Amlodipin "Stada" 10 mg tabletter

البلد: الدانمرك

اللغة: الدانماركية

المصدر: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

اشتر الآن

خصائص المنتج خصائص المنتج (SPC)
09-04-2018

العنصر النشط:

AMLODIPINMESILATMONOHYDRAT

متاح من:

STADA Arzneimittel AG

ATC رمز:

C08CA01

INN (الاسم الدولي):

AMLODIPINMESILATMONOHYDRAT

جرعة:

10 mg

الشكل الصيدلاني:

tabletter

تاريخ الترخيص:

2003-10-28

خصائص المنتج

                4. APRIL 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
AMLODIPIN "STADA", TABLETTER
0.
D.SP.NR.
22117
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Amlodipin "Stada"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Amlodipin "Stada" 5 mg tabletter:
En tablet indeholder 5 mg amlodipin som amlodipinmesilatmonohydrat.
Amlodipin "Stada" 10 mg tabletter:
En tablet indeholder 5 mg amlodipin som amlodipinmesilatmonohydrat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
Amlodipin "Stada" 5 mg tabletter:
Tabletterne er hvide til off-white, runde, bikonvekse, præget med "5"
på den ene side.
Amlodipin "Stada" 10 mg tabletter:
Tabletterne er hvide til off-white, runde, bikonvekse og med delekærv
på den ene side,
præget med "10" på den ene side.
Tabletten kan deles i to lige store dele.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Hypertension.
Kronisk stabil angina pectoris.
Prinzmetals variant angina.
_35771_spc.doc_
_Side 1 af 12_
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
_Voksne_
Til behandling af både hypertension og angina er den sædvanlige
initialdosis Amlodipin
"Stada" 5 mg 1 gang daglig. Dosis kan øges til maksimalt 10 mg
afhængigt af patientens
respons.
Amlodipin er blevet anvendt til hypertensive patienter i kombination
med thiaziddiuretikum,
alfablokker, betablokkere eller ACE-(_Angiotensin Converting
Enzyme_)hæmmer. Amlodipin
kan anvendes mod angina som monoterapi eller i kombination med andre
lægemidler mod
angina hos patienter, der ikke kan behandles med nitrater og/eller
adækvate doser
betablokkere. Dosisjustering er ikke nødvendig ved samtidig
behandling med thiaziddiuretika,
betablokkere og ACE-hæmmere.
_Særlige populationer _
ÆLDRE
Amlodipin i samme doser tolereres lige godt af ældre som af yngre
patienter. Normale doser
anbefales til ældre, men der skal udvises forsigtighed ved
dosisøgning (se pkt. 4.4 og 5.2).
NEDSAT LEVERFUNKTION
Der er ikke fastsat dosering til patienter med let til moderat nedsat
leverfunktion. Amlodipin
bør derfor gives med forsigtighed og bør starte i den lave ende af
dosisin
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات