo dozės priklausomas QT intervalo padidėjimas,

sumažėjęs širdies susitraukimų dažnis ir atitinkamai padidėjęs kvėpavimo dažnis. Nebuvo pastebėta

atitinkamo poveikio kūno svoriui, kraujavimo laikui arba toksinio poveikio virškinimo traktui,

inkstams ar kepenims.

Katėms atliktais perdozavimo tyrimais nustatytas nuo dozės priklausomas QT intervalo padidėjimas.

Normalius svyravimus viršijančių padidėjusių QT intervalų, nustatytų perdozavus robenakoksibo,

biologinė reikšmė nežinoma. Sveikoms anestezuotoms katėms švirkštus į veną 2 ar 4 mg/kg

robenakoksibo vieną kartą, QT intervalo pokyčių nenustatyta.

13.

SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką

daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.

INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/

15.

KITA INFORMACIJA

Onsior injekcinis tirpalas katėms ir šunims būna kartoninėje dėžutėje, kurioje yra 1 buteliukas su

20 ml injekcinio tirpalo.

Robenakoksibas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU). Jis selektyviai slopina

ciklooksigenazės 2 fermentą (COG-2), kuris yra atsakingas už skausmą, uždegimą ar karštį.

Ciklooksigenazės 1 fermentas (COG-1) pasižymi apsauginėmis funkcijomis, pvz., viršinimo trakte ir

inkstuose, jo robenakoksibas neslopina. Dirbtinai sukėlus uždegimą katėms ir šunims, robenakoksibas

malšino skausmą, uždegimą ir karštį rekomenduojamomis dozėmis, jo poveikis buvo greitas (1 val.).

Klinikinių tyrimų metu katėms ir šunims po ortopedinės ar minkštųjų audinių operacijos šis vaistas

malšino skausmą ir uždegimą.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotoju.