Pegas 306 SE

波兰 - 波兰文 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

可用日期:
Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa
组成:
2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g
厂商:
Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael
治疗领域:
Chwastobójczy
產品總結:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H317, H400, H410
授权号:
R-151/2019

同类产品

搜索与此产品相关的警报

分享此信息