Pegas 306 SE

Poland - Polish - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Available from:
Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa
Composition:
2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g
Manufactured by:
Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael
Therapeutic area:
Chwastobójczy
Product summary:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H317, H400, H410
Authorization number:
R-151/2019

Similar products

Search alerts related to this product

Share this information